İstatistik Ara (vize) Deneme Sınavı

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 2 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  İstatistik Ara (vize) Deneme Sınavı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi istatistik kütlesi oluşturmaz?

  a) Anadolu Üniversitesi
  b) Belirli bir bölgedeki işyerleri
  c) Belirli bir yerleşim bölgesi ve zamanaralığında gözlenen doğumlar
  d) Belirli bir bölgede zaman aralığındagözlenen trafik kazaları
  e) Belirli bir üniversitedeki öğrenciler

  2. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olamaz?

  a) İflas
  b) Trafik kazası
  c) Öğrenci
  d) Araba
  e) Hüzün

  3. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi doğal olmayan birime örnektir?

  a) Öğrenci
  b) Arsa
  c) Banknot
  d) Araba
  e) Doğum

  4. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişkendir?

  a) Doğum yeri
  b) Doğum tarihi
  c) Öğrencilerin okul numarası
  d) Yüzölçümü
  e) Medeni hal

  5. SORU
  Değişkenlik ölçüleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Bir seriyi oluşturan gözlem değerlerininher birine sabit bir sayı eklenirse, serinin standart sapması değişmez.
  b) Standart sapma, bir seriyi oluşturangözlem değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının kareli ortalamasıdır.
  c) Standart sapmanın kare kökünevaryans adı verilir.
  d) Değişim aralığı, farklı sayıda gözlemdeğeri içeren ve farklı ölçü birimlerine göre oluşturulmuş serilerin karşılaştırılmasında kullanılmaz.
  e) Değişim aralığı, bir serideki en büyük gözlem değeri ile en küçük gözlem değeri arasındaki farktır.

  6. SORU
  Ortalamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Bir ortalama ile ilgilenilen veri kümesinitemsil edebilen tek bir değer hesaplanır.
  b) Ortalama bir seride en küçük değerleen büyük değer arasında yer alır.
  c) Aritmetik ortalama, seriyi oluşturangözlem değerleri toplamı gözlem sayısına bölünerek hesaplanır.
  d) Mod duyarlı bir ortalamadır.
  e) Aritmetik ortalamadan cebirsel sapmaların toplamı sıfırdır.

  7. SORU
  Bir sanayi sitesinde çalışan işçilerin aylık gelirlerinin ortalamasının 430 YTL, standart sapmasının 70 YTL olduğu ve normal dağıldığı bulunmuştur. Bu işçilerden rasgele seçilen birinin 500 YTL�en daha çok aylık gelire sahip olma olasılığı kaçtır?

  a) 0,1344
  b) 0,1587
  c) 0,1614
  d) 0,1721
  e) 0,1933

  8. SORU
  Bir zarın üç kez atılması deneyinde örneklem uzayında kaç olası sonuç (nokta) bulunur?

  a) 112
  b) 143
  c) 165
  d) 210
  e) 216

  9. SORU
  Bir sınıfta 16�ı kız olmak üzere 40 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciler arasında bir tanesi rasgele sınıf temsilcisi olarak seçilecektir. Bir erkek öğrencinin sınıf temsilcisi seçilmesi olasılığı nedir?

  a) 4/10
  b) 5/10
  c) 6/10
  d) 7/10
  e) 8/10

  10. SORU
  Bir örneklem istatistiğine ait dağılımın standart sapmasına ne ad verilir?

  a) Örneklemin dağılımı
  b) Seçilen ��hacimli bir örnekleminstandart sapması
  c) Örneklem istatistiğinin örneklemedağılımı
  d) Standart hata
  e) Ana kütlenin dağılımı

  11. SORU
  Hacmi 6 birim olan bir ana kütleden, birbirinden farklı hacmi 2 birim olan kaç örneklem oluşturulabilir?

  a) 8
  b) 10
  c) 12
  d) 14
  e) 15

  12. SORU
  Serilerin grafikle gösterilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Frekans poligonu histogramın tepenoktalarının birleştirilmesiyle elde edilen sürekli değişkenlere ilişkin bir grafik türüdür.
  b) Çubuk grafikler frekans serileri için kullanılır.
  c) Histogram çiziminde öncelikle frekanslar ayarlanmalıdır.
  d) Frekans poligonunun altında kalan alanfrekanslar toplamına eşittir.
  e) -den az eğrisi son sınıfın frekansından başlayarak azalan, -den çok eğrisi ise son sınıfın frekansına kadar artan bir eğridir.

  13. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi, örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenlerden biri değildir?

  a) Kesin sonuç elde etme
  b) Maliyet
  c) Zaman
  d) Doğru bilgi elde etme
  e) Ölçüm için birimlerin fiziksel zarara uğraması

  14. SORU
  Standart normal eğri altında z= -0,75 ile z= 1,10 noktaları arasında toplam alanın yüzde kaçı bulunur?

  a) 81,14
  b) 75,46
  c) 63,77
  d) 51,34
  e) 45,44

  15. SORU
  Bileşik serilerin grafiğine ne ad verilir?

  a) Poligon
  b) Histogram
  c) Serpilme diyagramı
  d) -den çok serisi
  e) -den az serisi

  16. SORU
  Bir araştırma için elde edilen çerçevede tanımlanan ana kütlenin bazı birimleri yer almıyorsa ne tür hata söz konusu olur?

  a) Örnekleme hatası
  b) Vasıf hatası
  c) Standart hata
  d) Kapsam hatası
  e) Standart sapma

  17. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi sürekli rassal değişken değildir?

  a) Bebeğin ağırlığı
  b) Ailedeki birey sayısı
  c) Boy uzunluğu
  d) Sınavda bir sorunun çözülme süresi
  e) Evin değeri

  18. SORU
  Bir seri için kareli ortalama Kareli ortalama 20 ve aritmetik ortalama 12 olarak hesaplanmıştır. Buna göre serinin standart sapması kaçtır?

  a) 25
  b) 20
  c) 16
  d) 12
  e) 8

  19. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi sürekli birimdir?

  a) Evlenme
  b) Doğum
  c) Boşanma
  d) Trafik kazası
  e) İnsan

  20. SORU
  Anakütleden uygun tekniklerle birimlerin oluş-turduğu alt topluluğa ne denir?

  a) İstatistik
  b) Değişken
  c) Örneklem
  d) Birim
  e) Kütle  Cevaplar : 1_ A 2_E 3_ B 4_ E 5_ C 6_ D 7_ B 8_ E 9_C 10_D 11_E 12_E 13_A 14_ C 15_ B 16_D 17_B 18_C 19_E 20_C
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İstatistik (vize) Deneme Forum Tarih
6.Sınıf İstatistikler ve Grafikler Konu Anlatımı Video izle Eğitim Videoları & Flash ve Slaytları 29 Ekim 2012
Dünyada Ve Türkiye'de Kadınlar İle İlgili Yapılan İstatistikler Konu Dışı Başlıklar 22 Aralık 2011
İstatistik Nedir - İstatistiğin Kullanım Alanları Seviyeli-Ciddi Konular 27 Kasım 2011
İstatistik Mekanik Nedir? Konu Dışı Başlıklar 19 Kasım 2011
İstatistik Ne Demektir? Konu Dışı Başlıklar 15 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş