İngilizce Hukuk Terimleri ve Türkçe Anlamları

'İngilizce Tercümeler' forumunda SeLeN tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  İngilizce Hukuk Terimleri ve Türkçe Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ingilizce hukuk sözleri - hukukta kullanılan terimler ve ingilizcesi - hukuk terimlerinin ingilizcesi

  aw court: mahkeme
  judge: hakim
  law: hukuk, yasa
  judgement: yargılama
  justice: adalet
  criminal: cezaarticle :madde
  provision :hüküm
  to abolish :yürürlükten kaldırmak
  to amend : tadil etmek
  official journal :resmi gazete
  to conclude : bir sözleşmenin imzalanması
  public corporate body : kamu tüzel kişisi
  unification of judgement : içtihadı birleştirme
  guardianship : vesayet
  testament /will :vasiyet
  discretion :temyiz kudreti
  reserved portion : saklı pay
  ex-officio : re'sen
  tort :haksız fiil
  aggravating ground ( ceza huk.) : ağırlaştırıcı sebep
  majority :rüst
  major :reşit
  surety:kefil
  suretyship:kefalet
  domicile :ikametgah
  ratify:icazet
  principle of equity :hakkaniyet ilkesi
  act of prohibition : saldırının önlenmesi davası
  unjust enrichment : sebepsiz zenginleşme
  bodily integrity :vücut bütünlüğüattorney: vekil
  brief: dava özeti, evrak, belge
  case: olay, dava, delil
  evidence: (n) tanık, kanıt, belirti (v) ispatlamak, belirtmek, açıklamak
  guilty: suçlu, kabahatli
  lawsuit: dava
  plead: savunmak, müdafaa etmek, savunma yapmak, dava açmak, avukatlığını yapmak
  plead guilty: suçunu kabullenmek, suçunu itiraf etmek
  plead not guilty: suçu reddetmek
  sentence: (n) mahkeme kararı, hüküm/yargı, (v) hüküm vermek, ceza vermek, mahkum etmek
  solicitor: Hukuk görevlisi, avukat, savcı..
  solicitor general: başsavcı yardımcısı, danıştay başkanı
  sue: dava açmak, mahkemeye vermek, talep etmek
  divorce: boşanmak
  sue for: talepte bulunmak, rica etmek
  sue for a divorce: boşanma davası açmak
  sue out: mahkeme kararı çıkartmak
  sue smb. for damages: zarar ve ziyan davası açmak
  damage: (n) zarar, ziyan (v) zarar vermek, hasara uğratmak
  sum up: araştırmak, bilgi toplamak, özetlemek, kavramak, özet çıkarmak, toparlamak
  submit: ibraz etmek, sunmak
  trial: duruşma
  without prejudice: etki altında kalmadan, önyargısız
  without prejudice to: hakları saklı olarak, haklarına dokunmaksızın, zarar vermeden

  Babalık Davası: Paternity Suit
  Mezkür: Aforementioned
  Miras: Inheritance
  Saikte Hata: Mistake as to motive
  Süreksiz İşçi: Casual Employee
  Takas Odası: Clearing House
  Tahliye Davası: Action in Ejectmen
  Vaad: Promiseİmpunity: Cezasızlık,cezasız kalma
  Review : Yüksek mahkemce kararın yeniden incelenmesi,temyiz,teftiş etmek
  Appeal : Temyize gitmek
  Apprehension: Tutuklama
  Annul :Bozmak,feshetmek,yürürlükten kaldırmak
  Custody :Gözetim,gözaltı,nezaret
  Compensation: Tazminat,tazmin
  Proceeding:Yargılama usulleri,dava,tutanak
  Allege :İddia etmek,kanıt olarak göstermek
  Accusation :Suçlama,itham
  Breach :Bozma,ihlal,uymama(anlaşmaya)
  Breach of faith: Güveni kötüye kullanma
  Arrest :Tutuklamak
  Public Prosecutor : Cumhuriyet savcısı
  Sentence : Hüküm,ilam,mahkum etmek
  Jurisdiction : Yargılama yetkisi

  FOR CONTRACTS


  Integration: butunlesme, birlesme
  Clause : madde, hukum, fikra
  Duty: gorev ,vazife
  Disclose: aciga vurmak, ifsa etmek
  Integration: butunlesme, birlesme
  Buyer: alici, musteri
  Property: mal mulk
  Duress: zorlama, baski
  Existence: varlik, varolus, yasam

  Assumption: varsayim ,farazi
  Confidence: guven, itimat
  Threat : tehdit, gozdagi
  Prove: ispatlamak, kanitlamak
  Victim: kurban
  Reasonable: makul, makul olculerde, orta derecede
  Wrongful: haksiz, kanuna aykiri

  Purpose: niyet, amac, maksat
  Remove: cikarmak. kaldirmak
  Item: madde, fikra
  Reasonable: makul olculerde olan
  Inspect: teftis etmek, denetlemek , control etmek
  Inspection: teftis, denetleme
  Unfit : uygun olmayan
  Conspicuous: goze carpan, dikkat ceken
  Custom: bir musterinin yaptigi alisveris, gelenek aliskanlik
  Set?????
  Swap: degis tokus takas, trampa
  Trick: hile aldatmak,
  Goz onunde bulundurmak, tutmak : to keep in mind, bear in mind, consider
  Bear????????
  Suppose: zannetmek , sanmak
  Supply?????
  Merchant: tuccar, ticari
  Merchantability????
  Commercial law: ticaret hukuku
  Constitutional law: anayasal hukuku
  Constitution: anayasa
  Disclaimer: yalanlama, teksip
  Disclaim: yalanlamak , Kabul etmemek
  Minuscule: kucuk harf, ufacik , onemsiz
  Petition: dilekce
  Outline: taslak


  Appeal: temyiz mahkemesine basvurmak , goturmek
  Judgment: karar hukum, yargi
  Amend: duzeltmek
  Circuit: daire
  Dismiss: davayi reddetme
  Complaint: sikayet, yakinma
  Relief: ic rahatlamasi, kurtarma, yardim
  Granted: cevaben evet
  Jurisdiction: yargilama , yargi hakki, yargi
  Involve: gerektirmek icermek
  Dispute: tartisma
  Defendant: davali
  Plaintiff: davaci
  Respective: kendi ( respective home)
  Interest: hisse, pay, cikar kar
  Accumulation: birikim birikinti
  Accumulate: toplama biriktirme
  Impression: izlenim ( first impression)
  Fact: gercek
  Execute: uygulamak, yerine getirmek, bir yargiyi infaz etmek, idam etmek
  Involve: gerektirmek istemek
  Sue: dava acmak
  Inheritance: miras
  Succession: veraset intikal tereke
  Consideration: bedel karsilik ivaz hukuki sebep akidi mukavele yapmaya sevkeden menfaat veya sebep
  Offer: teklif icap
  Offer and acceptance: icap Kabul
  Issue: ihtilaflinokta sorun dava olan nokta
  Undertaking: taahhut taahhutname
  Client; muvekkil
  Represent anlatmak ifade etmek aciklamak
  undertaking to represent a client
  Appear isbat-i vucut mahkeme huzuruna cimak
  Appearance: mahkeme huzuruna cikma gorunme
  Obviously: acikca
  Prospective: mustakbel
  You get information if you get much information
  Consent: riza, muvafakat
  Engagement: sozlesme
  Suppose: farzetmek, dogru oldugunu Kabul etmek , tahmin etmek
  suppose the Yasemin
  Refuse: reddetmek , kabuletmeyis, alinmayis
  Prospective: beklenen
  Prospective students
  Development: gelisim gelisme kalkinma
  Developments seminars
  Commercial Law : ticaret hukuku
  Commercial contract: ticari akit
  Mercantile law : ticaret hukuku ( ticari teamul ve uygulamalarda bunlardan dogan hukuki anlasmazliklarin cozumu ile ilgili hukuki dali
  Consideration: ………..
  Comment: aciklama , yorumlama, tefsir
  Offer: teklif , sunma , takdim
  Pregnant mind; fikirlerle dolu zihin
  Over: uzerinde ustunde
  Common law: medeni hukuk, orf ve adet hukuku
  Common lawyer; hukuk davasina bakan avukat
  Agreement; anlasma akit mukavele
  Treat: tedavi etmek
  To be treated: tedavi olmak tedavi gormek
  Privilege; imtiyaz ayricalik musaade ruhsat
  Quality; nitelik kalite vasif ozellik
  Measurement; olcme , olcum
  Structure; yapi
  Process; islem surec yontem usul yol
  Process; dava acmak
  Certain; kesin kati mutlak muhakkak
  Certainly; kesinlikle
  Illness; hastalik rahatsizlik
  Illness costs; hastalik masraflari
  Field; alan
  Indefensible; sovunulmaz savunmasiz
  Liability; sorumluluk yukumluluk pasif
  Profit; kar kazanc
  Suggest : one surmek ileri surmek
  Suggestion; fakir verme uyari oneri teklif
  Stimulate; tesvik etmek uyarmak
  Concur; ilk izlenim uyusmak
  avukat yasemin güllüoğlu
  1. responsibilities
  -sorumluluklar
  isim
  2. social responsibilities
  -toplumsal sorumluluklar
  isim
  3. community responsibilities
  -beledi sorumluluklar
  isim
  4. functional responsibilities
  -fonksiyonel sorumluluklar (belirli görev ve etkinliklerle ilgili olan sorumluluklar
  isim
  5. rights and responsibilities
  -haklar ve sorumluluklar
  isim
  6. governmental responsibilities
  -devlet sorumlulukları
  isim
  7. functional responsibilities
  -fonksiyonel sorumluluklar
  isim
  8. to confer the responsibilities
  -sorumluluk vermek
  fiil
  9. distribution of responsibilities
  -sorumlulukların dağıtılması

  10. awaken sb to his responsibilities
  -birine sorumluluklarını hatırlatmak
  fiil
  11. to fill well one's responsibilities
  -sorumluluklarını müdrik olmak
  fiil
  12. shuffle off responsibilities upon others
  -sorumlulukları başkalarının üzerine atmak
  fiil
  13. to be promoted to heavier responsibilities
  -daha ağır sorumluluklar yüklenmek
  fiil
  14. discharge the directors from responsibilities
  -müdürleri sorumluluklardan kurtarmak

  15. supervisory
  -denetçiye özgü

  16. supervisory
  -denetleyici

  17. supervisory
  -teftiş edici

  18. supervisory body
  -teftiş organı

  19. supervisory body
  -kontrol organı

  20. supervisory duty
  -nezaretçilik

  21. supervisory post
  -nezaretçi mevkii

  22. supervisory board
  -denetim kurulu

  23. supervisory board
  -teftiş dairesi

  24. supervisory costs
  -denetleme giderleri
  isim
  25. supervisory costs
  -nezaretçilik giderleri
  isim
  26. supervisory organ
  -denetim organı

  27. supervisory power
  -denetleme yetkisi

  28. supervisory staff
  -denetçi personel

  29. supervisory agency
  · denetleyici

  30. supervisory service
  -kontrol hizmeti

  31. supervisory service
  -denetim hizmeti

  32. supervisory position
  -nezaretçi görevi

  33. supervisory authority
  -denetleme makamı

  34. supervisory committee
  -denetleyici komite

  35. supervisory personnel
  -denetçi personel

  36. supervisory employee
  -nezaretçi memur

  37. supervisory committee
  -gözetim kurulu

  38. in supervisory capacity
  -gözetimci sıfatıyla

  39. in an supervisory capacity
  -müfettiş sıfatıyla

  40. supervisory employee employe
  -nezaretçi memur

  41. bank supervisory commission
  -banka teftiş kurulu

  42. to exercise supervisory control
  -denetim altında tutmak
  fiil
  43. chairman of the supervisory board
  -yönetim kurulu başkanı

  44. chairmanship of the supervisory committee
  -denetim kurulu başkanlığı


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İngilizce Hukuk Terimleri Forum Tarih
İngilizce Türkçe Hukuk Terimleri İngilizce Tercümeler 8 Şubat 2012
Whatsapp ingilizce durum mesajları kısa Yabancı Nickler 3 Temmuz 2015
İngilizce tarihler nasıl yazılır İngilizce Dil Bilgisi 30 Haziran 2015
Batman'ın İngilizce Tanıtımı Batman Tanıtımı 2 Ocak 2014
İngilizce köy ve şehir hayatı arasındaki farklar nelerdir? İngilizce Tercümeler 1 Ocak 2014

Bu Sayfayı Paylaş