İngiltere'de trafik niçin soldan akar?

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda DilzaR tarafından 1 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. DilzaR

  DilzaR Üye

  İngiltere'de trafik niçin soldan akar? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bir zamanlar herkes İngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun için de çok geçerli bir sebep vardý.
  Yüzyýllarca önce yolun karþýsýndan gelenin dost mu, yoksa düþman mý olduðunu kestirmek mümkün deðildi. Ýnsanlarýn çoðu sað ellerini kullandýklarý için, yolun solundan, duvar dibinden (yaya veya atla) giderek sol taraflarýný emniyete alýr, sað ellerini kýlýçlarýný hemen çekecek þekilde hazýr bekletirlerdi.
  Yolun solundan seyahat, ilk defa 1300 yýllarýnda, papanýn Roma'ya gelecek hacýlarýn yolda karmaþaya sebep vermemeleri için, yolun solundan gitmelerini söylemesiyle resmileþti ve yüzyýllar boyu devam etti.
  18. yüzyýlýn sonlarýnda ABD'de birçok atýn çektiði posta arabalarýnda, sürücü koltuðu yoktu ve sürücü en arkada ve soldaki atýn üstünde oturuyordu. Bu da yolun solundan gidildiðinde karþýdan geleni ve yolun kontrolünü zorlaþtýrýyordu.
  Çok geçmeden ABD'de trafik saðdan iþlemeye baþladý. Fransýz Ýhtilali sýrasýnda, ihtilalin liderlerinden Maximilien Robespierre, büyük bir olasýlýkla Katolik kiliseye meydan okuyanlara bir jest olsun diye, Parislilerden yollarýn saðýndan gitmelerini istedi.
  Bir süre sonra aslýnda kendisi de bir solak olan Napolyon, ordularýndaki ikmal arabalarýnýn yollarýn saðýndan gitmeleri emrini verdi ve zaptettiði her ülkede de bu uygulamayý hayata geçirdi.
  Ýngiltere hiçbir zaman Napolyon tarafýndan zapt edilemediðinden Ýngilizler yolun solundan gitme alýþkanlýklarýndan vazgeçmediler. Avustralya, Hindistan gibi tüm eski sömürgelerinde de bu usulü devam ettirdiler. Zaten Ýngilizler'de Amerikalýlardan farklý olarak sürücü arabanýn üstünde ve saðýnda oturuyordu.
  Modern araba teknolojisinin geliþmesi ile bu geliþimin dünyada öncüsü olan ABD'de sürücü koltuðu ve direksiyon saðdan gidiþe uygun olarak sola konuldu ve dünyanýn birçok bölgesinde bu þekilde yaygýnlaþtý.
  Ýngiltere'de ve eski sömürgelerinde, trafik akýþýný sað þeride almanýn faturasý o kadar yüklüdür ki, artýk isteseler de kolay kolay bunu yapamazlar.
  Hangi ülkede olursanýz olun, trafiðin yönü ister saðdan olsun ister soldan, karþýdan karþýya geçmeden önce, siz yine de her iki yöne bakmayý ihmal etmeyin.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 1 Ocak 2009

Yükleniyor...
Benzer Konular - İngiltere'de trafik niçin Forum Tarih
İngiltere'de trafik niçin soldan akar? Konu Dışı Başlıklar 8 Ocak 2010
İngiltere'de Üniversite Okumak İçin Ne Yapmak Gerekir? Yurtdışında Yaşam ve Eğitim 11 Mart 2012
İngiltere'de Yabancilara İş Olanaklari Yurtdışında Yaşam ve Eğitim 24 Nisan 2011
İngiltere'de Yaşam Maliyeti Yurtdışında Yaşam ve Eğitim 24 Nisan 2011
İngiltere'de Hukuk Sistemi Ülke Kültürleri 24 Nisan 2011

Bu Sayfayı Paylaş