Şiirde Hece Ölçüsü

'Şiirler' forumunda KaRDeLeN tarafından 29 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Şiirde Hece Ölçüsü konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Şiirde Hece Ölçüsü…

  1. Şiirde mısralar arası hece sayısı eşitliğine dayanır.

  2. Türkçe kelimelerde hemen hemen bütün heceler eş değerde söylenir. Hecelerde kalınlık, incelik, uzunluk, kısalık farkı gözetilmez. Bu bakımdan hece ölçüsü Türk dilinin yapısına da en uygun ölçüdür.

  3. Milli ölçümüzdür.

  4. Hece ölçüsüne parmak hesabı da denilir.

  5. Hece ölçüsü, Türk edebiyatının başlangıcından bu yana kullanılmıştır. İslamiyetten sonra Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılırken, Halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılmaya devam etmiştir. .

  6. Hece ölçüsünün “hece sayısı” ve “duraklar” olmak üzere iki temel özelliği vardır.

  a. Hece Sayısı: Hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirin bütün mısralarında eşit sayıda bulunur. Hece sayısı aynı zamanda o şiirin kalıbı demektir.

  Bu va tan top ra ğın ka ra bağ rın da
  Sı ra dağ lar gi bi du ran la rın dır
  Bir ta rih bo yun ca o nun uğ run da
  Ken di ni ta ri he ve ren le rin dir

  Bu dörtlükteki bütün dizeler 11 heceden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu şiir Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılmıştır.

  Bu da ğı a şam de dim
  A şam do la şam de dim
  Bir ha yır sız yâr i çin
  Her ke se pa şam de dim
  Bu dörtlük 7’li hece kalıbıyla yazılmıştır.

  Baş ka sa nat bil me yiz, kar şı mız da du rur ken
  Söy len me miş bir ma sal gi bi A na do lu’muz
  Bu şiir Hece Ölçüsünün 14’lü kalıbıyla yazılmıştır.

  b. Durak: Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde, ahengi artırmak amacıyla mısralar belli yerlerinden ayrılır. Bu ayrım yerlerine durak (durgunlanma) denir.

  1. Durak, ahenk sağlayan bir çeşit ses kesimidir.

  2. Sözün gidişi zorlanmadan şiir okuyucusuna bir nefes payı bırakılmıştır.

  3. Duraklarda kelimelerden ortalarından bölünemez. İyi bir durakta kelime mutlaka bitmiştir.

  Not: Bir şiirde, bütün dizelerin durakları aynı olabileceği gibi, belli dizelerde farklı duraklar da kullanılabilir. Bir şiirin her dizesinde farklı duraklar kullanılmışsa, o şiir duraksız kabul edilir.

  4. Hece ölçüsünde ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı duraklar kullanılmıştır.

  Kalıplar:
  1. Hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirde, bir mısradaki hece sayısı o şiirin kalıbıdır.

  2. Hece ölçüsünde “ikili” den “yirmili” ye kadar kalıp vardır.

  3. Türk şiirinde en çok kullanılan kalıplar yedili, sekizli, onbirli, ondörtlü kalıplardır.

  Yedili kalıp:
  Giderim-/yolum yaya 3+4=7’li hece ölçüsü
  Cemâlin-/benzer aya
  Eridim-/hayal oldum
  Günleri-/saya saya

  Sekizli kalıp:
  Gel dilberim-/kan eyleme 4+4=8’li hece ölçüsü
  Seni kandan-/ sakınırım
  Doğan aydan / esen yelden
  Seni gülden / sakınırım
  Âşık Ömer

  Hece ölçüsünün on birli kalıbı:
  İptida Bağdad’a / sefer olanda 6+5=11’li hece ölçüsü
  Atladı hendeği / geçti Genç Osman
  Vuruldu sancaktar / kaptı sancağı
  İletti, bedene / dikti Genç Osman
  Kayıkçı Kul Mustafa

  Başka sanat bilmeyiz / karşımızda dururken
  Söylenmemiş bir masal / gibi Anadolu’muz 7+7=14’lü hece ölçüsü.
  Arkadaş, biz bu yolda/ türküler tuttururken
  Sana uğurlar olsun / ayrılıyor yolumuz
  Faruk Nafiz Çamlıbel

  Duraksız şiir: (Hece ölçüsünün on birli kalıbı):
  Bir düşünsen, yarıyı geçti ömrüm 11
  Gençlik böyledir işte, gelir gider; 11
  Ve kırılır sonra kolun kanadın; 11
  Koşarsın pencereden pencereye 11

  Cahit Sıtkı Tarancı

  Yukarıdaki dörtlüğü oluşturan bütün dizelerdeki hece sayısı 11’dir. Fakat bütün dizelerde duraklar aynı yerde değildir. Kelimeler ortadan bölünemeyeceğine göre bu dörtlüğü duraksız kâbul etmek zorundayız. Bu durumda yukarıdaki şiir hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla ve duraksız olarak yazılmıştır diyebiliriz..
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Şiirde Hece Ölçüsü Forum Tarih
şiir bilgisi sunusu,şiirde şekil unsurları slayt aruz ölçüsü hece ölçüsü kafiye uyak Eğitim Videoları & Flash ve Slaytları 26 Haziran 2009
Şiirde imge nedir Şiirlerde imge nasıl bulunur Şiirler 18 Şubat 2014
Şiirde Ahenk Nedir - Şiirlerde Ahenk Şiirler 3 Eylül 2011
Şiirde Kafiye - Şiirde uyak Şiirler 19 Şubat 2011
Şiirde Saklı Tesellim - Sema Yıldırım Kitap, Resim ve Dergi 18 Mart 2010

Bu Sayfayı Paylaş