İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 26 Ekim 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  işler ve insanlar için planlama yapılması - örgüt - açık öğretim sosyal hizmetler dersleri

  Yönetimin temel işlevleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etmedir. Planlama, her yönetim faaliyetinin ilk işlevidir. Bu nedenle İKY’nin öncelikli temel faaliyet alanı örgüt, işler ve insanlar için planlama yapmaktır. Bu alanda İKY’nin yerine getirmesi gereken işlevler İK planlaması, iş analizi ve iş tasarımıdır. İK planlaması, istenen yer ve zamanda, istenen sayı ve nitelikte insan kaynağının hazır bulundurulmasını sağlar. İş analizi, örgütte yapılmakta olan işleri ayrıntılı olarak incelemek, tanımlamak, bu işleri yapacak kişilerde bulunması gereken nitelikleri saptamak, yeniden tasarlamak vb. amaçlarla işler hakkında ayrıntılı bilgi toplanmasına yardım eder. İşlerin yeniden tasarlanması ise, işlerin verimlilik ve kalite artışı ya da maliyetlerde azalma ve çalışanlar açısından da iş tatmini artışı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini mümkün kılar.

  İKY’nin örgüt, işler ve insanlar için planlama yapmasıyla ilgili konuların başında stratejik İKY gelir. Çünkü İK bölümünün başarısı işletmenin amaçlarına ulaşmasıyla ölçülür. Bu, İKY ile ilgili olarak yapılacak her şeyin bu amacı gerçekleştirmeye dönük olması gerektiği anlamını taşır. Bu bağlamda İK yöneticileri, örgütün üst düzey planlarının hazırlanmasına, stratejilerin formüle edilmesine katılmalıdırlar. Ayrıca bunların uygulamaya geçirilebilmesi için uygun sistemleri ve prosedürleri tasarlamalı ve programları hazırlamalıdırlar. Bu nedenle stratejik İKY’nin uygulanması, İK yöneticisinin hem işletmenin stratejilerinin formülasyonunda, hem de bu stratejilerin personel bulma, seçme, eğitme, ücretlendirme, ödüllendirme gibi İK programları ve sistemleri yoluyla uygulanmasında bir stratejik ortak (partner) olarak kabul edildiği anlamını taşır.


  insan kaynakların elde edilmesi

  Günümüz işletmeleri yoğun rekabet ortamında faaliyet göstermektedirler. Bu rekabet ortamında onların avantajlı bir konuma gelmelerini sağlayacak temel unsur sahip oldukları insan kaynaklarıdır. Bu nedenle işletme yöneticileri kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve onlarla birlikte çalışmak istemektedirler. Ancak bunun sağlanması pek de kolay değildir. Gerçekten doğru insanları bulup istihdam edebilmek için İKY’nin bazı işlevleri yerine getirmesi gerekir. Daha önceden hazırlanan İK planları ve yapılan iş analizleri doğrultusunda yerine getirilen bu işlevler personel bulma, seçme ve işe yerleştirmedir.

  İKY öncelikle işletmenin uzun, orta ve kısa vadeli planları doğrultusunda nerede, ne zaman, kaç tane ve hangi niteliklerde insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu tahmin eder. Daha sonra boş pozisyonları belirler, bunları analiz ederek tanımlar ve bu işi yapacak kişide bulunması gereken nitelikleri saptar. Bu niteliklere sahip adayların hangi kaynaklardan bulunabileceğini araştırır. Bu adaylara ulaşır ve işletmeye başvurmalarını sağlayarak bir aday havuzu oluşturur. Oluşturulan aday havuzundan çeşitli yöntemler kullanılarak istenen niteliklere sahip adayları seçer, işe yerleştirir, işe ve iş ortamına alıştırır.


  insan kaynaklarının elde tutulması

  En nitelikli insan kaynakların elde edilmesi yeterli değildir. Asıl önemli olan emek, zaman ve para harcanarak elde edilen bu kaynağın işletmede kalmasının, çalışma hevesinin sürmesinin ve işletmeye bağlılığının artmasının sağlanması, bu nitelikli insanların rakip işletmelere gitmelerinin önlenmesidir.

  Bir kişinin çalışmakta olduğu işletmeden memnun olması için öncelikle adil ücret aldığını düşünmesi gerekir. Bir işletmede herkesin sahip olduğu niteliklere, yaptığı işin değerine, gösterdiği performansa ve piyasa ücret oranlarına göre ücret alması durumunda adil bir ücret sisteminin varlığından söz edilebilir. Bunun için iş değerlemesi ve performans değerlemesi sistemlerinin kurulması, piyasa ücret araştırmasının yapılması gerekir. Performansla bağlantılı teşvikli ücret programları uygulanmalı ve parasal olan ya da olmayan çeşitli ek olanaklar sağlanmalıdır.

  Nitelikli insan kaynakların elde tutulmasını sağlayacak İK işlevlerinden bir diğeri de eğitme ve geliştirmedir. Etkili eğitim yönetimi olan işletmelerde personel bağlılığının arttığı bilinmektedir. Ayrıca çalışanların güvenliğine, sağlığına ilişkin eylemler ile sendikalarla ilişkilerin etkili bir şekilde sürdürülmesi de insan kaynaklarını elde tutma amacına hizmet eder. İlave olarak çalışanlarla ve çevreyle kurulacak sosyal ilişkiler ve işletmenin içinde bulunduğu kampüsün yönetimi de genellikle İK bölümünün sorumluluk alanında yer almaktadır. Örneğin, toplu sinema, diya ve tiyatro gösterileri, kütüphane çalışmaları, fotoğraf kulübü faaliyetleri, çevre gezileri, piknikler vb. gibi sosyal ve kültürel etkinlikler; basketbol, voleybol, tenis, futbol, satranç turnuvaları ve spor şenlikleri gibi sportif etkinlikler; yemek ve servis hizmetleri ile restoran, kafeterya, dinlenme tesisleri gibi sosyal tesislerin yönetimi de genellikle İK bölümünü ilgilendirmektedir. Bu tür hizmetlerin verilmesiyle çalışanların memnuniyetleri ve yaşam kaliteleri yükselmekte ve elde tutulmalarına katkıda bulunulmaktadır.


  bireysel ve örgütsel performansın artırılması

  İnsan kaynakların bireysel olarak ya da ekipler halinde yönlendirilmeleri, motive edilmeleri ve desteklenmeleri sonucunda performansları artar ve bu da örgütün toplam performansını artırır. Bunun için etkili bir performans değerleme sistemi kurulmalı, personele performansları hakkında geri bildirim verilmeli, performansı artırmak üzere eğitim ve gelişme olanakları sağlanmalıdır. Ayrıca performansı yüksek olanlar ödüllendirilmelidir. Alınan önlemlere, verilen desteğe rağmen performansları sürekli düşük olanlar ve işletmedeki kurallara uymayanlar için disiplin prosedürleri işletilmelidir.

  Bireysel ve örgütsel performansı artırmak için bireysel kariyer hedefleri ve beklentileri ile örgütün ileriye dönük ihtiyaçlarının bütünleştirildiği bir terfi ve kariyer planlaması yapılmalıdır. Bireyler için tek tek kariyer planlaması yapılmalı ve geliştirmek için her türlü destek verilmelidir. Son olarak da İKY’nin tüm işlevleriyle ilgili yaptığı çalışmaların, işletmenin performansına yaptığı katkının derecesi değerlendirilmelidir.


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İnsan Kaynakları Yönetiminin Forum Tarih
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımının İnsanların Yaşamına Olumsuz Etkileri Doğa ve Bitkiler 14 Şubat 2014
İnsanlığı Tehdit Eden Olaylar – Doğal Kaynakların Tüketilmesi Doğa ve Bitkiler 5 Mayıs 2011
İnsan kaynakları yönetimi test soruları ve cevapları Açık Öğretim AÖF 25 Aralık 2010
İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Unsurlar Açık Öğretim AÖF 26 Ekim 2010
Personel ve İnsan Kaynakları Kavramları Açık Öğretim AÖF 26 Ekim 2010

Bu Sayfayı Paylaş