İşletme 4.sınıf Final Ders Özetleri

'Açık Öğretim AÖF' forumunda DeMSaL tarafından 10 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  İşletme 4.sınıf Final Ders Özetleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Işletme 4.sınıf Final Ders özeti - işletme bölümü ders özeti


  GİRİŞİMCİLİK (FİNAL) ÜNİTE 6

  İş planı nedir?
  Kurulması düşünülen işletmenin faaliyet ve finansal kaynaklarını, detayları ile pazarlama fırsatları ve stratejisi, yönetimin becerisi ve yeteneklerini gösteren belgedir.
  3 temel amaç için kullanılır.
  İletişim /planlama/yönetim
  İş planları okuma süreçleri ise (Risk Sermayedarları bakımından )
  6 adımdan oluşur.

  İşletme içerisinde bulundugu endüstrinin özelliklerinin belirlenmesi
  Sermaye yapısı belirlenmesi
  En son bilançonun düzenlenmesi
  Girişimci kalitesi
  Girişimcinin kendine özgü özelliğinin saptanması
  Bütün plana genel olarak son kez göz atılması

  Bunların yanı sıra iş planları öğelerini de sayacak olursak
  10 bölümden oluşur. Ortalama 50 sayfadır ama 60-80 de olabilir (duruma göre) bu bölümlerde ise;
  1 )Giriş :İşletmenin adı, adresi, ismi, telefon numarası, tanımı, endüstrisinin yapısı, finansal yapısı bulunmalıdır.
  2 )İşletmenin tanımı :İşletmenin ismi, endüstri koşulları, gelecek potansiyeli, fonksiyonel sınıflandırmalar ve tanımlar bulunmalıdır.
  3 )Pazarlama planı :pazarın ve çevrenin durumu, işleyişi, pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemidir.
  4 )Yönetim planı :Yönetimin yapısı, yönetim takımı, anahtar personel, personelin deneyimi, mülkiyet yapısı, yönetim ve danışmanların yapısı
  5 )Üretim planı :Kuruluş yeri, yer seçimini etkileyen faktörler, üretimle ilgili ihtiyaçlar, tedarikçiler, ulaşım imkanları, işgücü olanakları, tahmini üretim maliyeti
  6 )Araştırma ve geliştirme :Tasarım ve geliştirme, teknik destek alınması, ne tür araştırma yapılacak, argenin maliyeti, finansal planda ar-ge bütçesi var mı?
  7 )Önemli riskler bölümü :İstenilmeyen gelişmeler, tahminin üzerinde gelişen üretim maliyetleri, mal ve hizmet alımında karşılaşılan güçlükler, yeni rakipler, yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar, deneyim eksikliği, ekonomideki belirsizlikler, tedarik sorunları, anahtar personel kaybı
  8 )Zaman tablosu bölümü :İşletmenin kurumsallaşması, ar-ge çalışmalarının tamamlanması, protip üretilmesi, satış temsilcilerinin çalıştırılması, fuarlara katılmak, dağıtımcılarla anlaşmak, üretim malzemelerinin siparişi, siparişlerin listelenmesi, ilk satış ve teslimler, işletmeye yapılacak ilk ödeme
  9 )Ekler :Ana bölümlerde verilmesi uygun olmayan ek belgeler bu bölümde verilir.Diyagramlar, planlar, finansal veriler, tablolar, yönetim takımının özgeçmişi ve kaynaklar bulunur.
  10) finans planı
  GİRİŞİMCİLİK (FİNAL) ÜNİTE 7
  Gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar nelerdir?
  girişimciliği etkileyen koşullar
  Finansal koşullar
  Ticari ve hukuki alt yapı
  Eğitim
  Fiziksel alt yapıya erişim
  Devlet politikaları ve programları
  Genel ulusal koşullar
  Ülkenin piyasa ekonomisi (bireysellik, fiyatlar devlet yerine bir çok alıcı yada satıcı tarafından belirlenir).
  Gelişmekte olan ülkelerin, makro ekonomik özellikleri nelerdir?
  kişi başına düşük gelir
  dengesiz gelir dağılımı
  zorunlu ihtiyaçların payının yüksek olması
  düşük tasarruf oranı
  düşüm yatırım oranı
  iş gücü başına düşük sermaye donanımı
  inkübatör nedir?
  yeni işletmelerin kuruluş aşamalarında hayatta kalabilmeleri için ortak bir çatı altında yardım aldıkları oluşumlardır.
  İnkübatörlerin girişimcilere sağladığı destekler arasında iş yeri mekânı ortak kullanımında cihazlar, yönetim desteği, danışmanlık ve eğitim gibi oluşumlar yer alır.
  Eurotech nedir?

  Avrupa birliğinde yeni girişimcilere destek sağlamak amacıyla vermiş olduğu destek sermayesidir.

  Teknopark nedir?
  Üniversiteler- araştırma laboratuarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim teknoloji ve AR-GE çalışmalarını geliştirdikleri ve birbirleri arasında transfer yaptıkları yerlerdir.

  Dipnot:

  Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişmesini yaratan en önemli unsur, ülkelerin piyasa ekonomisi olgusunu benimsemeleridir.
  Dışa dönük gelişme stratejilerinin kurumsal dayanağı karşılaştırmalı üstünlükler kuramıdır.
  Dünyada girişimcilik eğitimi alanında lider olan ülke ABD”dir.
  Geleneksel ekonomik gelişme modeli: küçük ve ortaklı işletmelerin birincil ekonomi olarak adlandırdıkları, büyük ölçekli işletmelere mal ve hizmet sağlayan, destekleyici faaliyetler yürüten işletmeler oldukları varsayımlarıdır.
  GİRİŞİMCİLİK (FİNAL) ÜNİTE 8
  İktisat teorilerinde girişimcilik faktörünü anlatınız?
  1800 li yıllardan sonra büyük önem kazanmıştır. Bu yılda piyasa ideolojisi yükseldi ve teorik alanlar gelişti.
  Klasik teoride girişimciliğin temelleri nelerdir?
  Kapitalizm: özel mülkiyetin karekterize ettiği ve bu mülkiyet sahiplerinin kendileri için kar yarattıkları bir sistemdir. 1776 da Adam SMiTH ile başlamıştır. Temeli budur.
  Smith e göre insanlar iyiyi taklit ete güdüsü nedeniyle zenginlik peşinde koşarlar.
  Neo klasik teoride girişimciliğin temelleri nelerdir?(piyasa ekonomisi-Tam rekabet piyasası)
  Çok sayıda alıcı ya da satıcı olmalı
  Tek bir alıcı ya da satıcı piyasa fiyatını etkileyemez.
  Fiyatlar piyasa işleyişine göre oluşur.
  Mallar ve hizmetler homojendir.
  Tüm alıcı ve satıcılar piyasadaki işlemlerden haberdardır.

  Girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolü :Girişimcilik istihdam ve refah artışı yaratmakta, büyümeyi hızlandırmakta, verimliliği artırmakta ve yeni iş olanakları yaratmaktadır.
  Geleneksel Ekonomik Gelişme Modeli :
  Büyük ölçekli işletmelere odaklanmıştır.
  Bunların ekonominin gerçek lokomotifi olduğunu varsayarlar.
  Ulusal koşulların etkisinden kaygılıdırlar.
  Politika düzeyindeki sonuçları ise işletmelerin gelişebileceği ekonomik koşulların yaratılmasıdır.
  GİRİŞİMCİLİK (FİNAL) ÜNİTE 9
  Türkiye‘ de girişimciliğin tarihsel sürecini anlatınız?
  1961 yılından itibaren resmi kalkınma politikası olarak kabul edilmiş ve 24 ocak 1980’ e kadar devam etmiştir.
  Türk girişimciliğinin darboğazları nelerdir?

  Fizibilite çalışmalarının yetersizliği ve sonuçları
  Piyasa araştırması
  Finansman sorunu
  Yenilik ( innovasyon ) ve girişimcilik
  Katma değer ve girişimcilik
  Ortaklık ve Türk girişimciliği
  Türk girişimciliğinde bilgilendirme ( Enformasyon )
  Türk girişimciliğinin sorunlarına çözüm önerileri getirmek
  Türkiye’ de girişimcilik ve vergi sistemi

  Türkiye’ deki işletmeleri büyüklüğüne göre tanımlayınız?
  1 )Aile bireylerinin çalıştığı, ücretli işçinin istihdam edilmediği işletmeler
  2 )Küçük ve orta 1 – 9 personel
  3 )Küçük ve orta 10 – 49 personel
  4 )Küçük ve orta 50 – 200 personel
  Küçük ve orta sanayide başlıca sorunlar nelerdir?
  Piyasalar olmak üzere çeşitli konularda bilgi eksikliği
  Devlet bürokrasisindeki anti- girişimci iklim ve mevzuat tıkanıklıkları, gecikme, zaman kaybı gibi sorunlar
  Girişimciliğin para sahipliğinden kabiliyet ve nitelikişi olması
  Etkin bir sermaye piyasanın ve bankacılık sisteminin varlığı gereklidir.
  Risk sermayesinin ülkemiz şartlarına uyarlanarak geliştirilmesi gerekir.
  Girişimcilerimize finansman imkanları sağlanmalıdır.
  Okullarda gençlerimize olumlu çekici bir girişimcilik imajı yaratılması gerekmektedir.
  GİRİŞİMCİLİK (FİNAL) ÜNİTE 10
  Girişimci kavramı tanımı nedir?

