2010 SBS Seviye Belirleme Sınav Konuları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda KaRDeLeN tarafından 28 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  2010 SBS Seviye Belirleme Sınav Konuları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  2010 sbs de çıkacak soruların hesaplanması - sbs de soruların derslere göre dağılımı - SBS sınav sonuçları açıklama tarihi  SINAV KONULARI

  İlköğretim kurumlarının 6’ncı, 7’nci veya 8’inci sınıfında öğrenim gören öğrencilere, SBS’ de
  tablo-2’de belirtilen alanlarda testler sorulacaktır.

  Test konuları; ilköğretimin 6’ncı, 7’nci veya 8’inci sınıfında her ders için o öğretim yılının

  programlarına bağlı kalınarak hazırlanacaktır. Testler öğretim programlarında belirtilen kazanımları
  öğrencinin elde etme seviyesini ölçecektir.

  Öğrenci, 2 (iki) yabancı dil eğitimi zorunlu olan okullarda öğrenim görüyorsa velinin okul

  müdürlüğüne verdiği dilekçede talep ettiği yabancı dile ait testleri çözecektir. Okul müdürlüğü
  velinin bu talebini e-Okul sistemine işleyecektir.

  [​IMG]

  SINAVIN UYGULANMASI
  a. 8’inci sınıfların sınavı 05 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp 100 soru
  sorulacak ve 120 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.
  b. 7’nci sınıfların sınavı 06 Haziran 2010 Pazar günü saat 10.00’da başlayıp 90 soru sorulacak
  ve 100 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.
  c. 6’ncı sınıfların sınavı 12 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp 80 soru
  sorulacak ve 90 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.
  d. SBS tüm sınav yerlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da başlayacak ve merkezi sistemle, aynı
  anda yapılacaktır.
  e. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en
  geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler
  sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet
  koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi
  bulunduracaktır.
  f. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler kesinlikle
  sınava alınmayacaktır.
  g. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı,
  cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat
  fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu
  tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır.
  h. Öğrenciler ve görevliler sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle
  girecektir.
  i. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav salonunda kendi sıra
  numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait
  olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda
  uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde
  açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.
  j. Öğrenci; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol
  edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Öğrencinin adına
  düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir
  cevap kâğıdına öğrencinin kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.
  k. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek
  dağıtacaktır. Öğrenci de kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini
  isteyecektir.
  l. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 60 dakika
  içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç en az
  2 (iki) öğrenci salonda kalacaktır.
  m. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
  n. Cevap kâğıdındaki imza bölümüne öğrenci adını kendi el yazısıyla yazacaktır.
  o. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde
  işaretlenmeyecektir.
  r. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa
  cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını
  işaretleyecektir. Salan görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir.
  s. Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi,
  yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
  t. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
  Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak
  değerlendirilecektir.
  u. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan
  kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar
  ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi durumunda kopya tespit işlemi
  yapılarak kopya çeken öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
  y. Sınav bitiminden sonra;
  i) Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağına
  adını kendi el yazısıyla yazacaktır.
  ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek
  toplayacak, cevap kâğıtları sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla
  beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
  iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak
  kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim
  edecektir. Veli ya da öğrenci talep etmesi durumunda soru kitapçıkları verilecektir. Talep edilmeyen
  soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından ilköğretim okullarında kullanılmak üzere
  toplanacaktır.
  Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava
  devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini
  dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda
  bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri
  bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı değerlendirilme işlemi yapılmadan
  geçersiz sayılacaktır. Bu tür konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


  SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ ​


  İlköğretim kurumlarının 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarında SBS’ ye katılacak olan öğrencilerin

  puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
  a. Her öğrencinin cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle
  okutulmaktadır.
  b. SBS’ de sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları
  belirlenecektir.
  c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli
  cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacaktır.
  d. Tüm öğrencilerin ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir
  testin ortalaması bulunacaktır.
  e. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin
  standart sapması hesaplanacaktır.
  f. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma
  kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir
  dönüştürme işlemi sonunda elde edilecektir.
  g. Her test için hesaplanan standart puanlar tablo-3’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir
  testin ağırlıklı standart puanları bulunacaktır.
  h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)
  bulunacaktır. Yabancı Dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin TASP’si ise yabancı dil testi
  hariç diğer testlerin ağırlıklı standart puanları toplamının, tüm testlerin toplam soru sayısına
  ötelenmesi ile hesaplanacaktır.
  Tablo–3
  Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları

  [​IMG]

  1. Öğrencilerin Ham Puanı Hesaplaması

  Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

  [​IMG]


  3.Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

  [​IMG]

  a. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500
  olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.
  Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

  [​IMG]

  b. Formülde kullanılan En Küçük TASP, kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu
  kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki En Küçük TASP’ tır.
  c. Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP, En Küçük TASP altında olan
  öğrencilerin, SBS Puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.
  d. Polis Kolejine girmek isteyen öğrenciler SBS’ ye katılacak olup Ortaöğretim Yerleştirme
  Puanına (OYP) göre tespit edilecektir.
  400 x (TASP – En Küçük
  TASP)
  En Büyük TASP – En Küçük
  TASP

  4. Sınıf Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanının Hesaplanması

  Ortaöğretim Yerleştirme Puanı; 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıftan SBS puanı ve yıl sonu başarı
  puanından elde edilen sınıf puanı (SP) esas alınarak hesaplanır.
  Yıl sonu başarı puanı; öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık
  ders saati ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait
  haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Puanlama 100 tam
  puan üzerinden yapılır, okuldaki her bir sınıf için 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflardaki en yüksek puan 500
  tam puana dönüştürülür.

  Yıl sonu başarı puanlarının 500 tam puana dönüştürülmesi işlemi, kaynaştırma yoluyla veya

  özel eğitim sınıf/okullarında eğitim gören öğrenciler için diğer öğrencilerden ayrı olarak ve kendi
  grupları içinde yapılır.

  [​IMG]

  Sınıf puanı; o yılın seviye belirleme sınavı puanının % 70’i ve yıl sonu başarı puanının %25’i
  esas alınarak elde edilen puandır.
  Ortaöğretime yerleştirme puanı; 6’ncı sınıfın sınıf puanının (SP6) % 25’i, 7’nci sınıfın sınıf
  puanının (SP7) % 35’i ve 8’inci sınıfın sınıf puanının (SP8) % 40’ı toplanarak elde edilen puandır.
  Herhangi bir sebeple seviye belirleme sınavına katılmayan öğrencinin seviye belirleme sınavı
  puanı, o yıla ait en düşük seviye belirleme sınavı puanıdır.
  Yurt dışında öğrenimlerini sürdürdükleri için geçmiş yıllara ait SBS’ye katılamayan öğrenciler
  bu öğretim yılında isterlerse sınavlara katılabileceklerdir. Bu öğrencilerin sınav puanlarının
  hesaplanması katılmaları gereken yıldaki ortalamalar ve sapmalara göre hesaplanır.

  SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

  8’inci sınıf SBS sonuçları 08Temmuz 2010 tarihinde ilan edilecektir.
  6’ncı ve 7’nci sınıf SBS sonuçları ile 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıf PYBS sonuçları 06 Ağustos 2010
  tarihinde ilan edilecektir.
  Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup meb

  ile ogs.meb adreslerinde yayımlanacaktır.
  Öğrencinin sınav sonuç bilgileri kayıt hakkı kazandığı okulun ekranından izlenebildiği için
  kayıt yaptırırken ayrıca sonuç belgesi talep edilmeyecektir. Okul müdürlükleri velinin talep etmesi
  durumunda Internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek
  imza karşılığı öğrenciye verecektir.

  SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR ​


  a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
  b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik
  çıkması,
  c. Herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin salon
  görevlilerince tespit edilmesi,
  d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
  e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
  f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
  g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri
  bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi
  araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,
  h. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı
  gönderilmesi,
  i. Cevap kâğıdı değerlendirilirken sistemin aynı salonda öğrencilerin oturduğu sıraları
  dikkate almaksızın yapılan kopya analizi sonuca göre ikili/toplu kopya tespit edilmesi durumunda
  öğrencilerin ilgili testi/sınavı iptal edilir,
  j. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek
  ve benzeri) durumlarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği
  için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin
  sınavı/testi geçersiz sayılacaktır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - 2010 Seviye Belirleme Forum Tarih
12 Haziran 2010 da Yapılacak 6. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavından Tüyolar SBS - ÖSS - Sınavlar 10 Haziran 2010
2010 Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Soru ve Cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 19 Nisan 2010
2010 Seviye Tespit Sınavı (STS) kılavuzu SBS - ÖSS - Sınavlar 27 Ocak 2010
1927 ile 2010 yılı sonuçlarına göre kır nüfusu oranının azalıp kent nüfusunun artmasının nedenleri Sorular ve Cevaplar 4 Şubat 2017
Bosch TTA2010 Çay Makinası Özellikleri Ev Teknolojileri 5 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş