Şans oyunlarında özelleştirme süreci resmen başladı

'Ekonomi Ve Borsa' forumunda NeslisH tarafından 6 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Şans oyunlarında özelleştirme süreci resmen başladı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Milli Piyango'nun hasılat paylaşımı yoluyla 10 yıl süreyle özelleştirilmesi için ilana çıktı.
  Karşılığı nakit olmak üzere şans oyunlarının planlanması, tertibi ve çekilişlerinin düzenlenmesi hakkının devrini kapsayan lisans verme yoluyla özelleştirmeye ilişkin ihalenin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
  Buna göre açılan ihalede teklifler 27 Şubat 2009'da alınacak. İhaleye teklif vereceklerden, 2 yıl şans oyunları işletme deneyimi bulunma, bu deneyimden 2 milyar dolar hasılat elde etmiş durumda olmak ve ayrıca 250 milyon dolar varlık sahibi olma koşulları aranacak.


  İhaleyi kazanan şirket, 10 yıl süreyle şans oyunları işletme ve yeni oyun oynatma hakkını elde edecek. Böylece Milli Piyango'nun elde ettiği hasılatın, ikramiye ve zorunlu ödemeler dışında kalan yüzde 17'si özel sektör eline verilecek. Bu da 10 yılda sabit rakamlarla 2.5 milyar YTL hasılat anlamına gelecek.

  İhalede 20 milyon dolar geçici teminat alınacak.
  Karşılığı nakit olmak üzere, planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisans, bir bütün olarak verilerek özelleştirilecek.

  PAZARLIKLA SATILACAK

  İhale, Özelleştirme Kanunu'nda yer alan, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

  İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Anlaşması imzalanması, Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi hakkında hazırlanan Tanıtım ve İhale Dokümanı alınması ve ön yeterlik kriterlerinin karşılanması zorunlu olacak. Gerçek kişiler veya yatırım fonları ortak girişim grubu ortağı olabilecekler. Ortak girişim grubu ortaklarından birinin Tanıtım ve İhale Dokümanı alması yeterli olmayacak, ortak girişim grubunun her bir ortağının ayrı bir Gizlilik Anlaşması imzalaması gerekecek.

  Tanıtım ve İhale Dokümanı bedeli olarak 20 bin dolar alınacak. Doküman 5 Kasım'dan itibaren temin edilebilecek. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecek.

  250 MİLYON DOLAR VARLIK ŞARTI

  Ön yeterlik başvurusunda bulunmak isteyen tüzel kişi ve ortak girişim gruplarının en geç 15 Ocak 2009 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar ÖİB'ye başvurmaları gerekecek.

  Katılımcılarda mali ve teknik ön yeterlilik aranacak. Mali ön yeterlik kriterleri çerçevesinde, katılımcının veya bağlı bulunduğu grup şirketinin toplam varlıklarının 2006 veya 2007 yılında en az 250 milyon dolar olması gerekecek.

  Katılımcının veya bağlı bulunduğu grup şirketinin toplam öz kaynaklarının 2006 veya 2007 yılında en az 150 milyon dolar olması gerekecek.

  Ortak girişim grubu ortaklarından birinin yatırım fonu olması halinde toplam öz kaynakları ve toplam varlıkları yerine söz konusu yatırım fonunun bağımsız denetçiler tarafından verilen beyannamede belirtilen “yönetimi altındaki fonlar” tutarının en az 2 milyar doları olması istenecek. Yatırım fonları ortak girişim grubu içerisinde en fazla yüzde 40 oranında paya sahip olabilecek.

  Ortak girişim grubu olarak teklif verilmesi durumunda bu kriterler, ortak girişim grubunun ortaklarının sahip olduğu değerlerin gruptaki payları ile çarpılarak toplanması sonucunda ortaya çıkacak değer baz alınarak değerlendirilecek.

  2 YIL DENEYİM VE 2 MİLYAR DOLAR HASILAT ŞARTI

  Teknik ön yeterlik kriterleri çerçevesinde, katılımcı tüzel kişi ise en az yüzde 10 hissesine sahip ortaklarından birinin, katılımcı ortak girişim grubu ise, en az yüzde 10 hisse oranına sahip ortaklarından birinin, ihale ilan tarihinden önceki son yedi yıl içinde; en az 2 bin adet terminalden oluşan çevrimiçi satış ağına sahip şans oyunları sistemi üzerinden lisansa konu şans oyunlarının ve/veya benzer işlerin en az 2 yıl süre ile tek sözleşmeye dayalı ve kesintisiz olarak operatörlüğünü yapmış olması gerekecek. Ayrıca en az 1 çevrimiçi oyun tertip etmiş ve tertip ettiği çevrimiçi ve varsa çevrimdışı tüm oyunlardan kesintisiz 2 yılın toplamı olarak en az 2 milyar dolar hasılat gerçekleştirmiş olması gerekecek.

  Katılımcı, tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin ortaklarının, ortak girişim grubu ise, grubu oluşturan ortakların, teknik ön yeterlik kriterlerini haiz olmadığı durumlarda bu kriterleri haiz tüzel kişilerden operatörlük hizmeti alımı yolu ile sözleşme imzalamış olması veya Komisyona anılan sözleşmeyi imzalayacaklarına dair bir taahhütnameyi ön yeterlik son başvuru tarihi olan 15 Ocak 2009 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar sunmaları gerekecek. Ancak, son teklif verme tarihine kadar bu sözleşmenin Komisyona sunulması esas olacak.
  Katılımcıların, mali ve teknik ön yeterlik kriterlerinin tamamını sağlamaları gerekecek.

  Komisyon, ön yeterlik başvuruları için son tarih olan 15 Ocak 2009 Perşembe gününden itibaren 7 iş günü içerisinde ön yeterlik değerlendirmesini yapacak. Bu süre istenirse uzatılabilecek. Komisyonun değerlendirmesinden sonra ÖİB, ön yeterlik kriterlerini karşılayan ve karşılamayan katılımcıların yetkili temsilcilerinden birisine durumu yazılı olarak bildirecek. Ön yeterlik kriterlerini karşıladığı yazılı olarak bildirilen katılımcılar İhale Dokümanı kapsamında verilecek olan İdari Şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde ÖİB'ye tekliflerini sunabilecekler.

  20 MİLYON DOLAR GEÇİCİ TEMİNAT

  Komisyon tarafından ön yeterlik kriterlerini karşıladığına karar verilen teklif sahiplerine istekleri halinde, ihaleye teklif verme öncesinde Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunlarının son 5 yıllık ve mevcut durumuna ilişkin bilgiler, bayilik sistemi, bayilik ağı ve hukuki bilgileri almak üzere 02 Şubat 2009-20 Şubat 2009 tarihleri arasında elektronik ortamda sunulacak Şans Oyunları Bilgi Sitesi ile Bilgi Sitesine aktarılamayan bilgi ve belgelerin yer alacağı Şans Oyunları Bilgi Odasına giriş imkanı sağlanacak. Şans Oyunları Bilgi Sitesi ile Bilgi Odasına girmek isteyen teklif sahipleri, 10 bin dolar ödeyecek. Ödeme en geç 27 Ocak 2009 Salı gününe kadar yapılacak. Bilgi Sitesi ve Bilgi Odasına girmek için son başvuru tarihi 27 Ocak 2009 Salı günü saat 16.00 olacak. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecek.
  Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 20 milyon dolar tutarında geçici teminat alınacak.
  Tekliflerin, en geç 27 Şubat 2009 Cuma günü saat 16.00'ya kadar teslim edilmesi gerekecek.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Şans oyunlarında özelleştirme Forum Tarih
İyonyalılara neden ilk çağın rönesansçıları denilir kısaca Tarihi Bilgiler 10 Ekim 2016
Rönesans hareketinin Osmanlı'da yaşanmamasının sebepleri nelerdir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 3 Ocak 2016
Rönesans hareketlerinin İtalya'da başlamasının sebepleri nelerdir Tarihi Bilgiler 26 Mayıs 2014
Başarıda çalışmak mı şans mı önemlidir münazarası Eğitim Bilgileri 21 Mart 2014
Rönesans avrupadaki bilim anlayışında ne gibi değişikliklere neden oldu? Sorular ve Cevaplar 6 Mart 2014

Bu Sayfayı Paylaş