70 bin melegin size dua etmesini istermisiniz

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Malik bin Yesar'dan rivayet edildiğine göre Resulullah(sav) şöyle buyurdu ;


“Her kim sabahladığında üç kere: "Eûzu billahis semiyyil aliymi mineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allah’a sığınırım).” Dedikten sonra Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa Allahü Teâlâ o kişiye akşama kadar duâ etmek üzere yetmiş bin melek görevlendirir. O gün ölürse şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır.


Haşr suresinin son üç ayeti ;

Huvulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
Huvulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru
subhani 'amma yuşrikune.
Huvul halikul - bariy-ulmusavviru lehul'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

Meali ;
O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen âlemi de bilendir.
O Rahmân'dır Rahîm'dir.
O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır.
O mülkün gerçek sahibi kutsal (her türlü eksiklikten uzak) barış ve esenliğin kaynağıi güvenlik veren gözetip koruyan mutlak güç sahibi düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.
O yaratan yoktan var eden şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder.
O mutlak güç sahibidir hüküm ve hikmet sahibidir
 

Üst