  Girişimciliği toplumda değer kazandıran girişimcilerin maddi ve manevi statüsünü yükselten para kazanmak değil, ekonomik değerlerin yaratılmasıdır.2.İşletme büyüme kararlarını alırken nelere dikkat etmelidir?
  Yeni girilecek pazarların özellikleri
  Hedef müşteri grubundaki değişiklikler
  Yeni pazarlarda rekabet şartları
  Finansman
  Tedarik ve işgücü imkânları

  Farklı büyüme evrelerinde tipik girişimci davranışları nelerdir?
  a )Başlangıç evresi :Büyüme tutkusunun en fazla ve tuzağının en etkili olduğu dönemdir.Kâr etmek zorundadır.Tek fon kaynağı otofinansman olup, teknisyenlik önem kazanır.
  b )Tutunma evresi :İşletme ayakları üzerinde durabilmektedir.Büyüme hazırlık ve hamlesi bu dönemde yapılır.
  c )Büyüme evresi :Finansman ihtiyacı artar.Dışarıdan borç temin edebilir.Nitelik ve yapısal değişime ihtiyaç vardır.Girişimcilik ön plandadır.
  d )Genişleme evresi :profesyonel yöneticiye ihtiyaçvardır.Küçük işletmelerdebütçe,yönetim raporları ve muhasebe sistemi ihtiyacı doğar.Bu güne kadar ürüne yoğunlaşılmıştır.Ürün farklılaştırması ağırlık kazanır.
  e )Olgunluk evresi :Kabuk değiştirme evresidir.Harcamaların kontrol altına alınması, verimlilik ve büyüme imkanları önem kazanır.İşletme sahibi aktif yönetimden ayrılır, yönetimin kontrolü ağırlık kazanır.Girişimcilikten çok yöneticilik önem kazanır.
  Dipnot:

  Kurumsallaşma :Üst yönetimdeki bazı yetkilerin profesyonel yöneticiye bırakılmasına kurumsallaşma denir.
  200 yılını tamamlayanlar :Cağaloğlu Hamamı, Ali Muhittin Gıda Sanayi, Çukurova GıdaSanayi
  100 yılını aşanlar :Abdullah Efendi Lokantası, Güllüoğlu, Hacı Şakir, İskender Kebapcısı, Komili, Konyalı Lokantası, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Pera Palas, Tuzcuoğlu, Vefa Bozacısı
  1961 yılında yapılan ilk araştırmada ( Arif Payaslıoğlu ) alınan sonuçlara göre işletme sahibini girişimci olmaya motive eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır.ilk sırada bilgi ve deneyim, daha sonra çevre koşulları ( Piyasa, teknoloji, işgücü, toplumsal hareketlilik, sosyal değerler ) gelmektedir.% 97 si gerekli sermayeyi kendisi temin ettiğini söylemiştir.
  Tüm araştırmalardan çıkan sonuç türk girişimcisinin en olumlu yanı risk alabilmesidir.Olumsuz özelliği ise planlamayı sevmemesidir.Küçük ve orta işletmelerde yöneticilik ve sahiplik aynı kişide olması en büyük darboğazı oluşturur.Kurumsallaşamama en büyük sorunlardandır.Kesikli ve orta küçük işletme yapısı yaygındır.
  GİRİŞİMCİLİK (FİNAL) ÜNİTE 11
  Günümüz ekonomisinde meydana gelen değişimleri özetleyiniz?
  Küreselleşme, teknolojinin hızlı değişimi ile ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta, bilgiye duyulan ihtiyaç artmakta ve tüketiciler mal ve hizmetleri bir çok ülke ve kültürden seçme imkanına sahiptir.
  U.G. gündeme gelmesindeki etkili faktörler nelerdir?
  Ülkeler arasındaki işbirliği ve tamamlayıcı stratejiler
  Küçük ve orta boy işletmelerin dışa açılma faaliyetleri
  Ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması
  Bilgi yönetimindeki gelişmeler
  Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler
  U.G. doğuran faktörler nelerdir?
  2. Dünya savaşı sonrası üretim sürecindeki değişimler
  İçsel üretimdeki değişimler
  İhracattaki gelişmeler
  Yabancı üretimdeki gelişmeler
  Uluslararası faaliyetler kolaylaşmıştır.
  Firmaların kurumsal yapısındaki gelişmeler
  Girişimci şirket yöneticilerinin yeni firmalarla bağlantılı çalışma isteği

  Ululararası girişimciliğin bağlı olduğu disiplinler nelerdir?
  Ekonomi, finans, pazarlama, sosyoloji ve antropolojidir.

  Uluslararası girişimcilik nedir?
  Ulusal sınırları aşan ve kurumlara değer katan yenilikçi, üretken ve risk taşıyan faaliyetlerdir.
  Uluslararası işletmecilik nedir?
  Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri konulularına ağırlık verir.
  U.G. davranışını ve rekabeti etkileyen faktörler nelerdir?

  Politik faktörler,
  Ekonomik faktörler,
  Farklı kültür yapıları,
  Farklı hükümet sistemleri,
  Farklı diller
  U.A Girişimciliği etkileyen faktörler nelerdir?
  Politik faktörler
  Ekonomik faktörler
  Kurumsal faktörler


  GİRİŞİMCİLİK FİNAL DİPNOTLAR
  6. ÜNİTE
  Ekler bölümü iş planında gerekli alan değildir.
  7. ÜNİTE
  8. ÜNİTE
  J.B.Say girişimciliğin kazancı olan karın üretiminin iyi ya da kötü şanslarının peşinen kabul edilerek ortaya çıktıgını savunur.
  Teknolojik yenilik süreci evrimci yaklaşımın bir eseridir.
  Schumpeter, yenilik üzerine konuşur ve yenilik modeli mevcuttur.
  Adam smith, liberalizim den esinlenerek girişimci olmuştur.
  Neo klasik teoride ARZ ve TALEP fiyatları serbestçe aşağı yukarı hareket edebilir.
  1980 li yılardan sonra neoklasik yaklaşıma karşıt olarak çıkan yaklaşım schumpeterci yaklaşımdır.
  9. ÜNİTE
  Osmanlı imparatorluğunda son döneme kadar ticaret yapan kesimler Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerdir.
  Türkiye de tipik yatırım senaryosu; yatırımcı konusunu seçerken o anda piyasada karlı görünen, satış hâsılatı yüksek yatırım sektörlerini tercih etmektedir.
  Yenilik yaratmada en önemli başarı unsuru talebi ve piyasayı izlemektir.
  Girişimciye toplumsal sorumluluk açısından bakıldığında, katma değeri yüksek ürünleri, katma değeri yüksek pazarlara koyarak işletmesinin katma değerini yükselten kişidir.
  Türkiye de girişimciliğin en büyük sorunu finansman sorunudur.
  1923 şubat İzmir de, ekonomik kalkınmada Türk ve Müslüman unsuruna ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır.
  Türkiye ihracatta 1 milyar usd sınırını 1973 de aşmıştır.
  Türkiye de KOBİ lerin toplam kredilerinden aldıkları pay % 5 tir.
  10. ÜNİTE
  TUSİAD genç yöneticilere derki;
  hedeflerinizin ne olduğunu bilin / başkalarından daha iyi yaptığınız işi keşfedin / işi yaptıgınız kişilerin amacını bulun ve kendinizi pazarlamacı görün
  İkinci kuşak yönetim kadrosunun kimlerden oluşacağı sorusuna olgunluk evresinde cevap aranır.
  Kaynakları, karın , risklerin ve sahipliğin birden fazla firma tarafından üstlenilmesine joint venture denir.
  1980 den sonra kısmen vazgeçebildiğimiz sistem ithal ikamesi politikası olup girişimci için olumsuz bir etmendir.
  11. ÜNİTE
  Yeni iş fikirlerinin dünyada nasıl finanse edileceği ve hedeflenen pazara nasıl ulaşabileceğini belirleyen aşama üretim ve dağıtım aşamasıdır.

  MUHASEBE DENETİMİ FİNAL ÜNİTE-8 MALİ TABLOLAR ve MALİ ANALİZ
  Mali Tabloların Amacı nedir?
  İlgililere kararlarını almada yararlı bilgiler sağlamak
  Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak
  Varlıklar kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyeti sonuçları hakkında bilgi sağlamak.
  Temel Mali Tablolar ise Bilânço ve Gelir Tablosudur.
  Mali Analiz nedir? Teknikleri nelerdir?
  Finansal tablolardaki bilgilere analiz tekniklerinin uygulanmasıyla analiz sonuçlarını elde etme ve bu sonuçları yorumlama sonucunda, işletmenin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında tahminlerde bulunur.
  Amacı: Geçmişe ait muhasebe bilgilerini finansal kararlarda kullanılabilecek işletmenin geleceğine ilişkin bilgilere dönüştürmektir.
  Mali Analiz Teknikleri:
  Karşılaştırmalı.(Yatay Analiz)
  Yüzde Metodu (Dikey Analiz)
  Trend (Eğilimli Yüzdeleri)
  Oran Analizi
  Fon Akışı Analizi
  Bilanço içeriğinde neler vardır?
  A-VARLIKLAR (AKTİF) : Mevcutlar ve alacaklardan oluşur.
  1-Dönen Varlıklar: Günlük faaliyetleri sürdürmeye ve kısa vadeli borçları ödemeye yarayan, EN FAZLA 1 YIL İÇİNDE tahsil edilebilecek, satılabilecek, kullanılabilecek, tüketilebilecek varlıklar ile eldeki nakit ve bankadaki mevduattan oluşur. Ticaret işletmelerinde turizm işletmelerine göre daha önemlidir Brüt Çalışma Sermayesi = Dönen varlıklar
  Net Çalışma Sermayesi :.Dönen Varlıklar>K.Vad.Yab. Kayn.(aşması)
  Net Çalışma Sermayesi Noksanı:. Dönen.Varl.<K.V.Y.Kayn. (eksiği)
  2-Duran Varlıklar: 1 YILDAN DAHA UZUN sürede tahsil edilebilecek, satılabilecek, kullanılabilecek ve tüketilebilecek varlıklar.
  Kendi içinde dönüşümü pek olmayan gruptur. Aktifin verimliliğine katkısı daha yavaş ve azdır. Finansmanında asla kısa vadeli borç- lar kullanılmamalıdır. Bu durum Net Çalışma Serm.Noksanına yol açar. Özkaynaklar ve uzun vadeli borçlarla finanse edilmelidir.
  B-KAYNAKLAR (PASİF) :
  1-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (Borçlar): 1 YIL İÇİNDE
  2-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (Borçlar): 1 YILDAN DAHA UZUN Dönen varlık ve stokların finansmanında kullanılır.
  3-ÖZKAYNAKLAR (Özsermaye): kuruluş sermayesi+kar (Otofinansmandan) oluşur. Özkaynaklar grubunda; ödenmiş sermaye, sermaye ve kar yedekleri, dönem net karı yada zararı yer alır. Duran varlıkların finansmanında kullanılır.
  Gelir Tablosu: İşletmenin belli bir hesap dönemindeki faaliyet sonuçlarını gösteren tablodur.
  Gelir Tablosu Tek Düzen Hesap Planı ve SPK’ya göre 5 bölümden oluşur:
  1-Brüt Satış Karı veya Zararı: Net satışların, satışların maliyetini aşan kısmına brüt satış karı denir aksi halde brüt satış zararıdır.
  ******Net Satışlar = Brüt Satışlar – Satış İndirimleri Brüt Satış Karı = Net Satışlar – Satışların Maliyeti*********
  2-Faaliyet Karı veya Zararı: Brüt satış karı ile faaliyet giderleri arasındaki olumlu farka faaliyet karı denir
  Faaliyet Giderleri: Pazarlama, satış, dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma geliştirme giderleridir.
  *****Faaliyet Karı = Brüt Satış Karı – Faaliyet Giderleri*****
  3-Olağan Kar veya Zarar: Faaliyet karı ya da zararına işletmenin yan faaliyetlerine ait gelir ve karlar veya gider ve zararlar ile finansman giderlerinin eklenmesi ya da düşülmesi suretiyle bulunan sonuca denir.
  4-Dönem Kar Ya da Zararı: Olağan kar ya da zarara, işletmenin olağandışı gelir ve karları ile olağandışı gider ve zararlarının eklenmesi ya da düşülmesi suretiyle bulunan sonuca denir. Dönem Karı; Ticari Karı gösterir.
  5-Dönem Net Kar veya Zararı: Dönem karından vergi ve yasal yükümlülük karşılıkları düşüldükten sonra kalan kısımdır.
  Analist Bilanço ve gelir tablosunu yorumlayarak Analiz yorumu yapar.
  Mali Analiz yapmak için = muh.bilgisi+ Analiz tekniği +yorum +bilimsel sezgi

  MUHASEBE DENETİMİ FİNAL ÜNİTE-9 KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ (Yatay Analiz)

  Bir işletmenin mali durumu ile faaliyet sonuçlarının aynı uzunlukta 2 veya daha uzun dönemler itibariyle nasıl bir değişme gösterdiğini öğrenmek amacıyla bilânço ve gelir tablolarının karşılaştırılmasıdır. Burada Amaç: Finansal tablolarda yer alan her bir kalemin yıllar itibariyle belirlenen değişmelerini inceleyerek işletmenin bilanço ve gelir tablosu bakımından gösterdiği gelişmeyi görebilmek. İşletmenin geçmişten bugüne gösterdiği gelişmeyi gösterir.
  Birden fazla yıla ait finansal tablo kalemleri karşılaştırıldığı için DİNAMİK ANALİZ’dir. Finansal tablolardaki her bir kalemin tek başına yıllar itibariyle karşılaştırılarak incelenmesi nedeniyle YATAY ANALİZ olarak da adlandırılır.  MUHASEBE DENETİMİ FİNAL
  ÜNİTE-10 YÜZDE YÖNTEMİ İLE ANALİZ (DİKEY YÜZDELER ANALİZİ) Statik analizdir. Tek 1 yıl.

