İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi

'Üniversiteler' forumunda Mavi_Sema tarafından 15 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi

  İTÜ Maden Fakültesi / Maçka  İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi 1 Mart 1953 yılında öğretime başlamıştır. Çoğunluğu Almanya'da eğitim görmüş Türk ve Alman öğretim üye ve görevlilerinin kurucu olarak görev aldığı Maden Fakültesinde Aachen, Clausthal, Freiberg gibi ünlü madencilik okullarındakine benzer maden arama, işletme, cevher hazırlama ve metalurji dalları Maden Mühendisliği programı içinde yeralmıştır.

  Türkiye'nin ilk Maden Yüksek Mühendisi Ibrahim Ethem Paşa'dır. Ecole des Mines de Paris'den mezun olan, nazır ve sadrazam olarak değişik devlet görevlerinde bulunan ilk meslektaşımız 1872'de ''Orman ve Maadin Mektebi'' 'ni kurmuş, ancak bu okul kısa bir süre sonra kapanmıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 1924'te Zonguldak'ta ''Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi'' açılmış, ancak yine kısa bir süre sonra kapanmıştır.

  1935'te Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü, kuruluşundan hemen sonra yurt dışına öğrenciler göndermiş, bu öğrenciler 1940'lardan sonra yurda dönerek pek çok madencilik kuruluşunun yönetiminde görev almışlar; öğretim kurumlarında hocalık yapmışlardır. Yine MTA tarafından Zonguldak'taki eski ''Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi'' meslek okulu olarak çalıştırılmış, 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek ''Zonguldak Maden Teknik Okulu'' haline getirilmiştir. Bu okul 1962'de öğrencileri ile birlikte ''İTÜ. Maçka Teknik Okulu'' 'na bağlanmıştır. Akademik anlamda kesintisiz ilk Maden Mühendisliği eğitimi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ''Maden Fakültesi'' 'nin kuruluşu ile başlamıştır .

  Mart 1953'te öğrenime başlayan Maden Fakültesi'nin o yıl sonundaki öğretim kadrosu asağıdaki 11 öğretim üyesinden oluşmuştur: Prof. Malik Sayar, Ord. Prof. Hulki Eren, Ord. Prof. Salih Murat Uzdilek, Prof. İhsan Ketin, Prof. İlhami Cıvaoğlu, Prof. Nusret Kürkçüoğlu, Doç. Dr. Kemal Erguvanlı, Doç. Remziye Hisar, Doç. Celal Erkman, Doç. Mehmet Öğder, Doç. Saime Ergener.

  Maden Fakültesi'nin kurulduğu 1953'ten 1960’a kadar bölümlere ayrılmadan Maden Mühendisliği eğitimi yapılarak mezunlara ''Yüksek Maden Mühendisi'' ünvanı verilmiştir. 1961’den sonra, Metalurji, Petrol ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerine öğrenci kabulüne başlanmış, 1963’te Cevher Hazırlama ve Metalurji laboratuarları kurulmuştur. 1972 yılına kadar tüm bölümler beş yıllık eğitimle Yüksek Mühendis yetiştirmişlerdir. 1974 yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve 2008 yılında Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü kurulmuştur.

  Bugün Maden Fakültesi, Maden, Jeoloji, Petrol ve Doğalgaz, Jeofizik ve Cevher Hazırlama Mühendisliği olmak üzere beş bölüm, 13 Anabilim Dalına sahip ülkemizde ilk olma özelliğini sürdüren yegane Fakülte’dir. Kuruluşundan bugüne Maden Fakültesi’nden mezun Maden Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Petrol ve doğalgaz Mühendisleri ile Jeofizik Mühendisleri Türkiye’nin her yerinde maden, doğalgaz, petrol ve jeotermal aramalarında ve işletme sahalarında, tünel, köprü, baraj, santral şantiyelerinde mühendis ya da danışman olarak görev yapmaktadırlar. Akademik kariyeri seçen mezunlarımız ise ülkemizin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde çalışmaktadırlar. İlklerden olacak Cevher Hazırlama Mühendisleri de gelecek yıllarda görevlerinin başında olacaklardır.

