İşletme hesabı defteri

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 18 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu

 1. İşletme hesabı defteri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  işletme hesabı defteri

  İŞLETME DEFTERLERİ

  Vergi mükelleflerinin önemli görevlerinden biri VUK.nda belirtilen esaslara göre defter tutmalarıdır. Çünkü vergi mükellefleri beyan ettikleri vergilerle ilgili işlemlerini belli bir sırada düzenleyerek kayıtlarını tutarlar. Yıl sonunda bulunan kar ve zarara göre düzenlenen beyannameler vergi dairelerine mükellefçe verilir. Her tacir kazancı oranında vergilendirilir. Defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler kanunda belirtilen esaslara göre defter tutmak zorundadırlar. Götürü usulde vergilendirilenler defter tutmak zorunda değildir.
   

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  İşletme hesabı defterleri

  İŞLETME DEFTERLERİ


  Vergi mükelleflerinin önemli görevlerinden biri VUK.nda belirtilen esaslara göre defter tutmalarıdır. Çünkü vergi mükellefleri beyan ettikleri vergilerle ilgili işlemlerini belli bir sırada düzenleyerek kayıtlarını tutarlar. Yıl sonunda bulunan kar ve zarara göre düzenlenen beyannameler vergi dairelerine mükellefçe verilir. Her tacir kazancı oranında vergilendirilir. Defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler kanunda belirtilen esaslara göre defter tutmak zorundadırlar. Götürü usulde vergilendirilenler defter tutmak zorunda değildir.

  DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR

  Aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler Vergi Usul Kanunun172. maddesine göre defter tutmak zorundadırlar.
  1- Ticaret ve Sanat Erbabı: Tacir olanlar ve ticari kazançları üzerinden vergi veren gerçek kişilerdir. Bu grupta olanlar götürü usulden yararlanamazlar.
  2- Ticaret Şirketleri: Her türlü ticaret şirketi bilanço esasına göre defter tutar. Bu şirketler; Anonim, Limited, Komandit, Kollektif ve Kooperatif şirketlerdir.
  3- İktisadi Kamu Kuruluşları: Bu gruba, devlet, özel idare, belediye, ve diğer kamu kuruluşlarına ait müesseseler girer. Bilanço esasına göre defter tutarlar.
  4- Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler: Bu gruptakiler de tüccarlar gibi defter tutarlar.
  5- Serbest Meslek Erbabı: Serbest meslek faaliyetlerini genel meslekleri halinde yapan kişileri kapsar. Doktor, Avukat, Serbest Muhasebeci ve Mühendisler bu gruptan sayılır.
  6- Çiftçiler: Yıllık zirai kazançlarına göre vergilerini verirler Yıllık Kazançları zirai işletme hesabı veya bilanço hesabı esasına göre belirlenir.

  DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

  Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler defter tutmak zorunda değildir.
  1- Gelir vergisinden muaf esnaf ve çiftçiler,
  2- Gelir vergisi kanununa göre götürü vergiye tabi olanlar,
  3- Kurumlar vergisinden muaf olanlar
  (İktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflar)

  TUTULMASI KANUNEN ZORUNLU OLAN DEFTERLER


  Tüccarlar defter tutmak bakımından ikiye ayrılır.
  a) Birinci sınıf tacirler; Bilanço esasına göre defter tutarlar.Kazançlarını da bu esasa göre tespit ederler. Çift taraflı (muzaaf) kayıt usulünü uygulamak zorundadırlar.
  b) İkinci Sınıf Tacirler; İşletme hesabı esasına göre defter tutarak kazançlarını bu esasa göre belirler ve tek taraflı (basit) kayıt usulünü uygulamak zorundadırlar.
  Birinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Oldukları Defterler
  a) Yevmiye Defteri (günlük defter)
  b) Defteri Kebir (Büyük Defter)
  c) Envanter ve Bilanço defteri
  d) Günlük Kasa Defteri
  e) İmalat Defteri (devamlı imalat ile uğraşanlar)
  f) Karar defteri ve Pay defteri ( diğer defterlere ilave olarak tutulabilir)

  İkinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Oldukları Defterler
  İşletme hesabına göre aşağıdaki defterler tutulur.
  a) İşletme Hesabı Defteri,
  b) Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri
  İsteğe Göre Tutulacak Defterler
  İşletmelerin iş hacimlerine göre ve isteği bağlı olarak da defterler tutulur. Bu defterler hesapların detaylı takip edilebilmesi için tutulup tutulmaması tamamen serbest olan defterlerdir. Bunlar;
  · Mal (emtia) defteri,
  · Kasa defteri,
  · Depo ve satın alma defteri,
  · Müşteriler defteri,
  · Bankalar defteri,
  · Alacak Senetleri defteri,
  · Borç senetleri defteri,
  · Satıcılar defteri,
  · Sabit Değerler ve Amortisman Defteri.
  Defterlerin Tasdik Edilmesi
  İşletmeler yasal olarak tuttukları defterleri kullanmadan önce notere tasdik ettirirler. Noter tasdiki, sayfalar numaralanarak her sayfa mühürlenip, defter sonuna defterin kaç sayfadan ibaret olduğunun yazılması yolu ile yapılır. Tasdik işlemi; işe başlarken, iş değiştirmeden önce, sınıf değiştirme durumunda ve hesap dönemi sonlarında yapılır.
   

 3. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  ISLETME HESABI DEFTERI

  İşletme hesabı esası Vergi Usul Kanununun 193. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre II. sınıf tüccarlar İşletme Hesabı Defteri tutmakla yükümlüdür. Bu sistemlerde Envanter Defteri tutulması zorunlu değildir. şöyle ki İşletme Hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanteri çıkarmaya mecburdurlar. Ancak, emtia envanteri için ayrı bir envanter defteri kullanırsa, bu defterin tasdiki zorunludur.

  İşletme Hesabı defterinin sol tarafını işletmenin giderleri, sağ tarafını hasılatları oluşturur.
  • Gider kısmına, satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler;
  • Hasılat kısmına, satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılatlar kaydolunur.
  • Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. Vergi Usul Kanunun 189. Maddesine göre amortisman kaydı tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydedilebilir.

  [​IMG]

  İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar her hesap döneminin sonunda İşletme hesabı özeti çıkarırlar. İşletme hesabı özetinde aşağıdaki maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır.

  a-Gider Tablosuna:

  1. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri,
  2. Hesap dönemi zarfında satın alınan emtianın değeri ile yapılan bilumum giderler,

  b-Hasılat Tablosuna:

  1. Hesap dönemi zarfında satılan emtianın değeri ile hizmet karşılığı ve sair suretle alınan paralar;
  2. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri.

  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İşletme hesabı defteri Forum Tarih
Türkiyenin En İyi İşletme Fakülteleri Üniversiteler 24 Aralık 2011
Ağ işletmenliği taban puanları Meslekler Rehberi 13 Aralık 2011
Ağ işletmenliği maaşı ne kadar Meslekler Rehberi 13 Aralık 2011
Ağ işletmenliği bölümü hakkında bilgi Meslekler Rehberi 12 Aralık 2011
Tarım Işletmesi İlköğretim Okulu Bilgileri Ankara Polatlı Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 6 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş