Şeyh Ali Behçet Efendi

'Sahabeler ve Alimler' forumunda Dine tarafından 14 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Şeyh Ali Behçet Efendi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ŞEYH ALİ BEHÇET EFENDİ

  İstanbul velîlerinden. Babası Şeyh Feyzullah Efendi dedesi Şeyh İbrâhim Hayrânî'dir. 1860 (H.1277) senesinde doğdu. Küçük yaşta tahsil hayâtına başladı. Bir taraftan babasının sohbetlerinde bulunuyor bir taraftan da ilim tahsîline devâm ediyordu. Mevlevî Esad Dede'den Farsça edebiyât dersi aldı. Babasının vefâtı üzerine yerine geçti ise de bir müddet Şeyh Saîd Efendi vekâleten babasının yerine şeyhlik makâmında bulundu. Fâtih Dersiâmlarından Urfalı Mehmed Efendinin daha sonra Kâdirî Şeyhi Şerefüddîn Efendinin sohbetlerinde bulundu. Bir süre sonra Kâdiriyye ve Nakşibendiyye yollarında hilâfet aldı.

  Ali Behçet Efendi 1881 (H. 1299) senesinde babasının yerine şeyhlik makâmına oturarak talebe yetiştirmekle meşgûl oldu. Birkaç kere hacca gitti. Bu sırada zamânın kutbu olan İmâdüddîn Hindî el-Kâdirî ile görüştü ve ondan feyz aldı. Ali Behçet Efendi gâyet mütevâzî ârif edip riyâzet ehli fakirleri doyuran güler yüzlü ikrâm sâhibi bir zât idi. Az konuşurdu. Çok şiir söylemiştir. Vefât târihi belli değildir. 1901 (H.1319) senesinden sonra vefât etmiştir. Kabri Topkapı taraflarındadır. Bir na'tı şöyledir:

  Zuhûrun kâinâta verd-i revnâk yâ Resûlallah
  Nigâhın ehl-i ışka virdi revnâk yâ Resûlallah.

  Vücûdun olmasaydı hiç vücûd bulmaz idi âlem
  Vücûdun sırr-ı zât-ı hazret-i Hak yâ Resûlallah.

  İder her zerre Hakkı zikr ve tesbih sırr-ı hâl ile
  Senin ta'lîmi sırrın oldu el-Hak yâ Resûlallah.

  Alıp dersi sırr-ı hilkatden gönül bulmaktır nûru
  Senin nûrun cihâna virdi revnak yâ Resûlallah

  Kapında abd-ı kemter Behçet dîdârına müştak
  Ümîd-i şefkatinle buldu revnak yâ Resûlallah.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Şeyh Behçet Efendi Forum Tarih
Şeyh Sait isyanının ülke içinde yol açtığı sorunlar nedir? Tarihi Bilgiler 4 Aralık 2016
Şeyh Sait isyanının sebepleri ve sonuçları kısaca Tarihi Bilgiler 17 Şubat 2015
Sadrazam, şeyhülislam ve kaptanıderya nedir? Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014
Şeyh Bedrettin Kimdir - Şeyh Bedrettin Hayatı Tarihi Bilgiler 23 Ekim 2012
Şeyh Sait Ayaklanması Hakkında Bilgi Tarihi Bilgiler 14 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş