İhracat Teşvik Politikaları

'Üniversiteler' forumunda ASİ MARDİNLİ tarafından 2 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. İhracat Teşvik Politikaları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İhracat Teşvik Politikaları


  İhracata yönelik dış ticaret politikası ile ihracatı teşvik politikasını aynı anlamda ele almak mümkündür. H. Mynit, ihraç-yönlü dış ticaret politikasını, gelişme yolunda olan ülkelerin iç üre*tim için kullanabilecekleri kaynaklarını, ihtiyatlı bir politika ile ve etkili bir şekilde ihracat üretimi*ne yönlendirmesi olarak tanımlamaktadır. G.Meier ise ihraç yönlü politikadan, ilkel ürün ihraca*tındaki aşırı gelişimi veya iç üretim ile karşılaştırıldığında nisbi olarak ihracat sektöründeki üretim artışını anlamaktadır. Şüphesiz ihracatı teşvik politikasında, ihracat için üretim artışının sağlanması kadar bu ürünlerin dış pazarlarda satış gücüne ulaşabilmesi için gerekli olan teşvik ve destekler de önemli bir konu olmaktadır.

  İhracatı Teşvik Politikası İle İthal İkâmesi Politikasının Karşılaştırılması

  İhracatı teşvik politikası ile ithal ikâmesi politikası, aslında birbirine tamamen zıt iki dış ekono*mi politikasıdır, ihracatı teşvik politikası ihracat için üretilen ürünlerin dışarıya satımını kolay*laştırıcı ve teşvik edici bir politika olduğu hâlde, ithal ikâmesi politikası dışarıdan getirtilen mal*ların ithalini kısıtlayıcı ve bunların yurt içinde üretilmesi için gerekli teşvikler ile ekonomik koru*mayı sağlayıcı bir politikadır. Aslında her iki politika da ekonomik etkileri yönünden simetriktir. Çünkü, her iki durumda da dâhili üreticiler daha ucuz üretim yapan yabancı üreticilere karşı ko*runmakta, onların üretim ve ihracatlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

  İhracatı Teşvik Önlemlerinin Önemi

  Günümüzde gerek gelişmiş ve gerekse gelişme yolundan olan ülkeler, ihracatın arttırılması konusunda büyük çabalar harcamaktadır. Gerçekten 1960'lardan sonra dünya ekonomisinde kendini hissettiren işsizlik, dış rekabet ve teknolojik yarış, en ileri ihracatı teşvik önlemlerinin uygulanmasına yol açmıştır. Gelişme yolunda olan ülkelerde kalkınmanın bir aracı olarak ya*rarlanılan bu önlemler, Fransa, İngiltere, Japonya gibi gelişmesini tamamlamış ülkelerde baş*ka amaçlar için de kullanılmaktadır. Dünya Bankası'nın sorumluluğu altında B. Balassa tara*fından gerçekleştirilen bir araştırma, ihracatı teşvik önlemlerinin genel olarak bu önlemleri uy*gulayan ülkelerin ekonomik kalkınmaları üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koymuştur.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İhracat Teşvik Politikaları Forum Tarih
İhracat ne demek kısaca FrmArtuklu TatLı SöZLük 18 Ocak 2017
İthalat ihracat ve gümrük ne demektir kısaca FrmArtuklu TatLı SöZLük 31 Mart 2014
Türk Cumhuriyetleri ile yaptığımız ihracat ve ithalatı nasıl artırırız? Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014
En fazla ihracat ve ithalat yaptığımız ülkeler hangileridir? Niçin Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014
1963 - 2004 yılları ihracat verileri Türkiye nasıl bir değişim geçirmiştir? Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014

Bu Sayfayı Paylaş