İl Özel İdare ve Belediyelere Müjde

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda NeslisH tarafından 14 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  İl Özel İdare ve Belediyelere Müjde konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Resmî Gazete
  Sayı : 27097 (Mükerrer)
  KANUN


  2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU​

  Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

  yayınlanarak yürürlüğe giren, genel bütçe kanununun 13. maddesi ile


  Mahalli idarelere yapılacak Hazine yardımları
  MADDE 13 – (1) Maliye Bakanlığı bütçesinin;
  a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerini karşılamak üzere 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine,
  b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine,
  tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. Bu fıkra kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
  (2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan ödeneği, il özel idareleri ve belediyelerin gelir ve gider durumları ile aynı fıkra kapsamında belirtilen personelin sayısını ve bu personele yapılacak aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin ödemelerin tutarını dikkate alarak ilgili tertipteki ödeneğin 1/3’üne kadar daha az tahakkuk ettirmek suretiyle kullandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. İl özel idaresi veya belediyece söz konusu personele yapılacak ödemelerin tutarlarının Maliye Bakanlığınca tahakkuk ettirilerek aktarılacak tutarlardan fazla olması halinde aradaki fark ilgili il özel idaresi veya belediye bütçesinden karşılanır.
  (3) Birinci fıkranın (b) bendinde yer alan ödeneğin, 2009 Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip il bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.  Hükmüne istinaden,Eski Köy-Hizmetlerinin lavedilmesi sonucunda gönderilen personel maaşlarının %30 eksik gönderilmesi hususunda Maliye Bakanlığı, Bütçenin ilgili maddesini yürürlüğe koymuştur.
  Bu Şu demektir. Genel yönetim, personel giderlerinin % 30'unu yerel yönetim bütçesine yani sırtına yükledi demektir. Bir diğer ifade ile yerel yönetimlerden

  İl Özel idareleri bütçeleri ortalama

  20- 25 milyon lira olup, bu bütçenin


  a- % 30 'ini yasal kesinti ve paylara ayırırlar,
  b- % 30'unu personel giderlerine ayırırlar,  % 65 dir ve parasal karşılığı ise 12 ile 15 milyon Tl. eder. kalan para ile de

  İl sınırı içerisinde:

  * Belediye ve karayolları görev alanı dışındaki yolları yapmak,
  * Köylerin sulama kanallarını yapmak,
  * İçmesuları ve ihtiyaçlarını karşılamak,
  * Sivil savunma,
  * Emniyet,
  * Sosyal hizmetler,
  * Sağlık hizmetleri,
  * Bayındırlık,
  * Yoksullara mikro kredi,
  * Tarımsal alanlara hizmet ve Destek,
  * İlin hayvancılığına hizmet ve destek,
  *İlin sosyo ekonomik ve kültürel olarak kalkınmasına destek olmak, yön vermek,yatırımlar yapmak

  vs. vs. vs. hususlarda, kalan kıt ve kısıtlı bütçe imkanlarını yatırım hizmetlerine yönlendirirken, Genel Bütçe içerisinde, İllerin dikkatinden kaçan bir hüküm ile Maliye Bakanlığı eski köy Hizmetleri personel maaşlarının % 30'unu yerel yönetimlere yıkmak ile il gelirleri ve gelişmemiş şehirler için


  yeni ve zorunlu olarak karşılamak zorunlu olan gideri İl Özel İdare ve belediyelerin sırtına yüklemiş oldu.


  Bu yük ne kadar mı:::::::

  Tahminen; devir edilen eski köy-Hizmetleri personel maaşları aylık 1 milyonlira olsun, senede 12 milyon eder, % 30'unu hesapladığınızda 4 milyon lira gibi küçümsenemez, ve hatta bir çok il özel idaresinin taşıyamayacağı ve karşılayamayacağı kadar büyük bir yük özel bütçeli İdarelerin sırtına yüklenmiş oldu,

  İl Özel İdareleri ve büyük şehir belediyelerine hayırlı olsun, İl ekonomisi devlet maaşına bakan iller için ise piyango ve güzel bir süpriz, Ülkemize hayırlı olsun......
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Özel İdare Belediyelere Forum Tarih
İl Özel İdare ve Belediyelere Genel Bütçeden Pay Verilmesi Hak. 5779 sayılı Kanun Hukuk 15 Ocak 2009
80. Yıl Özel İdare İlköğretim Okulu Bilgileri Merkez Kütahya Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 18 Ekim 2011
İl Özel İdaresi Nedir - İl Özel İdaresi Hakkında Bilgi Konu Dışı Başlıklar 15 Ağustos 2011
Özel Idare 100.yıl İlköğretim Okulu Bilgileri Selçuklu Konya Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 6 Nisan 2011
Özel Idare 80 Nci Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bilgileri Tekirdağ Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 1 Mart 2011

Bu Sayfayı Paylaş