İngilizcede isimlerin tekil ve çoğul halleri

'İngilizce Dil Bilgisi' forumunda KaRDeLeN tarafından 5 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  İngilizcede isimlerin tekil ve çoğul halleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İngilizcede isimlerin tekil ve çoğul halleri aşağıda sıralandığı gibi yapılır:

  1. Genel olarak bir ismin çoğul şekli sözcük sonuna eklenen (s) ile yapılır. Bu (s) Türkçedeki (-ler, -lar) eklerinin görevini yapar.

  cat kedi) cats (kediler)

  door (kapı) doors (kapılar)

  tree (ağaç) trees (ağaçlar)

  umbrella (şemsiye) umbrellas (şemsiyeler)

  bird (kuş) birds (kuşlar)

  2. Sonu o, ss, sh, ch, x ile biten isimler çoğul yapılırken çoğul eki olarak (es) eklenir.

  watch (saat) watches (saatler)

  box (kutu) boxes (kutular)

  brush (fırça) brushes (fırçalar)

  glass (bardak) glasses (bardaklar)

  church (kilise) churches (kiliseler)

  fox (tilki) foxes (tilkiler)

  kiss (öpücük) kisses (öpücükler)

  tomato (domates) tomatoes (domatesler)

  negro (zenci) negroes (zenciler)

  cargo (kargo) cargoes (kargolar)

  İngilizceye yabancı dilden gelmiş sonu o ile biten isimler (es) değil (s) eklenerek çoğul yapılırlar.

  piano (piyano) pianos (piyanolar)

  dynamo (dinamo) dynamos (dinamolar)

  photo (fotoğraf) photos (fotoğraflar)

  kilo (kilo) kilos (kilolar)

  Ayrıca, İngilizce sözcüklerden olduğu halde sonu o ile biten bazı isimlerde sadece (s) ile çoğul yapılırlar. Bunlar o harfinin önünde sesli bir harf olan isimlerdir.

  portfolio (evrak çantası) portfolios (evrak çantaları)

  studio (stüdyo) studios (stüdyolar)

  radio (radyo) radios (radyolar)

  3. Sessiz bir harfi izleyen y ile biten isimler çoğul yapılırken y kalkar, bunun yerine (ies) getirilir.

  baby (bebek) babies (bebekler)

  city (şehir) cities (şehirler)

  lady (hanım) ladies (hanımlar)

  fly (sinek) flies (sinekler)

  army (ordu) armies (ordular)

  story (hikâye) stories (hikâyeler)

  country (ülke) countries (ülkeler)

  Fakat sözcük sonundaki y harfinden önce sesli bir harf varsa çoğul yapmak için sadece (s) eklenir.

  toy (oyuncak) toys (oyuncaklar)

  boy (erkek çocuk) boys (erkek çocuklar)

  donkey (eşek) donkeys (eşekler)

  day (gün) days (günler)

  key (anahtar) keys (anahtarlar)

  4. Sonu f veya fe ile biten isimler çoğul yapılırken bu harfler kalkar, yerlerine (ves) konulur.

  wife (karı) wives (karılar)

  life (hayat) lives (hayatlar)

  knife (bıçak) knives (bıçaklar)

  wolf (kurt) wolves (kurtlar)

  calf (buzağı) calves (buzağılar)

  sheaf (demet) sheaves (demetler)

  self (kişi) selves (kişiler)

  haIf (yarım) halves (yarımlar)

  shelf (raf) shelves (raflar)

  leaf (yaprak) leaves (yapraklar)

  loaf (somun) loaves (somunlar)

  thief (hırsız) thieves (hırsızlar)

  Yukarıdaki isimler dışında kalan ve sonu f, fe ile biten sözcükler sonlarına (s) alarak çoğul olurlar.

  belief (inanç) beliefs (inançlar)

  cliff (kayalık) cliffs (kayalıklar)

  roof (dam) roofs (damlar)

  proof (kanıt) proofs (kanıtlar)

  chief (şef) chiefs (şefler)

  grief (keder) griefs (kederler)

  handkerchief (mendil) handkerchiefs (mendiller)

  Bu tür isimlerden birkaç tanesi her iki şekilde de, yani istenirse ves getirilerek, istenirse (s) ilavesiyle çoğul yapılırlar.

  scarf (atkı) scarves (atkılar)

  scarfs (atkılar)

  wharf (rıhtım) wharves (rıhtımlar)

  wharfs (rıhtımlar)

  dwarf (cüce) dwarves (cüceler)

  dwarfs (cüceler)

  turf (çimen) turves (çimenler)

  turfs (çimenler)

  5. Birkaç isim, içlerindeki sesli harfler değişmek suretiyle çoğul olurlar.

  man (adam) men (adamlar)

  woman (kadın) women (kadınlar)

  foot (ayak) feet (ayaklar)

  goose (kaz) geese (kazlar)

  louse (bit) lice (bitler)

  mouse (fare) mice (fareler)

  tooth (diş) teeth (dişler)

  Bu gruba yakın iki isim daha vardır. Onlar sonlarına (en) alarak çoğul olurlar.

  child (çocuk) children (çocuklar)

  ox (öküz) oxen (öküzler)

  6. Birkaç balık ve hayvan isminin tekil hali çoğul anlam da verir.
  sheep (koyun) sheep (koyunlar)

  fish (balık) fish (balıklar)

  swine (domuz) swine (domuzlar)

  trout (alabalık) trout (alabalıklar)

  deer (geyik) deer (geyikler)

  aircraft (uçak) aircraft (uçaklar)

  7. Aşağıdaki isimler daima tekil haldedirler. Çoğul şekle sokulmazlar.

  advice (öğüt) knowledge (bilgi)

  baggage (bagaj) furniture (mobilya)

  information (bilgi) news (haber)

  luggage (bagaj) rubbish (çöp)

  8. Çoğul görünümlü birkaç isim hem tekil hem çoğul anlamda kullanılabilir.

  barracks (kışla) barracks (kışlalar)

  gallows (darağacı) gallows (darağaçları)

  series (sıra, dizi) gallows (diziler)

  species (tür) species (türler)

  means (olanak) means (olanaklar)

  works (atölye) works (atölyeler)

  9. Çoğul görünümlü bazı isimler tekil bir anlam taşırlar, cümle içinde tekil bir isim gibi kullanılırlar.

  news (haber) summons (celp, çağrı)

  billiards (bilardo) ashes (kül)

  10. Tekil görünümlü birkaç isim çoğul anlam taşırlar.

  cattle (sığırlar) gentry (orta sınıf insanlar)

  people (insanlar, halk) police (polisler)

  11. İki parçadan meydana gelen bazı giyim eşyaları ile el aletleri daima çoğul halde bulunurlar. Cümle içinde çoğul bir isim olarak kullanılırlar.

  trousers (pantalon) pyjamas (pijama)

  drawers (don) pants (pantalon)

  clothes (giysi) spectacles (gözlük)

  glasses (gözlük) scissors (makas)

  pincers (kerpeten) bellows (körük)

  tongs (maşa)

  Bunun dışında da bazı isimler sadece çoğul halde bulunurlar.

  eaves (saçak) headquarters (karargâh)

  measles (kızamık) mumps (kabakulak)

  riches (servet) savings (tasarruf)

  sweepings (süprüntü) belongings (özel eşya)

  regards (saygı) sands (kumsal)

  surroundings (çevre)

  12. Bazı isimlerin iki çoğul şekli vardır. Bunlar arasındaki anlam farkları aşağıda belirtilmiştir.

  brother (erkek kardeş) brothers (erkek kardeşler)

  brethren (erkek kardeşler)

  (Kilisenin kullandığı şekil)

  cloth (kumaş bez) cloths (bezler)

  clothes (giysi)


  penny (peni) pennies (peniler-madeni paralar)

  pence (peniler-peni olarak fiyatı

  söylenirken)

  13. Latince ve Yunanca asıllı isimlerin çoğulları kendi kurallarına göre yapılır.

  radius (yarıçap) radii (yarıçaplar)

  bacillus (basil) bacilli (basiller)

  erratum (yanlışlık) errata (yanlışlıklar)

  memorandum (muhtıra, not) memoranda (notlar)

  agendum (gündem) agenda (gündemler)

  terminus (son durak) termini (son duraklar)

  analysis (analiz) analyses (analizler)

  crisis (kriz) crises (krizler)

  datum (veri) data (veriler)

  parenthesis (parantez) parentheses (parantezler)

  basis (temel) bases (temeller)

  thesis (tez) theses (tezler)

  14. Sonu ics ile biten bazı isimler çoğul görünümdedirler ve çoğul fiille kullanılırlar.

  mathematics (matematik) physics (fizik)

  acoustics (akustik) politics (politika)

  hysterics (isteri) ethics (törebilim)

  Ancak bu isimler bir bilim dalı olarak kullanıldığında tekil fiille kullanılırlar.

  15. Compound nouns - birleşik isimler çoğul yapılacağı zaman genel olarak son sözcük çoğul hale getirilir.

  bookcase (kitaplık) bookcases (kitaplıklar)

  schoolroom (dershane) schoolrooms (dershaneler)

  tooth brush (diş fırçası) tooth brushes (diş fırçaları)
  maid servant (kadın maid servants (kadın hizmetçiler)

  hizmetçi)

  armchair (koltuk) armchairs (koltuklar)
  horseman (binici) horsemen (biniciler)

  Birleşik isimde ilk sözcükler man veya woman ise her iki isim de çoğul yapılır.
  manservant (erkek uşak) menservants (erkek uşaklar)

  woman doctor (kadın women doctors (kadın doktorlar)

  Edat ve zarfla yapılmış birleşik isimlerde ilk isimler çoğul yapılır.
  mother-in-law (kaynana) mothers-in-law (kaynanalar)

  passer-by (gelip geçen) passers-by (gelip geçenler)

  father-in-law (kayınpeder) fathers-in-law (kayın pederler)

  looker-on (seyirci) lookers-on (seyirciler)

  Sonu ful ile biten isimlerin çoğulu ful sonuna (s) ilave edilerek yapılır.

  handful (avuç dolusu) handfuls (avuç doluları)

  armful (kucak dolusu) armfuls (kucak doluları)
   

 2. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  a)Tekil isim, önünde kime ait olduğu veya sayısı gibi belirtici bir kelime yoksa ve bu isim sessiz harf ile başlıyorsa “a”, sesli harf ile başlıyorsa “an” alır.

  A book (e buk)

  A man (e men)

  A comb (e komm)

  An apple (en epıl)

  An umbrella (en ambrela)

  An iron (en ayrın)

  b)Tekil veya çoğul isimler, şayet belirli ise, o zaman her ikisi de "the"alır.

  The book The books (dı buk)

  The man The men (dı men)

  The comb The combs (dı komms)

  The apple The apples (dı epıls)

  The umbrella The umbrellas (dı ambırelas)

  The iron The irons (dı ayrıns)

  c)Pek çok isim çoğul hale getirilirken yanina “s” alır.

  Pencil Pencils (pensılz)

  Girl Girls (görls)

  Tree Trees (triis)

  Chair Chairs (çeyrs)

  Table Tables (teybıls)

  d) Sonu, bir sessiz harften sonra “y” harfi ile biten tekillerin çoğul hali ise, sondaki “y” harfi kaldırılarak “i” olurken ayrıca “es” ekini de alır.

  Lady (leydi ) Ladies (leydiys)

  Country (kauntıri) Countries (kauntriis)

  e)Ismin sonu bir sesli harften sonra “y” ile biterse, bu isim sonuna sadece “s” getirilerek çoğul yapılır.

  Key (kiy) Keys (kiys)

  Toy (toy) Toys (toyz)

  f)Bunların dışında daha farklı olarak çoğul yapılan isimler de vardır. Ancak bunları ileriki derslerde göreceğiz.

  Şimdi aşağıda verdiğimiz cümleleri lütfen tamamlayınız :

  It is a book.

  It is - table.

  It is - fork.

  It is - apple.

  He is - teacher.

  She is - architect.

  I am - engineer.

  Birkac tane de çoğul cümle yapalım:

  We are students_.

  You are engineer_.

  We are girl_.

  They are lady__.

  They are teacher_.

  You are monkey_.

  They are book_.
   

 3. uğurda cümlesinde kaçtane tekil isim vardır
   

 4. Ben bu siteyi beğendim aradım taradım heryere baktım ama bulamadım,ama burada bir boşluk olsaydı biz aradığımız kelimeyi oraya yazıp sonrada cevabı bulsak daha süper olurdu ♥ ama bu da süper ♥
   

 5. tree (ağaç) trees (ağaçlar)

  umbrella (şemsiye) umbrellas (şemsiyeler)

  bird (kuş) birds (kuşlar)

  2. Sonu o, ss, sh, ch, x ile biten isimler çoğul yapılırken çoğul eki olarak (es) eklenir.

  watch (saat) watches (saatler)

  box (kutu) boxes (kutular)

  brush (fırça) brushes (fırçalar)

  glass (bardak) glasses (bardaklar)

  church (kilise) churches (kiliseler)

  fox (tilki) foxes (tilkiler)

  kiss (öpücük) kisses (öpücükler)

  tomato (domates) tomatoes (domatesler)

  negro (zenci) negroes (zenciler)

  cargo (kargo) cargoes (kargolar)

  İngilizceye yabancı dilden gelmiş sonu o ile biten isimler (es) değil (s) eklenerek çoğul yapılırlar.

  piano (piyano) pianos (piyanolar)

  dynamo (dinamo) dynamos (dinamolar)

  photo (fotoğraf) photos (fotoğraflar)

  kilo (kilo) kilos (kilolar)

  Ayrıca, İngilizce sözcüklerden olduğu halde sonu o ile biten bazı isimlerde sadece (s) ile çoğul yapılırlar. Bunlar o harfinin önünde sesli bir harf olan isimlerdir.

  portfolio (evrak çantası) portfolios (evrak çantaları)

  studio (stüdyo) studios (stüdyolar)

  radio (radyo) radios (radyolar)

  3. Sessiz bir harfi izleyen y ile biten isimler çoğul yapılırken y kalkar, bunun yerine (ies) getirilir.

  baby (bebek) babies (bebekler)

  city (şehir) cities (şehirler)

  lady (hanım) ladies (hanımlar)

  fly (sinek) flies (sinekler)

  army (ordu) armies (ordular)

  story (hikâye) stories (hikâyeler)

  country (ülke) countries (ülkeler)

  Fakat sözcük sonundaki y harfinden önce sesli bir harf varsa çoğul yapmak için sadece (s) eklenir.

  toy (oyuncak) toys (oyuncaklar)

  boy (erkek çocuk) boys (erkek çocuklar)

  donkey (eşek) donkeys (eşekler)

  day (gün) days (günler)

  key (anahtar) keys (anahtarlar)

  4. Sonu f veya fe ile biten isimler çoğul yapılırken bu harfler kalkar, yerlerine (ves) konulur.

  wife (karı) wives (karılar)

  life (hayat) lives (hayatlar)

  knife (bıçak) knives (bıçaklar)

  wolf (kurt) wolves (kurtlar)

  calf (buzağı) calves (buzağılar)

  sheaf (demet) sheaves (demetler)

  self (kişi) selves (kişiler)

  haIf (yarım) halves (yarımlar)

  shelf (raf) shelves (raflar)

  leaf (yaprak) leaves (yapraklar)

  loaf (somun) loaves (somunlar)

  thief (hırsız) thieves (hırsızlar)

  Yukarıdaki isimler dışında kalan ve sonu f, fe ile biten sözcükler sonlarına (s) alarak çoğul olurlar.

  belief (inanç) beliefs (inançlar)

  cliff (kayalık) cliffs (kayalıklar)

  roof (dam) roofs (damlar)

  proof (kanıt) proofs (kanıtlar)

  chief (şef) chiefs (şefler)

  grief (keder) griefs (kederler)

  handkerchief (mendil) handkerchiefs (mendiller)
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İngilizcede isimlerin tekil Forum Tarih
İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler ve Anlamları İngilizce Dil Bilgisi 30 Ekim 2012
İngilizcede Devrik Yapı Cümleleri İngilizce Dil Bilgisi 20 Ekim 2011
İngilizcede çok kullanılan fiiller nelerdir İngilizce Dil Bilgisi 19 Şubat 2011
İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller ve Anlamları İngilizce Dil Bilgisi 30 Ocak 2011
İngilizcede Düzensiz Fiiller İngilizce Dil Bilgisi 3 Ocak 2011

Bu Sayfayı Paylaş