İlk Yardımcıda Bulunması Gereken Özellikler

'Genel Sağlık' forumunda Mavi_Sema tarafından 27 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  İlk Yardımcıda Bulunması Gereken Özellikler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İlk Yardımcıda Bulunması Gereken Özellikler
  İyi bir ilkyardımcı:
  - Oturdu u ve çalıştı ı yerleşim biriminin co rafi özelliklerini, ulaşım olanaklarını, sa lık kuruluşlarının yerlerini, özelliklerini, uzaklıklarını bilir - Yaşadı ı ülkenin sa lık ve idari mevzuatına yabancı de ildir, toplumsal ve bireysel sa lık sorunlarına duyarlıdır Temel sa lık ve insan vücudu bilgisine sahiptir - Birey olarak kendisini sa lıklı, zinde tutmaya çalışır Düzenli spor yapar, düzenli sa lık kontrolünden geçer, madde ba ımlılı ı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durur Dengeli beslenmeye gayret eder Kendi vücudunun kapasitesini bilir, uygulayaca ı ilkyardım tekni ini gere inde buna göre seçer - İşyerinin fiziksel özelliklerini, özellikle acil çıkışı, yangın hortumu vb yerleri önceden bilir Kurumundaki idareciye, şoföre, varsa sa lıkçıya, en çabuk nasıl ulaşaca ını bilir İşyerinde ve çevrede gerekebilecek telefon numaralarını yanında taşır - Sakin, pratik, dengeli, olgun, yardımsever, girişken bir kişi olarak tanınır - Bir kaza anında, aldı ı e itim nedeniyle kendisi ve ortamdakilere yardımcı olabilecek bir kişi oldu unun bilinci ve güveni ile pani e kapılmaz, düşünerek davranır - Davranışları hızlı ancak bilinçli, sıralı ve ölçülüdür - Bir kahraman de il ilkyardımcı oldu unu bilir, kendisini asla tehlikeye atmaz - Bilgisinin olmadı ını düşündü ü durumlarda bir şey yapmaz, yardım ça ırır - Bir sa lıkçının yardıma gelmesiyle, ona bilgi verip onun yardımcısı durumuna geçer Bilgi ve yetki sınırlarını bilir - Üzerinde girişimde bulunaca ı kişi ya da yakınının onayını aldıktan sonra müdahalesini yapar Gere inde çevredekileri de örgütleyerek çalışır - Güvenli ve kararlı bir konuşma tarzı vardır Kullanaca ı ses tonu ve kelimeleri iyi seçer Sürtüşmeye meydan vermez - İlkyardım bilgisi içinde yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler oldu unu bilir Yararlı olmak kadar zarar vermemeye de çalışır Duyguları ve ortam etkisiyle de il, bilgileri ile tarafsız bir de erlendirme yaparak karşısındakinin ilkyardım girişimlerine gerçekten gereksinimi olup olmadı ını belirler - Uygun ilkyardım uygulamasını do ru yere, yeterli sayı ve şiddette, yeterli süre uygular Her uygulamadan sonra yaptı ının do ru ve yeterli oldu unu kontrol eder Eksik ya da yanlıştan dönmeyi bilir - Edindi i bilgi ve becerilerin bir süre sonra unutulaca ını, bazılarında de işiklikler olabilece ini bilir Unutmamak için becerilerini kendisi ve yakınları üzerinde zaman zaman dener İşyeri hekimi, sa lıkçı, ilkyardım e iticisi ile gerektikçe ilişki kurar Belli aralıklarla e itimini tazelemek için isteklidir Çevresindeki olayları yakınındaki ilkyardımcı ve sa lıkçılarla tartışır
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İlk Yardımcıda Bulunması Forum Tarih
Osmanlı'nın ilk anayasası kısaca Tarihi Bilgiler 18 Şubat 2017
Türkiye'de ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır kısaca Sorular ve Cevaplar 18 Şubat 2017
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası nedir ne zaman kabul edilmiştir kısaca Hukuk 12 Şubat 2017
İlk çağ hangi olayla başlıyor ve hangi olayla bitiyor kısaca Tarihi Bilgiler 12 Şubat 2017
Harf inkılabı hangi ilkeyle ilgilidir kısaca Atatürk Hakkında Herşey 10 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş