2010 STS 1. Aşama başvuru kılavuzu

#1
Sponsorlu Bağlantılar
2010 yılı STS 1. Aşama başvuru kılavuzu
2010 seviye tepsit sınavı
1.aşama sts 2010
2010 Seviye Tespit Sınavı (STS)


11 Mayıs 2007 tarih ve 26519 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

Başvuru Kılavuzu (25.01.2010)

Aday Bilgi Formu

Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

Başvuru Merkezleri


STS’ye, yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kuruluna başvuran ve STS’ye girmesine karar verilen adaylar başvurabilir.

2010-STS’de YÖK tarafından sınav yapılacak alanlar:
Beden Eğitimi ve Spor, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Mühendislik, Mimarlık, Diğer...

2010-STS’de ÖSYM tarafından sınav yapılacak alanlar:
Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tıp.

YÖK tarafından sınav yapılacak alanlarda başvurular, 1. Aşama sınavı için 25 Ocak–5 Şubat 2010 tarihleri arasında, 2. Aşama sınavı için 22 Şubat–4 Mart 2010 tarihleri arasındadır. YÖK tarafından yapılacak sınavların 1. ve 2. Aşamasına ait tarihler STS Kılavuzunda belirtilmiştir.

ÖSYM tarafından sınav yapılacak alanlarda başvurular, 1. Aşama sınavı için 25 Ocak–5 Şubat 2010 tarihleri arasında, 2. Aşama sınavı için 29 Mart–9 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM tarafından yapılacak sınavların 1. Aşaması 14 Mart 2010, 2. Aşaması ise 16 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

STS’ye başvuracak adaylar; 2010-STS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna ÖSYM’nin
Object moved ile YÖK’ün Yükseköğretim Kurulu - Ana Sayfa internet adresinden başvuru tarihleri içerisinde ulaşabilirler.

Sınav ve başvuruların nasıl yapılacağına ait ayrıntılı bilgi 2010-STS Kılavuzundan edinilebilir...


kaynak-memurlar.net
 

Üst