Şİzofrenİ Nedİr?- Şizofreni Nedenleri- Şizofreni Belirtileri- Şizofreni Tedavisi

'Genel Sağlık' forumunda Siraç tarafından 16 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Şİzofrenİ Nedİr?- Şizofreni Nedenleri- Şizofreni Belirtileri- Şizofreni Tedavisi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Şİzofrenİ Nedİr?- Şizofreni Nedenleri- Şizofreni Belirtileri- Şizofreni Tedavisi


  Şizofreni kişilik bölünmesi, zayıf kişilikli olma, zeka geriliği veya tembellik değildir Önemli ruhsal hastalıklarından birisidir

  Hastalarda genelde gerçekle hayal dünyasını ayırt edememe, mantıksal düşünme yeteneği kaybı, normal duygusal tepkiler verememe ve toplumsal kurallara uyamama görülürAynı zamanda hatırlama ve normal konu?ma yeteneği genelde kaybolur Diğer bedensel ve ruhsal hastalıklarda olduğu gibi organik nedenleri vardırBu gün şizofreninin ortaya çıkışında rol oynayan dopamin ve serotonin sistemi gibi beyinde yer alan taşıyıcı (nörotransmitter) sistemlerin rol oynadığı araştırmalarla gösterilmektedir Toplumda %1 oranında şizofreni görülmektedir Sıklıkla 15-25 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır 12 yaşından önce ve 40 yaşından sonra görülmesi enderdir

  Günümüzde kullanılan ilaçlar belirtileri büyük oranda kontrol altına alabilmekte ancak bazı semptomlar çoğu hastada yaşam boyu sürmektedir Bazı hastalar sadece bir defa atak geçirmekte, bazı hastalarda ara dönemleri normal olan ve tekrarlayan ataklar olmakta, bazı hastalarda ise belirtilerde
  artma ve azalma ile giden ancak hiçbir zaman normale dönmeyen bir seyir görülebilmektedir

  İlaç kullanımı ile çoğu belirti kontrol altına alınabilmektedir, buna karşın bazı hastalar halen var olan ilaç tedavilerinden faydalanamamakta, ekonomik nedenlerle ilaçları temin edememekte veya ilaç yan etkileri nedeni ile tedaviye
  devam etmek istememektedir

  ŞİZOFRENİ NEDENLERİ NELERDİR ?


  Şizofreninin kesin nedeni tam olarak bilinememektedir Bu konuda değişik teoriler ileri sürülmektedir Klinik izlemelerde kan bağı olan kişilerde genetik yatkınlığın olduğu başka nedenlerin de araya girmesi ile hastalığın ortaya çıktığı görülmektedir

  Tek yumurta ikizlerinin birinde şizofreni görülmesi durumunda diğerinde şizofreni ortaya çıkma olasılığı %50, anne babanın ikisinin birden şizofren olması durumunda çocuklarda şizofreni görülme olasılığı %40, anne veya babanın şizofren olması
  durumunda çocuklarda görülme olasılığı %8, kardeşlerden birinin şizofren olması durumunda diğer çocukta hastalığın görülme olasılığı %12’dir Genetik geçişten sorumlu tutulan bazı genler vardır ancak bu konu henüz tam olarak aydınlatılamamıştır

  Şizofren hastaların beyin tomografisi ve MR gibi radyolojik incelemelerinde beynin bazı bölgelerinde değişiklikler tespit edilmektedir ancak bu değişikliklerin şizofreniye özgü olmadığı bilinmektedir Yine ölen şizofren hastaların beyin
  biyopsilerinde beyinde bazı doku değişiklikleri görülmektedir Bu değişikliklerin de hastalık oluşmadan önce mi olduğu veya hastalığın ortaya çıkşıyla mı geliştiği bilinememektedir
  Beyin biyokimyası ile ilgili araştırmalarda beyinde haberci rolü üstlenen (nörotransmitter) maddelerden biri olan dopaminin aktivite artışının hastalığa yol açtığı bilinmektedir
  Son yıllarda dopamin yanında serotonin ve norepinefrin gibi diğer habercilerinde şizofreni oluşumunda rol oynadığı belirtilmektedir Kullanılan ilaçlar da bu sistemler üzerinden etki etmektedir Her hastada aynı belirtilerin ortaya çıkmaması,her ilacın her hastaya yaramaması hastalığın ortaya çıkışında bu maddelerle ilgili kişiden kişiye değişen özelliklerin olduğunu düşündürmektedir Hastalığın ortaya çıkış nedeni olarak bazı hastalarda dopamin sistemi daha etkin olurken bazılarında sorun daha çok serotonin sisteminde olabilir
  Bağışıklık sisteminin bu hastalığa yol açtığı öne sürülen teoriler arasındadır
  Gebelik sırasında grip enfeksiyonu geçiren annelerin çocuklarında bu hastalığın ortaya çıktığı ileri sürülmüştür, ancak araştırmalar bunu desteklememektedir

  Çevresel bazı etkenler hastalığın ortaya çıkışında rol oynamaktadır Kalp hastaları nasıl çevresel stres yaratan durumlardan olumsuz etkileniyorsa veya stresli bir yaşam olayı nasıl hastalığın ortaya çıkmasında rol oynuyorsa şizofrenlerde
  de aynı durum geçerlidir Bu hastalarda tek başına ilaç tedavisi genelde yeterli olmaz, stres yaratan durumların da ele alınması gerekir Bazı aile yapılarının şizofreniye yol açtığı öne sürülmüş ve şizofren aileler modeli geliştirilmeye çalışılmıştır, ancak sonra yapılan araştırmalar bu teoriyi desteklememiştir

  Şizofrenlerde hormonlarda bazı değişiklikler olduğu ve bunun da hastalığa yol açtığı belirtilmektedir
  Bazı yapısal ve kimyasal bozuklukların şizofren hastaların algılarında bozulmalara yol açtığı ve hastaların algılarında seçicilik olmaması dolayısıyla beynin çok fazla uyaranla karşılaştığı öne sürülmektedir Örneğin normal kişilerde bulundukları ortamda aynı anda ortaya çıkan seslere karşı bir seçicilik vardır, televizyonun sesini dinlerken dışarıda bağıran satıcının sesini algılamayabilir, oysa şizofrenlerde bu seçiciliğin olmadığı aynı anda var olan tüm seslerin algılandığı ve beynin
  fazla uyaranla karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir
  Stres-diyatez teorisine göre bünyesel olarak yatkın olan kişilerde stresli bir durumla karşılaşıldığında şizofreni ortaya çıkmaktadır Şizofreninin ortaya çıkışında biyolojik, psikososyal ve çevresel etkenlerin birlikte rol oynadığı, stres yaratan bir durumla karşılaşıldığında hastalığın ortaya çıktığı ve stres yaratan durumun da bu etkenlerden biri ile ilgili olabileceği belirtilmektedirÖrneğin ortaya çıkarıcı etken enfeksiyon gibi biyolojik bir neden veya bir yakınını kaybetme veya sorunlu bir ailede yaşama gibi psikolojik bir neden olabilir Her enfeksiyon hastalığı olan veya her yakınını kaybeden şizofreni olmaz, bu
  hastalığın ortaya çıkışı için bünyesel yatkınlığın da bulunması gerekir  ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ NELERDİR ?


  Şizofreni hastaları dünyayı değişik algılar Normalde çevrede varolan uyaranlar dışında olmayan sesler, hayaller, garip kokularla dış dünya karışık ve anlaşılmazdır

  Bu ortamda hastalarda anksiyete artışı, heyecan ve korku sıktır Bu duygularla genelde normal olmayan davranışlar sergilerler
  Şizofreninin ortaya çıkışı değişik şekillerde olabilir Bazı hastalarda aniden ortaya çıkabileceği gibi çoğu hastada sinsice yavaş yavaş gelişir Yavaş seyir gösteren şizofrenide başlangıçta dikkat toplama güçlüğü, toplumsal ilgiyi kaybetme, içine kapanma, kendine bakımda azalma, dini uğraşılarda artma veya kara sevdaya tutulma gibi belirgin olmayan ve ilk bakışta şizofreniyi düşündürmeyen belirtiler görülebilir ve sıklıkla başka psikiyatrik hastalıklarla karıştırılır Bu başlangıç belirtilerinin ardından birkaç ay veya yıl içinde de tüm belirtileri ile hastalık ortaya çıkar Hastalar sıklıkla garip davranışlar ve konuşmalar sergilerlerGerçekte olmayan sesler işitmeye ve hayaller görmeye başlarlar Bazı hastalarda garip pozisyonlarda uzun süre durma, bazılarında hiç hareket etmeksizin uzun süre sessiz kalma veya aşırı hareketlilik görülebilir Yavaş seyir gösteren şizofreninin yanında hızlı seyir gösteren şizofreni de olabilir Bu hastalarda ise belirtilerin çoğu bir arada aniden ortaya çıkarBazı hastalarda belirtiler hafif seyrederken bazılarında şiddetli semptomlar olabilir ve bu durumda hastaları kontrol etmek güçleşebilir Şizofrenide görülen belirtiler iki başlık altında toplanır: pozitif belirtiler ve negatif belirtiler Her hastada bu belirtilerin tümü bir arada görülmez
  Şizofreninin tipine göre belirti kümeleri de değişir Örneğin paranoid şizofrenide şüphecilikle ilgili belirtiler baskındır Paranoid şizofrenlerde sık görülen temalardan bazıları şunlardır: kendisine kötülük yapmak isteyen kişiler veya güçler vardır, bununla ilgili sesler işitmektedir, bu nedenle evde perdeleri kapatıp oturmakta, yemek yerken zehirlenme riski olduğunu düşünerek yemeği kendi
  Bazende hastalar kendileri kelime uydururlar, bu kelimeler kendilerince bir anlam ifade etmektedirönünde hazırlatmakta veya kendi yaptığı yemeği yemektedir Odasına dinleme cihazları yerleştirilmiştir, bu nedenle odasında temkinli konuşmaktadır, eşi kendisini aldatmaktadır, vb Basit şizofrenide ise toplumsal çekilme, içine kapanma, sosyal aktivitelerde azalma, kendine bakımın düşmesi gibi belirtiler dışında fazla bulgu olmayabilir Pozitif belirtilerde; şüphecilik, işitme varsanılar ve garip davranışlar sıktırHastalarda düşünce ve konuşmada kopukluk görülebilir Konuşurken konudan konuya atlama, içerik olarak bir anlam ifade etmeyen sözcükleri birbiri ardına sıralama sonucu dinleyenler tarafından bir anlam ifade etmeyen sözcük salatası dediğimiz içeriği boş, anlamsız ve karmaşık konuşma biçimi görülebilirAslında anlamsız gibi görülen konuşmaya dikkat edilirse çokta anlamsız olmadığı içeriğinin olduğu görülebilir Bu konuşma biçimi kişinin çağrişimlarının hızlanması ile ilgilidir Düşüncede bu hızlanmanın yanında duraklamalar da görülebilir
  Düşünceler genelde çocuksu ve büyüseldirHastalar konuşurken ani duraklamalar, bloklar genelde buna bağlıdır Hastalarda gerçekle bağlantısı olmayan inanışlar görülebilir Bu hastalarda görülen bazı düşüncelere şu örnekler verilebilir; telefonları dinlemekte, insanlar kendisini takip etmekte, herkes düşüncelerini bilmektedir, kötülük yapmak isteyen kişiler vardır, hatta ev içindeki yakınları bile kötülüğünü istemekte ve kendisine zarar vermek için planlar yapmaktadır,televizyondan mesajlar almakta, herkes kendisine manalı manalı bakmaktadır, iç organları parçalanmış ve yok olmuştur, telepatik güçleri vardır, uzaylılar kendisi ile bağlantı kurmaktadır vb
  Gerçekle bağlantısı olmayan sesler işitilebilir Bazen bu sesler bazı komutlar vermekte, alay etmekte veya kötü sözler söylemektedir Yine gerçekte olmayan hayaller görülür Garip şekiller, korkunç yaratıklar olabilir Hastalar bu ses ve görüntülerin gerçekte olup olmadığını ayırt edemez Çoğu zaman bunlardan rahatsız olurlar ve korkarlar Bunları kendi beyinlerinin bir ürünü olarak kabul etmez ve genelde dışarıdan birileri tarafından yapıldığını düşünürler Bazen bu seslere yanıt verir, konuşmaya başlarlar veya görüntüleri takip ederler Hastaların bu hareketleri dışarıdan gözlendiğinde kendi kendine konuşuyormuş veya sabit bir noktaya bakıyormuş gibi gelir
  Negatif belirtilerde; toplumsal çekilme, içine kapanma, ilgi ve istek azlığı, kendine bakımda azalma, konuşma ve hareketlerde azalma gibi belirtiler görülür

  Duygulanımda azalma görülür Hastaların jest ve mimiklerinin azaldığı görülürOlaylara uygun tepkiler veremezler Çoğu zaman yüzlerine maske giymiş gibi tepkisiz bir görünüm sergilerler Bazen de uygunsuz tepkiler verdikleri görülür, ağlanacak yerde güler veya gülünecek yerde ağlayabilirler
  Hastalar toplumsal olaylara ilgi ve isteklerini genelde kaybederlerHarekete başlama güçlüğü görülür İleri evrelerde hareketsiz uzun süre durdukları görülebilir Bu hareketsizliğin nedeni sıklıkla ileri derecede kararsız kalmakla ilgilidir Bazen bu uzun süreli hareketsizliğin ardından ani beklenmeyen bir hareketlilik olabilir, hasta yaydan fırlamış ok gibi eyleme geçebilir Toplumsal çekilme, okul ve işe devam edememe, arkadaşlardan uzaklaşma, yalnız kalmayı tercih etme sık görülür Dikkat toplama güçlüğü vardır, hastalar bir konuya odaklanamazlar

  Hastaların %10’unda intihar girişimi görülebilmektedirŞizofreni hastalarında saldırganlık sık görülen belirti değildir Ancak şizofreni belirtileri ortaya çıkmadan önce saldırgan kişiliği olanlarda hastalık ortaya çıktıktan sonra saldırganlık görülebilmektedir Bunun dışındaki hastalar genelde içine kapanıktır Şüpheciliği olan hastalar ilaç kullanmıyorlarsa saldırgan olabilirler Genelde aile içinde veya arkadaş ortamında saldırgan davranışlar gösterirler Yine alkol ve madde bağımlılığı olan şizofrenlerde saldırganlık görülebilir Şizofrenide intihar riski normal topluma göre fazladır Hangi hastanın intihar edeceğini önceden kestirmek genelde güçtür

  ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ


  Şizofreni oldukça değişik şekillerde kendini gösteren ve neden ortaya çıktığı bilinmeyen bir hastalıktır Bu nedenle tedavide amaç semptomları yatıştırmaya ve hastalığın tekrar ortaya çıkışını önlemeye yöneliktir

  Şizofreni tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlar ilk olarak 1950 yıllarında ortaya çıkmıştır Bu ilaçlar hastalarda ortaya çıkan belirtileri yatıştırmakta hastanın günlük yaşama uyumunu artırmakta, iş verimini yükseltmekte ve hastalığın tekrar ortaya çıkışını önlemektedir ancak hastalığın tam olarak ortadan kalkmasına yardımcı olamamaktadır
  Hangi ilacın, ne dozda kullanılacağı ancak deneme ve yanılma yolu ile anlaşılmaktadırİlacın seçimi ve doz ayarlaması hastaya ve hastanın belirtilerine göre değişir Her ilaç her hastaya yaramamakta, bazı hastalarda bazı ilaçlar ufak dozlarda bile şiddetli yan etkiler çıkarabilmektedir Bazı hastalarda yüksek doz ilaç kullanımına rağmen belirtiler azalarak devam etmekte, nadir de olsa bazı hastalar halen var olan hiçbir ilaç tedavisinden faydalanamamaktadır
  Son on yılda atipik antipsikotikler olarak adlandırılan yeni bir grup ilaç şizofreni tedavisinde kullanılmaktadır Bu grup ilaçlardan ilki ve en etkili olanı Clozapine’dir Etkinliği yanında kandaki beyaz hücrelerde ani düşme gibi hayatı önemi olan bir yan etkisi olması dolayısıyla doktor kontrolünde ve dikkatli kullanılması gerekir Bu grupta yurdumuzda halen kullanılan diğer ilaçlar Risperidone, Olanzapine ve Quetiapine’dir Bu ilaçların yan etkileri Clozapine göre daha az olmasına rağmen yine de değişik yan etkiler görülebilmektedir Bu grup ilaçlar klasik ilaçlara göre oldukça pahalıdır Bunlar dışında halen yeni ilaçlar geliştirilmeye çalışılmaktadır
  Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar özellikle ses işitme, hayal görme, şüphecilik gibi bazı belirtileri kolayca ortadan kaldırabilirken, ilgi, istek azlığı ve duygulanımda azalma gibi bazı belirtilere fazlaca etkili olamamaktadır
  Haloperidol gibi klasik antipsikotiklerin uygulanmasında ilave ilaç kullanımını gerektirecek yan etkiler sıkça görülürken atipik antipsikotiklerle bu yan etkiler çok nadirdir
  Hastaları ve yakınlarını en çok kaygılandıran konu hastalarda bu ilaçlara bağımlılık gelişmesidir Ancak bu ilaçların bağımlılık yapıcı yan etkisi kesinlikle yoktur

  İlaçların Etki Mekanizması Nedir?

  Şizofrenide beyinde varolan ve düzenleyici, haberci gibi işlevleri olan dopamin, serotonin ve glutamat gibi nörotransmitterlerde işlev bozukluğu olduğu ve hastalığın bu nedenle ortaya çıktığı düşünülmektedir Her hastada bu maddelerle ilgili ortaya çıkan işlev bozukluğu farklı şekillerdedir ve buna bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerde hastadan hastaya değişir Bazı hastalarda sorun ağırlıklı olarak dopamin sistemindedir ve bu hastalar dopamin sistemini etkileyen klasik nöroleptiklerden daha çok faydalanır Bazı hastalarda ise sorun daha çok serotonin sistemindedir ve bu hastaların klasik ilaçlara yanıtı azdır ve yeni grup ilaçlar bu hastalarda oldukça etkili olmaktadır


  İlaçlara ne kadar devam etmek gerekir?
  Bazı hastalarda ilaç kullanımının devam etmesine rağmen hastalık tekrarlayabilirBu ilaçlar hastalığı kontrol altına aldığı gibi tekrarlama şansını da düşürürler Ancak ilaçların kısa süreli kullanılıp kesilmesi ile hastalığın tekrarlama şansı daha fazladır Hastalığın alevli olduğu dönemde ilacı daha yüksek dozda kullanılmalı, belirtiler yatışınca doz azaltılmalıdır Bazı hastalarda dozun azaltılması ile hastalık tekrarlayabilir, bu durumda dozun tekrar artırılması gerekir İlaçların uygun dozda uygun sürede kullanılması, düzenli doktora gitme hastalığın kontrol altında tutulması yönünden önemlidir

  Hastaların düzenli ilaç kullanmamasının çeşitli nedenleri vardır:
  Bazıları hasta olduğunu kabul etmez ve ilaç kullanmaya ihtiyacının olmadığını düşünür
  Düşüncelerinde dağınıklık olduğu için düzenli ilaç alamayabilir
  Hasta yakınları hastalığın tam bilincinde olmadığı için hastayı ilaç kullanımı konusunda olumsuz yönde etkileyebilir
  Yan etkiler nedeni ile hasta ilaç kullanmak istemeyebilir, tedavi eden hekim bu konuyu dikkate almaz ise hastanın tedaviye uyumu bozulabilir
  İlaç kullanımı uzun süreli olduğunda hastanın ekonomik gücü dikkate alınmalıdır Alım güçlüğü içinde olan hastalara pahalı ilaçların başlanması tedaviye devamı güçleştirebilir
  Tedavinin kolay uygulanabilir olması önemlidir Çok sayıda ve gün içinde değişik zamanlarda uygulanan çok sayıda ilacın kullanılması tedaviye uyumu bozabilir
  Tedavide uyum güçlüğü olan hastalarda uyumu artırıcı önlemler alınabilir: Yan etkisi çok olan ilaçtan az yan etkili ilaca geçme, ilacın en etki ve en düşük dozda kullanımı, ağızdan alınan ilaçlar yerine iğne ile kas içine vurulan depo ilaçların kullanımı vb
  Bazı hastalar bir günde kullanacağı ilaçları bir kutuya koymakta ve oradan alarak ilaç alıp almadıklarını kontrol etmektedir Hasta yakınlarının da bu konuda hastalara yardımcı olmaları önemlidir
  İlaçların yan etkileri nelerdir?
  Klasik nöroleptiklerin en sık görülen yan etkisi kaslarda kasılma, sertlik hissetme, ayakları sürekli hareket ettirme ihtiyacı, hareketlerde yavaşlamadır Daha seyrek olarak ağız kuruluğu, bulanık görme,kabızlık, sersemlik hissi, kadınlarda adet düzensizliği ve memelerden süt gelmesi, erkeklerde ejakülasyon güçlüğü görülebilir Daha çok sakinleştirici ve uyutucu etkisi olan ilaçlarla ağız kuruluğu, tansiyon düşmesi, bulanık görme, kabızlık gibi yan etkiler daha fazla görülürken, sakinleştirici ve uyutucu etkisi az olan belirtileri daha iyi kontrol altına alan haloperidol gibi ilaçlarda kaslarda kasılma, yerinde duramama gibi yan etkiler daha fazladır
  İlaçların uzun süre kullanımı ile kalıcı yan etkiler ortaya çıkabilir Bu yan etkilerin başında ağız, dudak, yüz ve beden kaslarında görülen istemsiz hareketler gelir
  Atipik antipsikotikler olarak adlandırılan yeni grup ilaçlarla bu tip kalıcı yan etkiler çok nadiren ortaya çıkmaktadır Özellikle genç hastalarda daha az yan etkisi olan ve kalıcı yan etkiler ortaya çıkarma olasılığı düşük olan ilaçlar tercih edilmektedir
  Atipik antipsikotiklerden clozapine kullanan hastaların %1’inde kandaki beyaz kürelerde düşme olabilmektedir Bu durumda ilacı kesmek gerekir Bu yan etkiyi kontrol edebilmek için hastaların düzenli kan kontrollerine gelmeleri uygundur Bunun dışında sersemlik, uyku hali, yorgunluk, tansiyon düşmesi, salya artışı gibi yan etkiler görülebilir
  Risperidon, ketiapin ve olanzapin de kan beyaz küresinde düşme gösterilmemiştir Ancak bu ilaçlarla da tedavinin başında sersemlik, yorgunluk, tansiyon düşmesi olabilir Hastanın tolere edemeyeceği kadar yan etki ortaya çıktığında dozun yavaş yavaş artırılması uygundur Bu ilaçlar içinde en az yan etki çıkaran olanzapindir Risperidon ile kas kasılması gibi yan etkiler olabilir Bu durumda klasik ilaçlarda olduğu gibi antiparkinson ilaç kullanımı gerekebilir Özellikle clozapin ve ketiapinde doz yavaş yavaş artırılmalıdır
  Bu ilaçların kullanımı genelde uzun sürelidir, bazen ömür boyu ilaç kullanmak gerekebilirİlaçların yan etkilerinin ortaya çıkışı hastaların duyarlılığına da bağlıdır Aynı ilacın aynı dozu bir hastada hiçbir yan etki ortaya çıkarmazken başka bir hastada şiddetli yan etkiler görülebilir Hastanın tolere edemeyeceği yan etkiler ortaya çıktığında ilaç dozunu azaltmak, ilacı değiştirmek veya yan etkileri gidermeye yönelik başka ilaçlar başlamak uygundur Hastalığın alevli olduğu dönemde yüksek doz ilaç kullanımı gerekirken belirtiler kontrol altına alındıktan sonra doz azaltılmalıdır Doz azaltılmasını doktor kontrolünde yapılması gerekir Bazen doz azaltılması sırasında hastalık belirtileri tekrar alevlenebilir Bu durumda tekrar doz artışı yapılmalıdır
  Kas kasılmasını önlemeye yönelik antiparkinson ilaçlar kullanılmaktadır Bu ilaçların ne amaçla kullanıldığını bilmeyen hastalarda bu ilaçlar bazen yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır Psikozlarda bu ilaçların kullanımı sadece yan etkiyi önlemeye yöneliktir
  Yine yan etkileri kontrol altına almak amacı ile anksiyete giderici ilaçlar, antihistaminikler,duygu durum düzenleyicileri kullanılabilir Bazen hastalığın belirtilerinin yatışmasının ardından depresyon görülebilir veya yeni grup ilaçların kullanımı sırasında obsesif belirtiler görülebilir, bu durumda antidepresan ilaç kullanımı gerekebilir
  Şizofrenide Kullanımı Önerilmeyen İlaçlar Neledir?

