İnsan Neden Evlenmelidir

'İslamda Aile ve Kadın' forumunda Dine tarafından 29 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  İnsan Neden Evlenmelidir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İnsan Neden Evlenmelidir

  Evliliğe
  teşebbüs edecek kimsenin düşüneceği ilk husus, kendi duygu ve
  düşüncesine uygun bir eş araştırmaktır. Şimdilerde pek çok genç bu
  hayâtî işi sırf hisleriyle değerlendirmekte ve sokakta, çarşıda,
  pazarda tanıştığı biriyle hemen yuva kurmaya çalışmaktadır.

  "Nedir,
  ne değildir, evlenme ve yuva kurma mantığı nasıldır?.." gibi
  mülâhazalar göz ardı edilerek gerçekleştirilen izdivaçların bir felâket
  getireceği açıktır. Oysaki kendileri dışında konuya daha farklı bir
  gözle bakan, daha başka hesap ve kıstaslarla değerlendiren kimselerin
  reylerine, görüşlerine müracaat edilebilirdi ve yararlı da olurdu.

  Bazen
  böyle hissî bir mülâhaza ile gerçekleştirilen bir evlilik, cennet
  köşesi telâkki edilen yuvayı bir cehennem çukuruna çevirebilir.
  Bildiğimiz, tanıdığımız nice insan vardır ki bunların dinî salâbeti,
  aşkı, heyecanı bizce müsellemdir ama, bu mevzudaki münasebetsizlikten
  ya da bir hesapsızlıktan bütün hâne halkı derin bir bunalım
  içindedirler ve âdeta kaos yaşamaktadırlar.

  Böyle
  bir ailede, çekişme ve sürtüşmelerin ardı arkası kesilmez. Erkek dinini
  yaşamak ister, kadın rahatsız olur. Bunun aksi de her zaman söz
  konusudur. Dolayısıyla da böyle bir ailede kadın ve erkek hiçbir zaman
  vahdet teşkil edemezler, yuvayı paylaşamazlar, aksine hep farklı
  kutuplar gibi yaşarlar.

  Bu
  çarpışma ve boğuşmada çocuklar bazen bir tarafa bağlanır, bazen de bu
  iki cephe arasında hissiz, duygusuz; cemiyete ve aileye düşman hâle
  gelirler. Binaenaleyh, erkek veya kadın izdivaca adım atarken, bu
  konuyu çok iyi düşünmeli, gerekirse tecrübe sahipleriyle istişare
  etmeli ve tercih sebeplerini çok iyi belirlemelidirler.


  seçiminde dinî hassasiyet, en önemli tercih sebebidir. Çünkü aile
  hayatı, sadece dünyaya ait bir hayat değildir; o evlâtlarla, torunlarla
  devam eden ve ahirette de sürecek olan bir hayattır. Bu itibarla,
  müstakbel eşin dinî düşüncesine, ameline, özellikle de akîdesine
  mutlaka dikkat edilmelidir. Bu tespitlerimiz elbette ki dindarlar ve
  dinin kanunlarını, kıstaslarını kabul edenler içindir. Şunu bir kere
  daha belirtmeliyim ki, izdivaç, dünyevî-uhrevî mutluluğun çok önemli
  bir dayanağıdır; böyle ciddî bir konuda yanlış yapan her iki dünyasını
  da karartmış olur.

  İyi evlat yetiştirme evliliğin en önemli gayelerindendir

  Anne
  ve baba, iyi evlât yetiştirme konusunda mutlaka mutabakat
  sağlamalıdırlar. Çocuk yetiştirme kabiliyet ve istidatı olmayan, olsa
  da sorumluluk yüklenmeyen bir anne ve onların hiçbir problemiyle meşgul
  olmayan bir babanın vesayetindeki çocuklar anne ve babaları olsa da
  yetimdirler.

  Allah' ın,
  şefkat, merhamet, incelik ve hassasiyetle donattığı, donatıp
  çocuklarını yetiştirme konusunu tabiatının bir derinliği haline
  getirdiği anne, ruhundaki bu potansiyeli mutlaka onları hakikî
  insanlığa yükseltme istikametinde kullanmalıdır. Zaten o fıtratı
  itibarıyla bir muallime, bir mürebbiye ve bir mürşidedir. Onun en
  önemli vazifesi çocuğunu yetiştirme olmalıdır. ' Allah, anne ile
  çocuğunun arasını ayıranı kıyamet gününde sevdiklerinden ayırır.'
  hadisi de annenin çocuk terbiyesindeki müstesna rolünü gayet net bir
  şekilde ortaya koymaktadır.

  Anne,
  donanımının gereğini yerine getirirken baba da hilkat ve konumunun
  icabı daima temkinli, dirayetli, kiyasetli ve dikkatli olması
  gerekmektedir. O siyasetle, memuriyetle, ticaretle, ziraatle vb.
  işlerle meşgul olur ve biraz da tabiatının gereği ailedeki ayrı bir
  boşluğu doldurur. Evet o, gücü, mukavemeti ve farklı yapısıyla ayrı
  işlere namzettir. Zaten kadimden beri o hep hususî bir sorumluluğun
  insanı olagelmiştir. Ormandan ağaç kesmeden alın da, saban sürmeye;
  arpa, buğday ekip biçmeden inşaatlardaki ya da fabrikalardaki bütün
  ağır işlere kadar her şey ona bağlı devam ede gelmiştir. Böyle ağır
  işlere, bedeniyle, iradesiyle mukavemet edebilecek erkek bence yerini
  korumalı, kadın işleriyle kadınlaşmamalı ve kadını da takatini aşkın
  ağır işlerle uğraştırmamalıdır.

  Ayrıca
  erkek, bir mukavemet âbidesidir ama, bir şefkat kahramanı değildir.
  Şefkat, annenin en önemli derinliğidir; o, dokuz ay karnında gezdirir
  çocuğunu. Dünyaya getirir yüz zahmetiyle, bakar büyütür bin
  meşakkatiyle. Gece inlediği zaman hemen kalkıp imdadına koşar..
  ağladığında da bağrına basar. Tabiatından kaynaklanan bir iştiyak ve
  insiyakla onu yaşatmak için yaşar. İşte bir tarafta kadın diğer tarafta
  da erkek, teşkil ettikleri aile vahdetiyle cennet saraylarını
  hatırlatan öyle bir yuva kurarlar ki bu yuvanın çehresinde öteleri
  temâşâ edebilirler.

  Sonuç
  olarak diyebiliriz ki, anne-baba, hisli, şuurlu, vatanına milletine,
  dinine sımsıkı bağlı bir neslin yetişmesi için gerekli olan her şeyi
  yapmalıdır.

  ÖZETLE

  1-)Evliliğe
  teşebbüs edecek kimsenin düşüneceği ilk husus, kendi duygu ve
  düşüncesine uygun bir eş araştırmaktır. Şimdilerde pek çok genç bu
  hayâtî işi sırf hisleriyle değerlendirmektedir.

  2-)Eş
  seçiminde dinî hassasiyet, en önemli tercih sebebidir.. Çünkü aile
  hayatı, sadece dünyaya ait bir hayat değildir; o evlâtlarla, torunlarla
  devam eden ve ahirette de sürecek olan bir hayattır.

  3-)Çocuk
  yetiştirme hususunda sorumluluk yüklenmeyen bir anne ve onların hiçbir
  problemiyle meşgul olmayan bir babanın vesayetindeki çocuklar anne ve
  babaları olsa da yetimdirler.

  Alıntıdır
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş