İnsan Kaynakları Yönetimi Sınav Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 5 Ekim 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  İnsan Kaynakları Yönetimi Sınav Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  aöf eşit ağırlık bölümü - aöf genel işletme geçmiş dönem sınav soruları

  1. Bir örgütte etkili insan kaynakları yönetiminden söz edilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir.

  Cevap-İ. Kaynakları bölümünün üst düzey yönetime yakın olacak şekilde örgütlenmesi

  2. Bir iş tanımı, aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi için kullanılamaz?

  Cevap- İşi yapacak personelin sahip olması gereken bilgi ve deneyim düzeyinin

  3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı işgücünü tanımlamakta kullanılır?

  Cevap - İnsan kaynakları talebi

  4.Performans degrlendirmelerinin personel seçimindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap - Performans düzeyler yüksek olan personelin özeliklerinin saptanıp adayların özellikleriyle karşılaştırma yapılması

  5. Bir oryantasyon programı aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır?

  Cevap - İşletmeye yeni alınan tüm personeli

  6. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimini zorunlu yapan nedenlerden biri değildir?

  Cevap - İşçi-işveren ilişkilerinin iyileştirilmesi

  7. Bir personelin nitelikleriyle yaptığı işin gereklerini eşitlemek amacıyla aşağıdaki eğitimlerden hangisi yapılır?

  Cevap -Hizmetiçi eğitim

  8.Kariyer planlaması sürecinde personeli geliştirme sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir?

  Cevap - Yöneticiye

  9. Kişinin sahip olduğu özellikler ve potansiyele göre, bireysel olarak değerlendirilmesi ve işini başarma derecesinin belirlenmesi aşağıdaki kariyer planlama yöntemlerinden hangisiyle açıklanır?

  Cevap - Performans değerlendirme

  10. Bireysel performans planlaması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?

  Cevap - Performans kriterleri ve standartlarıyla

  11. Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin amaçlarından biridir?

  Cevap - Ekip çalışmasını geliştirmek

  12. Aşağıdakilerden hangisi personelin gelirini artırmayan, ancak iş yaşamını daha çekici hale getirmeyi amaçlayan ödüller arasında yer alır?

  Cevap - Odasını değiştirme ya da mobilyalarını yenileme

  13. Bir ülkede ekonomik kriz ve piyasadaki durgunluk nedeniyle nitelikli ve niteliksiz çok sayıda işsizin bulunması aşağıdakilerden hangisini etkilemektedir?


  Cevap - İşgücü piyasasındaki arz-talep dengesini

  14. Kök ücret nedir?

  Cevap - Bir ücrete ilave edilen sosyal yardımlar, fazla mesai, prim vb. gibi ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan kısımdır.

  15. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasının özelliklerinden biridir?

  Cevap - İşgücü piyasasında ücret düzeylerinin tarafların karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak belirlenmesi

  16.Aşağıdakilernden hangisi iş değerlemesinin eleştirilen yönlerinden biridir?

  Cevap - İnsan unsuru nedeniyle subjektif yargılar içermesi

  17. Aşağıdakilerden hangisi sayısal olmayan iş değerleme yöntemlerinin ortak özelliklerinden biridir?

  Cevap- Bir işin diğer bir işe göre daha değerli bulunması nedeninin açıklanmasının güç olması


  18. İş değerlemesiyle aşağıdakilerden hangisinin adil ve dengeli bir hale getirilmesi amaçlanır?

  Cevap - Ücret yapısı

  19. Personelin, işletmenin koyduğu kurallara aşağıdakilerden hangisi nedeniyle uymaması durumunda ortaya çıkan hatalı davranışı disiplin eylemi gerektirir?

  Cevap - Kuralı anlmasız bulması

  20. Aşağıdakilerden hangisi yapıcı disiplin sürecinde yer almaz?

  Cevap - Personelin hatalı davranışını görmezden gelmek

  21. Kademeli disiplin yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi hedeflenir?

  Cevap - Personelin tekrarlanan hatalı davranışlarının giderek daha şiddetli cezalarla karşılanması ve böylece süreklilik kazanmasının önlenmesi

  22. İşgören sağlığı ve iş güvenliği konusunda işveren için aşağıdakilerden hangisi direkt maliyet unsurudur?

  Cevap - İş kazası ve meslek hastalıkları primleri

  23. Aşağıdakilerden hangisi işgören sağlığı tanımında yer alan unsurlardan biri değildir?

  Cevap - Çalışanların ekonomik yönden tatminini sağlamak

  24. Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan örgütsel faktörlerden biridir?

  Cevap - Fazla sorumluluk yükleme

  25. İşçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek için kurdukları örgütlere ne ad verilir?

  Cevap - Sendika

  26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' deki yasal mevzuata göre, toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları içinde yer almaz?

  Cevap - Uzlaştırma

  27. Türkiye' de işveren lokavt kararını ne zaman alır?

  Cevap - İşçi sendikasının grev kararından sonra

  28.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin içerebileceği bilgiler arasında yer almaz?

  Cevap - Bilanço bilgiler

  29. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin uygulama alanlarından biridir?

  Cevap - Endüstri ilişkileri

  30. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin insan kaynakları bilgi sistemine sahip olmasında tercih edebileceği yollardan biri değildir?

  Cevap - Rakip firmanın sistemini belirli bir süre kullanmak

  alıntı
   

Bu Sayfayı Paylaş