  Bunlar tedavi amacıyla kullanılan ilaçların etkisine ters etkide bulunarak tedaviyi olumsuz etkilerŞizofreni hastaları ve diğer psikozlarda hastalar ilaç tedavisi altında iken bazı ilaç ve maddelerin kullanımı önerilmez
  Madde kullanımı: LSD, kokain, amfetamin gibi bağımlılık yapan bazı maddelerin kullanımı sırasında şizofeniye benzer belirtiler ortaya çıkar
  Alkol kullanımı: Uzun süre alkol kullanımı da şizofreniye benzer belirtiler ortaya çıkarabilir Ayrıca alkol ilaçlarla etkileşerek ilaçların beyin üzerindeki etkisini artırır ve bu bazen tehlikeli sonuçlara yol açabilir
  Kafein: Kahve, kola, çay gibi kafein içeren içecekler kişide kaygıyı artırıcı yönde etki eder Yerinde duramama, sinirlilik ve gerginlik gibi belirtilerde artışa yol açar Akşamları fazla alındığında uykuya geçmeyi güçleştirebilir Bu nedenle fazla miktarda tüketiminden kaçınılmalıdır
  Antiasitler: mide asidini gidermeye yönelik kullanılan ilaçlar veya şuruplar nöroleptiklerin emilimini güçleştirebilir Bu nedenle aynı zamanda alınmaması uygundur
  Diyet yapıcı ilaçlar: Kilo vermek amacı ile kullanılan bu ilaçların sinir sistemini uyardığı veya kaygıyı artırıcı yönde etki ettiği görülebilmektedir Bu nedenle bu hastalarda kullanımı pek önerilmemektedir Gerektiğinde doktora danışılarak kullanımı uygundur
  Psikososyal tedaviler nelerdir?
  Hastalar kendi bakımını üstlenme, insanlarla ilişki kurma ve ve bu ilişkiyi sürdürmede güçlükler yaşamaktadırŞizofreni yoğun olarak 18-35 yaşları arasında görülür Bu yaşlar aynı zamanda okul yaşamı, meslek edinme ve evlenme gibi yaşamı önemli ölçüde etkileyen olayların geliştiği evredir İlaçlar hastalardaki belirtileri ortadan kaldırmakta ancak hastanın toplumsal uyumuna yardımcı olamamaktadır Bütün bu güçlükleri ortadan kaldırabilmek için psikososyal tedaviler şarttır Ailenin hastalık konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekir Hastaların dayanışma içine girdiği destek grupları bu açıdan oldukça faydalıdır Bireysel psikoterapilerle hastanın ilişkilerini düzenlemesine ve sosyal ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olunabilir
  İstanbul’da hastalara ve ailelerine destek amacıyla kurulmuş olan “Şizofreni Dostları Derneği” bu alanda aktif olarak hizmet vermektedir Şizofreni hastaları bu dernek yardımı ile grup çalışmalarına katılabilmektedir Derneğin çıkardığı yayınlarla hasta yakınlarının bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır
  Aile ve çevrenin yardımı nasıl olur?
  Hastalara en büyük destek aileden gelmektedir Bunun yanında akrabalar, arkadaşlar, komşular ve sosyal yardım kurumlarının desteği göz ardı edilemez
  Örneğin tedavi olmak istemeyen ve tedavi olmayı reddeden hastaları doktora gitmeye razı etmek gerekirBazı durumlarda şizofreni hastalarının sosyal destek ihtiyacı artmaktadır Hastalığın doğası gereği başlangıçta hastalar hasta olduklarını kabul etmeyebilirler Bazen de hastalar kendilerine veya çevreye zarar verecek ölçüde saldırgan olabilirler Bu durumda hasta doktora gitmeyi kabul etmiyorsa doktora götürebilmek için emniyet güçlerinden yardım istenebilir
  Muayene sırasında hastalar bazen belirtileri doktorla paylaşmak istemeyebilirler Doğru tanının konup, tedavi takibinin iyi yapılabilmesi için hasta ile bir arada yaşayan hasta yakınlarının hastanın durumu konusunda doktoru bilgilendirmeleri önemlidir
  Tanının erken dönemde konup tedavinin erken başlanması tedavide başarı şansını artırmaktadır Tedavi olmayan hastaların kendine bakımı azalmakta, sosyal uyumu bozulmakta yalnız başına kaldığında çoğu kendi bakımını üstlenemez hale gelmektedir Ailesi yakını olmayan ve düzenli tedavi göremeyen hastalar ya suç işleyerek hapishaneye düşmekte veya açlık ve yoksulluk içinde sokaklarda yaşamaya mahkum olmaktadır
  Hastalarda olmayan sesleri işitme veya olmayan hayaller görme gibi belirtiler olabilir Bazen de “bana kötülük yapacaklar, beni zehirleyecekler” gibi yanlış inanışlar gelişebilir Bu algılar ve inanışlar hasta tarafından kesinlikle doğru kabul edilir, tartışma ile bunları değiştirmeye çalışmak pek fayda etmez
  İyileşmiş hastalarda hastalığın tekrarlaması durumunda belirtilerin ortaya çıkışı hasta yakınları tarafında gözlenebilir Bu durumu fark edip tedaviye erken başlamak hastalığın kısa sürede kontrol altına alınmasını kolaylaştırır
  Hasta ailesi ve çevresinin bu desteklerinin yanında hastanın daha önce var olan yeteneklerini tekrar ortaya çıkarmasına yardımcı olması gerekir Hastanın hastalıklı yönlerini vurgulamak yerine sağlıklı yönlerinin ele alınması hastanın kendine olan güvenini kazanması açısından önemlidir Örneğin yazma veya resim yeteneği olan bir hastanın bu yönlerinin desteklenmesi ve yeteneklerini geliştirmesi amacıyla ortam sağlanması sürekli hastalığı üzerinde durulmasından daha olumlu bir etki yapar

  ŞİZOFRENİ TANISI NASIL KONUR ?

  Hiçbir belirti tek başına tanı koydurucu değildir Tanı psikiyatri uzmanı tarafından hastanın ruhsal muayenesi, hasta yakınları ile görüşme ve çoğu zaman hastanın klinik izlenmesi sonucu konur
  Şizotipal kişilik bozukluğu, şizoaffektif bozukluk, bipolar duygulanım bozukluğu şizofreni ile sıklıkla karışan bozukluklardır
  Bazı bedensel hastalıkların seyri sırasında da benzer belirtiler görülebilir, bu nedenle ayırıcı tanıyı yapabilmek için fizik muayene ve kan tahlillerinin yapılması gerekir
  Alkol ve madde bağımlılığı olan veya bazı ilaçları kullanan kişilerde de benzer belirtiler olabilir Hastanın öyküsünün alınması sırasında buna dikkat edilmeli ve öyküde bu durumlardan bahsediliyorsa buna yönelik tetkiklerin yapılması gerekmektedir
  Bu hastalığı tümüyle atlatan hasta sayısı tüm hastaların ancak 1/5’idir Genelde hareketler azalmıştır Bu hastalar tedavilerini düzenli sürdürme konusunda genelde güçlük çekerler Hasta yakınlarının bu konuda hastalara yardımcı olması önemlidir Psikiyatrik hastalığı olan kişilerde bu durum istenmeyen sonuçlara yol açabilir Marihuana gibi bilinci bulandıran ilaçlarda antipsikotik ilaçlarla etkileşir ve hastalığın tekrar alevlenmesine yol açabilir Bazen hastalar yakınlarına ses işitip işitmedikleri veya hayal görüp görmediklerini sorar bu durumda duymadığını veya görmediğini, bu belirtilerin hastanın hastalığının bir parçası olduğunu söylemek gerekir Hastanın daha önce faydalandığı ilaçları kaydetmek ve yeni atakta bunu doktora iletmek, günlük hayatta ortaya çıkan değişimleri aktarmak doktorun tedavi planı yapmasında oldukça faydalıdır
   

 2. emegine sağlık gercekten de butur konularda baya bılgı lazım bıze
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Şİzofrenİ Nedİr Şizofreni Forum Tarih
Şizofreni Nedir Belirtileri Nelerdir Psikoloji 18 Kasım 2011
Şizofreni Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Genel Sağlık 14 Ekim 2011
Şizofreni Nedir, Ne Değildir? Psikoloji 24 Eylül 2009
Şizofreninin ilaçla Tedavisinde Amaç nedir? Psikoloji 20 Aralık 2008
Şizofreni Nedir? (Şizofren - Şizofrenlik) Psikoloji 7 Eylül 2008

Bu Sayfayı Paylaş