Şeyh İbrâhim Ca'berî

'Sahabeler ve Alimler' forumunda Dine tarafından 14 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Şeyh İbrâhim Ca'berî konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ŞEYH İBRÂHİM CA'BERÎ

  Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. Künyesi Ebû İshâk ismi İbrâhim babasınınki Mudâd'dır. 1200 (H.597) yılında Ertuğrul Bey'in babası Süleymân Şah'ın kabrinin bulunduğu Suriye'deki Ca'ber kalesinde doğdu. Doğduğu yere nisbetle Ca'berî denildi. Dîn-i İslâma hizmetlerinden dolayı Takıyyüddîn veBurhânüddîn lakabları verildi.

  Şâfiî mezhebi fıkıh bilgilerini öğrendi. Şam'daEbü'l-Hasan Sehâvî'den hadîs ilimleri tahsîl etti. Kâhire'ye gitti. İlim öğretip ders verdi. Ebü'l-Hasan Şâzilî hazretleriyle görüştü. Onun ölü kalbleri dirilten feyzlerinden istifâde etti. Kalbi aşkla dolup Allahü teâlânın nîmetlerinden ve onlar için nasıl şükredeceğinden başka bir şey düşünmez oldu. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına riâyet ettiği gibi Resûlullah efendimizin ve Selef-i sâlihînin hâllerine aynen uymağa çalışırdı. Allahü teâlânın rızası olmayan hiçbir sözü söylemez hiçbir işe kalkışmazdı. Vakitlerini ilim öğrenmek ve öğretmek Allahü teâlâya ibâdet edip zikretmekle geçirirdi. Tatlı dilli güler yüzlü ve çok cömert idi. İnsanlara merhameti çok fazlaydı. Onun işi gücü insanlara iyilik etmekti. Haram ve şüphelileri terk eder mübahları zarûret mikdârı kullanırdı. İnsanlar tarafından çok sevilirdi. Kâhire'de vâz ettiği zaman mahşerî bir kalabalık olur herkes dersine koşardı. Onun vâzını dinleyenler çok istifâde ederlerdi. Talebeleri arasında Ebû Hayyân Muhammed bin Yûsuf Nahvî ve Kemâleddîn Abdüzzâhir gibi âlimler de hazır bulunurdu. Yeri geldiğinde hakkı söylemekten çekinmezdi. Kalbi bozuk olanlar onun celâllenmesinden çok korkarlardı. Allahü teâlânın râzı olmadığı bir işi yapanı O'nun emrine muhâlefet edeni gördüğü zaman hemen emr-i mârûf yapardı. Allahü teâlânın yasak ettiğini yapmaktan men eder emrettiğinin yapılmasını nasîhat ederdi. Allahü teâlâya ve O'nun sevdiklerine olan muhabbetini dile getiren şiirleri ihtivâ eden bir Dîvân'ı vardır.

  Bir hıristiyan vardı. İbrâhim Ca'berî hazretlerinin talebelerine sıkıntı verip eziyet ederdi. Durumu kendisine haber verdiklerinde çok üzüldü.Hıristiyana adam gönderip onlara bir daha eziyet etmemesini tenbîh ettirdi. "Eğer yaptığında ısrâr eder ve onlara bir daha eziyet etmeye kalkışırsa Allah'a yemîn ederim ki onun kafasını şu kalemi kestiğim gibi keserim." buyurdu. O hıristiyan bu sözleri duyunca "O dediklerini yapamaz." diye düşündü. Eline fırsat geçtiği bir sırada yine o mübârek insanın talebelerinden birine eziyet etmeye kalkıştı. Durumdan haberdâr edilen İbrâhim Ca'berî hazretleri cebinden çakısını çıkardı. Kalemin ucunu önceki târifi gibi tutup kalemi açar gibi yaptı. O anda mâsûm insanlara zulmetmekten zevk alan o zâlim kimsenin başı gövdesinden ayrıldı. Bu hâdiseden sonra kimse onun talebeleri hakkında kötü düşünemez oldu.

  Ölüm hastalığında yanındakilere Bâb-ün-Nâsır'da Hüseyniye Türbesine götürmelerini ricâ etti. Orada defnedileceği yeri gösterip vasiyette bulundu ve kabrine şöyle hitab etti: "Ey kabircik! Senin eksiğin burada." Çok geçmeden 1288 (H.687) senesinde vefât etti denilen yere defnedildi.

  ÇÂRE BULAMADILAR

  Zamânın Mısır sultânı Kelb-i Zevberî'ye mektup yazıp İbrâhim Ca'berî'den şikâyet etti. İnsanların ona kendisinden daha çok hürmet etmesini çekemiyordu. Bâzı âlimler de toplandılar ve sultânın hürmete daha lâyık olduğu husûsunda fetvâ verdiler. İbrâhim Ca'berî hazretlerine durumu haber verdiklerinde onların bu hâllerine üzüldü. Allahü teâlânın bu sevgili kulunu üzmenin cezâsı olarak fetvâ verenlerin hepsinin ve hükümdârın idrâr yolları kapandı. Doktorlar çâre bulamadılar. Çok sıkıntı çektiler. Çâresiz kalıp Ca'berî hazretlerinin huzûruna başta hükümdâr olmak üzere fetvâ veren ulemâ sıkıntılı bir şekilde geldiler. Özür dileyip kendilerinin affedilmesini istediler. Allahü teâlânın kullarına merhamette zamânının en önde gelenlerinden olan İbrâhim Ca'berî hazretleri de onları affedip kendi ibriğini verdi. Ondan aldıkları suyla istincâ ettiler. Hepsinin idrâr yolları açıldı. Tövbe edip Allahü teâlânın sevgili kullarına sataşmayacaklarına söz verdiler.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Şeyh İbrâhim Ca'berî Forum Tarih
Kurttepe İbrahim Atalı İlköğretim Okulu Seyhan Adana Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 21 Temmuz 2010
İbrahimşeyh Köyü Hakkında Bilgi Reşadiye Tokat Karadeniz Bölgesi 8 Haziran 2010
Şeyh İbrâhim bin Ali Sahabeler ve Alimler 14 Nisan 2010
Adana - Seyhan - İbrahim Atalı Çok Programlı Lisesi Liselerimiz 12 Mart 2010
Adana – Seyhan - İbrahim Atalı Lisesi Liselerimiz 12 Mart 2010

Bu Sayfayı Paylaş