  Misyon & Vizyon


  Maden Fakültesi Dekanlığı'nın misyonu, bünyesinde barındırdığı beş bölümün öngörüleri paralelinde yerbilimlerini ve eğitimini çağdaş anlamda yaşatmak ve bilimsel araştırmaları geliştirmektir. Bölümlerimizin misyonları aşağıda sırasıyla verilmektedir:

  Maden Mühendisliğinin misyonu, bilimsel ve endüstriyel araştırmalarla desteklenen ve sürekli güncelleştirilebilen lisans ve yüksek lisans programları oluşturmak, madencilik ve madencilik ile ilgili diğer konularda yurt içi ve yurt dışında çalışabilecek; teknik anlamda rekabetçi ve iyi eğitim almış, takım çalışması yeteneklerine sahip, kariyerleri boyunca teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilecek, aynı zamanda çevreye duyarlı Maden Mühendisleri yetiştirmektir.

  Jeoloji Mühendisliğinin misyonu, yerbilimleri alanında çağdaş, bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalar yapmak, sonuçlarını toplum yararına kullanmak, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci, lider özelliklere sahip mezunlar ve kadrolar yetiştirmektir.

  Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinin misyonu, bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalarla yeraltı enerji kaynaklarını Türkiye’nin ve insanlığın sürdürülebilir gelişimine sunmak, petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrisine ve ilgili sektörlerine, temel ve mühendislik bilimi donanımlı, çevreye ve etik değerlere saygılı, takım ve disiplinler arası çalışmalara yatkın, bilgisayar ve yazılımlarını etkin şekilde kullanan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, lider özelliklere sahip mühendisler ve kadrolar yetiştirmektir.

  Jeofizik Mühendisliğinin misyonu, çok disiplinli bir takım çalışması anlayışı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde Jeofizik Mühendisliği ve Bilimi projelerinin öneri, yürütme ve yayın aşamalarında katkı koyabilecek yetenekte, toplum ve çevre değerlerine duyarlı, mühendislik etiğine sahip Jeofizik Mühendisi ve Bilim İnsanları yetiştirebilecek düzeyde eğitim vermek; ülkemizin yer bilimleri ile ilgili sorunlarına öncelik vermek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve mühendislik projeleri önermek ve yürütmek, elde edilen sonuçları toplumun çıkarına uygulanacak şekilde aktarmak ve ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamaktır. Bu misyonu başarmak için bölümün eğitim ve araştırma programını, alt yapısını, öğretim üye ve personelini sürekli geliştirmektir.

  Cevher Hazırlama Mühendisliğinin misyonu, günün koşullarına uygun ders programları ve bilimsel, endüstriyel araştırma projeleri ile desteklenmiş, yüksek kaliteli lisans ve yüksek lisans eğitimini sağlamak, hem ülkemizde hem de dış ülkelerde cevher hazırlama ve bu bilim dalı ile ilgili diğer alanlarda çalışacak, takım çalışması becerisine sahip, mühendislerin eğitimi için gerekli altyapıyı oluşturmak, cevher hazırlama ile ilgili politikalarının ülke ve dünya gerçeklerine uygun, doğru biçimde belirlenmesi için, bilimsel ve teknolojik bilgileri sağlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu bilgileri paylaşmak, yeni cevher, kömür hazırlama ve zenginleştirme teknolojilerinin geliştirilmesi, mevcut teknolojilerin daha verimli hale getirilmesi konularında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek, bu çalışmalar ile ilgili yayınlar yapmak, programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, kurs, seminer, konferans ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemektir.


  İletişim:

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Maden Fakültesi

  Ayazağa Yerleşkesi

  Ayazağa - İstanbul

  Tel: (212) 285 6062

  Belgegeçer: (212) 285 6080

  http://www.mines.itu.edu.tr
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş