İnsanı dinden çıkaracak sözlerden örnekler

'Dini Sorular ve Cevaplar' forumunda Dine tarafından 23 Ekim 2009 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  İnsanı dinden çıkaracak sözlerden örnekler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bazı sözler insanı uçuruma götürür!

  İnsan konuşurken kullandığı sözlere dikkat etmeli, imana aykırı sözlerle dilini ve kalbini kirletmemelidir Allah korusun bilmeden imanımızı kaybedebiliriz

  İman, kişiyi bütün varlığın tek sahibi Allah’a muhatap kılması ve O’na bağlaması itibarıyla, insana huzur ve şeref veren büyük bir güç merkezidir Çünkü iman sayesinde insan Yaratıcı’sına bağlanır Bu sayede insan, iman ile insanda görünen İlâhî sanatları ve Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin nakışları itibarıyla kıymet kazanır İnançsızlık ise o bağı koparır İnsanın Rabb’iyle arasındaki bağ kopunca, Allah’ın insan üzerindeki sanatı gizlenir

  İnsan çok zayıf ve aciz bir varlıktır Kendisinin veya başkalarının başına gelen musibetlerde çoğu zaman bir şey yapamaz Bu musibetler, imansızları veya imanı zayıf olan kimseleri aşırı derecede sıkıntıya sokar, huzursuz eder Fakat huzursuz olmakla elinden de hiçbir şey gelmez

  İmanı elde eden bir mümin ise her şeyde İlâhî rahmetin izini, özünü görür Her şeyde O’nun hikmetini, adaletinin güzelliğini müşahede eder, tam bir teslimiyet ve rıza ile Rabb’inden gelen musibetleri teslimiyetle karşılar Hayatın zorlukları karşısında dirençli olur Böyle kimseler, çeşitli musibetlere maruz kalanlara karşı Cenab-ı Hakk’ın merhametinden daha çok şefkat göstermez ki, elem ve azap çeksinler Böylece sadece ahiret hayatında değil, dünya hayatını dahi saadet içerisinde geçirirler Ayrıca imanın insana kazandırdığı en mühim fayda, insanı nefsin ve şeytanın vesveselerine kapılmadan huzurlu bir şekilde kabre imanlı olarak götürmesidir Bu şekilde insan hem bu dünya hem de öte dünya saadetini elde eder
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 25 Ekim 2009

 2. Dine

  Dine Özel Üye

  AĞZIMIZDAN ÇIKAN SÖZLERE DİKKAT!

  Bu şekilde imanı elde ettikten sonra önemli bir aşama da imanı muhafaza etmek, korumak; yıpranmasına, zayıflamasına, herhangi bir tehlikeye maruz kalmamasına çalışmaktır İnanan bir insan her konuda olduğu gibi, imanî meselelerde de ağızdan çıkan sözlere dikkat etmeli, imana aykırı sözlerle dilini kirletmemelidir Şayet umursamaz bir biçimde, dikkat etmeden, sözün nereye vardığını, nasıl bir sonuç doğuracağını düşünmeden imana aykırı sözleri söylerse, Allah korusun imanını kaybedebilir

  Böyle bir hataya düşmemek için akıllı, dikkatli ve titiz davranırken, hatasının farkına varır varmaz da, hemen tedbirini almalı, bir an önce tövbe istiğfar etmeli, imanını yenilemeli, kelime-i şahadet getirerek taze bir imanla yeniden hayata başlamalıdır

  Şimdi imana aykırı düşen, imana zarar veren, imanlı hayatı zedeleyen bazı sözlere dikkat çekelim

  “ALLAH GELSE, ELİMDEN ALAMAZ!”

  Bir öfke sonucu düşünmeden bu sözü söyleyen kişinin Allah’ın gücü ve kudreti konusunda en ufak bir bilgisinin olmadığı anlaşılıyor Bir kere Allah’ın gücünün ve kudretinin ne bir sınırı vardır, ne bir hududu Çünkü Allah’ın kudreti sonsuzdur, sınırsızdır “Ve hüve alâ külli şey’in kadîr”“O’nun her şeye gücü yeter” ifadesi, Kur’an’da 40-50 yerde geçiyor yani

  “Her şey” derken, bu ifadenin içine girmeyen kalmıyor Allah’ın kendi Zât’ı (celle celaluhu) dışında, varlık âleminde bulunan, Allah tarafından yaratılmış olan, aklımıza gelen gelmeyen bütün yaratıklar bu “her şey”in içindedir

  “Allah’ın şuna gücü yeter, buna yetmez; şunu yapar, bunu yapamaz; şu kişiyle baş eder, bu kimseyle baş edemez” diye bir şey söz konusu olamaz

  Bu ifadeler bir insan olarak, bizim için söylenebilir Mesela, ben 10 kiloyu çok rahat kaldırırım, 20-30 kiloda biraz zorlanırım, 50 kiloda çok zorlanırım; ama 100 kiloyu asla kaldıramam

  Neden? Çünkü benim gücüm ve kudretim bellidir Ama Cenab-ı Hak için, ağır-hafif, büyük-küçük, az-çok, aşağı-yukarı gibi kavramlardan söz edilmez

  Allah’ın kudreti karşısında bir sinekle dünyamızdan bir milyon üç yüz bin defa büyük olan güneş aynıdır

  Ufacık bir sineği aynı kolaylıkla havada tuttuğu ve uçurduğu gibi, koca güneşi aynı kolaylıkla uzayda tutar ve seyrettirir İçinde milyarlarca yıldızın yer aldığı galaksiyi de aynı kolaylıkla uzayda gezdirir

  Bu açıdan bilir bilmez biçimde, olur olmaz yerde, anlamlı anlamsız durumlarda, ne manaya geldiğini düşünmeden ileri geri konuşup, “Allah gelse, seni elimden alamaz” gibi sözlerin hiçbir değeri, kıymeti ve anlamı yoktur Bu değerlendirme, yazımızdaki diğer ifade kalıpları için de geçerlidir

  “BURASI ALLAH’IN UNUTTUĞU YER!”

  Bu da çok tehlikeli bir ifade kalıbıdır Allah’ın unutması mümkün mü? Dünyada yan yana gelmeyecek iki kelime varsa, o da “Allah” ve “unutma” kelimeleridir

  Kur’an, Allah’a “unutma” yakıştırmasını şiddetle reddediyor, Musa aleyhisselamın diliyle Kur’an diyor ki: “Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır Rabbim yanılmaz ve unutmaz” (Tâhâ, 20/52)

  Cebrail aleyhisselamın ağzından da şu gerçeği dile getiriyor:

  “Biz ancak Rabb’imizin emriyle ineriz Geçmişimiz, geleceğimiz ve ikisi arasındaki her şey O’na aittir Ve Rabbim hiçbir şeyi unutmaz” (Meryem, 19/64)

  Bundan dolayı Allah için “unutma” kelimesini kullanmak hem caiz değildir, hem de insanın ayağını kaydırır, kişiyi inançsızlık/imansızlık çukuruna yaklaştırır Çünkü “unutmak” noksan bir sıfattır Allah ise bütün noksan ve eksik sıfatlardan beridir ve uzaktır Böyle bir ifadeyi mecaz manasında kullanmak da doğru değildir Bir mümin, hangi manayı kasdederse etsin ağzına, neticesi itibariyle kendisini çıkmaz sokaklara götürecek böylesi tehlikeli sözleri alıştırmamalıdır

  “BU ADAM ALLAH’LIĞIN BİRİ!”

  Bu söz, imana ve inanca leke getiren, insanın kalbini rencide eden, bir yerde vicdanı sızlatan bir yakıştırma… Çoğu zaman bu ve benzeri sözler rastgele, gelişigüzel kullanılıyor, sözün nereye vardığı hiç mi hiç düşünülmüyor, hesabı kitabı yapılmadan dillerde gezip duruyor Halbuki bu sözler sakıncalı sözlerdir Her yönüyle saçma ve bayağı ifadelerdir

  TDK sözlüğü, “Allah’lık” kelimesi için şöyle bir açıklama getiriyor: “Kendisinden hiçbir işte yararlık umulmayan saf ve zararsız kimse” Bir de örnek cümle veriyor: “Bu adam Allah’lığın biri, elinden hiçbir şey gelmiyor”

  Günlük dilde de şu şekilde dönüp dolaşıyor:

  “İşiniz Allah’lık”, “Allah’lık adam”, “Allah’lık Ali Bey misali”, “Tam Allah’lık bir hal, ahı gitmiş vahı kalmış”

  Dikkat edilirse, bilgisiz, beceriksiz, sorunlu ve hiçbir işe yaramayan insanlar bu sözlerle anlatılıyor Sanki insan Allah’a yaklaşırsa, Allah’a kul olmaya çalışırsa, Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirirse aptal/budala ve sefil bir hale gelirmiş gibi bir mana çıkıyor

  Yahut bir iş yolunda gitmiyorsa, planlandığı ve düşünüldüğü gibi bir sonuca varılamıyorsa, suç Allah’a atılıyor, hata Allah’a mal ediliyor Böylece insan farkına bile varmadan Allah’a isyan ediyor Oysa beceriksizlik insanın kendinden kaynaklanır, dağınıklık kişinin kendi ihmali ve tembelliği sonucudur Neden Allah’a verilsin, bu konularda niçin Allah suçlansın?

  Kur’an bu konuda diyor ki: “Başınıza ne musibet gelirse, kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir” (Şûra, 42/30)

  “ALLAH BABA KIZAR!”

  Allah’a baba ve oğul isnadı yapılmaz, caiz de değildir, mümkün de değildir Böyle bir sözü, bir Müslüman söylememelidir Çünkü mesele doğrudan doğruya Allah’ın birliği ile alakalıdır Bir kere bütün babaları ve oğulları, erkekleri ve kızları yaratan Allah’tır Yaratıcı, yaratılan olamaz İslamî deyimle Hâlık, mahluk olmaz Böyle bir sözü ve inancı kesin olarak Kur’an reddeder Hepimizin bildiği İhlas Suresi’nde, “Lem yelid velem yûled” diyoruz Bunun anlamı, “O doğurmamış ve doğurulmamıştır” demektir Yani, doğanlar ve doğurulanlar Yaratıcı ve Allah olamaz

  Yabancı filmlerdeki sözler olduğu gibi tercüme ederek söylendiği ve bazı eski Türk filmlerinde düşünülmeden bilinçsizce kullanıldığı için bu batıl inanç ve ifade, dilimize bu filmler kanalıyla geçmiştir Böyle bir sözü söylemek doğru değildir

  “KADER UTANSIN KAHPE KADER!”

  Kaderi suçlayan o kadar söz var ki, saymakla bitmez Kendine söz geçiremeyen, kadere taş atar Kimseyi suçlayamayan, kaderi taşlar Karşısındakine gücü yetmeyen kadere yüklenir Böyle bir kör dövüşüdür gider Kime vurduğunu bilemez, vurduğu yeri göremez, rastgele hücum eder Beceriksizliğini, tembelliğini ve bilgisizliğini kendi üstüne almaz, eline geçen taşı kadere fırlatır, durur “Kader utansın” der Kader ne yapmış ki utansın, kaderin utanacağı neyi vardır? Gerçekten utanması gereken birisi varsa, o da kişinin kendisidir aslında

  Kader bir suç işlememiş, bir hata yapmamış, bir yanlışa girmemiştir Suçu işleyen, hatayı yapan, yanlışa giren kişinin kendisi; neden kader hatalı olsun? Geçen zaman içinde daha büyük bir kayba uğramış, daha büyük bir zarar etmiş, daha büyük bir belaya çarpılmışsa, kadere olan kızgınlığının dozunu biraz daha artırır

  Bu sefer ağzından çıkanı kulağı duymaz halde, söylediği sözlerin nerelere vardığını düşünmez biçimde, açar ağzını, yumar gözünü, Allah muhafaza “kahpe kader” deyiverir Bu sözler insanı o kadar boşluğa atar, o kadar uçuruma sürükler ve o kadar sert bir duvara toslatır ki, insanı iman dairesinden çıkarabilir…

  Bu gereksiz ve yersiz sözlerin hiçbirinin bir Müslüman’ın ağzından çıkmaması lazım… İnanan bir insanın böyle sözleri söylememesi gerekir Söylenmemesi bir tarafa, bu sözlere karşı tavır koymalı, böyle sözlerin toplumda barınmasına, tutunmasına meydan vermemelidir
   

 3. Dine

  Dine Özel Üye

  SENİNLE CENNET’E BİLE GİRMEM!”

  Karşısındakine o kadar kızmış, o kadar öfkelenmiş, o kadar içerlemiş, o kadar kin ve nefret duymuş ki, Cennet’te bile onunla birlikte olmak istemiyor Bu durumdaki ve bu kanaatteki bir kişiye “Cennet’e girmen kesinleşse, fakat şu kişiyle girmen gerekir, başka türlü girmen mümkün değil” dense, sözünün nereye gittiğini bile düşünmeden, “Allah korusun, onunla mı, asla, Allah yazdıysa bozsun” gibi sözleri bile sarf edebilir Hatta, “Eğer Allah bana şu kişiyle Cennet’e girmeyi emretse, girmem” diyecek kadar, hiç hesap kitap etmeden Allah’ın emrine bile karşı gelmeyi göze alabilir

  Cennet, Allah’ın rahmetinin tecelli ettiği bir yer, her türlü nimetinin bolca bulunduğu bir âlem, altı iman rüknünden âhirete imanın bir parçası ve bir âhiret yurdu…

  Cennet ve ebedi hayat ve sonsuz saadet Cenab-ı Hakk'ın mü’min kullarına sırf bir hediyesi, ikramı ve özel bir ödülüdür Bu ödülü reddetmek, bir dostunuzun verdiği bir hediyeyi reddetmek gibi değildir, öyle düşünülmez Bu, Allah’a isyandır, Allah’a başkaldırmak, Allah’a karşı gelmektir, Allah’ın rahmetini reddetmektir

  Çünkü Rabbimiz mü’min kullarını Cennet’e davet ediyor ve buyuruyor ki: “Allah, sizi izniyle Cennet’e ve bağışlanmaya çağırıyor” (Bakara, 2/221)

  Bu ve bunun gibi pek çok âyette yapılan Allah’ın davetini sırt çevirir bir anlamda, ileri geri konuşarak, bilir bilmez laf ederek “Onunla Cennet’e bile gitmem” sözlerini sarf etmek, insanı çok büyük kayıplara sürükler Gerçi kişi, “Ben bu sözü bahsini ettiğiniz manada kullanmıyorum” dese de bir müminin ağzından böylesi ifadeler çıkmamalı

  “ÖKÜZ ALEYHİSSELAM!”

  Kötü bir kimseye -hâşâ- “öküz aleyhisselam” demek, insanı uçuruma götürebilecek sözlerden biridir

  Aleyhisselam, “Allah’ın selamı üzerine olsun” anlamında bir selam ve saygı ifadesidir Dinî literatürde peygamberlerin adını söyledikten sonra “aleyhisselam” derken, Peygamber Efendimiz için “aleyhissalâtü vesselam” veya “sallallâhu aleyhi ve sellem” deriz

  “Aleyhisselam” ifadesi peygamberler için kullanılır Peygamberler, Allah tarafından özel olarak görevlendirilmiş Allah’ın elçilerdir Peygamberler, insanlığın en yüce ve en yüksek mertebesinde bulunan insanlardır

  Bunun içindir ki, bir mümin, peygamberlerin adını söylerken, onlardan bahsederken, onları anlatırken kullanmış olduğu saygılı ifadeleri ne bir insan için, ne de bir hayvan için kullanmamalı Hele hele bir hakaret anlamı taşıyan “öküz” lafıyla birlikte hiçbir zaman kullanma cüretinde bulunmamalı

  İmanı tehlikeye atan diğer bazı sözler:

  1 “Seni Allah’tan çok seviyorum” demek

  2 Bir adamı sevmediği zaman, “Cehennem’e girmeye imza verdim” demek

  3 “Allah bize zulmediyor”, “Ben Allah mallah tanımam”, “Şu işe Allah’ın bile gücü yetmez” gibi sözleri söylemek

  4 Hasta olan birisine, “Seni Allah unuttu” demek

  5 Birisi için, “Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim” demek

  6 “Allah sana merhamet etme hususunda cimrilik etti” demek

  7 Herhangi bir şey için, “Allah’ın hiç işi kalmamış da bunu mu yapıyor veya yaratıyor?” demek

  8 Peygamberimiz’in sünnetlerinden veya hadislerinden birisini alaya alır bir tarzda “Çok dinledik bunları” demek

  9 Herhangi bir işi yapan kimseye yapmaması söylendiği zaman, “Peygamber gelse de ‘Yapma!’ dese veya gökten ‘Yapma!’ diye ses duysam yine yaparım” demesi

  10 Kendisine, “Dünya için ahiretini terk etme!” denilen kimsenin cevap olarak, “Ben veresiye için peşin olanı bırakmam” demesi

  11 Fakir bir kişinin, “Allah falan kuluna şu kadar zenginlik veriyor; bana ise az veriyor Böyle adalet olur mu?” demesi

  12 “Namaz ve helal olan şeyler, bana iyilik getirmiyor” veya “Ne için namaz kılacağım; malım yok, mülküm yok Çoluğum yok, çocuğum yok” yahut “Namazı rafa bıraktım” demek

  13 “Sensiz Cennet’i de istemem, orası da benim için zindandır” demek

  İmanı tehlikeye atan veya insandan imanı kaldıran sözler elbette bu kadar değildir Burada bu sözlerin bir kısmına yer verilmiştir

  Bu ve benzeri sözleri söylemekten kesinlikle kaçınmalı ve yanlışlıkla bu sözler söylenirse de hemen kelime-i şehadet getirilmelidir

  Bu sözler insanı küfre götürecek sözler olsa da bu sözleri söyleyenler ekseriyetle imansızlığından değil cehaletinden dolayı söylemektedir Bu gibi insanlara hemen kafir oldun damgasınız da vurmamak gerekir Yumuşak bir uslup ile ikaz etmeli tevbe etmesini tavsiye etmeliyiz

  (Mehmet Paksu, İnsanı Uçuruma Götüren Sözlerden)


  Okunma Sayısı : 2313
  Sorularla İslamiyet


  ALINTIDIR
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İnsanı dinden çıkaracak Forum Tarih
Bilgi sahibi olmak insanı taassuptan nasıl kurtarabilir kısaca Eğitim Bilgileri 18 Şubat 2017
Kuran'a göre bir insanı öldürmek neden bütün insanları öldürmekle eş değer kısaca Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 18 Şubat 2017
Bir insanı hayata bağlayan unsurlar nelerdir kısaca Eğitim Bilgileri 18 Şubat 2017
İbni Sina Hastanesi'ne neden yüzlerce yıl önce yaşamış bir bilim insanının ismi verilmiştir Sorular ve Cevaplar 7 Şubat 2017
İnsanı hayata bağlayan unsurlar kısaca Sorular ve Cevaplar 30 Kasım 2016

Bu Sayfayı Paylaş