İlk Madde Malzeme Değerleme Yöntemleri

'Muhasebe' forumunda Mavi_Sema tarafından 21 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  İlk Madde Malzeme Değerleme Yöntemleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Üretime gönderilen ve stokta kalan malzemenin maliyetinin belirlenmesi ancak stok değerleme yöntemleriyle mümkündür.

  STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

  1- Ortalama Maliyet Yöntemi
  a- Tartılı Ortalama
  b- Hareketli Ortalama
  2- İlk Giren İlk Çıkar (FIFO)
  3- ► Son Giren İlk Çıkar (LIFO)
  4- Sabit Fiyatlarla Değerleme Yöntemi
  5- Piyasa Fiyatıyla Değerleme Yöntemi
  6- Piyasa Fiyatı ve Alış Fiyatından Düşük Olanıyla Değerleme Yöntemi
  7- Bu yöntemler dışında Gerçek Maliyet ve Sonradan Girecek İlk Çıkar Yöntemleri de kullanılabilir.

  1- ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ

  a-) Tartılı Ortalama: Alış maliyetleri alış miktarına bölünerek birim maliyet bulunur. Buna göre malzeme değerlendirilir.
  b-) Hareketli Ortalama: Her malzeme alışından sonra yeniden birim maliyet hesaplanır.

  Faydaları:
  - Uygulaması kolaydır.
  - Çok yüksek ve çok düşük mallar arasında bir denge sağlar.

  Sakıncaları:
  - Fiyatlar arasında aşırı farklar olduğunda maliyet hesaplamaları çok sağlıklı olmaz.

  2- İLK GİREN İLK ÇIKAR (FIFO) YÖNTEMİ

  İlk alınan malzemenin üretime ilk gönderileceği vasayımına dayanır.

  Sınav Sorusu…

  03.01.2004 100 1.000.000
  05.01.2004 150 3.000.000
  08.01.2004 130 Sevk
  10.01.2004 200 5.000.000

  İlk giren ilk çıkar yöntemine (FIFO) göre sevk maliyeti ne kadardır?

  100 x 1.000.000 = 100.000.000
  30 x 3.000.000 = + 90.000.000
  190.000.000 TL


  Son giren ilk çıkar yöntemine (LIFO) göre üretime sevk maliyeti

  130 x 3,000,000 = 390,000,000 TL

  FIFO’nun yararları: Malzemenin kullanım sırası mantıklı ve sistematiktir. Sağlıklı bir stok kontrolü sağlar. Alınan ve kullanılan malzeme arasında tam bir eşitlik vardır.

  FIFO’nun sakıncaları: Hammadde fiyatlarının yükselmesi durumunda maliyetleri eski fiyata göre saptayacağından “fiktif” (fahiri, görünürdeki kar, gerçek olmayan) karlar elde edilmiş olur. Bunun sonucunda aşırı vergi ödemeleri ve kar dağıtımı olacağından işletmenin mali yapısı zayıflar.

  3- SON GİREN İLK ÇIKAR (LIFO) YÖNTEMİ

  Son alınan malzemenin ilk olarak üretime gönderildiği varsayımına dayanır.

  LIFO’nun yararları: Hammadde fiyatlarının yükseldiği dönemde imalat maliyeti de yükseleceğinden fiktif karlar önlenmiş olacak, bunun sonucunda da aşırı vergi ödemeleri ve kar dağıtımının önüne geçilmiş olacaktır.
  Hammadde fiyatları düştüğünde, maliyet de düşeceğinden kar artar, girişimci yatırıma üzendirilmiş olur.

  LIFO’nun zararları: Fiyatların sürekli yükseldiği bir dönemde hammadde maliyeti piyasa maliyetinin altına düşeceğinden eksik değerlenmiş olacaktır.

  ►Son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemi, üretim yapan işletmelerin genelde tercih ettiği bir yöntemdir. VUK’na göre bu yöntem tercih edilirse, bu yöntemden 5 yıl vazgeçilemez.


  4- SABİT FİYATLARLA DEĞERLEME YÖNTEMİ

  Hammadde fiyatlarının belli bir süre sabit fiyatlarla değerleneceği varsayımına dayanır. Dönem sonunda sabit fiyat ile gerçek fiyat karşılaştırılır ve aradaki farklar standart fiyat ve tahmini fiyat olarak saptanır, buna göre de kapatılır.

  Sabit fiyatlarla değerleme yöntemi; hesaplama kolaylığı sağladığı gibi, maliyet kontrolüne de olanak vermektedir.


  5- PİYASA FİYATLARI İLE DEĞERLEME YÖNTEMİ

  Stokların maliyeti belirlenirken piyasadaki fiyatla belirlenir.

  Yararları: Piyasa fiyatı ile değerleme yapıldığından maliyetler daha gerçekçidir.

  Sakıncaları: Piyasadaki cari fiyatların belirlenmesi oldukça güçtür.


  6- PİYASA FİYATI veya ALIŞMALİYETİNDEN DÜŞÜK OLANLA DEĞERLEME YÖNTEMİ

  Muhafazakarlık kavramına dayanır. Stokların maliyeti değerlendirilirken alış maliyeti yada piyasa fiyatlarından hangisi daha düşük ise ona göre değerlendirilir.

  Yararları: Gelecekte doğacak zararların karşılanması, gerçek olmayan kar dağıtımının önlenmesidir.

