81 İlin İsimleri Ve Tarihi Öyküsü

'Tarihi Bilgiler' forumunda KaRDeLeN tarafından 23 Ekim 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  81 İlin İsimleri Ve Tarihi Öyküsü konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  81 İlin Isimleri Ve Tarihi Öyküsü -81 İlin İsimleri -illerin İsim Tarihi


  [​IMG]
  ....ADANA​


  Adana' yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yoktur.
  Ancak, Bizans' lı Etien' in ilettiği bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos
  ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler.
  Bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros'ta ırmağa (Seyhan) adını vermiş
  [​IMG]
  ....ADIYAMAN

  Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu
  ve Perre adını taşıyordu.
  Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı.

  Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı.

  Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.


  [​IMG]
  ....AFYONKARAHİSAR

  Afyon türkülerinde sık sık “Hisar” sözcüğü geçer.
  “Hisarın bedenleri çevirin gidenleri” Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık
  yinelenmesi nedensiz değildir.
  Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler.
  “Hisar” kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere “Karahisar” dediler
  ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular.
  Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca,
  Karahisar’ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir “Afyonkarahisar” adını aldı.


  [​IMG]
  ....AĞRI​


  İsmi sınırları içindeki “Ararat” dağından alır.
  Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı.
  (Nuh Tufanı) Nuh peygamber bütün canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi.
  Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre)
  (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat – Ağrı) dağına kondu.
  Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı.  [​IMG]
  ....AKSARAY​


  Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler
  ve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı.
  Şelir “Aksaray” adını işte bu beyaz saraydan aldı  [​IMG]

  ....AMASYA

  Amasya şehrini tarihçi Strabon’a göre Amazon karalı Amasis kurdu
  ve ona Amasis kenti anlamına gelen “Amasesia” ismini verdi.  [​IMG]
  ....ANKARA

  İslam kaynaklarında Ankara’nın adı Enguru olarak geçer.
  Kimilerine göre Ankara sözü Farsça
  “Üzüm” anlamına gelen Engür’den,
  ya da Yunanca’da Koruk anlamına gelen”Aguirada’dan türemiştir.
  Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki “Eğmek” anlamına gelen Ank ya da
  Sankskritçe de; “Kıvrıntı”, anlamına gelen ankaba’dan veya
  Latince’den çengel anlamına gelen uncus’dan türediği ileri sürülmektedir.
  Frig dilinde Ank “engebeli, karışık arazi anlamına gelir.
  ” Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü,
  Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora
  ve son olarak Ankara şeklini almıştır.  [​IMG]
  ....ANTALYA

  MÖ ll.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu.
  Şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı.
  Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü
  [​IMG]
  ....ARDAHAN

  Ardahan'ın isim babası ise Gürcülerdir.
  Ardahan adı Gürcüce Ardana’dan gelmektedir.  [​IMG]
  ....ARTVİN

  İskitler tarafından kuruldu. Artvin sözü iskitçe’dir.  [​IMG]
  ....AYDIN

  İlk olarak Argoslar tarafından kuruldu.
  Anadolu beylerinden Aydınoğlu Mehmet bey’den aldı.
  Aydın, Mehmet beyin babasının ismidir.

   

 2. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  [​IMG]

  ....BALIKESİR


  Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio’dan türediği sanılmaktadır.
  Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çok anlamına gelir.
  Çünkü Kesir Arapça’da çok anlamına gelmektedir


  [​IMG]
  ....BARTIN

  "PARTHENİA"dan Bartın'a dönüşen adın kaynağı "PARTHENİOS"dur.
  Bartın ırmağının antik çağdaki adı olan Parthenios; Yunan mitolojisinde,
  OKENAUS'un çocuklarından birisi
  ve "Sular Tanrısı"dır. "Sular ilahı veya Muhteşem akan su" anlamlarına gelir.
  Bir başka anlamı da "Genç Bakire veya Genç Kızlar için koro türküleri"...
  "Genç Bakire" ise, tanrıça Athena'nın


  [​IMG]
  ....BATMAN

  Batman ismi Orta Çağdan beri kullanıla gelmiş
  ve Batman Çayı ile bütünleşen bir isim olarak karşımıza çıkmıştır


  [​IMG]
  ....BAYBURT

  Eldeki kaynaklara göre kasabanın ortaçağdaki adı
  “Paypert” ya da “Pepert” idi.
  Bayburt adı buradan gelmektedir


  [​IMG]
  ....BİLECİK

  Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı.
  Osman bey burayı alınca bu adı Bilecik olarak adını verdi.


  [​IMG]
  ....BİNGÖL

  Buradaki bir çok göllerden dolayı bu isim kendisine verildi.  [​IMG]
  ....BİTLİS

  Kimi tarihçilere göre, “Bageş” ya da “Pagiş” sözcüklerinden türemiştir.
  Kimilerine göre de Büyük İskender’in komutanı “Lis” ya da “Badlis”
  burada bir kale kurmuş.
  Bitlis sözcüğü bu komutanın isminden kaynaklanıyormuş.


  [​IMG]
  ....BOLU

  Önceleri Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi.
  Türkler burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp sadece polis dediler.
  Daha sonra bu da halk dilinde değişerek Bolu oldu.  [​IMG]
  ....BURDUR

  Eski adı Askaniya’dır. İsmini yanında kurulmuş olduğu Burdur gölünden alır


  [​IMG]
  ....BURSA

  Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir.
  Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias’ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl)

   

 3. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  [​IMG]
  ÇANAKKALE

  Marmara ve Ege denizlerini birleştiren Boğaz’daki şehir ve kasabaların en büyüğü
  ve il merkezidir. Boğazın doğu kıyısında ve en dar yerinde kurulmuştur.
  Burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır.
  Bugünkü ismini buradan alır.


  [​IMG]
  ÇANKIRI

  İlkçağda “Gangra” kalesinin eteğinde kuruldu.
  İsmini Gangra kalesinden alan Çankırı’ya yakın zamana kadar Çangırı
  ve Çenğiri deniliyordu


  [​IMG]
  ÇORUM

  Rivayete göre Çoğurum kelimesinden türetilmiştir.
  Bu da bölgede zamanında Rumların çoğunluğu
  oluşturmasından kaynaklanmaktadır.

   

 4. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  [​IMG]
  DENİZLİ

  Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.
  İl eski Türkçe’de ülke, memleket anlamına gelir.
  Yani deniz memleketi denilir.Bir diğer rivayete göre de kelimenin aslı domuz-ili'dir.
  Bu da bölgede domuz çokluğundan kaynaklanmaktadır


  [​IMG]
  DİYARBAKIR

  Bakır ülkesi anlamına gelmektedir.
  Bu ismin kaynağı Diyar-ı Bekir’dir.
  Bekir’in memleketi anlamına gelir.
  Bunun nedeni de Bekir b. Va’il adlı Arap göçebe boyunun buraya
  yerleşmiş olmasından kaynaklanır.
  Diyarbakır’ın eski adı Amid veya Amed’dir.
  Gelen veya bizim anlamına gelir.
  Dede Korkut kitabında Amid’e Hamid de denilmiştir.


  [​IMG]
  .DÜZCE

  Adının nereden geldiği konusunda her hangi bir kayda rastlanmamıştır


  [​IMG]
  EDİRNE

  Romalılar döneminde imparator Hadrianus tarafından kurulduğu için
  şehir “Hadrianopolis” dını alır.
  Hadrianus’un şehri anlamına gelen bu sözcük, sonradan değşimlere
  uğrayarak Edirne halini aldı.


  [​IMG]
  ELAZIĞ

  1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu.
  1862 yılında buraya o sıradaki padişah Abdülaziz’in onuruna “Mamuretülaziz”
  adı verildi.
  Bu ismi uzun bulan halk onu Elaziz olarak kısalttı. 1937 yılında Elazığ’a çevrildi.


  [​IMG]
  ERZİNCAN

  Erzincan ovasından adını alır. Ezirgan diye halk tarafından söylenir.
  Buranın eski adı Eriza’dır.


  [​IMG]
  ERZURUM

  Ardı Rum kelimesinden gelir. Yani Rum toprağı demektir.
  Diğer bir rivayete göre de Selçuklular buraya Erzen-Rum demişlerdir.
  Erzen darı demektir.
  Şehir o zamanlar bir tahıl ambarı olarak kullanılmıştır.


  [​IMG]
  ESKİŞEHİR

  Eski adı Doylaion’dur. 1080 yılında Türkler burayı ele geçirdi.
  1175 yılında burasını Bizans geri aldı.
  Kılıçarslan bu şehri daha sonra geri alınca,
  ona “Bizim eski Şehrimiz” anlamına gelen Eski Şehir adını verdi.
   

