11. Sınıf Dil Ve Anlatım Kitabı Etkinlik Çözümleri

'Öğretmenlerimizin Bölümü' forumunda SeLeN tarafından 16 Ekim 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  11. Sınıf Dil Ve Anlatım Kitabı Etkinlik Çözümleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  11 Sınıf Dil ve Anlatım 23-24-25-26-27 Sayfalarının Cevapları

  SAYFA 23
  İNCELEME
  1İncelenen mektupların giriş bölümlerinde mektupların yazılış sebepleri ortaya konmuştur Gelişme bölümlerinde asıl konuya geçilmiş ve konu bütün ayrıntılarıyla ortaya konmuşturAyrıca farklı farklı konulara da değinilmiştirSonuç bölümlerinde ise durum sorulmuş,kendi durumundan bahsedilip sevgi ve saygı duyguları belirtilmiştir
  2Oğuz Atay’ın mektupta belirttiği imla ve noktalama kuralları günümüzde de geçerliliğini korumaktadır

  4ETKİNLİK
  Verilen mektupta herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur

  SAYFA 24
  1Özel mektuplarda gönderici ile alıcının birbirlerine karşı özel durumlarının yanında,ele alınan konunun da metnin dil ve cümle yapısına yani üslubuna etkisi vardır
  2İncelediğimiz mektuplardan Oğuz Atay ve Hamdi Tanpınar’ın mektupları aldıkları mektuplara cevap vermek için yazılmıştırAhmet Kutsi Tecer’in mektubu ise kendi durumunu bildirmek için yazılmıştırMektupların bu yazılış amaçları da giriş bölümlerinde belirtilmiştir
  3Oğuz Atay ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mektupları özel mektuplar olduğu için gönderici-alıcı ilişkisi yönünden bir içtenlik söz konusudurOğuz Atay kızına Ahmet Hamdi Tanpınar da arkadaşına kendi aralarında konuşabilecekleri herhangi bir konuda mektup yazmışlardırMektuplardaki bu gönderici-alıcı ilişkisi ve konular,mektupların dil ve cümle yapısını belirlemiş,bir içtenlik oluşturmuşturAyrıca Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mektubu biraz daha edebidir
  5ETKİNLİK
  Verilen mektupta herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur

  7ETKİNLİK
  Tarih ve yer:Kağıdın sağ üst köşesine yazılır
  Ad-soyad ve imza:Kağıdın sağ alt köşesine ad ve soyad yazılıp altına imza atılır
  Hitapol üst köşeye ,tarih ve yerin hizasından biraz aşağıya yazılır
  Adres:Kağıdın sol alt köşesine yazılır
  ***Mektuplarda kağıt düzeni önemlidirÇünkü mektuplar kişinin yansımasıdır

  SAYFA 26
  1Verilen mektup örneği Türk Dil Kurumu’na bazı eserler istemek için yazılmıştır
  2Özel mektuplar; arkadaşlar veya akrabalar arasında haberleşmek için yazılırİş mektupları ise kişi ve kurumlar arasında veya kurumlar arasında sipariş,satış gibi konularda yazılır
  3İş mektuplarında emredici anlatım kullanılmıştır
  4Özel mektuplarda içten ve samimi bir üslup varken ,iş mektuplarında ciddi bir üslup vardırBu yüzden iş mektuplarında kısa,açık ve somut bir anlatım vardır
  8ETKİNLİK
  “Bedeli posta havalesi ile hesabınıza gönderilmiştir” Cümlesinde tamlayan eksikliğinden ve yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardırCümle “Eserlerin bedeli posta havalesi ile hesabınıza yatırılmıştır”şeklinde düzeltilebilir

  SAYFA 27
  1Dilekçelerde resmi bir üslup kullanılırGereksiz sözcüklerden ve süsten kaçınılır
  2İncelenen iş mektubu ve dilekçe şekil özellikleri ve konu bakımından birbirlerine benzemektedirKonu olarak da bir istek söz konusudurAncak iş mektubu kurumlar arasında,dilekçe kişi ile kurum arasında yazılmıştır
  3Dilekçelerde sağ üst köşeye veya isim ve imzanın üzerine tarih yazılırHitap bölümüne makam adı,kağıt ortalanarak yazılırDaha sonra dilekçe metni kısa ve açık bir şekilde yazılarak sonuna arz veya rica eklenirDilekçenin sağ alt köşesine ad,soyad yazılır ve imza atılırSol alt köşeye de açık adres yazılır

  9ETKİNLİK
  “Erzurum Büyükşehir Belediyesine burs başvurusunda bulunmak üzere öğrenci belgesi düzenlenerek tarafıma verilmesini istiyorum”cümlesinde sebep eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardırCümle “Erzurum Büyükşehir Belediyesine burs başvurusunda bulunmak için öğrenci belgesi düzenlenerek tarafıma verilmesini istiyorum”şeklinde düzeltilebilir

  10ETKİNLİK
  İncelenen özel mektuplarda öyküleyici,açıklayıcı,anlatım türleri kullanılırken iş mektubu ve dilekçede emredici anlatım kullanılmıştırMektuplarda kullanılan bu anlatım türleri,mektup yazanla yazılan kişi arasında ilişkiye göre şekillenmiştir

  11ETKİNLİK
  Daha çok göndergesel işlevde kullanılmıştır

  12ETKİNLİK
  Bütün kutuları işaretleyin

  13ETKİNLİK
  Mektup 3 e ayrılır
  **Özel mektup özellikleri: Akraba dost arkadaş arasında yapılırBir içtenlik hakimdirBelli kurallara göre yazılır
  **İş mektubu özellikleri:Özel kuruluşların birbirine veya vatandaşlara gönderdikleri mektuplardırCiddi bir anlatımı vardırBelli kuralları vardır
  **Dilekçe özellikleri:Bir istekte bulunmak,bilgi vermek amacıyla kişilerin resmi mekanlara yazdığı mektuplardırKısa ve söz bir anlatım yapılırBelli bir plana göre yazılır
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Hazırlık
  2- İnsanlar eski fotoğraflarına baktıklarında genelde hüzünlenirler
  3- İnsanlar yaşadıkları önemli anıları unutmamak, daha sonra hatırlamak amacıyla kayıt altına alırlar
  İnceleme
  1- Anı metninin ortak özellikleri açık, sade, abartısız, objektif anlatım
  2- İncelenen anıda anlatıcı ile yazar aynıdır Çünkü anı yazarın kendi hayatıdır
  3- İncelenen anıda anlatıcı konuyu birinici ağızdan almıştır Yani metinde kahraman anlatıcı vardır "Kuş çalıştı ben seyrettimAramamya başladım,"gibi cümleler
  4-Anıların sade, açık vede içten bir anlatımı vardır Olaylar abartılmadan yansıtılır Ayrıca anılar öğretici bir nitelik taşıdıkları için objektif eserlerdir

  4 Etkinlik
  Anı yazarın anlattıklarını kanıtlayabilmek için anlkattığı zamnala ilgili her türlü kaynaktan yararlanabilir

  5 Etkinlik
  İncelenenanıda yazar çocukluğunda doğadaki bazı hayvanlar hakkında ki gözlem ve izlenimlerini anlatmıştır Yazar bunu yaparken kendi bilgi ve gözelemlerinden yararlanmıştır Anılar bu yüzden objeektif oldukalrı için yazıldıkları dönemle ilgili belge niteliği taşır

  5-Yazarın bilgi ve izlenimlerini doğrudan doğruya anlatması metne objektif ve inandırıcılık katmıştır
  7- Metinde dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılmıştır

  6 Etikinlik
  Metinde geçen geçinmeki, yüreği vurmak, çekiştirmek gibi mecaz nallmalı sözcükler farkl durumları karşılayabilmek için keullanılmıştır

  7 Etkinlik
  Çağrışım ve duygu değeri insandan insana değiştiği için bazı insanlara ormanyeşili,
  değirmen-bereketi,
  yuva-aileyi,
  ağustos böceği-tembelliği,
  ses-doğayı,
  ağaç oksijeni çağırıştırabileceği gibi bazı insanlarda farklı farklı şeyleri çağırıştırabilir

  8 Etkinlik
  Verilen anıda anlatıcı ilke aynıdır Çünkü anı yazarın kendi hayatıdır ve"ben" etrafında anlatılır

  9 Etkinlik
  Anı türününü özellikleri
  *anıların öğretici yanları vardır
  *anılar ilgi çakici bilinir nitelikte olmalıdır
  *anlatıcı yazarın kendisidir
  *objektif eserlerdir ve dönemle ilgili belge niteliği taşır
  *yazar her türlü kaynaktan yararlanabilir

  10 Etkinlik
  Metinde geçen birgün ertesi yaz, biraz sonra, buraya gibi sözcükler yer-yön zaman zarfı olarak kullanılmıştır Bu zarf metinde kanıtlama ve amaçlı kullanılmıştır

  12 Etkinlik
  Ses Düşmesi
  seyrettim
  kıvrılıp
  ağzı

  Ses türemesi olan kelimeler
  baktıkça
  büyükçe
  yüksekçe

  Ses Benzeşmesi olan kelimeler
  vuruyor
  birisi
  anlamadım

  Ses Düşemesinin sebebi: İki heceden dar ünlü(ı,i,u,ü)bulunan bazı sözcüklerünlü ile başlayan bir ek aldığında iki ünlüde bu dar ünlü düşer
  Ses benzeşmesinin Sebebi: Sonunda p,ç,t,k,f,h,s,ş sert ünsüzleri bulunan bazı sözcükleri; c,d,g(ğ) yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek ladığında bu c,d,g(ğ) sesleri sertleşerek ç,t,k olur

  13 Etkinlik
  Günlükler yaşanan olayların tarihi atılarak, günü gününe yazıldığı bir türdür Anılar ise görünenelerin ve izlenimlerin arada zamna geçtikten sonra kaleme alındığı bir türdür İki türde de içten samimi bir anlatım vardır Tema olrak yaşanan olaylar işlenir Objektif bir nalatımlarıo vardır Anıların öğretici bir yazı varken günlükler okuyucu için yazılmaz

  14 Etkinlik
  Okunan anı metninde Atatürk'ün sanat ve sanatçı sevgisi dile getirilmeye çalışılmıştır

  17Etkinlik
  Cümleleri hazırlarken anlamların ilghi çakici, öğretici bir tür olduğunu, yazarın anı yazarken objektif abartısız olaması gerektiğini unutulmamalıdır

  Ölçme ve Değerlendirme
  1) D-D_Y
  2) A şıkkı
  3) Magosa HatıralarıNamık Kemal
  Şehir MektuplarıAhmet Rasim
  Türk'ün ateşle imtihanıHalide Edip Adıvar
  Boğaziçi YalılarıAbdülhak Şinasi Hisar
  Edebiyatçılar GeçiyorHalit Fahri Ozansoy
  Hac YolundaCenap Şehabeddin
  Saray ve ÖtesiHalit Ziya Uşaklıgil
  4) D şıkkı
  5) D şıkkı
  6) E şıkkı
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sayfa 33 Cevapları

  Hazırlık


  1.bazı günler yazma ihtiyacı duyuyorum.Çünkü gördüklerimi ve yaşadıklarımı birisiyle paylaşmak istiyorum
  2.Eski günler tekrar gözümde canlanıyor.


  1.Etkinlik

  Günlük örneği

  20 Kasım 1996

  Yaşar Nabi'lerde ikinci kez toplandık.Yazarın sorumluluğu sorunu görüşüldü saatlerce.Belki yirmi kişiydik.Konuştuk,konuştuk,konuştuk,kendi kendimize.Varlık Yıllığı'nda okurlar dinleyecek bu konuşmalarımızı.Yazar sorumludur.Topluma karşı,kendine karşı.İyi bütün ayrımlar,konuşmalar bitti.Ama sonuç ne?Hava.Çok şeylerden söz edildi.Sanatımızın toplumu aştığından,bu yüzden okunmadığından.Toplumu aşmak konusunda da saatlerce konuştuk.Şimdi aklıma geliyor,bir soru var ortaya atılacak.Her yazarın,sanatçının sorumluluğundan söz ediliyor.Ya,toplumun sanatçıya,edebiyatçıya karşı sorumu?Yok mu böyle sorumluluk?Devletin sorumluluğu?Tek tek bireyelerin sorumluluğu?Bunu unutuyoruz,varsa yoksa yazarın,sanatçının sorumluluğu!...Hep biz mi duyacağız bu sorumluluğu,hep biz mi sorumluluğun yükü altında yaşayacağız?...Biraz da toplum bilse sorumluluğunu,topluma bildirilse onun da sorumlu olabileceği....

  (Oktay Akbal,Günlerde)  2.Etkinlik

  Bu kişiden kişiye değiştiğinden sizin yapmanız gerekiyor


  3.Etkinlik

  GÜNLÜK - Edebiyatımızda “günlük” terimini ilk kez Falih Rıfkı Atay kullanmıştır. Kısaca günlük, bir kişinin düşüncelerini, duygu ve gözlemlerini günü gününe yazdığı ve o günün tarihini koyduğu yazılardır. Günlük bir tür anıdır. Ancak günlük günü gününe yazılır, anı ise olayların yaşanmasından sonra kaleme alınır. Bir edebiyat türü olarak asıl kimliğini 1940’tan sonra kazanmaya başlayan günlük türünün başlıca özellikleri şunlardır:
  -Kısa yazılardır.
  -Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.
  -Yazarın hayatından izler taşır.
  -İçten ve sevecendir.
  -Ruzname de denir.
  -Türün ünlüleri, Oktay Akbal, Suut Kemal Yetkin, Seyit Kemal Karaalioğlu, Nurullah Ataç, Salah Birsel' dir.
  -Divan edebiyatındaki “vakayinameler” bir tür günlük sayılır.
  -Kimi roman ve hikâyelerde “günlük”, bir anlatım biçimi olarak kullanılabilir.
  -Anlatımda “iç konuşma” tekniğinden yararlanılır.


  Sayfa 36

  1-Yazarın başından geçen olayları anlatması.
  2-Günlüklerde yaşanma zamanı ile yazılma zamanı arasında fark vardır.Olaylar genellikle o günün sonra günlüğe aktarıldığı için.
  3-Yazar günlükleri okuyucu için yazmıştır.
  4-Günlükde anlatılanlar inandırıcıdır.Belli bir tarihi ve zamanı vardır.Gerçekler,olan biten olduğu gibi öznel olarak anlatılır.
  5-Kişisel dikkat önemlidir.
  6-Öznel bir anlatım tarzıyla gördüklerini olduğu gibi anlatmıştır.
  7-Gün boyunca başından geçenleri anlatmak
  8-Betimleyici anlatım kullanılmış.
  9-Göndergesel işlevde kullanılmıştır.


  4.Etkinlik

  Günlük özellikleri;

  -Kısa yazılardır.
  -Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.
  -Yazarın hayatından izler taşır.
  -İçten ve sevecendir.
  -Eski edebiyatımızdaki adı Ruzname'dir.


  6.Etkinlik

  akıcılık;soylenişi hos olmayan rokfor gibi,sozcukler oldugu için fazla akıcı degıldır..

  duruluk-acıklık; duruluk;gereksız sozcuklere ve cumlelere yer vermedıgı için duru bir anlatım vardır..
  acıklık;cümleler anlasılır oldugu ve fazla bir yabancı sozcuk olmadıgı için anlatım acıktır..

  yalınlık;cumleler kısa net oldugu ve soz sanatlarına fazla yer verılmedıgı için anlatım yalındır...


  sayfa 37

  8.Etkinlik

  gerçek anlamlı:ekmek,süt,köfte
  metne kazandırdıklarI: Olayın gerçekten yaşandığı

  mecaz anlamlı:bayılmak,atmak,ısmarlamak, hava yapmak


  metne kazandırdıkları:farklı kavramları ve durumları karşılayabilmek için kullanılmıştır  9.Etkinlik

  ses düşmesi:kayboldu, resmi, kahvaltı

  sebebi:ünlüyle başalyan ek alması

  ses türemesi:evde-y-im
  hava-y-ı

  masa-y-ı
  radyo-s-u

  sebebi:yardımcı sese ihtiyaç olması


  sayfa 37

  anlama ve yorumlama


  1>yazma alışkanlığı gelişir kendini dah iyi tanır.
  2>
  3>eksik yönlerini görür rahatlar


  SayFa 38

  1.}boşluk doldurma
  .günlük
  .duygu ve düşüncelerin

  2.} dogru-yanlış
  .y
  .d
  .y
  3.} nurullah ataç
  4.}gözlemin pek öneminn olmaması
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sınıf Anlatım Kitabı Forum Tarih
10. Sınıf Dil Ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Konu Dışı Başlıklar 18 Mayıs 2011
12.Sınıf Dil Anlatım - 12.Sınıf Dil Anlatım Kitabı Soru Cevapları Öğretmenlerimizin Bölümü 8 Kasım 2010
8. Sınıf Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür Konu Anlatım Öğretmenlerimizin Bölümü 11 Mart 2013
8. Sınıf Elektrikli Ev Aletlerinin Gücü Konu Anlatım Öğretmenlerimizin Bölümü 11 Mart 2013
8. Sınıf Müzik ve Fen Konu Anlatım Öğretmenlerimizin Bölümü 11 Mart 2013

Bu Sayfayı Paylaş