Şeyh Gâlib Dede

'Sahabeler ve Alimler' forumunda Dine tarafından 14 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Şeyh Gâlib Dede konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ŞEYH GÂLİB DEDE

  Mevlevî büyüklerinden meşhûr şâir. İsmi Mehmed'dir. Es'ad ve Gâlib lakaplarıyla tanınmıştır. 1757 (H.1171) senesinde İstanbul'da doğdu. 1799 (H.1213) senesinde İstanbul'da vefât etti. Türbesi Galata Mevlevîhânesindedir. Babası Mevlevî yolunda yetişmiş ârif ve şâir bir zât olan Mustafa Reşîd Efendidir. Annesi Emine Hâtun da Mevlevî yolunda tasavvuf ehliydi.Babasından ders aldı. Süleymân Neşet Efendiden Farsça öğrendi. Arapçayı da öğrenip küçük yaşta tasavvufa yöneldi. Bir müddet Dîvân-ı Hümâyûn kalemlerinden birinde çalıştı. 1784 senesinde Konya'da bir müddet Mevlânâ Dergâhında kaldı. SeyyidEbû Bekir Dede'ye talebe olup Mevlevî yolunda yetişmek için çalıştı.Sonra İstanbul'daYenikapı Mevlevîhânesinde tasavvuftaki çalışmalarını tamamlayıp Mevlevî yolunda yetişti. Seyyid Ali Nutkî Dede Efendiden hilâfet alıp GalataMevlevîhânesinde şeyh olarak vazîfelendirildi ve ömrünün sonuna kadar bu hizmeti yürüttü. Sultan Üçüncü Selîm Han ile de dost olup saraya sık sık gidip sohbet ederlerdi.

  Şeyh Gâlip güçlü bir şâir olup dîvân şiirinin hemen hemen bütün türlerinde şiir yazmıştır. Zengin hayal gücü geniş kültürü kuvvetli sanatı ve ince üslûbu ile dîvân edebiyâtının meşhur şâirlerinden olmuştur. Şiirlerinde tasavvufî yön ağırlıktadır. Yirmi dört yaşındayken yazdığı Dîvân'ı genellikle gazellerden meydana gelmiştir. Hüsn ü Aşk adlı manzûmesi dîvân edebiyâtının en meşhûr mesnevîlerindendir. İki bin beytten fazla olan bu eserinde tasavvufî konuları ve ilâhî aşka kavuşmanın güçlüğünü işlemiştir. Ayrıca Şerh-i Cezîre-iMesnevî Er-Risâlet-ül-Behriyye fî Tarîkat-il-Mevleviyye adlı eserleri vardır.

  Şeyh Gâlib Dede'nin Peygamber efendimiz için yazdığı bir şiiri:

  Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda
  Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda

  Gülbank-i kudûmün çekilir arş-ı Hüdâda
  Esmâ-i şerîfin anılır arz u semâda

  Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim.
  Haktan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Şeyh Gâlib Dede Forum Tarih
Şeyh Sait isyanının ülke içinde yol açtığı sorunlar nedir? Tarihi Bilgiler 4 Aralık 2016
Şeyh Sait isyanının sebepleri ve sonuçları kısaca Tarihi Bilgiler 17 Şubat 2015
Sadrazam, şeyhülislam ve kaptanıderya nedir? Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014
Şeyh Bedrettin Kimdir - Şeyh Bedrettin Hayatı Tarihi Bilgiler 23 Ekim 2012
Şeyh Sait Ayaklanması Hakkında Bilgi Tarihi Bilgiler 14 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş