AÖF 2. Sınıf Muhasebe Uygulamaları Ara Sınav Deneme Soruları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda Mavi_Sema tarafından 16 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  AÖF 2. Sınıf Muhasebe Uygulamaları Ara Sınav Deneme Soruları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1. SORU
  İşletme değeri düşen 600 adet malına emsal bedeli ölçüsü uygulayacaktır. Bu malın aylar itibariyle satış miktarları şöyledir: Ağustos 100 adet, Eylül 150 adet, Ekim 165 adet, Kasım 107 adet, Aralık 200 adet.
  Bu bilgilere göre işletme hangi ayın ortalama satış fiyatını emsal bedeli olarak dikkate almalıdır?

  a) Ağustos
  b) Eylül
  c) Ekim
  d) Kasım
  e) Aralık

  2. SORU
  Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değerine ne ad verilir?

  a) Borsa rayici
  b) Rayiç bedel
  c) Mukayyet değer
  d) Vergi değeri
  e) İtibari değer

  3. SORU
  Bir iktisadi varlığın muhasebe kayıtlarında görülen değerine ne ad verilir?

  a) Nominal değer
  b) Emsal değer
  c) Maliyet bedeli
  d) Mukayyet bedeli
  e) Tasarruf değeri

  4. SORU
  Gerçek bedeli olmayan veya bilinemeyen veya doğru olarak belirlenemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde sahip olacağı değer aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Tasarruf değeri
  b) İtibari değer
  c) Nominal değer
  d) Emsal bedeli
  e) Rayiç bedeli

  5. SORU
  Bir iktisadi kıymetin elde edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olarak yapılan ödemelerin toplamına ne ad verilir?

  a) Maliyet bedeli
  b) Rayiç bedel
  c) Satış değeri

  d) Tasarruf değeri
  e) Peşin değer

  6. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanterde yapılan işlemlerden biri değildir?

  a) Dönem içinde yapılmış hatalı kayıtların düzeltilmesi
  b) Gelir ve giderlerde dönem ayarlaması
  c) Kesin mizan hazırlanması
  d) Varlıkların sayılması
  e) Kapanış kayıtlarının yapılması

  7. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi satın alınan malın maliyetini oluşturan ödemelerden biri değildir?

  a) Fatura bedeli
  b) Depolama giderleri
  c) Taşıma giderleri
  d) Ödenen katma değer vergisi
  e) Taşıma sırasında ödenen sigorta giderleri


  8. SORU
  TTK ve VUK’a göre bir işletme aşağıdaki durumlardan hangisinde envanter çıkartmak zorunda değildir?

  a) Her hesap dönemi sonunda
  b) Sermaye azaltımında
  c) İşletmelerin birleşmesinde
  d) İşletmelerin kuruluş tarihinde
  e) İşletmelerin kapanmasında

  9. SORU
  Bir A.Ş. sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın hisse senetlerini iptal etmiştir. Bu hisse senetlerini de % 5 daha yüksek bir bedelle yeni ortağa satmıştır.
  Bu durumda ortaya çıkan olumlu fark hangi hesapta izlenir?

  a) Hisse senetleri iptal kârları
  b) Hisse senetleri ihraç primleri
  c) İştiraklerden alacaklar
  d) İştiraklerden temettü gelirleri
  e) Yeniden değerleme artışları

  10. SORU
  Çimento ticaretiyle uğraşan işletmenin deposunu su basmış ve 7.000 TL’lik çimento’nun satış olanağının kalmadığı anlaşılmıştır.
  Bu işlemle ilgili yapılacak kayıtta hangi hesap borçlanır?

  a) Ticari Mallar
  b) Diğer Olağan Gider ve Zararlar
  c) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
  d) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
  e) S.T.M.M.

  11. SORU
  Şüpheli ticari alacağın tahsiline ilişkin kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?

  a) Kasa Hesabı
  b) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
  c) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı
  d) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
  e) Karşılık Giderleri Hesabı

  12. SORU
  İşletme peşin olarak tahsil ettiği 2.000 liralık kira gelirini “Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı”na kaydetmiştir. Ancak yapılan incelemede bu gelirin 500 liralık kısmının gelecek döneme ait olduğu belirlenmiştir.
  Bu işlemle ilgili olarak yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt yapılır?

  a) Kasa Hesabının
  b) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabının
  c) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının
  d) Gelir Tahakkukları Hesabının
  e) Gider Tahakkuları Hesabının

  13. SORU
  Dönem Net Zararı Hesabı’nın kalanı izleyen yıl aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

  a) Geçmiş Yıllar Kârları
  b) Dönem Net Zararı
  c) Geçmiş Yıllar Zararları
  d) Gelecek Yıllara Ait Giderler
  e) Gelecek Yıllara Ait Gelirler

  14. SORU
  İşletmenin Genel Yönetim Giderleri Hesabında görülen 5.000- TL’lik kırtasiye malzemesinin 3.000-TL’sinin dönem sonu gelmesine rağmen tüketilmediği saptanmıştır. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?

  a) Genel Yönetim Giderleri
  b) Gelecek Aylara Ait Giderler
  c) Gider Tahakkukları
  d) Gelir Tahakkukları
  e) Kasa

  15. SORU
  Bankadan gelen dekonttan bankadaki B/CH’a faiz tahakkuk ettiği anlaşılmıştır. Yapılacak kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

  a) Finansman Giderleri
  b) Bankalar
  c) Banka Kredileri
  d) Faiz Gelirleri
  e) Kasa

  16. SORU
  İşletmenin içinde bulunduğu dönemde gerçekleşen ancak gelecek dönemde tahsil edilecek olan gelirleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

  a) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında
  b) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabında
  c) Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabında
  d) Dönem Net Kârı Hesabında
  e) Gelir Tahakkukları Hesabında

  17. SORU
  İşletmenin Dönembaşı borçları :20.000, Dönem sonu borçları: 30.000, Dönem sonu varlıkları : 55.000, Dönem içinde işletmeden çekilen değerleri : 4.000, Dönem içinde ilave edilenler : 1.000, Dönem kârı : 2.000 olmuştur.

  Bu bilgilere göre “Dönembaşı Varlıkları” kaç milyar TL’dir?

  a) 46.000
  b) 79.000
  c) 10.000
  d) 6.000
  e) 50.000

  18. SORU
  “Ödemesi sonraki dönemde yapılması gereken, döneme ait giderin tahakkuku”na ilişkin kayıtta hangi hesap alacaklanır?


  a) Genel Yönetim Giderleri
  b) Gelecek Aylara Ait Giderler
  c) Gider Tahakkukları
  d) Gelir Tahakkukları
  e) Gelecek Aylara Ait Gelirler

  19. SORU
  Dönemsonu bilançosu aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilir?

  a) Günlük deftere
  b) Envanter defterine
  c) Büyük deftere
  d) İşletme hesabı defterine
  e) Duran varlık ve amortisman defterine

  20. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemi değildir?

  a) Özsermayenin belirlenmesi
  b) Senetli ve senetsiz borçların değerlenmesi
  c) Stoktaki malların sayılarak belirlenmesi
  d) Duran varlıkların değerlenmesi
  e) Varlık ve kaynakların belirlenmesi  CEVAPLAR

  1)ekim 2) rayic bedel 3) mukkayyet bedeli 4) emsal bedeli 5) maliyet bedeli 6) varliklarin sayilmasi 7) ödenen kdv 8) sermaye azaltiminda 9) hisse senetleri iptal karlari

  10) Diger olagan gider ve zararlar 11) Karsilik giderleri hesabi 12) Diger olagan gelir ve karlar hesabinin 13) Gecmis yillar zararlari 14) Genel Yönetim giderleri
  15) Banka kredileri 16) Gelir Tahakkukları Hesabında 17) 46.000 18) Gider Tahakkukları 19) Envanter defterine 20) Özsermayenin belirlenmesi
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - AÖF Sınıf Muhasebe Forum Tarih
AÖF 2. Sınıf Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2010
AÖF 2. Sınıf Muhasebe Uygulamaları 2009 Ara sınav soru ve cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2010
AÖF 1. sınıf Genel Muhasebe görsel videolu ders anlatımı,indir Açık Öğretim AÖF 9 Aralık 2009
AÖF 2. Sınıf Adalet Vize Sınav Soru ve Cevaplar 2007- 2009 Açık Öğretim AÖF 30 Nisan 2010
AÖF 1. Sınıf Adalet Vize Sınav Soru ve Cevaplar 2007-2009 Açık Öğretim AÖF 30 Nisan 2010

Bu Sayfayı Paylaş