  Sakıncaları: Piyasada değeri, maliyet değerinden düşük olduğunda düzeltici yevmiye kayıtları yapılır. Fakat piyasa fiyatları yüksek olduğunda stok değer artışı dikkate alınmaz.


  Sınav Sorusu…

  Bir işletmede üretimde kullanılan B malzemesiyle ilgili bilgiler şöyledir:

  Tarih Miktar Birim Maliyet Tutar
  Alış 4 Kasım 100 5,50 550
  Alış 7 Kasım 25 8 200
  İmalata Veriliş 14 Kasım 50
  Alış 23 Kasım 75 10 750
  İmalata Veriliş 30 Kasım 100

  Bu bilgilere göre, ilk giren ilk çıkar (LIFO) yöntemine göre imalata gönderilen malzemenin maliyeti ne kadarıdır?

  50 x 5,50 = 275  14 Kasım (miktar 50)
  50 x 5,50 = 275
  25 x 8 = 200 30 Kasım (miktar 100)
  25 x 10 = + 250
  1000  imalata gönderilen malzeme maliyeti

  Aynı yönteme göre stokta kalan malzemenin maliyeti ne kadardır?

  1. Yöntem  Sadece 23 Kasımdaki 75 miktar malden 50 maiktar kalmıştır. Geriye kalan;

  50 x 10 = 500

  2. Yöntem  Tüm tutarlar toplanır.

  550 + 200 + 750 = 1500

  ve imalata gönderilen malzemenin maliyetinden düşülür.

  1500 – 1000 = 500

  Sınav Sorusu…

  Yukarıdaki bilgilere göre Son Giren İlk Çıkar Yöntemine göre imalata gönderilen malzemenin maliyeti ne kadardır?

  25 x 8 = 200
  25 x 5,50 = 137,5
  75 x 10 = 750
  25 x 5,50 = +137,5
  1225  imalata gönderilen malzeme maliyeti

  Stokta kalan 1500 – 1225 = 275

  Sınav Sorusu…

  Yukarıdaki verilere, tartılı ortalama yöntemine göre imalata gönderilen malzemenin maliyeti nedir?

  550 + 200 + 750 1500
  100 + 25 + 75 200

  İmalata verilenleri topla 14 Kasım  50
  30 Kasım  + 100
  150
  150 x 7,5 = 1125  imalata gönderilen malzeme maliyeti
  1500 – 1125 = 375  stokta kalan malzeme maliyeti
  Sınav Sorusu…

  Yukarıdaki verilere göre hareketli ortalama yöntemine göre üretime gönderilen malzemenin maliyeti nedir?

  - İlk imalata veriliş 14 Kasımdadır. 14 Kasıma kadar olan alışların miktar ve tutar kısımları toplanıp bölünerek birim fiyat belirlenir.

  550 + 200 750
  100 + 25 125

  - İlk imalata veriliş 14 Kasımla çarpılıp üretime gönderilen malzemenin maliyeti bulunur.

  50 x 6 = 300  14 Kasımda üretime gönderilen malzeme maliyeti.

  - Sonra 14 Kasım kadar ki alışın tutar kısmının toplamı, üretime gönderilen malzemenin maliyetinden (300) çıkarılıp bulunan sayı 23 Kasımdaki alışın tutarına eklenir ve 14 Kasıma kadar ki alışın miktar kısımlarının toplamı 14 Kasımda imalata verilen miktardan (50) çıkarılıp bulunan sayı 23 Kasımdaki alışın tutarına eklenir.

  ((550 + 200 ) – 300 ) + 750
  ((100 + 25 ) – 50 ) + 75

  100 x 8 = 800  30 Kasımda üretime gönderilen malzemenin maliyeti
  300 + 800 = 1100  Üretime gönderilen malzemenin maliyeti
  1500 – 1100 = 400  Stokta kalan malzemenin maliyeti

  ( Hareketli ortalamadan 6 -7 yıldır sınavda soru çıkmamıştır)

  Sınav Sorusu…

  Bir üretim işletmesinin Ocak ayı A cinsi malzemesiyle ilgili stok hareketleri aşağıdaki gibidir;

  Tarih İşlem Miktar Birim Fiyat Tutar
  1 Ocak Başlangıçta kalan 500 200,000 100,000,000
  5 Ocak Alım 1,500 250,000 375,000,000
  10 Ocak Üretime Sevk 1,000
  20 Ocak Üretime Sevk 600
  31 Ocak Alım 1,000 300,000 300,000,000

  Tartılı Ortalamaya Göre…

  100.000.000 + 375.000.000 + 300.000.000
  500 + 1.500 + 1.000

  1.000 + 600 = 1.600
  1.600 x 258.333 = 413.352.800 imalata gönderilen malzeme maliyeti

  775.000.000 – 413.352.800 = 361.688.000  stokta kalan

  FIFO’ya göre…

  500 x 200.000 = 100.000.000
  500 x 250.000 = 125.000.000
  600 x 150.000 = +150.000.000
  375.000.000  imalata gönderilen malzeme malyeti

  775.000.000 – 375.000.000 = 400.000.000  stokta kalan


  LIFO’ya göre…

  1.000 x 250.000 = 250.000.000
  500 x 250.000 = 125.000.000
  100 x 200.000 = + 20.000.000
  395.000.000  imalata gönderilen malzeme maliyeti

  775.000.000 – 395.000.000 = 380.000.000  stokta kalan
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş