AÖF 1. sınıf Genel işletme bütünleme soru ve cevapları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 3 Kasım 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  AÖF 1. sınıf Genel işletme bütünleme soru ve cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Açıköğretim Fakültesi Genel İşletme 1. sınıf 2005 yılı bütünleme sınavı soru ve cevapları


  1.Taşınması zor ve pahalı ürünler üreten işletmeler hangi kuruluş yeri etkenine önem verirler? ULAŞIM

  2.Üretim araçlarını sağlayıp üretime yönelten ve riskleri üstlenen kişiye ne ad verilir? GİRİŞİMCİ

  3.Yatırım kararı sürecinde kesin projenin uygulanmasının ardından gelen aşama hangisidir? ÜRETİME GEÇİŞ

  4.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresinde yer almaz? SERMAYE SAHİPLERİ

  5.Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri bölümlendirmede kullanılan ölçüt değildir?ÇALIŞANLARIN SAYISI

  6.Zaman kesiti içinde işletme faaliyetleri sonucunda elde edilen toplam karın kullanılan kapitale oranı nedir? RANTABİLİTE

  7.Amaç olarak maliyet düşürmeyi hedef alan büyüme biçimi nedir? KONSERN

  8.Reklam mesajları, ürün güvenliğine ilişkin bilgiler, çevre kirliliği hangi...( İLETİŞİM

  9.Yöneticilerde bulunması gereken insanları içten gelen bir istekle çalışmaya ikna edebilme işbirliği sağlama yeteneği nedir?BEŞERİ İLİŞKİLER

  10. Aşağıdakilerden hangisi Yatay birleşmenin yaratabileceği sorun değildir?

  11.Bireyin potansiyel yeteneklerinin farkına varması yaratıcı olabilmek kendini geliştirme tabi tutması?

  12.İşletme stratejisinin kısımlara ayrılarak uygulanmasını gerekli kılan plan türü nedir? TAKTİK PLAN

  13.Başkaları aracılıyla iş görmek ve amaçlara ulaşmak olarak ifade edilen kavram nedir? YÖNETİCİ

  14. Pazarlama gelişim sürecinde ne üretirsem onu satarım yerine satabileceğim malı üretirim görüşü hangi anlayış dönemini gösterir?
  SATIŞ ANLAYIŞI DÖNEMİ

  15.Bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan değişken nedir?ETİK

  16. İşe uygun nitelikteki adayların işletmeye başvurmasını sağlama çabalarına ne
  denir?PERSONEL BULMA

  17. Hangisi kolayda malların pazarlanma özellikleri değildir? REKLAMIN ÜRETİCİ TARAFINDAN YAPILMASI

  18. Hangisi Pazarlamanın özelliklerinden değildir?

  19. Üretilen bir mal veya hizmetin iktisadi bir değer olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir? İHTİYACA CVP VERMESİ GEREKİR

  20.Hangisi Tüketim malları sınıflandırmasında yer almaz?

  21.Hangisi Pazarlamada aracı kişi yada işletmeler arasında yer almaz? BAKIM ONARIM

  22. İşgücü giderlerinden tasarruf sağlamak, çalışanların işi yavaşlama grev yapmalarından hasarsız kurtulmak isteyen işletmeler için getirilen öneri nedir?

  23. Hangisi Dağıtım kanalların seçimi ile ilgili kurallarda dikkate alması gereken faktörler değildir?

  24.Hangisi Ürün ve üretim sistemlerinin tasarımını etkileyen unsurlardan değildir?

  25. Hangisi Hizmet işletmeleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  26. Hangisi Bilgi işlem süreci içinde yer almaz?

  27. Üretimi ifade eden formül nedir?

  28.Hangisi Bilgi işlem yöntemlerinden değildir?

  29. Ortakların işletmelerin varlıkları üzerindeki hak sahiplerine ne ad verilir?ÖZKAYNAKLAR

  30. Hangisi işletmelerin maddi olmayan varlıkları arasında yer alır?MARKA

  31.Ülke içinde ve dışında yatırımlar işletme amaçlarına ve sahiplerinin çıkarlarına uygun biçimde yönetilen ticaret ve sanayi kuruşlara ne denir?ÇOK ULUSLU İŞLETME

  32. Bir işletmenin Finansal Tabloları yalnızca bir faaliyet dönemi için analiz edilmiş ise kullanılan analiz yöntemine ne denir?

  33. Para piyasasının en temel yardımcı kuruluşu hangisidir? TİCARET BANKASI

  34. Hangisi Ödünç verilebilir fonları arz ve talebine bağlı oluşur? REEL FAİZ

  35. İşletmelerde gerçekleşen faaliyetlerin para cinsinden izlenmesi ile ilgililere iletilmesi çabasına ne denir? MUHASEBE

  36.Bir işletmenin imtiyaz faaliyet satış dağıtım haklarının isim ve marka kullanımıyla birlikte başka bir işletmeye verilmesine ne denir?
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Açıköğretim Fakültesi 1. Sınıf Genel İşletme 2006 Bütünleme Soru ve Cevapları


  1-Fon,arz ve talebini etkilemesiyle birlikte fonların para yada sermaye piyasalarına akış yönünde etkileyen en önemli faktör hangisidir?
  cevap:faiz
  2-hangisi ekonomik mal değildir?
  cevap:göldeki tuz

  3-asagıdakılerden hangisi işletmenin dış çevresinde yer alır?
  cevap:tüketiciler

  4-asagıdakilerden hangisi küçük işletmelerin kuruluş yeri seçiminde küçük sanayi sitelerinin tercih edilmesinin kapsamında değerlendirilir?
  cevap : pazara yakınlık

  5-ulaştırma imkanları düşünüldüğünde bir petrol rafinerisinin kurulacağı en uygun kent asagıdakilerden hangisidir?
  cevap:İZMİR

  6-asagıdakilerden hangisi işletmeleri büyümeye zorlayan nedenlerden biri değildir?
  cevap : bireysel ilişkiler

  7-toplumun istediği ve gereksindiği mal ve hizmetlerin işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karsı sorumlulukların yerine getirecek bir fiyatala üretmek işletmenin hangi sorumluluguna girer?
  cevap : ekonomik sorumluluk

  8-yönetimi bazen emir verme,hükmetme ve otorite ilişkilerini kapsayan bazende otoriteyi ele geçirme yolu olarak tanımlayan bilim dalı asagıdakılerden hangısıdır?
  cevap : siyaset bilimi

  9-işletmelerin bağımsız birimler oluştururken hedefledikleri temel amaç asagıdakilerden hangisidir?
  cevap : uzlaşma sağlama

  10-asagıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz?
  cevap : teknoloji geliştirme

  11-asagıdakılerden hangisi iş analizi süreci içinde yer almaz?
  cevap : ücretlerin saptanması

  12-pazarlama faaliyetlerinin cevresinde yerine getirilen taşıma ve depolama çalışmalrı pazarlama sistemi fonksiyonlarından hangisinin kapsamında degerlendirilir?
  cevap : fiziksel fonksiyon

  13-satın alma karar sürecinin ilk aşaması asagıdakilerden hangisidir?
  cevap : gereksinmenin ortaya çıkması

  14-tüketici tercihlerini etkileyen en önemli faktör asagıdakılerden hangisidir?
  cevap : fiyatı

  15-mal benimseme sürecinin ilk aşaması asagıdakılerden hangisidir?
  cevap : haberdar olma

  16-mali tabloların dnetimini yaparak işletme kararıyla tabloların dogru ve güvenilir olup olmadıgına ilişkin görüşü açıklayan kavram aşagıdakılerden hangisidir?
  cevap : muhasebe denetimi

  17-hizmet işletmeleri ile ilgili asagıdaki ifadelerden hangisi değildir?
  cevap : stok kontrolü önem kazanır

  18-yürürlükteki ürünlerin süreçleri ve yöntemlerin özelliklerinde güncel değişiklikleri yapan ve bunları yeniden biçimlendirme yada yeni gereksinimleri uygun ürün,üretim veya kullanım biçimine dönüştürme sürecine ne ad verilir?
  cevap : tasarım

  19-asagıdakılerden hangısı bilgi işleme süreci aşamaları arasında yer almaz?
  cevap : deneme

  20-asagıdaki hesaplardan hangisi hem bilanço hemde gelir tablosunda yer alır?
  cevap : dönem karı

  21-bir işletmenin finansal tabloları yalnızca bir faaliyet dönemi için analiz edilmiş ise kullanılan analiz yöntemi aşagıdakılerden hangısıdır?
  cevap : statik analiz

  22-bir ekonomide fonları talep edenler ile fonları arz edenler fon akımını düzenleyen kurumlar akımı sağlayan arç ve gereçlerle bunları düzüenleye hukuki ve idari kuralların oluşturdugu yapıya ne ad verilir?
  cevap : finansal sistem
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Açıköğretim Fakültesi 1. sınıf Genel işletme 2007 Bütünleme Sınavı Soru ve Cevapları


  1) Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin sahip olduğu kay*nakların bireyler ve kurumlar arasında dağılımını temel alan kurallar bütününü ifade etmektedir?

  Cevap: Ekonomik Sistem

  2) Aşağıdakilerden hangisi, H. Fayol'un işletmelerde ge*çer*li işlevleri ara*sında yer almaz?

  Cevap: Destekleyici İşlev

  3) İşletmelerin mevcut faaliyetlerini genişleterek bü*yü*me*si aşağıdaki büyüme türlerinden hangisinin kap*sa*mında yer alır?

  Cevap: İç Büyüme

  4) Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı üzerinde uzlaşmanın nedenlerinden biri değildir?

  Cevap: Etiğin, değişimlere karşı temellerini koruması

  5) Aşağıdakilerden hangisi, işletmeyi bir bütün olarak gör*meye ve bütüne yönelik politika ve strateji geliştirmeye yarayan yönetsel yetenektir?

  Cevap: Kavramsal Yetenek

  6) Karar verme sürecine yol gösteren genel açıklamaları kapsayan ve kararların sınırla*rını belirleyen plan aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap: Gen yöntemler

  7) Aşağıdakilerden hangisi, yetki türleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

  Cevap: Kurmay yetkiye sahip yöneticiler ödüllendirme ve cezalandırmada buluna*bilir

  8) Aşağıdakilerden hangisi, işe yeni alınan personelin, işe ve işletmeye uyum sağlamasına yönelik çalışmalardır?

  Cevap: İşe Alıştırma

  9) Konferans ve Seminerler

  Cevap: Rol Oynama

  10) Aşağıdakilerden hangisi, pazar*la*manın özellikleri arasında yer almaz?

  Cevap: Üretim sonrası başlayıp, satışa kadar devam eden bir süreçtir

  11) Aşağıdakilerden hangisi, pa*zar*lama araştırması sürecinin aşamaları arasında yer almaz?

  Cevap: Psikografik araştırmanın ya*pıl*ması

  12) Aşağıdakilerden hangisi, kolayda malların özellikleri arasında yer almaz?

  Cevap: Perakendecilerin satış için özel bir çaba sarfetmesi gerekir

  13) Aşağıdakilerden hangisi, ürünün yaşam eğrisinin aşamaları arasında yer almaz?

  Cevap: Ürün geliştirme dönemi

  14) Potansiyel müşterilere ürün hakkında bilgi vererek, belirli bir ürün markasından ziyade bir ürün grubu için talep yaratmaya yönelik reklam aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap: Öncü Reklam

  15) Aşağıdakilerden hangisi, kişisel satışın üstünlüklerinden sayılamaz?

  Cevap: Kamuya açık bir iletişim unsurudur

  16) Aşağıdakilerden hangisi, mal ve hizmet arasındaki farklardan biri değildir?

  Cevap: Hizmetin kalitesini ölçmek kolaydır

  17) Aşağıdakilerden hangisi, tek üretim proje sistemlerinin özellikleri arasında yer almaz?

  Cevap: Karmaşık bir örgütlenme yapısı vardır

  18) Aşağıdakilerden hangisi, süreç tasarımının gerekli olduğu durumlar arasında yer almaz?

  Cevap: Üretilen ürün ve hacminde değişiklik yoksa

  19) Aşağıdakilerden hangisi, süreç tasarımını etkileyen etmenler arasındadır?

  Cevap: Ürün kalitesi

  20) Aşağıdakilerden hangisi, bilgi işleme yöntemleri arasında yer almaz?

  Cevap: Teknik bilgi işleme yöntemi

  21) Aşağıdakilerden hangisi, internet teknolojisinin işletme içi iletişimde kullanılmasıdır?

  Cevap: İntrane

  22) Yarısı peşin, yarısı senetli olarak 50 milyon liralık bir mal alımında muhasebe eşitliğine göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur?

  Cevap: Mal 50.000.000 (artış) Borç senetleri 25.000.000 (artış) Kasa 25.000.000 (azalış)

  23) Aşağıdakilerden hangisi, nakit bütçesinin yararları arasında yer almaz?

  Cevap: Proforma bilançosunun yapıl*masına yarar

  24) Aşağıdakilerden hangisi, ça*lış*ma sermayesi düzeyini etki*leyen başlıca unsurlardan biri değildir?

  Cevap: Ekonomik yapı

  25) Aşağıdakilerden hangisi, para yaratmayan finansal kurumlar arasında yer almaz?

  Cevap: Ticaret Bankaları

  26) Finansal piyasaları en çok etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap: Faiz

  27) İki veya daha çok ortağın kendi faaliyetlerini sürdürürken, belli bir işi görmek için sürekli veya geçici bir şirket kurup bu şirketin faaliyetleri için kendi işletmelerinden teknik mali ve ticari destek sağlamak üzere an*laş*malarıyla gerçekleşen oluşu

  Cevap: Joint Venture

  28) Aşağıdakilerden hangisi, mülkiyetin yatırım yapan işletmeye ait olmasının sakıncalı yönle*rin*den biri değildir?

  Cevap: Yönetim esnekliğinin sağ*lan**ması

  29) Aşağıdakilerden hangisi, çokuluslu işletmelerin karşıla*ya*cağı sorunlardan biri değildir?

  Cevap: Üretim Farlılıkları

  30) Çokuluslu işletmelerde organizasyon değişikliğine ih*tiyaç duyulmayan işlev aşağıdakilerden hangi*sidir?
  Cevap: Üretim
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - AÖF sınıf Genel Forum Tarih
AÖF 1. Sınıf Genel Matematik Deneme Sınavı Açık Öğretim AÖF 22 Mart 2010
AÖF 1. Sınıf Genel Matematik 2009 Ara sınav soru ve cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2010
AÖF 1. sınıf Genel Muhasebe görsel videolu ders anlatımı,indir Açık Öğretim AÖF 9 Aralık 2009
AÖF 2. Sınıf Adalet Vize Sınav Soru ve Cevaplar 2007- 2009 Açık Öğretim AÖF 30 Nisan 2010
AÖF 1. Sınıf Adalet Vize Sınav Soru ve Cevaplar 2007-2009 Açık Öğretim AÖF 30 Nisan 2010

Bu Sayfayı Paylaş