 5. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  [​IMG]
  GAZİANTEP

  Şehrin eski adı Ayıntab’dır. Kelime anlamı, pınarın gözü demektir.
  Halk bunu Antep olarak değiştirmiştir.
  Halk Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı başarılı bir savaş verince
  6 Şubat 1921’de çıkartılan bir yasayla Gazi ünvanı verildi.


  [​IMG]
  GİRESUN

  Şehrin nerede kurulduğu ve kimler tarafından iskan edildiği konusu tartışmalıdır.
  Bu tereddüt M.Ö. 350 yıllarına ait kaynaklarda da yer almaktadır.
  Coğrafyacı Strabon, Farnakia dediği şehrin; bugünkü Giresun kentinin
  olduğu yerde kurulduğu üzerinde durmuştur.
  Romalı idareci Arrien Farnakia'nın eski adının Kerasus olduğunu belirtmiş
  ve buranın Sinoplular tarafından kurulduğunu yazmıştır.


  [​IMG]
  GÜMÜŞHANE

  Burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan,
  bu şehre Gümüşhane denilmiştir.

  [​IMG]
  HAKKARİ

  Hakkâri kelimesi Kürtçe' den dilimize geçmiştir.
  Bu rivâyete göre kelimenin özü "Kar-in" olup "Her" önekini almıştır.
  Kürtçe' de "Kar-in", "-ebilmek" manasına gelip, insanın güç yetirebilme
  durumunu anlatır.
  Dolayısıyla "Hakkâri" kelimesi "hep güçlü, hep edebilen" anlamı vardır


  [​IMG]
  .HATAY

  Avrupalılar Çin'in kuzeyine "Hıtay" derlerdi (Rusçada "Kitay").
  "Hıtaylar" ismini taşıyan yarı göçebe Türk kabileleri 10. yüzyılda Mançurya'yı
  ve Çin'in kuzeyini işgal etmişler ve burasının ismi
  "Hıtay" kalmıştı.Atatürk "Hıtaylar"ın Anadolu'ya da gelmiş olduklarına inanıyordu.
  "40 asırlık Türk yurdu" saydığı Antakya'ya Hatay ismini bu yüzden vermişti.
   

 6. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  [​IMG]
  IĞDIR

  Iğdır''ın adı; 24 Oğuz boyundan 21’ncisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun
  ve Oğuz Han''ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp''in en büyük oğlu olan
  "Iğdır Beğ" den gelmektedir.
  Bu boyun ilk başbuğu Iğdır Beğ''dir.
  Iğdır''ın kelime olarak manası "iyi, büyük, yiğit başkan, ünlü
  ve sahip" gibi anlamlara, Yazıcıoğlu ve Resid-Üd-Din''e göre ise "iyi,
  ulu, bahadır" manalarına gelmektedir.  [​IMG]
  ISPARTA

  Büyük İskender Kral olduktan sonra
  (M.Ö. 356 - 323) Anadolu'nun Batısı Yunan egemenliği altına geçti.
  İskender öldükten sonra bile, daha 36 yıl bu bölge Atina'ya bağımlı kaldı.
  Bu yıllarda Mora yarımadasında yaşamakta olan Ispartalılarla,
  Atina Yunanlıları, Anadolu'nun Batısına göç etmeye başladılar.
  Mora Yarımadası Ispartalılarından büyükçe bir topluluk geldi;
  Isparta Kenti'ne yerleşti.
  Kente de kendi ülkelerinin ISPARTA adını verdiler.


  [​IMG]
  İSTANBUL

  MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan
  bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir.
  Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi
  babasının adıyla “Antion” olarak anıldı.
  Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını verdi.

  Şehre “Konstantin veya Konstanpolis” adı verildi.
  Araplar “Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis” demişlerdir.
  Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan “Stin-polis” deyimi kullanıldı.
  İşte İstanbul bu “Stin-Polis” şehrinden türetildi. T
  ürkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında “İslambol” adını verdiler.
  Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi.


  [​IMG]

  İZMİR

  Şehrin asıl adı “Smyrna”dır.
  İzmir kelimesi smyrna’nın halk arasındaki kullanış şeklidir.
  Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyra’dan alır
  ve tanrıça Artemis İzmirli’dir.
  Kimi kaynaklara göre de, İzmir şehrini ilk kuran Hititler değil, Amazonlar’dır.
  (Hititler de buraya Navlühun adını vermişlerdir

  Kordon Boyu Faytonlar

  Alsancak tan çıkacaksın gün batımı kordon a
  İmbatla hasret giderip bineceksin faytona
  İzmir in en güzelleri cilvesiyle nazıyla
  Buzlu badem yiyecekler bakınırken etrafa.

  Kordon boyu faytonlar
  Biri gidip biri gelecek
  Körfez vapurlarıyla
  Sanki dans edecek.

  Alsancaktan pasaporta bir tur atsan faytonla
  Ufkunda gözüne takılır, ne güzeldir çatalkaya
  İzmir in körfezinde ki karşıyaka vardır ya
  Bir de mehtap çıkarsa şarkı olur sularda.

  Kordon boyu faytonlar
  Aklımdan hiç çıkmadınız ki
  İzmir özledim seni
  Gözümde tütüyorsun.  [​IMG]
  KÜTAHYA

  Frigler buraya “Katyasiyum veya Katiation” adını vermişlerdir.
  Daha sonra yöre halkı buraya Kütahya demiştir.

   

 7. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  [​IMG]
  KAHRAMANMARAŞ

  Asıl adı Markasi’dir. Halk dilinde Maraş olarak değişmiştir.
  Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı şehirlerini kahramanca savunduklarından
  meclis tarafından ll Şubat 1922’de kahraman ünvanı verildi.


  [​IMG]
  KARABÜK

  Karabük bir Cumhuriyet şehridir. Safranbolu ilçesinin bir köyü olan Öğlebeli'nin
  13 hanelik mahallesi olan Karabük,
  1935 yılında Ankara-Zonguldak demiryolunun açılmasıyla bugünkü istasyonun
  olduğu yere bir ad verilmesi gerektiğinde
  13 hanelik Karabük mahallesi istasyonu adı verilmiştir  [​IMG]
  KARAMAN

  İlk ismi Laranda’dır. Selçuklu ve Osmanlılarda ki ismi Larende idi.
  Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya daha sonra Karaman adı verildi.


  [​IMG]
  KARS

  MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından dolayı
  şehre kars adı verilmiştir.
  Kars kelimesinin anlamı ise deve ya da koyun yününden yapılan
  elbise veya şal kuşağı anlamına gelir.


  [​IMG]
  KASTAMONU

  Şehrin eski adı “Tumana”dır. Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir kavim yerleşti.
  İşte Kastamonu Gas ve Tuman’ın birleşmesinden meydana gelmiştir


  [​IMG]
  KAYSERİ

  Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler.
  Yani İmparator şehri anlamına gelir.
  Daha sonra Kayseri olarak halk arasında yayıldı


  [​IMG]
  KIRIKKALE

  Kırıkköyü ile kentin merkezinde bulunan Kaletepe'nin kısaltılarak
  birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir.
  Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber
  bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde "Kırıkkal" şeklinde geçmektedir.


  Akıncıların hücum ettiğini duyan bizans kale komutanı,
  bütün barut dolu fıçıları mağlubiyete düştüklerinde havaya uçurulmasını
  emreder, nitekim düşündüğü gibide olurve fıçılarla birlikte herşey yerle bir olur.
  şehrin ismi Şehitlerin kahramanlıklarınıve kimliklerini ifade etmektedir.

  [​IMG]
  KIRKLARELİ

  Kırklareli ismi, toprakları bünyemize katan 40 savaşçıdan gelir,
  diğer adları deliler veya akıncılar olarak bilinen bu savaşçılar kaleyi
  ele geçirirler fakat, buradan kurtulamayacağını önceden bilen
  bizanslıların toplu intaharı ile onlarda bu topraklarda hayatını kaybeder.


  [​IMG]
  KIRŞEHİR

  Kır ve Şehir kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur


  [​IMG]
  KİLİS


  Kilis adı Yukarı Mezopotamya da Pellada Cyrrhus denen bir kent ile
  aynı adı taşıdığı
  ve Osmanlı kaynaklarında Kilis kalesi olarak geçtiği görülmektedir.

  Bu sözcüğün okunuşu “Kiris” olup “Kilis” sözcüğüne fonetiği bakımından
  büyük benzerlik göstermektedir.
  Grant Dictionier’de Cyrrhus’u “Kiris” anlamı da “Efendi” olarak yazmaktadır.
  Büyük olasılıkla 8. yy. da bölgeye gelen Türkmenler tarafından Kiris,
  Kilis diye söylenmiş
  ve bugünkü yeri Kilis olarak isimlendirilmiştir.

  [​IMG]
  .KOCAELİ

  Orhan gazi döneminde bu bölgeyi feth eden Akçakoca isimli
  komutandan dolayı buraya Kocaeli denildi.


  [​IMG]
  KONYA

  İsa’dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden
  St. Paul burayı ziyaret etti
  ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti.
  Bu nedenle Hıristiyanlar ona, “İsa’nın tasviri” anlamına gelen
  “ikonyum” adını verdiler. Abbasiler burayı alınca “Kuniye’ye” çevirdiler.
  Türkler bu ismi Konya olarak değiştirdi

   

 8. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  [​IMG]
  MALATYA

  Hititler döneminde buranın adı “Meliddu”dur.
  Halk tarafından Malatya olarak değişmiştir.


  [​IMG]
  MANİSA

  Yunanca Magnesya’dan gelmiştir.
  Türkler burayı alınca Manisa olarak şehrin ismini değiştirdiler.


  [​IMG]

  MARDİN

  Mardin adı Süryanice’de Marde’den geldiği rivayet edilir.
  Romalılar “Maride” Araplar ise “Mardin” adını vermişlerdir.
  Diğer bir rivayet göre ise Kürtçedeki Mer-din yani erkek,
  yiğit –görmek kelimesinden geldiği söylenmiştir.


  [​IMG]
  .MERSİN

  Mersin'e Mersin denilmesinin sebebi şimdiki Mersin Şehrinin yakınlarında
  eskiden MERSİNLİ adında bir aşiret varmış.
  Bu aşiret Türkistan’dan gelen aşiretlerdenmiş. MERSİN
  adı ile Anadolu'da daha yedi, sekiz tane köy vardır ki,
  MERSİN adı bu Mersin adındaki Türk Oymağının adına göre konmuştur


  [​IMG]
  MUĞLA

  Eski adı “Mobolla”’dır. Türkler buraya daha sonra Muğla demişlerdir.


  [​IMG]
  MUŞ

  Bir rivayete göre süryanice’deki suyu bol anlamına glene Muşa’dan
  diğer bir rivayete göre ise Şehrin kurucusu “Muşet’den gelmiştir


  [​IMG][​IMG]
  NEVŞEHİR

  Onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı “Muşkara” idi.Daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa köyünü geliştirdi
  ve yeni şehir anlamında Nevşehir adını verdi.


  [​IMG]
  NİĞDE

  İlkçağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından
  bu şehre isimlerini vermişler.
  Arap kaynakları şehre “Nekide veya Nikde” demişlerdir.
  Halk ise şehre Niğde adını vermiştir.  [​IMG]
  ORDU

  Eski adı “Kotyora”dır. Halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır.


  [​IMG]

  OSMANİYE


  Osmaniye’nin adı farklı bir kaynaktan Arapça Otman’dan gelmektedir.


  [​IMG]
  RİZE

  Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır.
   

 9. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  [​IMG]
  SAKARYA

  Adını sınırları içinden geçen Sakarya nehrinden alır.  [​IMG]
  SAMSUN

  Eski adı “Amisos”dur.
  Samsun ismi bu kelimenin halk arasından değiştirilmesidir.  [​IMG]
  SİİRT

  Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir.
  Diğer bir ravayete göre ise Sert kelimesinin bozulmuş şeklidir.  [​IMG]
  SİNOP

  Sinop ismi Sinope isimli bir Yunan Tanrıçasından doğru gelmektedir.
  Şehrin önceki ismide Sinope dir.  [​IMG]
  SİVAS

  Bu gün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında ise
  farklı görüşler bulunmaktadır.
  Bunların içinden ‘Sebaste’ Sebasteia eski yunancada (Augustus Şehri) ismi,
  Pontus kralı Polemon’un hanımı Pitodoris tarafından verilmiştir.
  Romalılar, Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman şehrin
  yönetimini Pont Krallığı’nda bırakmışlardı.
  Pont Kralının hanımı ise, Roma Kralı Augustus’un sevgisini kazanmak
  ve ona bir şükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca’da Ogüst şehri
  anlamına gelen “Sebaste” adını verdiği sanılmaktadır.
  Sebaste’nin zamanla “Sivas”a dönüştüğü ileri sürülmektedir.

  Yine diğer bir görüş de, bugün
  “Sivas” olarak kullanılan ismin “Sipas”tan geldiğidir.
  Şehrin ilk kurulduğu dönemlerde, bugünkü şehrin merkezinin bulunduğu
  yerde büyük çınar ağaçlarının altında üç adet su gözesi (Kaynağı) bulunmaktadır.
  Bu gözelerden bir tanesi “Allah’a Şükür”ü ikincisi “ana ve babaya saygı”yı,
  üçüncüsü de “Küçüklere sevgi”yi temsil eder.
  Bu bölgede yaşayan insanlar, zamanla bu özelliklerini koruyamayıp yitirince,
  bu üç göze de kurur.
  Şehrin isminin de “üç göze” anlamına gelen “Sipas”tan kaynaklandığı
  ve zamanla bugün kullandığımız “Sivas”a dönüştüğü ileri sürülmektedir.

  [​IMG]
  ŞANLIURFA

  Eski adı “Orhoe veya Orhai”dir.
  Dah sonra Araplar tarafından “R”ya çevrilmiştir.
  Bir diğer rivayete göre ise Kürtçeden gelmekte olup R yani güneş demektir.
  Şehir Babil hükümdarı Ramis-Nemrut tarafından kuruldu.


  [​IMG]
  ŞIRNAK

  Şırnak, Nuh’un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen
  Cudi Dağı’nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş,
  önceleri Şerneh, daha sonraki yıllarda ise Şırnak adını almıştır.
   

 10. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  [​IMG]
  TEKİRDAĞ

  Adını, kıyı boyunca uzanan Tekirdağlarından almıştır.  [​IMG]
  TOKAT

  Eski adı “Komana Pontika”idi.
  Tokat adının Pontika adının halk arasından değişmiş şeklidir


  [​IMG]
  TRABZON

  “Trapezus” sözcüğünden gelir. Anlamı dörtköşe’dir.  [​IMG]
  TUNCELİ

  Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre
  Tunceli adı verilmiştir.
  Yani tunçülkesi demektir.


  [​IMG]
  UŞAK

  Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir.
  Bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık
  kelimesinden geldiği söylenmiştir.


  [​IMG]
  VAN

  Van’ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu.
  Bundan dolayı şehre “Şahmirankent” adı verildi.
  Daha sonra Persler döneminde buraya Van adında bir vali geldi
  ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi.


  [​IMG]
  YALOVA

  Yalova'nın adının nereden geldiğine dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da
  en çok kabul göreni Osmanlı döneminde Çiftlikköy ilçesinden başlayıp Termal
  ve Çınarcık ilçelerini içine alan bölgeye verilen
  "Yalakabad" adından geldiği.
  Yalakabad'ın ardından buranın Yali Ovası olarak anıldığı,
  cumhuriyetin ilanından vefatına kadar sık sık Yalova'ya gelen
  Ulu Önder Atatürk'ün burada yazdığı mektupları tarih attıktan sonra
  Yali Ovası yazıp imzaladığı belgelenmiş.

  Türkçe'ye Rumca'dan Yalı olarak geçen yali ve ova kelimelerinin
  birleşerek Yalova olarak kaldığı sanılıyor.
  Yalova'da "Katırlı" beldesinin adı Esenköy, geçmişte hapishane
  bulunduğundan yıllarca "Zindan" olarak anılan
  Teşvikiye beldesine bağlı mahallenin ismi ise Yukarı Teşvikiye olarak değiştirildi.  [​IMG]
  YOZGAT

  Yozgat isminin kaynağına ilişkin değişik söylentiler vardır.
  Yozgat sürü veya otlak kent anlamına gelir.
  bozok yaylası eskiden beri hayvancılığın gelişmesinde önemli yer tutmuştur.
  Yozkent, sürüleri bol olan şehir anlamına gelmektedir.
  Daha sonra bu ismin yozgat olarak değişikliğe uğradığı ileri sürülmektedir.  [​IMG]
  ZONGULDAK


  Kent merkezinin Üzülmez Deresi'nin ağız kısmında yer alması
  ve derenin ilk çağda "Sandra" adıyla anılması,
  burada kurulan yerleşmenin de "Sandaraca" adını taşıması nedeniyle,
  zamanla bu adın Zonguldak'a dönüştüğünü savlamaktadır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İlin İsimleri Tarihi Forum Tarih
2017 Yılının En Modern Ve En Yeni Kız Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 12 Şubat 2013
Peygamber Efendimizin En Çok Bilinen İsimleri Nelerdir Peygamber Efendimiz (S.A.V) 16 Ağustos 2012
Namazın Huzurla, Huşuyla Kılınması, Allahın el-Azîmu, el-Aliyyu (A’lâ) İsimleri Dinimizin Direği Namaz 3 Ocak 2012
2017 Yılının En Modern Ve En Yeni Kız Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 12 Eylül 2011
2017 Yılının En Modern Ve En Yeni Erkek Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 12 Eylül 2011

Bu Sayfayı Paylaş