İlim ve Din Arasında Herhangi Bir Çatışma Söz Konusu mu?

'Dini Sorular ve Cevaplar' forumunda NeslisH tarafından 20 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  İlim ve Din Arasında Herhangi Bir Çatışma Söz Konusu mu? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İlim ve Din Arasında Herhangi Bir Çatışma Söz Konusu mu?


  İlim ve Din Arasında Herhangi Bir Çatışma Söz Konusu mu?

  İlim, madde âleminin, hayatın ve özellikle insanın nasıl vâr olduğunu inceler, bu âlemde cereyan eden İlâhî kanunları bulup çıkarır Bu kanunlar sâyesinde insanlığın teknik ve medeniyette daha fazla ilerlemesine imkân hazırlar Din ise, kâinatın ve madde âleminin niçin yaratıldığını ve yaratıcısının kim olduğunu ortaya koyar Özellikle insanın varlıklar içindeki müstesna mevkiini, yaratılış gayesini ve bu dünyadaki vazifesinin mahiyetini belirtir
  Şu halde ilim ile din için: Varlık âleminin sır ve muamma kutularını açan iki anahtardır denebilir Biri, varlıkların yaratılış şeklini, maddî mahiyetini ortaya koyarken; diğeri de yaratılış sebebini ve gayesini açıklamaktadır Bu bakımdan ortada birbirleri ile çatışan bir durum yoktur Bil'akis birbirlerini tamamlama söz konusudur
  İlim ilerledikçe dinî görüşlerin iflâs edeceğini sananlar, bu noktada yanılmışlardır Bil'akis, ilmin ileriye doğru attığı her adım, her yeni buluş, düşünen insanlığı dinî akîdelere biraz daha yaklaştırmış ve Allah'ın büyüklüğünü biraz daha yakından göstermiştir Şöyle ki:
  "Kâinatta mevcut kusursuz bir nizamın dayandığı kanunların keşfinden ve bu kanunlardan istifade yollarının araştırılmasından ibaret olan ilimler", bu muhteşem nizamı kuran ve işleten Allah'ın varlığına en kuvvetli bürhan ve şahidlerdir O yüce Yaratanın varlığını, eşsiz kudretini inkâr etmek; ancak gözle görülen mevcut nizamı inkâr etmekle mümkün olur Nizamın inkârı hâlinde ise, ortada ilim kalmaz
  Diğer taraftan ilimler, Allah'ın yarattığı varlıklar âlemini incelediklerinden, yaratılıştaki hârikaları, ince hesap ve ölçüleri ortaya koymakta ve varlıklar üzerinde tecelli eden İlâhî isim ve sıfatları meydana çıkarmaktadırlar Bu bakımdan, ilimlerin Allah'ın isimlerine ayna olduklarını ve herbir ilmin Allah'ın bir ismine dayandığını ve hakikatını o isimden aldığını söyleyebiliriz Bu hususu Bediüzzaman şöyle izah etmektedir:
  "Her bir kemâlin, herbir ilmin, herbir terakkiyatın, herbir fennin bir hakikat-ı âliyyesi [yüce bir hakikatı] var ki, o hakikat bir ism-i İlâhîye dayanıyor Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı [çeşitli tecellileri] ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemâlât, o san'at kemâlini bulur, hakikat olur Yoksa yarım yamalak bir surette nâkıs bir gölgedir
  Meselâ: Hendese [geometri] bir fendir Onun hakikati ve nokta-i müntehası [ulaşabileceği en son nokta], Cenâb-ı Hakk'ın ism-i Adl ve Mukaddir'ine yetişip hendese âyinesinde o ismin hakîmane cilvelerini müşahede etmektir
  Meselâ: Tıb bir fendir Hem bir san'attır Onun da nihayeti ve hakikatı, Hakîm-i Mutlak'ın Şâfî ismine dayanıp, eczahane-i kübrâsı olan rûy-i zeminde [yeryüzünde] Rahimâne cilvelerini, edviyelerde [devâlarda] görmekle tıb kemâlâtını bulur, hakikat olur
  Meselâ: Hakikat-ı mevcûdattan bahseden hikmetü'l-Eşyâ, Cenâb-ı Hakk'ın (Celle Celâlühû) ism-i Hakîminin tecelliyat-ı kübrâsını müdebbirâne, mürebbiyâne eşyada, menfaatlerinde vemaslahatlarında görmekle ve o isme ve ona dayanmakla şu hikmet olabilir Yoksa, ya hurafâta inkılâb eder ve mâlâyâniyât olur veya felsefe-i tabiiye misillû dalâlete [sapıklığa] yol açar
  İşte sana üç misâl! Sair kemâlât ve fünûnu [fenleri] bu üç misâle kıyâs et" (Sözler)
  Gerçekten de Bediüzzaman'ın işaret ettiği gibi, ilim ve fenlerin hakikatının İlâhî bir isme istinad ettiği görülmez veya görmezlikten gelinirse, ilmin ya inançsızlğa yol açacağı, veya faydasız birer meşguliyet mahiyeti alacağı, günümüzde pek çok misalleriyle ortaya çıkmıştır
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İlim Arasında Herhangi Forum Tarih
Özgür düşünce ve bilimsel gelişmeler arasındaki ilişki kısaca Sorular ve Cevaplar 10 Ekim 2016
Bilim ve sanat arasındaki farklar kısaca maddeler halinde Bilim & Teknoloji 30 Eylül 2014
Milimetre ve Litre Arasındaki İlişki Nedir Kısaca Bilgi Konu Dışı Başlıklar 1 Şubat 2014
Su Molekülleri Arasındaki Kohezyon Ve Yüzey Gerilimi Konu Dışı Başlıklar 16 Kasım 2011
Ülkelerin Bilimsellik İle Gelişmişlik Düzeyleri Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? Konu Dışı Başlıklar 15 Şubat 2011

Bu Sayfayı Paylaş