2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) OBP Hesaplama Yönergesi

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda UquR tarafından 22 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) OBP Hesaplama Yönergesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) OBP Hesaplama Yönergesi  ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI
  VE
  AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI HESAPLAMA YÖNERGESİ

  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde, adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan Ortaöğretim Başarı Puanları iki aşamada hesaplanır.
  1. Aşamada: ÖSYS’ye başvuran her aday için, adayın okulu, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) olarak adlandırılan bir puan hesaplanır.
  2. Aşamada ise, adayların OBP’leri mezun oldukları okulların ÖSS başarıları ile ağırlıklandırılarak her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanır.

  A. ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI

  A.1) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) her aday için mezun olduğu okul, mezun olduğu yıl ve diploma notu ile mezun olduğu okulun ilgili yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak hesaplanır. OBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır.
  A.2) Okulların Diploma Notu İstatistikleri:
  Okulların Diploma Notu İstatistikleri her okul için, her yıl ayrı ayrı hesaplanır. Bir okulun bir yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri hesaplanırken okulun o yıl son sınıfında okuyan öğrenciler dikkate alınır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında son sınıf öğrencilerinden mezun durumda olanların diploma notları, mezun durumda olmayanların ise diploma notuna benzer biçimde hesaplanan not ortalamaları kullanılır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında ÖSYS’ye başvuran adaylar yanında, ÖSYS’ye başvurmayan adayların diploma notu yada not ortalamaları da dikkate alınır. Yönergenin sonraki kesimlerinde adayların diploma notları ile diploma notu gibi hesaplanmış not ortalamaları kısaca “diploma notu” diye nitelenecektir.

  A.2.1) Okul Diploma Notu İstatistiklerinin Hesaplanmasında kullanılan değişkenler
  N Okuldaki son sınıf öğrencilerinin (öğrenim durumu = 1) sayısı
  xort Diploma notlarının ortalaması
  s Diploma notlarının standart sapması
  xm En küçük diploma notu
  x1 En büyük diploma notu
  N1 En büyük diploma notuna sahip aday sayısı
  m Diploma notların alt sınırı : m = max (xm , xort - 3s)
  M1 Diploma notların üst sınırı:
  M1 = min (x1 , xort + 3s) + D1
  D1 = (N1 – 1) / N * s
  x2 Varsa, x1 in altında en az 4 adayın sahip olduğu ilk diploma notu
  (yoksa x2 = x1 , M2 = M1 , x3 = x1 , ve M3 = M1)
  N2 Varsa x2 notuna sahip aday sayısı (N2 ³ 4 ; x2 yoksa N2 = 0)
  M2 Varsa x2 ve altındaki notlar için üst sınır:
  M2 = max[M1, M1 – (x1 – x2) + D2]
  D2 = (N2– 1) / N * s
  x3 Varsa, x2 nin altıda en az 8 adayın sahip olduğu ilk diploma notu
  ( yoksa x3 = x2 ve M3 = M2)
  N3 Varsa x3 notuna sahip aday sayısı (N3 ³ 8 ; x3 yoksa N3 = 0)
  M3 Varsa x3 ve altındaki notlar için üst sınır:
  M3 = max [M2, M1 – (x1 – x3) + D3]
  D3 = (N3 – 1) / N * s

  A.2.2) Okul Diploma Notu İstatistikleri Hesaplama Algoritması:
  a) Yüzlü not sisteminde 50’nin altındaki diploma notlarını 50 yaparak N, xort ve s değerlerini hesapla.
  b) Hesaplanan xort ve s değerlerine göre:
  varsa (xort – 4 s)’dan küçük diploma notlarını (xort – 4 s) sayarak,
  varsa (xort + 4 s)’dan büyük diploma notlarınıda (xort + 4 s) sayarak
  xort ve s değerlerini yeniden hesapla.
  c) xm, x1 , N1 , m , M1 , x2 , N2 , M2 , x3 , N3 , M3 değerlerini hesapla.
  xm = min (diploma notları)
  x1 = max (diploma notları)
  m = max (xm , xort - 3s)
  M1 = min (x1 , xort + 3s) + D1
  D1 = (N1–1) / N * s

  x1’inaltında en az 4 adayın sahip olduğu bir not (x2) varsa
  N2 : x2 notuna sahip aday sayısı (N2 ³ 4)
  M2 = max[M1, M1 – (x1 – x2) + D2]
  D2 = (N2 –1) / N * s
  yoksa
  x2 = x1
  N2 = 0
  M2 = M1
  x3 = x1 ,
  N3 = 0
  M3 = M1
  x2’inaltında en az 8 adayın sahip olduğu bir not (x3) varsa
  N3 : x3 notuna sahip aday sayısı (N3 ³ 8)
  M3 = max[M2, M1 – (x1 – x3) + D3]
  D3 = (N3–1) / N * s
  yoksa
  x3 = x2
  N3 = 0
  M3 = M2
  d) Yüzlü not sisteminde50’nin altında olup 50 yapılan diploma notlarını eski değerlerine döndür.

  A.3) Adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının Hesaplanması:
  Her adayın OBP’si adayın diploma notu (x) ile adayın mezun olduğu okulun, adayın mezun olduğu yıla
  ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak aşağıdaki algoritmaya göre hesaplanır:
  a) eğer x £ x3 ise M = M3
  değilseeğer x £ x2 ise M = M2
  değilse M = M1
  olarak hesapla.
  b) OBP = 100 – (M – x) / (M - m) * 50
  c) eğer OBP > 100 ise OBP = 100 yapılır
  d) eğer OBP < 50 ise OBP = 50 yapılır

  B. AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARININ HESAPLANMASI

  B.1) Ortaöğretim Başarı Puanları, ortaöğretim kurumlarının ilgili yıldaki Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puan ortalamalarına göre ağırlıklandırılacak ve her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ; AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanacaktır.
  B2) Yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan YÖSS puanları ile ek puanların hesaplanmasında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları kullanılacaktır.
  B3) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları hesaplanırken adayın Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile, okulun adayın mezun olduğu yıla ilişkin ÖSS İstatistikleri kullanılacaktır. Eğer bir okul için, aday sayısı ÖSS istatistiklerinin elde edilmesi için yeterli değilse yada yeterli dağılım bulunmuyorsa, bu okullar için ağırlıklandırma işlemleri ÖSYM Yürütme Kurulunun vereceği kararlar doğrultusunda yürütülecektir.
  B4) Okul ÖSS İstatistiklerinin Hesaplanması
  Her yıl her okul için Sözel, Sayısal ve Eşit ağırlıklı puan türlerinin her biri için aşağıdaki ÖSS istatistikleri oluşturulur:
  X : Bir okulun son sınıf düzeyindeki öğrencilerinin ÖSS puanlarının ortalaması.
  ÖSS puan ortalaması hesaplanırken 2005 ve öncesi için ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY ve ÖSS-EA notları; 2006 ve sonrası için de ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 ve ÖSS-EA-1 notları kullanılır.
  A : Okul ortalamalarının (X lerin) 100 – 200 arası notlara dönüştürülmesi ile elde edilen notlar:
  A = 100 + 100 * (X – Xmin) / (Xmax – Xmin)
  Xmax : ÖSS’deki en büyük puan ortalaması
  Mmin : ÖSS’deki en küçük puan ortalaması
  Yukarıdaki formüllerin uygulanması ile her okul için Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere üç ÖSS
  puan ortalaması (A değeri) hesaplanacaktır.

  B5. Adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarını Hesaplama Algoritması
  Adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA), adayların
  Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ile okulların ÖSS İstatistikleri (A değerleri) kullanılarak aşağıdaki
  formüle göre hesaplanır:

  [​IMG]

  Bu formülün kullanılmasıyla her okulda öğrencilerin OBP’leri okulun ortalamasına göre ağırlıklandırılarak
  yükseltilecek ve AOBP’ler elde edilecektir (AOBP ³ OBP).
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - 2008 Öğrenci Seçme Forum Tarih
2008 Kpss Tarih Soruları Ve Cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 13 Mart 2011
Okul Öncesi Öğretmenliği 4.Sınıf 2004-2008 Çıkmış Ara Sınav Soruları İndir Açık Öğretim AÖF 3 Şubat 2011
Ales 2007-2008-2009 soruları ve cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 18 Temmuz 2010
2008 KPSS klavuzunda Danıştay iptali Eğitim Haberleri 4 Nisan 2010
2008 YDS Sınav Soruları ve Cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 1 Nisan 2010

Bu Sayfayı Paylaş