2000-2010 arası öss de çıkmı polinom soruları

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 3 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. 2000-2010 arası öss de çıkmı polinom soruları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  2000-2010 arası öss de çıkmı polinom sorular
  geçmişte öss de çıkmış polinom sorular
  geçmişte öss de çıkmış polinom soruları bulmama yardımcı olur musunuz
  öss de geçmişte çıkan polinom ile ilgili sorular nelerdir paylaşabilir misiniz?
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Öss'de Çıkmış PoLinom SoruLarı

  [​IMG]

  ...

  [​IMG]
  ...
  [​IMG]
  ...
  [​IMG]
  ...
  [​IMG]
  ...
  [​IMG]
  ...
  [​IMG]
  ...
  [​IMG]
  .....
  [​IMG]
  ....


  [​IMG]
  ...
  [​IMG]
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Össde Çıkmış Polinom Soruları Ve Cevapları

  1. p ve q aşağıdaki değer takımlarından hangisi olmalıdır ki x4+px2+q polinomu x2+x+1 ile bölünebilsin?

  A) p=1 ; q=-2 B) p=2 ; q=-1
  C) p=-1 ; q=2 D) p=1 ; q=1
  E) p=3 ; q=1  2. x3+2x2+px+q ifadesinin x2+3x+2 ile bö-lünebilmesi için (p,q) değeri ne olmalıdır?

  A) (1,0) B) (-1,-2) C) (0,-1)
  D) (0,1) E) (0,0)  3. p(x)=3x3+6x2+qx+1 polinomu x=-1 için sıfıra eşit oluyor. Buna göre q nun değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) –1 B) 0 C) 1 D) 4 E) 3  4. (x-5)n+(x-4)n-1 polinomunun (x-5)(x-4) ile tam bölünebilmesi için n nasıl bir sayı olmalıdır?

  A) Pozitif çift B) Negatif çift
  C) Pozitif tek D) Negatif tek
  E) Her hangi bir pozitif sayı  5. P(x)=ax3+bx2+4x-1 polinomu (x-1) ve (x+1) ile kalansız olarak bölünüyor. Buna göre b nin değeri aşağıdakilerden hangisi-dir?

  A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2  6. (x+4)-m-x1-m-y1-m polinomunun x+y ile bölünebilmesi için m nasıl bir sayı olmalıdır?

  A) Pozitif tek sayı
  B) Negatif tek sayı
  C) Pozitif herhangi bir tam sayı
  D) Negatif herhangi bir tam sayı
  E) Negatif çift sayı  7. P(x)=(x-7)2m+1+(x-1)m+4n-1 (m ve n pozitif tam sayılardır) Polinomunun (x-5) ile kalansız bölünebilmesi için m,n arasın da aşağıdaki bağıntıdan hangisi bulunmalıdır?

  A) m=n B) m+1=n C) m-2=n
  D) 3m=2n E) 2m+1=n  8. P(x) Polinomunda P(x+2)=2x3+10x2-3x+15 oldu¬ğuna göre, P(x) polinomunun (x-2) ile bölümündeki kalan nedir?

  A) 0 B) 2 C) 10 D) 15 E) –3  9. p(x)=3x36-5x18-4 polinomunun e bölümündeki kalan nedir?

  A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4  10. bağıntısı veriliyor. Q(x) polinomunun (x-3) ile bölümündeki kalan 3 olduğuna göre P(1) in değeri kaçtır?

  A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15  11. P(x)=2x17+ax11-4 olduğuna göre, anın hangi değeri için P(x) in çarpanlarından biri (x-1) dir?

  A) 0 B) 1 C) 2 D) –1 E) –2  12. P(x)=(x3+2x2-3x+1)Q(x)+x+1 bağıntısında Q(x) bir polinomdur. P(x) in x-1 ile bölümündeki kalan 5 olduğuna göre, Q(x) in x-1 ile bölümündeki kalan nedir?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
  13. Q(x)=x3+3x2-2x-3 çokterimlisi P(x) gibi bir çok terimli ile bölünüyor. Bölüm x oldu-ğuna göre, kalan ne olur?

  A) 3 B) 1 C) –3 D) –2 E) –1  14. Bir polinomun (x-2)2 ile bölümünden kalan 3x+8 olduğuna göre bu polinomun x-2 ile bölümünden kalan nedir?

  A) 15 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8  15. P(x), Q(x) gibi iki polinomun x-5 ile bö-lümünden kalan sırasıyla 2 ve 3 ise P(x)Q(x) çarpımının x-5 ile bölümünden ka-lan ne olur?

  A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2  16. P(x) ve Q(x) polinomlarının x-1 ile bö-lümünden kalanlar sırası ile –4 ve 6 oldu-ğuna göre t nin hangi değeri için 3P(x)+tQ(x) polinomu x-1 ile tam olarak bölünür?

  A) –3 B) –2 C) 1 D) 2 E) 3  17. P(x-1)+P(x+1)=4x2-2x+10
  olduğuna göre, P(x) polinomu aşağıdakiler-den hangisidir?

  A) 2x2-x-3 B) 2x2+x-3 C) 2x2-x+3
  D) 4x2+x-1 E) 4x2-x+1  18.
  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-dir?

  A) a6-a5+a4-4 B) a6-a5-4a4-4
  C) a6-2a4+4a2-4 D) a6-a5-4
  E) a6+4a2-4
  19. P(x)=x3+5x2+5x+27 polinomu. Q(x) polinomu bölündüğünde, bölüm x+5 olduğuna göre kalan kaçtır ?

  A) -2 B) -1 C) 2 D) 3 E) 4  20. P(x-2)=(x2+1)Q(x-1)-x-1 eşitliği verilmiştir. P(x) polinomunun (x-3) ile bölümünden kalan 20 olduğuna göre, Q(x) polinomunun (x-4) ile bölümünden kalan kaçtır?

  A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4  21. Q(x-2)=x3-5x+a çokterimlisi veriliyor.
  Q(x) çokterimlisinin sabit terimi 7 olduğuna göre, Q(x) çokterimlisinin katsayıları toplamı kaçtır?

  A) 11 B) 18 C) 21 D) 39 E) 47  22. Q(3x)=18x+6 olduğuna göre, Q(x) polinomunun x-5 ile bölümünden kalan kaçtır?

  A) 32 B) 36 C) 54 D) 86 E) 96  23. P(x)=x4+ x3+x2+ax polinomunun x2+1 ile kalansız bölünebilmesi için, a kaç olmalıdır.

  A) 1 B) C) D) E) -1  24. Q(x)=x3+5x2+px-8 polinomunun çarpanlarından biri (x-2) olduğuna göre, p nin değeri kaçtır?

  A) –15 B) -10 C) 5 D) 13 E) 16  25. P(x-2)=x2-x-3 olduğuna göre, P(2x-1) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) 2x2-x-3 B) 2x2-x+3 C) 4x2+2x-3
  D) 4x2+4x-3 E) 4x2+4x-2
  26. (Bu soru ÖSYM tarafından iptal edildi.)
  P(x-4).x+a =x2-4x+6
  eşitliğindeki P(x) polinomu (x-2) ile kalansız olarak bölünebildiğine göre, a kaçtır?

  A) 21 B) 18 C) 15 D) 12 E) 9  27. Bir P(x) polinomunun x(x+3) ile bölü-münden kalan 9-9x olduğuna göre, x+3 ile bölümünden kalan kaçtır?

  A) 30 B) 33 C) 36 D) 39 E) 42  28. Katsayılarının toplamı -2 olan bir P(x) polinomunun (x+3) ile bölümünden kalan –10 dur. Buna göre, P(x) polinomunun x2+2x-3 ile bölümünden kalan aşağıdakiler-den hangisidir?

  A) 2x-4 B) 2x-1 C) 3x +1 D) 20 E) –12  29. P(x) ve Q(x) polinomları için
  P(x+ 2) = (x3 -2x - 3).Q(x) + x2 + x +1
  bağıntısı sağlanmaktadır. Q(x) in sabit te-rimi 5 olduğuna göre, P(x) polinomu (x - 2) ile bölündüğünde kalan kaçtır?

  A) -16 B) - 15 C) - 14 D) 0 E) 1  30. P(x) bir polinom ve
  P(x-1)+x2 P(x+1)=x3+3x2+x+1 , P(2) = 4
  olduğuna göre, P(x) polinomunun sabit te-rimi kaçtır?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8  31.
  A-B farkı kaçtır?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

  32. Her x gerçel sayısı için,
  2x-4=ax(x-1)+bx(x+1)+c(x2-1)
  olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır?

  A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16
  1-D 1969 ÜSS 2-B 1974 ÜSS 3-D 1974 ÜSS 4-A 1977 ÜSS 5-D 1977 ÜSS
  6-E 1978 ÜSS 7-B 1979 ÜSS 8-D 1981 ÖYS 9-A 1982 ÖYS 10-D 1983 ÖYS
  11-C 1984 ÖYS 12-B 1984 ÖYS 13-C 1985 ÖYS 14-B 1987 ÖYS 15-A 1988 ÖYS
  16-D 1990 ÖYS 17-C 1991 ÖYS 18-B 1992 ÖYS 19-C 1993 ÖYS 20-B 1994 ÖYS
  21-C 1995 ÖSS 22-B 1996 ÖSS 23-B 1996 ÖYS 24-B 1997 ÖSS 25-C 1997 ÖYS
  26-B 1998 ÖSS 27-C 1998 ÖYS 28-A 1999ÖSS1 29-C 1999ÖSS2 30-A 2000 ÖSS
  31-D 2001 ÖSS 32-D 2003 ÖSS
   

 4. niye öss de cıkmış soruların cevabını vermirsiniz
   

 5. soruların hangi yıllarda çıktını yazarsanız sevinirim bu benim yıllık ödevim
   

 6. 2000 yılı ile 2010 yılı polinom sorularını cevaplarıyla bie alabilirmiyim
   

 7. cevapları yazarsınız sevinirim yıllık ödevim
   

 8. soruların cevabı lazım bu benim yıllık ödevim madem cevabını yazmıcaksınız süs diyemi açtınız bu sayfayı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - 2000 2010 arası Forum Tarih
TuneUp Utilities 2010 9.0.2000.16 İndir S-T 2 Kasım 2009
2013 Tv 2000 Frekansları, Tv 2000 Frekansı 2013 Populer Uydular Frekanslar 1 Aralık 2012
LG 50PQ2000 Televizyon Özellikleri Resimleri Ev Teknolojileri 12 Kasım 2011
Tarih Şeridi, M.Ö. 3000 ve M.S. 2000 yılına ait önemli olaylar (tarih şeridi) nedir? Tarihi Bilgiler 28 Ağustos 2011
wolfteam ef 2000 limited nedir Diğer Oyunlar 26 Mart 2011

Bu Sayfayı Paylaş