  Finansal tablo kalemlerinin aynı tabloda yer alan belirli bir kaleme veya toplama oranlanarak bulunan yüzdelere göre ifade edildiği analiz tekniğine Dikey Analiz (Yüzde Yöntemi İle Analiz) denir.Amacı; finansal tabloları oluşturan unsurların uygun ve yeterli büyüklükte olduklarını incelemektir.
  Grup Toplamına Göre Dikey Analizin Formülü:
  Genel Toplama Göre Dikey Yüzde = (Kalemin Tutarı / Grup Toplamı) x 100
  Genel Toplamına Göre Dikey analizin For.:
  Genel Toplama Göre Dikey Yüzde=(Kalemin Tutarı/Aktif(Pasif) Toplamı)x100

  Gelir Tablosunun Dikey Yüzdesi = (Gelir Tablosu Dikey Yüzdesi / Net Satışlar) x 100
  Faaliyet sonuçlarının dikey yüzdesi hesaplanırken temel alınan kalem Net Satışlardır.
  Gelir tablosuna dikey analiz tekniği uygulandığında dikey yüzdeler ilgili kalemin net satışlar karşısındaki payını ifade eder.
  Bilânçoların Analizleri:
  1-Varlık Dağılımının İncelenmesi: Dönen varlık ve duran varlıkların toplam varlıklar içindeki payı belirlenir. Varlık dağılımı üzerinde; işkolu, teknoloji, fiyat hareketleri etkilidir.
  2-Kaynak Dağılımının İncelenmesi: Kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak ve özkaynakların toplam kaynaklar içindeki payları belirlenir.
  3-Varlık-Kaynak İlişkisinin İncelenmesi: Dönen ve duran varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğinin ve bunun uygunluğunun incelenmesidir.  MUHASEBE DENETİMİ FİNAL ÜNİTE-11 TREND (EĞİLİM YÜZDELERİ) ANALİZİ

  Tanımı: Bir işletmenin aralarında ilişki olan mali tablo kalemlerinin uzun sürede gösterdikleri eğilimlerini karşılaştırmak suretiyle yapılan incelemeye denir. Mali durumun ve faaliyet sonuçlarının uzun dönemdeki eğilimini, seyrini inceleyen analizdir.
  Eğilim Yüzdesi: Trend yüzdeleri ile analiz tekniğinde hesaplanan yüzdelere denir.
  Yöntemin Uygulama Aşamaları nelerdir?
  1-Analizin uygulanacağı zaman diliminin belirlenmesi
  2- baz dönemin seçilmesi
  3-Mali Tabloların Eğilim Yüzdeleri İle Hazırlanması
  4-Analiz Sonuçlarının Yani Eğilim Yüzdelerinin Yorumlanması

  Eğilim Yüzdeleri=Kalemin Diğer Yıldaki Tutarı x 100 Kalemin Baz Yıldaki Tutarı)

  Mali Duruma İlişkin (Bilânço) Analiz ve Yorumu: Bilânçoda birbiriyle ilişkili kalemler;
  1-Dönen Varlıklar-: işletmenin faaliyet konusu ve hacmi ile varlık yapısının gelişiminin uyumlu olup olmadığını ve dengeli seyir Duran Varlıklar izleyip izlemediğini belirlemek

  2 -Dönen Varlıklar-: Amaç; işletmenin net çalışma sermayesinin likiditesinin kısa vadeli borç ödeme gücünün seyrini belirlemek KVYK

  3- Stoklar-: Amaç; malzeme alımlarının peşin mi yoksa kredili mi yapıldığını, ticari borçlarını vadesinde ödeyip
  Ticari Borçlar.

  4-Duran Varlıklar: Amaç; duran varlıkların finansmanında özkaynakların yeterli olup olmadığını, borçlanmaya gidilip Özkaynak gidilmediğini görmektir. Özkaynakların >duran varlıkların artış eğiliminden fazla olması istenir.

  5-Yabancı Kaynak-: Amaç; işletmenin mali durumunu, finansmanında hangi kaynağı daha çok kullandığını, alacaklıların güven Özkaynak içinde olup olmadığını görmektir. Özkaynaklardaki artış eğiliminin dönem karıyla beslenmesi tercih edilir.

  Faaliyet Sonuçlarının (Gelir Tablosu) Analizi ve Yorumu: Gelir Tablosunda birbiriyle ilişkili kalemler;
  1-Brüt Satışlar : Amaç; satış iade ve iskontolarının brüt satışlardan ne kadar kayba yol açtığını görmektir.

  2-Net Satışlar: Amaç; işletmenin iyi bir fiyat politikası izleyip izlemediğini, maliyetlerin kontrol altında olup
  Satışların Maliyeti olmadığını ve yeterli brüt satış karı elde edilip edilmediğini görmektir.
  3-Net Satışlar- Amaç; faaliyet giderlerinin kontrol edilip edilmediğini ve işletmenin faaliyet giderlerini karşıladıktan sonra: Faaliyet Giderleri dönem karına katkı sağlayacak bir faaliyet karına sahip olup olmadığını görmektir.
  4-Net Satışlar- : Amaç; finansman giderlerinin kontrol altında tutulup tutulmadığını, finansman giderlerini karşılamaya Finansal Giderleri yeterli karlılığın olup olmadığını ve kredi verenlerin alacaklarının güvencede olup olmadığını görmektir.

  Mali Durum ve Faaliyet Sonuçlarının İlişkilendirilerek Yorumu: Bilânço ve Gelir Tablosundaki Birbiriyle İlişkili Kalemler;
  1-Dönen Varlık/Net Satış: Amaç;dönen varlıkların etkin kullanılıp kullanılmadığını ve likit yapısının güçlü olup olmadığını görm.
  2-Ticari Alacak/Net Satış: Amaç; işletmenin kredili satış politikasını, alacakların vade ve tahsilât durumunun
  3-Stoklar/Net Satışlar: Amaç; işletmenin etkin bir stok politikası izleyip izlemediğini, stokların satılıp satılamadığını görmektir.
  4-Duran Varlık/Net Satış: Amaç; duran varlıkların satış hacmiyle uyumlu olup olmadığını, tam kapasite kullanılıp kullanılmadığını, yatırımın geri dönüp dönmediğini görmektir.
  MUHASEBE DENETİMİ FİNAL ÜNİTE 12 ORAN ANALİZİ

  Tanımı: Bir işletmenin tek bir yıla ait finansal tablolarında yer alan kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurarak (kalemler ilişkilerin nedenlerini açıklayamaz) bulunan oranlarla yapılan incelemedir. Statik Analizdir. Tabloların daha kolay anlaşılmasını sağlar, işletmenin finansal başarısızlığını önceden gösterebilir. En önemli üstünlüğü tek bir konu bile olsa uygulanabilir.
  Amaçları:
  Borç ödeme gücün değerlendirmek
  Karlılığını değerlendirmek
  Yönetimin yeterliliğini değerlendirmek
  Yöneticilerin alacakları kararlara yön vermek
  Varlıkların verimliliğini değerlendirmek
  Cari finans durumunu değerlendirmek.
  Yabancı kaynak kullanım durumunu değerlendirmek.
  Çalışma durumunu değerlendirmek
  Mali Analizde Kullan. Oran Türleri:
  ·1 A)Likidite Oranlar
  B)Finansal (Mali) Yapı Oranları
  C)Faaliyet Oranları
  D)Karlılık Oranları

  A)LİKİDİTE ORANLAR:
  İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, likidite riskini değerlendirmek, net çalışma sermayesinin yeterliliğini ölçmek için kullanılan oranlardır.
  1)Cari Oran: Cari Oran = Dönen Varlıklar K.Vadeli Yabancı Kaynaklar
  Cari oranın 1’den küçük olması, dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılamaya yetmediği, net çalışma sermayesinin noksan olduğunu gösterir. 1,5 seviyesi de yeterli görülmektedir.
  2)Likidite (Asit-Test) Oranı: Stokların dönen varlıklara dahil edilmemesi durumunda kısa vadeli borçların ödenebilirliğini gösterir.
  Likidite (Asit-Test) Oranı = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler + Alacaklar) (1)Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  3)Nakit (Disponobilite) Oranı: Nakit ve benzeri varlıklardan oluşan hazır değerler ile geçici yatırım amacıyla kullanılan her an pazarlanabilen menkul kıymetlerle kısa vadeli borçların ne ölçüde karşılandığını gösterir.
  Nakit Oran = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) /Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  B)FİNANSAL (MALİ) YAPI ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR (Kaldıraç Oranları):
  İşletmenin kaynak yapısını ve uzun vadeli borç ödeme gücünü, finansmanda yabancı kaynaklardan yararlanma derecesini gösteren oranlardır.
  1-Yabancı Kaynakların Aktif Toplamına Oranı (Kaldıraç Oranı):Varlıkların yüzde kaçının Y.Kaynaklarla finanse edildiğin gösterir. Yabancı ülkelerde yüzde 50’nin üzerinde olması istenmez ise de bizim ülkemizde bu oran daha da yüksektir.
  Kaldıraç Oranı = (Toplam Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı) x 100 Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı
  2-Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı
  3-Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı
  4-Faizleri Karşılama Oranı: İşletmelerin ödemek zorunda olduğu faiz giderlerini kaç kez karşıladığını gösterir. Bu oranın yüksek çıkması işletmenin alacaklarının faiz garantisinin ve finansal gücünün o ölçüde iyi olduğunu gösterir.
  Faizleri Karşılama Oranı = Faiz ve Vergiden Önceki Kar / Faiz Giderleri
  5-Borçları Karşılama Oranı (Borç Servis Oranı)
  Borç Servis Oranı = (Dönem Karı + Amortisman Giderleri) / (Faiz Giderleri + Anapara Ödemeleri)
  6-Maddi Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı: Oranın 100 olması=Maddi duran varlıkların yalnızca özkaynaklarla finanse edildiğini, özkaynakların yeterli olduğunu, Oranın 100’ün altında olması=Özkaynakların maddi duran varlıkların finansmanına yettiği gibi diğer varlıkların finansmanında kullanıldığıdır.
  Maddi Duran Varlıklar (Net) Özkaynaklar x 100
  C-FAALİYET (Verimlilik) ORANLARI: Firmanın faaliyet derecesi yani satışları ile varlıkları arasındaki ilişkiyi gösterir. Firmaların kapital (sermaye) gereksiniminin tahmininde kullanılır.
  1-Stok Devir Hızı:Stokların ne kadar sürede üretim faaliyetlerinde tükendiğini veya satış hâsılatı unsuru haline dönüştüğünü göst. Oranlar.
  a)Ticaret İşletmelerinde Stok Devir Hızı: Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Ticari Mal Stoku veya
  Stok Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Ticari Mal Stoku Stokların Stokta Kalma Süresi = 365 / Stok Devir Hızı
  b)Üretim İşletmelerinde Stok Devir Hızı: İlk Madde Malzeme Devir Hızı = İlk Malzeme Gideri / Ortalama İlk Malzeme Stokları
  Yarı Mamul Stok Devir Hızı = Üretilen Mamul Maliyeti / Ortalama Yarı Mamul Stokları
  Mamul Stok Devir Hızı = SMM / Ortalama Mamul Stokları
  2-Ticari Alacakların Devir Hızı ve Ortalama Tahsilât Dönemi: Alacak Devir Hızı; ticari alacakların bir dönemde kaç kez tahsil edildiğini gösterir. Alacak Devir Hızı = Kredili Satışl. / Ortalama Ticari Alacaklar veya ADH=Net Satışl. / Ortalama Ticari Alacaklar
  Ortalama Tahsil Süresi; alacakların satıştan kaç gün sonra tahsil edileceğini, kaç günde bir tahsil edildiğini gösterir. Yüksek olması işletmenin lehinedir. Ortalama Tahsil Süresi = Ticari Alacaklar / Günlük Kredili Satışlar veya OTS= 360 / Alacak Devir Hızı
  3-Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı: Yüksek olması; Stok ve alacak devir hızının yüksek olduğunu; Stok ve alacaklara nispeten8 az çalışma sermayesi bağlandığını gösterir.
  Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Net Çalışma Sermayesi
  4-Toplam Aktif Devir Hızı: Toplam Aktif Devir Hızı = Net Satışlar / Toplam Aktif
  5-Maddi Duran Varlık Devir Hızı
  6-Dönen Varlık Devir Hızı
  7-Özsermaye Devir Hızı
  8-Ticari Borçların Devir Hızı ve Ortalama Tahsil Süresi:İşletmelerin kredili mal satışlarından doğan borçlarını ödeme hızını gösterir.
  Alışlar=SMM+DSMM-DBMM Ticari Borçların Ödeme Süresi = (365 x Ortalama Ticari Borç) / Kredili Alışlar (SMM)

  D-KARLILIK ORANLARI:
  1-Satışların Karlılığa Oranı:
  a)Brüt Kar Marjı: İşletmenin faaliyetleri bakımından bir zarar oluşturmadan satış fiyatlarının ne kadar düşülebileceğini veya işletmenin yüksek maliyetli faaliyetlere sahip olup olmadığını ve fiyat baskısının olup olmadığını göst.
  Brüt Kar Marjı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar veya Brüt Kar Marjı = 1 – SMM / Net Satışlar
  b)Net Faaliyet Karı Marjı (İş Hacmi Rantabilitesi) = Esas Faaliyet Karı / Net Satışlar
  c)Net Kar Marjı Oranı = Dönem Net Karı / Net Satışlar (hem işletme hem de finansman politikasının sonuçlarını gösterir)
  Kar Marjı: İşletmenin belirli bir satış düzeyinde elde etme yeteneğini gösterir.


  MUHASEBE DENETİMİ FİNAL ÜNİTE 13 FON AKIŞ ANALİZLERİ ve FON AKIM TABLOLARI

  Fon Akım Tablosu nedir?
  Belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali olanakları ve kullanılış yerlerini gösteren, işletmenin yatırım ve finansman faaliyetlerini özetleyen, finansal durumda meydana gelen değişiklikleri açıklayan tablodur. Bu tabloda fon kavramı en geniş anlamda; aktifin tamamı olarak kullanılır. Amaç; işletmenin finans ve yatırım faaliyetleri ile dönem içindeki finansal değişiklikleri bilgi kullanıcısına sunmaktır. İşletmenin büyümesi için gerekli fon tutarının görülmesi açısından faydası vardır.
  Olağan Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: En iyi fon kaynağıdır.
  Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynak
  Dönen Varlık Tutarındaki Azalışlardan Sağlanan Kaynak
  Duran Varlık Tutarındaki Azalışlardan Sağlanan Kaynaklar: En son başvurulacak kaynak olmalı. Çünkü bu durum işletmenin faaliyetlerinin aksamasına ve karın azalmasına yol açar.
  K.V.Y.K. Tutarındaki Artıştan Sağlanan Kaynak
  Uzun Vadeli Kaynak Tutarındaki Artıştan Sağlanan Kaynak
  Sermaye Artırımından Sağlanan Kaynak
  Hisse Senedi İhraç Priminden Sağlanan Kaynak.

  Fon Kullanım Yerleri:
  1-Olağan Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar (Olağan Zarar): Hiç istenmeyen fon kullanımıdır.
  2-Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanım (Olağandışı Zarar)
  3-Ödeme, Vergi vb.
  4-Ödenen Kar Payları (Temettü)
  5-Döne Varlık Tutarındaki Artış
  6-Duran Varlık Tutarındaki Artış
  7-K.V.Y.K.Tutarındaki Azalış
  8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Tutarındaki Azalışlar
  9-Sermayedeki Azalışlar
  Net Çalışma Sermayesi: Dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki olumlu fark. Duran varlıkların tam kapasite çalışmasını sağlar, durgunluk dönemlerinin kolay atlatılmasını sağlar. Olağanüstü (deprem) durumlarda işletmenin finansal yönden zor duruma düşmesini önler. Girdilerin zamanında sağlanmasına olanak verdiğinden faaliyetlerin verimliliğini arttırır.
  Nakit Akım Tablosu: Bir faaliyet dönemi içinde işletmede oluşan nakit akımını, nakit giriş ve çıkışlarını kaynakları ve kullanım yerleri itibariyle gösteren tablodur. Bankalar Hesabından yapılan ödemeler nakit kaynağı değil, nakit kullanımıdır
  Nakit Akım Tablosundaki Fon Kavramı: Nakit ve nakit benzeri varlıklar olarak ele alınır.
  Nakit Akım Tablosundaki Nakit Kaynaklar: İşletmeye nakit ve mevduat girişine yol açan unsurlardır.  MUHASEBE DENETİMİ FİNAL ÜNİTE 14 ENFLASYONA GÖRE MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ

  1. Enflasyon nedir?
  Fiyatların genel düzeyinin hissedilir ölçüde ve sürekli olarak yükselmesidir.
  2.. Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri nelerdir?
  1)Bilânço işletmenin varlık ve kaynak yapısını doğru olarak yansıtmaz
  2)G.Tablosu işletmenin faaliyet sonucu olduğundan farklı gösterir
  3)Mali tablolardaki bilgiler karşılaştırılabilirlik özelliğini yitirir
  4)Bilgi kullanıcılarının yanlış kararlar almasına yol açar
  5)Enflasyon döneminde alınan yanlış kararlar, uzun vadede işletmelerin hem özsermayesinin satın alma gücünü hem de üretim gücünü azaltır. Bu olumsuzlukları gidermek için Enf. Muh. kullanılmalıdır.

  3. Enflasyon Muhasebesini açıklayınız?
  Paranın değerindeki değişmeleri yansıtmaması nedeniyle gerçek durumu yansıtmayan tablo kalemlerinin uygun değerleme ölçüleriyle düzeltilmesidir.
  İki Temel Amacı Vardır:
  1-Mali tablolardaki bilgilerin gerçeği yansıtmasını sağlamak
  2- Sermayenin gerçek değerini korumak.

  Ülkemizde Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları:
  a)SPK b)BDDK c)T.Muhasebe Standartları Kurulu d)Maliye B.(1.1.2004 )

  4. ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ nelerdir?
  1-Bilânço Üzerindeki Etkileri:
  a)Enflasyonun Parasal Kalemler Üzerindeki Etkileri:
  Parasal Kalemler; paranın satın alma gücündeki değişmeler karşısında, nominal değerlerini aynen koruyan ancak satın alma güçleri değişen kalemlerdir.
  Parasal Varlık Kalemleri: Hazır Değerler, M.Kıymetler, Ticari Alacaklar, Gelir Tahakkukları gibi varlıklar
  Parasal Kaynak Kalemleri: Mali Borç, Ticari Borç, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Gider Tahakkukları gibi kaynaklar
  Parasal Varlıkları, Parasal Kaynaklarından Çok Olan İşletmeler: enflasyondan dolayı satın alma gücü kaybına uğrar.
  Parasal Kaynakları Parasal Varlıklarından Çok Olan İşletmeler: Satın alma güçlerini koruyup, satın alma gücü kazancı elde ederler.

  b)Enflasyonun Parasal Olmayan Kalemler Üzerindeki Etkileri: Para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri ancak satın alma güçleri ile aynen kalan kalemlerdir. Enflasyon bu kalemlerin gerçek değerlerinin altında gösterilmelerine yol açar.
  2-Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri

  Gelir tabloları enflasyonist dönemlerde gelir, gider unsurlarını doğru yansıtmaz. Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkilerini Gidermede Kullanılması Önerilen Yöntemler:
  1-Cari Değer Yöntemi: Mali tablolarda yer alan kalemlerin cari değerleri ile gösterilmesini öngören yöntemdir.
  2-Genel Fiyat Düzeyi Yöntemi: Bütün kalemler paranın satın alma gücüne göre düzeltilmektedir.
  Bilânçoların Düzeltilmesi: a)Parasal Kalemlerin Düzeltilmesi= Parasal Kalem x (Dönem sonu Endeksi / Dönem Başı Endeksi)
  b)Parasal Olmayan Kalemlerin Düzeltilmesi=P.Olm.Kal.Tarihi Değeri x (D.Sonu Endeksi / Kal.Ortaya Çıktığı Tarih Endeksi.
  Muhasebe denetimi Final Dipnotlar
  8. Ünite
  Net satışlar-satışların maliyeti: brüt satış karı yada zararını verir.
  İşletmede yabancı kaynaklar öz kaynaklardan fazla ise işletme borçları finanse edilmiştir.
  Dönen varlıklar-KVYK: net çalışma sermayesini verir
  Bir bilançonun analizine hazır hale getirilmesinde en büyük rölü hesap planı oynar.
  İşletmenin ana faaliyet konusundaki başarısını faaliyet karı gösterir.
  9. Ünite
  Kalemlerdeki artış ve azalışlar analiz sonuçlarının sonuçlarını alır.
  Karşılaştırmalı tabloların yorumu neden-sonuç ilişkisine dayanır.
  Belirlli bir yıl temel alınarak kalemlerdeki değişmelerin temel yılın rakamlarına göre hesaplanmasına sabit baz yöntemi denir.
  10. Ünite
  Bilançolar yorumlanırken varlık-kaynak incelenmesine bakılır.
  Öz kaynakların temel unsurları; sermaye , yedek akçe ve yeniden değerleme artışlarıdır.
  Dikey yüzde analizine göre gelir tablosunda baz alınan kalem net satışlardır (100)
  Bir işetemenin dönem net karının yeterliliği, faaliyet karından aldıgı payın büyük olmasına bağlıdır.
  Farklı büyüklükte ve yapılardaki işletmelerin birbiriyle karşılaştırılarak incelenebilmesine olanak sağlayan yöntem yüzde yöntemi ile analiz tekniğidir.
  11. Ünite
  Faaliyet sonuçları ile mali durum ilişkilendirilmek istendiğinde net satışlar-ticari alacaklar kalemlerine bakılrı
  12. Ünite
  Bir işletmenin tek bir yıla ait mali tablolarında yer alan kalemler arasında matamatiksel ilişkiler kurarak yapılan incelemeye oran analizi denir
  Dönen varlıkların KVYK ı aşan kısmına net çalışma sermayesi denir.
  İşletmenin finansmanda yabancı kaynaklardan yararlanma derecesini mali oranlar gösterir.
  Faaliyet oranları; aktif devir hız, MDV devir hız,ı stok devir hızı ve nakit devir hızıdır.
  Likidite oranı ; cari oran , likidite orani ve nakit oranıdır.
  Ortalama tahsilat dönemi oranı , aktiflerin verimli kullanılıp kullanılmadıgını ölçer.
  13. Ünite
  Bir dönemden diğerine maik durumda meydana gelen değişmelerin nedenlerini göstermek ve incelemek üzere hazırlanan tablo fon akım tablosudur.
  14. Ünite
  Enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerini gidermede kullanılması önerilen yöntemler cari değer yöntemi ve genel fiyat düzeyi yöntemleridir.
  Enflasyon muhasebesinin uygulanmasında 3 yıllık enflasyon oranının % 100 ün üzerinde olmasına bakılır.
  Düzeltme ölçütleriyle mali tablo kalemlerinin düzeltirlmesi enflasyon muhasebesinin temelinin oluşturur.
  Peş peşe yıllar ise karşılaştırmalı(yatay)
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 10 Mart 2010

 2. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Stratejik Yönetim (Final) Ünite 7

  1 )Ansoff’ Un Strateji Elemanları Analizi Ve Büyüme Matrisini Anlatınız? (1965)

  A )Faaliyet Sahası :Strateji Belirlenirken Ilk Olarak Uygun Faaliyet Sahası Seçilir. Kendi Faaliyet Sahasına Yakın Işler Seçilir.
  B )Büyüme Vektörü: Pazara Nüfuz Etme Stratejisi (Pazar Geliştirme - Ürün Geliştirme Ve Çeşitlendirme Stratejisi)
  C )Rekabet Avantajı :Yenilik Orjinallik Politikası Izleyerek Rakiplere Karşı Üstünlük Sağlamaktır.
  D )Sinerji :Işletmenin Sahip Oldugu Araç Gereç, Güç Donanım..Vs.
  2 )M.Porter’ In Jenerik Stratejisini Anlatınız?
  Bu Görüşün Temelini Rekabetçi Stratejiler Oluşturur.
  Rekabetçi Avantajlarla, Amaçlar Birleştirildiğinde ‘’ Jenerik Stratejiler Matrisi ‘’ Oluşur.
  A )Maliyet Liderliği : Maliyeti Düşürerek Avantaj Elde Etmektir.(Esnek Olması, Seri Üretim)
  B )Farklılaştırma Stratejisi :Üstün Bir Teknolojiye/ Kalite/Destek Ve Satış Sonrası Hizmet/Aynı Kalitedeki Ürünü Düşük Fiyata
  C )Odaklaşma Stratejisi :Maliyet Ve Farklılaştırma Odağı Olarak Ikiye Ayrılır.En Belirgin Özelliği Dar Bir Müşteri Kitlesi Hedeflenir.Faaliyetler Dar Bir Alıcı Grubuna Ya Da Bölgeye Yönlendirilir.
  Maliyette Odaklaşma :Maliyetleri Düşürerek Pazara Derinlemesine Girmeyi Sağlar.Çimento, Tuğla, Kereste Işletmeleri Maliyet Odaklıdır.
  Farklılaştırmada Odaklaşma :Dar Bir Dar Bir Pazar Ve Belli Bölgede Uygulanır.Etkin Ve Üstün Ayrıcalıklar Kazanmak Için Yapılır.( Rolls Royse )
  D )Hızlı Cevap Verme Stratejisi :Elini Çabuk Tutma, Rakiplerden Hızlı Hareket Etme Üzerine Kuruludur.

  3 )H.Mıntzberg Farklılaştırma Stratejilerini Anlatınız?
  A )Fiyat Farklılaştırma :Ürün Ve Hizmet Fiyatlarını Düşürerek Cazip Hale Getirir.Standart Ve Tüketim Malları Için Geçerlidir.
  B )İmaj Farklılaştırma :Görünüm Ve Estetik Açıdan Değişiklik Kazandırılır.Araba Bagajına Rüzgarlık Takmak Gibi.
  C )Destek Farklılaştırma :Nitelikten Çok Destek Hizmetlerde Farklılaştırma Yaratılır.Garanti Süresi, Garanti Belgesi Gibi.
  D )Kalite Farklılaştırma :Ürün Veya Hizmette Ve Niteliğinde Müşteri Için Cazip Hale Getirebilecek Çabaların Tümüdür.
  E )Tasarım Farklılaştırma :Var Olan Ürünün Tasarımını Değiştirerek Farklı Bir Ürün Ortaya Konur.
  F )Farklılaştırmama Stratejisi :Geleneksel Ürünler Muhafazakar Bir Düşünce Ile Zaman Içinde Değişikliğe Uğratmadan Piyasaya Sürmesidir.
  Stratejik Yönetim (Final) Ünite 8
  Portfoy Analizi Nedir? Çeşitleri Nelerdir?
  İşletmenin Mevcut Yatırımlarını Kullanılan Değişik Ölçülere Göre Değerlendirme, Bunların Gelecekte Işletmeye Sağlayacağı Yarar Ve Olanakları Tahmin Etmesi Ve Sonuç Olarak Bu Değerlendirmeden Hareket Ederek Işletmenin Kaymakların Tahsisine Yol Gösterme Amacıyla Yapılan Analitik Bir Tekniktir.

  Çeşitleri;
  A )Boston Danışma Grubunun ( Bdg ) Portföy Analizi
  Yıldızlar Veya Nakit Inekleri :Nakiti Kendi Kendine Yeter Ve Ihtiyacı Olan Kendileri Yaratır.
  Nakit Inekleri :Kârlı Bir Yatırımı Ifade Eder Ve Bol Nakit Sağlayan Ürünlerdir.
  Çocuk Gibi Bakıma Muhtaç Olanlar :pazar Hissesini Koruyabilmek Için Çok Nakite Ihtiyaç Duyarlar.
  Köpekler :Nakit Tuzağıdır.Ne Nakit Getirir Ne De Nakte Ihtiyaç Duyarlar.
  B )Yönlendirici Politika Matrisine Göre Portföy Analizi
  İlk Defa Shell Kimya Şirketi Tarafından Gerçekleştirilmiştir. Bu Matrisin En Önemli Özelliği Mevcut Faaliyet Alanlarını Ve Girmeyi Düşündüğü Faaliyet Sahalarını Aynı Anda Değerlendirir.
  Rekabet Yeteneğinin Analizinde Kullanılan Ölçüler
  1 )İşletmenin Pazardaki Durumu
  2 )Üretim Imkan Ve Yetenekleri
  3 )Ar – Ge Ve Yenilik Yapma Gücü
  Faaliyet Alanını Değerlendirmekte Kullanılan Ölçüler
  1 )Pazar Büyüme Oranı
  2 )Pazarın Kalitesi
  3 )Hammadde Temini Imkanı
  4 )Dış Çevresel Etkenlerin Gücü
  C )Trafik Lambası Matrisi Analizi
  General Elektirik Firması Geliştirmiştir.İki Boyutludur.Birinci Boyut Endüstri Dalının Çekiciliği, Ikinci Byutta Ise Işletmenin Gücü Gösterilir.Her Iki Boyutta Düşük, Orta Ve Yüksek Bölümü Vardır.
  D )Thompson Ve Strickland’ In Stratejik Kümeleme Analizi :
  Pazar Büyüme Ve Rekabet Durumu Olmak Üzere İki Değişkenli Matrisi Vardır.
  Stratejik Yönetim (Final) Ünite 9
  Finans Ve Muhasebe İşlevlerine İlişkin Politikalar Nelerdir?
  A )Sermaye, Oto Finansman Ve Borç Tedariki: Faaliyetlerin Nasıl Finanse Edileceğini Belirleyen Kısa Ve Uzun Dönemli Politikalardır.
  B )Kiralama Ve Satın Alma Seçenekleri: Sermaye Temin Politikalarıdır.
  C )Yatırım Ve Risk Politikaları: Yatırımlar İçin Gerekli Finansal Politikalardır.
  D )Sabit Kıymet Politikaları: Amortisman Ayırımına İlişkin Politikalardır.
  Pazarlama İşlevine İlişkin Politikalar
  Ürün Ve Pazar Politikaları
  Dağıtım Politikaları
  Tutundurma Politikaları
  Fiyat Politikası
  Satış Sonrası Hizmet
  Tüketici Koruma Politikaları

  Üretim Ve Satınalma Politikaları
  İşletmenin Asli Fonksiyonu Mal Ve Hizmeti Ekonomik Biçimde Üretmektir.Üretim Yöneticisinin Görevi, Girdi Temini, Maliyet Kontrolü Ve Çıktı Sürecini Kaliteli Ve Ekonomik Gerçekleştirmelidir.
  Kapasite Kullanım Politikaları :
  Kuruluş Yeri Seçim Politikaları
  Hammadde Temin Politikaları
  Üretim Yöntem Ve Teknoloji Politikaları
  Üretim Araçlarının Bakım Politikaları

  İnsan Kaynakları Yönetim Politikaları
  İnsan Kaynakları Sürekli Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi Gerekir.İnsan Kaynaklarının Kısa Ve Uzun Dönemli Planlamaları, Kariyer Ve Terfi Planları Çok Önemlidir.Büyüme Stratejisini Seçen İşletmelerde En Maliyetli Politikalardır.
  Araştırma Ve Geliştirme Politikaları
  Araştırma :Daha Çok Bilinmeyen Bir Teknoloji Ürün Ya Da Bilgiyi Ortaya Koymak, Keşfetmek Ve Bunları Yaşama Aktarmaktır.
  A )Uygulamalı Araştırma B )Özel Saha Araştırması C )Temel Araştırma
  Geliştirme :Mevcut Teknoloji Ya Da Bilgiyi Yeni Ürünlere Uygulama, Bilineni Daha Etkin Kılma Çabasıdır.
  A )Basit Geliştirme B )Teknolojik Geliştirme C )Bilimsel Geliştirme
  Halkla İlişkiler Politikalar
  Hukuksal Politikalar
  Stratejik Yönetim (Final) Ünite 10
  Küreselleşme Nedir?
  Artan Sınır Ötesi Faaliyet Ve Anında Uluslar Arası İletişime İmkan Veren Bilgi Teknolojisi Yardımıyla Oluşan Değişim Sürecidir.
  Ülkelerin Küresel Ve Uluslararası Pazzarlara Açılma Nedenleri Nelerdir?
  Atak Nedenler
  Yeni Pazar Arayışı
  Maliyetleri Azaltma Ve Yüksek Kâra Ulaşma
  Tepe Yönetiminin Büyüme Arzusunu Tatmin Etme
  Savunmacı Nedenler
  Yerel Pazarı Koruma
  Diğer Pazarları Koruma
  Hammadde Arzı Güvencesi
  Teknoloji Kazanma
  Coğrafi Farklılaştırma
  Yeni Faaliyetler İçin Temel Oluşturma
  Küresel Stratejilerin Yararları Nelerdir?
  Üretim Maliyetlerini Düşürmek
  Ürün Ve Üretim Kalitesini İyileştirme :./Toyota
  Genişletilmiş Müşteri Önceliğini Sağlama :/Fast Food Ve İçecek Firmaları
  Artmış Rekabetçi Kaldıracını Sağlama
  Küresel Stratejinin Sakıncaları
  Pazar Katılımına Yaklaşım
  Ürün Standardizasyonu
  Standardize Edilmiş Ürün
  Faaliyetlere Yoğunlaşma
  Tekdüze Pazarlama
  Bütünleşmiş Rekabetçi Hareketler
  Endüstrinin Küreselleşmeye Yönelten Özellikleri Nelerdir.
  Pazar Koşulları
  Maliyet Koşulları
  Hükümetlerin Sağladıkları Koşullar
  Rekabet Koşulları
  Stratejik Yönetim (Final) Ünite 11

  Örgütsel Yapı Çeşitleri Nelerdir.

  1 )Girişimci Yapı : Yeni Kurulmuş, Her Türlü Görev Ve Yetkinin Tek Başına Kurucu Tarafından Üstlenildiği Örgüt Yapısıdır.Geçici Olup Kısa Zamanda Gelişeceği İçin En Basit Ve Dinamik Yapıdır.
  2 )Fonksiyonel Yapı :Küçük Boyutun Yetersiz Kalmasından Orta Ölçeğe Geçiştir.( Satın Alma, Üretim, Finans, Muhasebe, Personel, Pazarlama Gibi. )
  3 )Ürün Bölümüne Göre Yapı :Orta Büyüklükteki İşletmenin Büyüme Stratejisi İzleyerek Ürün Ve Pazar Çeşitlendirerek Ortaya Çıkan Reorganizasyondur.( Et Ürünleri, Süt Ürünleri, Çocuk Giyimi, Mefruşat..)
  4 )Coğrafi Bölüme Göre Yapı :Faaliyetlerini Yurt İçi Ve Yurt Dışına Kaydırdıkları Durumda Ortaya Çıkar.Yerel İhtiyaçlar Daha İyi Görülür Ve Üretimin İyileşmesi Ve Rekabet Avantajı Sağlanır.
  5 )Çok Bölümlü Yapı :Ürün Bölümü Yapılanması Gibi Kendi Aralarında Benzer Sektör Ve Faaliyet Açısından Gruplandırılır.Her Grubun Yöneticisi Genel Koordinatöre Bağlıdır.( Gıda , Turizm )
  6 )Benzer Sib’ Ler Oluşan Çok Bölümlü Yapı :Çok Boyutlu Örgüt Yapısına Benzer.
  7 )Matriks Yapı : Yeni Projeler.. Örgüt Aşağıya Doğru Genişler Dikdörtgen Biçimdir.
  8 )Şebeke Tipi Yapı :En Sık Kullanılan Yapıdır. Bir Çok İşletmeden Oluşur.

  Bütçe Çeşitleri Nelerdir.
  1 )İşletme Faaliyet Bütçeleri :
  Satış, Üretim, Direkt Malzeme, Satın Alma, Direkt İşçilik, Genel İmalat Giderleri, Dönem Giderleri, Gelir Tablosu Bütçesidir.
  Gelir Tablosu Bütçesi :İşletmenin Genel Ve Özel Amaçlarına Uygun Verimlilik Ve Kârlılık Esaslarına Göre Yapılan Planların Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Etkisini Gösterir.
  2 )Finansman Ve Yatırım Bütçeleri :
  Fonların Makul Bir Maliyetle Sağlanması, En Etkili Biçimde Kullanılması Ve Sermaye Yatırımlarının En İyi Seçenekle Yapılıp, Sağlıklı Bir Stok Politikasının Sürdürülmesiyle İlgilidir.En Önemli Bütçelerdir.Bunlar Yatırım, Nakit, Stok, Bilanço Bütçesidir.
  Yatırım Bütçesi :Bir İşletmenin Gelecek Dönemlere İlişkin Yatırım Giderlerini İlgili Proje Ve Ara Dönemlere Göre Belirleyen Bütçeye Denir.Dörde Ayrılır.
  Yenileme Yatırımları :Fiziki Ömrünü Doldurmuş Üretim Araçlarının Yenilenmesi Ya Da Teknolojik Gelişmeler Nedeni İle Verimsiz Kalmış Üretim Araçlarının Değiştirilmesidir.
  Genişleme Yatırımları :Üretim Kapasitesini Artırmak Amacıyla Yaptığı Yeni Yatırımlardır.
  Mamullerle İlgili Yatırımlar :Üretilen Mamullerin Kalitesinin Düzeltilmesi Veya Geliştirilmesi Yapılan Yatırımlardır.
  Stratejik Yatırımlar :İşletmenin Risklerini Azaltmak Amacıyla Bütünleşme Veya Çeşitlendirme Yönünde Yapılan Yatırımlardır.
  Stratejik Yönetim (Final) Ünite 12

  Örgüt Kültürü Nedir? Kavramları Nelerdir?
  Örgüt Üyelerinin Paylaştıkları Anahtar Değerler Standartlar, Normlar, İnançlar Ve Anlayışlar Toplamıdır.
  Sembol :Kültürün Yerleşmesine Yardımcı Olan, Çalışanlar İçin Bir Anlam Taşıyan Nesne, Resim, Faaliyet Veya Olaylardır.
  Kahramanlar :Örgüt Kültürünün Gerektirdiği Rolü Layığı İle Yerine Getiren Ve Diğer Çalışanlar İçin Model Oluşturan Kişilerdir.
  Hikaye: Zamanı Geldiğinde Kahramanların Başarılarından Söz Edilmesi Vs…
  Slogan :Bir Örgütün Amacını, Değerini, Normunu Ya Da Kültürünü Başarı İle İfade Eden Kelime, Satır Veya Cümledir.
  Seremoni :Özel Bir Olay İçin Bir Araya Gelen, Bir Grubun Yararı İçin Yapılan, Planlanmış Bir Faaliyettir.
  Çevre Strateji Ve İşletme Kültürü İlişkisini Açıklayınız?
  İki Boyutludur. Biri Çevresel Belirsizlik Derecesi Diğeri İse Çevreden Alınan Geri Bildirimin Hızıdır.Dört Tür Kültür Biçimi Vardır.
  Sert – Erkek Maço Kültürü
  Çok Çalış – Sert Oyna Kültürü
  Şirketinin Üzerine İddiaya Gir Kültürü
  Süreç Kültürü
  Liderlik Nedir?
  Bir Grup İnsanı Belirli Amaçlar Etrafında Toplayabilme, Bu Amaçları Gerçekleştirmek İçin Onları, Ne Yapacakları Konusunda Harekete Geçirme Bilgi Ve Yeteneklerinin Toplamıdır.
  Etkin Bir Liderlik İçin İki Temel Nitelik Vardır.
  Lider İleri Görüşlü Ve Geniş Bir Açısına ( Vizyona ) Sahip Olmalıdır.
  Değişim Ve Yeniliği Gerçekleştirmek İçin Yeni Stratejik Uygulamalara Gitmeli Ve Risk Almalıdır.

  Stratejik Yönetim (Final) Ünite 13

  Stratejik Kontrolün Anlamını Ve Önemini İfade Eden İki Farklı Yaklaşımlar Nelerdir?

  A )Geleneksel Stratejik Kontrol Yaklaşımı :Stratejik Yönetim Sürecinin Son Evresi Stratejik Kontroldür.İşletme Stratejisi Uygulamaya Başladıktan Sonra Takibi Ve Kontrolü Gereklidir.Bilgi Akışı İçin Geri Beslemeye İhtiyaç Vardır.
  B )Çağdaş Stratejik Kontrol Yaklaşımı: Günümüzde Yöneticiler Değişimi Önceden Tahmin Etmelidirler.Bu Sistemde De İleri Beslemeye İhtiyaç Duyulur.Üç Tür Kontrol İşlevi Vardır.
  Tahminlerin Kontrolü: Anahtar Bazı Faktörlerin Geleceğe İlişkin Trendleri İzlenir.Ekonomik Büyüme, Ürün Ve Hizmetlerin Büyümesi, Rakiplerin Davranışları, Girdi Maliyetleri Gibi )
  Stratejik Gözetim :Şirketi Tehdit Edebilecek Dış Olayların Gözlenmesinin Yanı Sıra, Ortaya Çıkabilecek Fırsatların Farkına Varılmasını Da Sağlar.
  Uygulama Kontrolü :Süreç Kontrolü İle Stratejik Uygulama Kontrolünden Oluşur.
  G.E.’ Nin Pıms Analizinde Ve Fortune Dergisinin Ölçütleri
  Ürün Ve Hizmetin Kalitesi
  Yönetimin Kalitesi
  Yaratıcılık Ve Yeni Ürünler
  Uzun Dönemli Yatırımlar
  Mali Yapının Sağlamlığı
  İşletmenin Toplum Sorumluluğu
  Varlık Ve Kapasite Kullanımı
  Eleman Yetiştirme Ve Elde Tutma Yeteneği

  Bölüm Ve Birimlerin Başarısının Ölçülmesi Nasıl Olur?

  Standart Maliyet Merkezleri :Standart Maliyet Tutarı Üretilen Birimle Çarpılır Ve Toplam Standart Maliyet Bulunur.Bu Beklenen Üretim Maliyetidir.Beklenen Değerle Fiili Değer Karşılaştırılır.
  Gelir Merkezleri :Toplam Satıştan Beklenen Gelir Hedefi Fiili Gelirle Karşılaştırılır.
  Harcama Merkezleri :Yenilik Ve Atılım Yapmak İsteyen Kuruluşlarda Önemlidir.
  Kâr Merkezleri :Gelir Merkezi İle Kâr Merkezi Arasındaki Fark Performansı Verir.
  Yatırım Merkezleri :Başarısının Ölçümünde Toplam Varlık Kârlılığı Kullanılır.
  Geri Besleme Nedir?
  Hiyerarşinin Alt Düzeyinde Gerçekleşen Durum Ve Sonuçların Üst Kademelerdeki Yöneticilere Zaman Ve Doğru Biçimde İletilmesi Ve Bu Şekilde Kontrole Yardımcı Olunmasına Denir.
  STRATEJİK YÖNETİM FİNAL DİPNOTLAR
  7. ÜNİTE
  İşletmenin Ürün Ve Pazarlarında Farklılaştırma Yapmadan Reklam Ve Promosyonlardan Yararlanarak Pazar Payını Artırmasına Pazara Nüfus Etme Denir
  Yepyeni Bir Ürünü Pazara Sunmaya Çeşitlendirme Stratejisi Denir
  Odaklaşma-Düşük Maliyet Stratejileri Küçük İşletmelerde Kullanılır.
  Jenerik Stratejilerin Temelini Rekabetçi Stratejiler Oluşturur.
  8. ÜNİTE
  Harmanlama, Yatırımları Azaltıp Nakit Girişlerini Artırmak Anlamına Gelir
  Haffer Analizi: Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Çeşitli Endüstrilerde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Analiz İşlemleri Ve Stratejik Planlarını Yapmak İçin Kullanılan Bir Yöntemdir.
  Yatırım Karlılığı Matrisi Denklemi;
  Yatırım Karlılığı: Net Kar/Satışlar X Satışlar/ Toplam Varlıklar(Aktifler)
  lll. Bölge Stratejileri : Tasarruf Etme / Çeşitlendirme / Kopya Ve Tasfiyedir..
  Nakit İneklerinin Bir Diğer Adı Da “Karlı Bir Yatırım”dır
  Yıldızlar; Yüksek Büyüme Ve Yüksek Pazar Payına Sahip Ürünlerdir.
  9. ÜNİTE
  Tüketiciyi Koruma Politikalar, Garanti Süresi İçerisinde Her Türlü Bakım, Onarım, Teknik Servis, Bilgilendirme Vs Gibi İşlemlerle İlgili Politikalardır.
  10. ÜNİTE
  Ülke sınırlarını aşan ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşmasına “uluslararalılaşma” denir.
  Ford şirketi tarafından gerçekleştirilen matris anahtar ülke matrisidir
  Bir ülkeye yatırım yapma, yatırımları geri çekme lisans satma gibi kararların verilmesinde kullanılan matris anahtar ülke matrisidir.
  11. ÜNİTE
  İşletme kaynakları 5 tane dir. Bunlar; finansman(parasal kayn), fiziksel, beşeri, örgütsel ve teknolojidir.
  Stok bütçesi, finans ve yatırım bütçelerindendir.
  Ürün hayat eğrisi Leor sieger tarafından geliştirilmiştir.
  Matris yapı 1960 da NASA tarafından geliştirilmiştir.
  Günümüzde en çok kullanılan yapı şebeke tipi yapıdır.
  Yöneticilerin yüksek risklere girmeden hoşlandığı kültür yapısı geliştirici yapıdır.
  12. ÜNİTE
  Çok çalış – ser oyna kültürüne örnek olarak moda sektörü, perakende meşrubat sektörü verebiliriz
  Sert erkek- maço kültürüne örnek olarak, yapı, kozmetik film ve reklam sektörü verebiliriz.
  Personelin çok çalışıp, hata yapmamaya dikkat ettiği süreç, süreç kültürüdür.
  Müşteri ve işletmede çalışanların ihtiyaçlarını karışamaya yönelik kültür etkileşimli kültürdür.
  13. ÜNİTE
  Süreç kontrolünde bir şirketin stratejisinin planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediği incelenir
  Sayısal değerleme ölçütleri: dağıtım maliyeti ve etkisi / iş gücü devir hızı / sermaye ve yatırım dönüş hız ve grev nedeniyle kaybedilen iş günü sayısıdır.
  Transfer fiyatlamanın kullandığı sorumluluk merkezi kar merkezidir
   

 3. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  İNSAN KAYNAKLARI (FİNAL) ÜNİTE 8

  Performans nedir?
  Bir işi yapan bireyin, bir grubun ya da bir örgütün , o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak neye ulaşabildiğini, neyi sağlayabildiğini nicel ve nitel olarak belirten kavramdır.

  Performans yönetimi :Gerçekleşmesi istenen örgütsel amaçlara ulaşmak için gösterilen ortak çabalara personelin çalışmasıyla yapacağı katkıyı artırıcı şekilde yönetilmesi , değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi sürecini içerir.Bu sistemden etkilenecek tüm bireylerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması için katılımcı bir yaklaşım gerektirir.
  Performans değerlemesinin amacı :performansı geliştirmek ve performans değerlemesi sonuçlarına dayalı olarak ücret , terfi, işten çıkarma gibi idari kararlar vermek amacıyla yapılır.

  Standart :performans kriterlerini değerlemek için belirlenmiş somut kurallardır.
  Geri bildirim :personelin kendi kendisini yönetmesini içinde bulunduğu gruptaki yerini bilmesini güçlü ve zayıf yönlerini tanımasını ve başarılarını ve eksiklerini görmesini sağlaayan unsurdur.
  Performans ölçümü :Gerçekleşen performans düzeyini saptamak için yapılan değerlendirmelerdir.
  Performans düzeyinin belirlenmesi :performans değerleme ile planlanan performans karşılaştırılır.Düşük, orta veya yüksek olduğu bulunur.Performansın ölçülmesi gerekir. Ölçme bir tanımlama, değerleme ise karar verme işlemidir.

  Performans değerleme sürecinin aşamaları nelerdir?
  Performansın planlanması
  Performansın analiz edilmesi
  Performans yetersizliklerinin belirlenmesi ve iyileştirici önlemlerin alınması
  Mükemmel performansın ödüllendirilmesi

  İNSAN KAYNAKLARI (FİNAL) ÜNİTE 9

  Bazı tanımlar:

  Ücret :Düşünsel veya fiziksel emeğini katan işgücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı ayni veya nakti değerlerdir.
  Ana kök ücret :Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarıdır.
  Ücret geliri :Genellikle bir yıl içinde personele ödenen ayni ve nakti bütün ödemelerin toplamını oluşturur.
  Nominal ücret :para ile ifade edilen ücret miktarıdır.
  Reel ücret :Nominal ücretin ülkede o anda geçerli olan fiyatların düzeyi dikkate alınarak hesaplanan satın alma gücüdür.
  Asgari ücret :Emekleriyle geçinenlere değişik bölge ve kesimlerde eşdeğer satın alma gücü sağlayacak bir politika aracıdır.
  Ücret düzeyi :Bir işletmede çalışanlara ödenen ücretlerin oluşturduğu genel ortalamadır.
  Ücret yapısı :Aynı işletme içinde bir işe diğerlerine göreceli olarak ne kadar ücret ödeneceğini ortaya koyar.

  İşe dayalı ücret sistemleri nelerdir? ( Üretilen zaman performansı parça başı götürür.)

  Zaman temeline dayalı ücret sistemleri :En eski , anlaşılması ve uygulaması en kolay ücret sistemidir.Ücret ölçüsü zamandır.Bu sistemde işin miktarı ve kalitesi dikkate alımaksızın, personelin işte geçirdiği zaman karşığında önceden belirlenen sabit bir ücret ödenir.
  Üretilen iş miktarına dayalı ücret sistemi
  Parça başı ücret sistemi :Ölçüsü üretilen ürün miktarıdır.Zaman dikkate alınmaz.
  Götürü ücret sistemi :Ölçüsü bir işin bütünüdür.İşin kapsamı, yapılacağı süre ve ödenecek ücret bellidir.İş belirlenen süre içinde yapılmazsa, personelin ücretinden kesinti yapılır.
  Performansa dayalı ücret sistemi :performans düzeyleri için bireysel, grup ya da örgütsel performans düzeyi esas alınabilir.

  Ücret yapısını etkileyen unsurlar nelerdir?

  İş analizi :İşler hakkında ayrıntılı ve sistematik bir bilgi toplama tekniğidir.
  İş tanımları :İşlerin içerdiği görevleri ve sorumlulukları, bu işi yapacak kişide bulunması gereken nitelikleri, işin fonksiyonunu, işin yapıldığı ortam koşullarını, içerdiği tehlikeleri, kullanılan araçları ve makineleri yazılı bir şekilde tanımlar.
  İş değerlemesi :Bir ya da birden çok kişinin bedensel veya zihinsel gücünü kullanarak ortaya koyduğu bir eylem ya da eylemler bütünüdür.
  Performans değerlemesi :Bazı personele diğer personelden daha çok değer verildiğinin en önemli göstergesi verilen ücrettir.Adil bir ücret yapısı için etkili bir performans değerleme sisteminin kurulması gerekir.
  Ücret yönetiminin dış unsurları :
  ·1 İş piyasasındaki arz talep dengesi
  Piyasaya hakim olan ücret düzeyleri
  Yaşam standardı
  Toplu pazarlıklar
  Devletin etkisi
  Ekonomikfaktörler Ücret yönetiminin iç unsurları :
  ·1 Personelin bilgi, beceri ve yetkinlikleri
  Personelin performansı ve kıdemi
  Ücret stratejileri
  Ücret politikaları
  İşletmenin ödeme gücü
  Örgütün yapısı ve kültürü
  Piyasa ücret araştırması :İşgücü piyasasında rekabet edebilme olanağını elede etmektir.

  İNSAN KAYNAKLARI (FİNAL) ÜNİTE 10

  İş değerlemesinin genel ilkeleri nelerdir?
  İşi yapan kişinin değil işin değerlenmesi
  Eşit işe eşit ücret verilmesi
  Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması
  Gizliliğin olmaması
  Çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi
  İş değerleme sonucunda elde edilen verilerin ücretlendirmeyle ilgili kararlarda kullanılması
  İş değerleme verilerinin güncelleştirilmesi

  İş değerleme sürecinin aşamaları nelerdir?
  ·1 İhtiyacın ortaya konması
  Amacının saptanması
  Yaklaşımın belirlenmesi
  İş analizi, tanımı ve gereklerinin hazırlanması
  Değerlenecek işlerin seçilmesi
  Yöntemin belirlenmesi
  İlgili taraflara bilgi verilmesi
  İşlerin değerlenmesi
  İş gerekleri kaç bölümden oluşur?

  iki bölümden oluşur.
  Birinci bölümde işin adı, kodu, bağlı olduğu bölümler ve işin sırası, sınıfı, derecesi yer alır.
  İkinci bölümde ise işi yapacak kişide bulunması gereken bilgi, becer, yetkinlik, fizikssel ve düşünsel çaba, sorumluluk gerekleri ve çalışma koşullarıdır.
  Yöntem seçiminde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

  Kolay anlaşılır olmalıdır.
  Objektif temellere dayanmalıdır.
  Göreceli olarak geliştirilmesi ve kurulması kolay olmalıdır.
  Ücret sistemine temel oluşturmalıdır.
  İnsan kaynakları sorunlarınlarına çerçeve sunmalıdır.
  Değerlenecek işlere ve örgüt yapısına uymalıdır.

  İNSAN KAYNAKLARI (FİNAL) ÜNİTE 11

  Disiplin nedir ?

  Hatalı davranışlardan uzak durmayı, doğru davranmayı sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamaları kapsar.

  Örgütlerde temel disiplin yaklaşımları nelerdir?

  Önleyici disiplin ( kuralların ihlal edilmesini önlemektir. )
  Düzenleyici disiplin
  Yapıcı disiplin

  Olumsuz ve olumlu yaklaşım ne demektir?

  Olumsuz yaklaşım:Cezalandırma, Öfke sergileme, Tehditler savurma, Şiddetle cezalandırma, İşine son verme, Çalışanlara göz dağı vermek.Sonuçta personel en düşük performansda kalır.
  Olumlu yaklaşım :Davranışı düzeltme ve hataları önleme, hatayı sakince açıklama, sorunlu çalışanları rehabilite etme ve üretken hale getirmek.Sonuçta personelin performansı yükselir, uymayanların işine son verilir.

  Örgütsel disiplin süreci nasıl olmalıdır?

  1 )Kuralların oluşturulması ve iletilmesi :İlk adım performans gerekleri ile çalışma kurallarının belirlenmesi ve personele iletilmesidir.
  2 )Düzeltici uygulamaların belirlenmesi :Disiplin eylemi cezalı veya cezasız olabilir.
  Ceza öncesi araştırmalar :Cezalandırmadan önce personelin dosyası incelenir.Performansı, kıdemi ve bağlılığı cezayı hafifletebilir.Olayı araştırmalı, açıklama ve delil sunma fırsatı vermek için kendisi ile görüşme yapmalıdır.
  Cezanın suça uygunluğu :personelin kendisine önceden bildirilmiş kuralları isteyerek ihlal ettiği, ceza uygulamasını gerektiren davranışlar disiplin suçları olarak kabul edilir.
  Hafif suçlar :Mesai bitmeden işi bırakma, aylaklık etme, toplantılara katılmayı ihmal etme, geç gelmeyi adet edinme, temizliğe dikkat etmeme, işletme ürünlerini yetkisi dışında satma, araç gereci amç dışında kullanmadır.
  Orta şiddetli suçlar :İzinsiz işletmeyi terk etme, amirine kasıtlı yanlış bilgi verme, amirin emrine sebepsiz uymamadır.Para cezası ve rütbe indirme uygulanır.
  Ağır suçlar :Hırsızlık, sabotaj, personele saldırgan davranma, görevini kötüye kullanma, emirlere şiddetle başkaldırma, makine araç gereci izinsiz dışarıya çıkarmadır.
  Ceza uygulamasında sıcak soba kuralı :Ceza uygulamasının önceden uyarma, çabukluk, tutarlılık ve kişisizlik esaslarına dayanan bir eylem olması gerektiğini vurgulayan bir öneriler bütünüdür.Suç sayılan davranışlara uygulanacak cezaların önceden bildirilmesi ve açıklanması gerekir.Ceza, davranışla arasındaki ilişki zayıflamadan uygulanmalıdır.
  İtiraz :personelin tatminsizlik hissettiği bir konuyu işletme yönetimi veya sendika temsilcisine yazılı olarak bildirmesidir.
  Sendika, yönetimin uygulamalarını sorgulama hakkına sahiptir.Sendikasız personel de itiraz hakkına sahiptir.İtiraz süreci disiplin sürecinin hem karşıtı hem de tamamlayıcısıdır.İtirazın çözümlenene memesi durumunda son merci iş mahkemeleridir.


  İNSAN KAYNAKLARI (FİNAL) ÜNİTE 12

  İşletmelerde sağlık ve güvenlik politikalarının oluşturulmasını etkileyen faktörler nelerdir?

  Yasal düzenlemeler :Anayasamızda, ülkemizin imzaladığı uluslar arası sözleşmelerde, 4857 sayılı iş kanununda, Borçlar kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Deniz iş kanunu, Basın iş kanununda yer almaktadır.
  Sendikalar :Sendikalarda bu konuda çalışmalar yapmalıdır.
  Yönetimin tutumu ve maliyeti :İşverenler maliyeti ne olursa olsun öncelikle yasal zorunluluklara göre önlemler almak zorundadır.Sonuçta maddi kayıplar işletmeye ek maliyet getirmektedir.
  Teknoloji :Kullanılan teknoloji ve üretim teknikleri işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki uygulamaların niteliğini etkilemektedir.

  İş görenlerin performansını etkileyen sağlık problemleri neler olabilir?
  1 )Meslek hastalıkları :506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nun11. maddesine sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple ya da işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici ya da sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir.Nedenleri şunlardır.
  ·1 Kimyasal etkenler
  iziksel etkenler
  Biyolojik etkenler
  Sosyo- psikolojik etkenler
  2 )Stres :Genel olarak birey üzerinde, karşı koyma yeteneklerini ve kaynaklarını aşan istekler olduğunda ortaya çıkan, bireysel özelliklerin ya da psikolojik süreçlerin de dolaylı olarak etkilendiği, fizyolojik ya da psikolojik tepkiler bütünüdür.
  Bireysel nedenler :İşgörenleri olumsuz etkileyen stres özel hayatlarındaki bazı problemlerden ve değişikliklerden kaynaklanabilmektedir.
  Örgütsel nedenler :İşgörenin kapasitesini aşan talepler, rol çatışmaları, sosyal çatışmalar, örgütün yapısı, yönetim stilidir.
  3 )Alkol bağımlılığı
  4 )Uyuşturucu bağımlılığı
  Alkolizm nedir nedeneleri nelerdir?
  Herhangi bir alanda çeşitli nedenlerle alkol almaya gereksinim duymaktır.
  Alkol kullanımına yol açan nedenler
  Psikolojik faktörler :Stres
  Biyolojik faktörler :Kalıtımla ilişkilidir.
  Demografik faktörler :Yaş, cinsiyet, medeni durum ve gelir durumu etkili olmaktadır


  İş kazası nedir?
  Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara ve üretimin bir süre durmasına yol açan olaylara denir.
  Nedenleri :İnsani ve çevresel ( örgütsel ) faktörler olarak ikiye ayrılır.
  İnsani faktörler :İş kazalarının % 95 ni kapsar.İş tatminsizliği, güvensizlik, ihmalcilik, disipsizlinsizlik, tedbirsizlik, uyumsuzluk, sters, monotonluk, zihinsel yorgunluktur.
  Örgütsel faktörler :İşletmedeki güvensiz koşullardan kaynaklanır.Makinenin hatalı yerleştirilmesi, koruma araçlarının kullanılmaması, makinelerin bakımsızlığı, gürültü, ısı, ışık, radyasyon, işin kendisi, iş takvimi, işyerinin psikolojik atmosferidir.
  Kaza önlemede kullanılan mekanizmalar :Eğitim, Beceri kursları, Teknik destek, Yaptırımlardır.
  İNSAN KAYNAKLARI (FİNAL) ÜNİTE 13

  Sendika nedir?
  İşçilerin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için kurulan mesleki örgütlerdir.
  İşçi sendikalarının baş amacı üyelerinin ekonomik ve toplumsal çıkarlarını işveren karşısında korumaktır.
  Sendikacılık hareketi endüstri devrimi ve endüstrileşmenin yarattığı ekonomik ve toplumsal koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.Endüstrileşmenin ilk başladığı ülke olan İngiltere’ de ortaya çıkmıştır.İlk işçi örgütü ise 1792’ de bir ayakkabıcının kurduğu ve Londra Yazışma Derneği adını taşıyan dernektir.1800 yılında çıkarılan Birleşme Kanunu ile her türlü örgütlenme yasaklanmıştır.Sendikalaşma ilk kez İngiltere’ de serbest bırakılmıştır.
  Sendikaların işlevleri
  Üyelerinin istihdam koşullarını içeren toplu iş sözleşmesini pazarlık etmek ve yürütmektir.
  Sendikalardan sağladığı yararlar nelerdir?
  Ekonomik yararlar
  İş güvencesi
  Yönetimin tutumuna karşı güvence
  Sosyal ihtiyaçları karşılama
  Sendikanın sunduğu hizmetlerden yararlanma
  Sendikaların türleri nelerdir?
  İşyeri sendikaları :Aynı işyerinde çalışan işçileri bir araya getiren ve faaliyeti o işyeri ile sınırlı olan sendikalardır.
  Meslek sendikaları :İş kolu ve işyeri ayırımı yapmaksızın aynı meslekte çalışan işçileri bir araya getiren sendikalardır.
  İşkolu sendikası :Mesleki farklılıkları dikkate almaksızın bir işkolunda ya da endüstride çalışanların tümünü örgütleyen sendikalardır.


  İşyeri sendika temsilciliği
  ılı Sendikalar Kanununa göre toplu iş sözleşmesinin tarafı olan sendika
  50 işiye kadar 1
  51-100 2
  101-500 3
  501-1000 4
  1001-2000 6
  2000 den fazla ise 8 temsilci tayin edebilir.
  Toplu pazarlık süreci (ünite 13 dvm)
  1 )Pazarlık için hazırlık ve taleplerin belirlenmesi :Objektif ölçülere dayanan talepler belirlenir.
  2 )Görüşmeye çağrı :Taraflardan biri diğer tarafı görüşmeye çağırır.
  3 )Toplu görüşme :Tarafların bir araya gelip görüşmeleridir.
  Toplu iş uyuşmazlıkları :Anlaşma olmaması durumunda toplu iş uyuşmazlığı ortaya çıkar.
  Çıkar uyuşmazlığı :Varolan bir hakkın değiştirilmesi ya da yeni bir hakkın meydana getirilmesi amacıyla çıkarılan uyuşmazlıklardır.
  Hak uyuşmazlığı :İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin dayanağını oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve hizmet akdi hükümleri ile taraflara sağlanan haklarla ilgili olarak taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklardır.Çözüm yeri iş mahkemeleri olup grev yasaktır.
  Uyuşmazlıkların çözüm yolları
  1 )Uzlaştırma :Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde üçüncü bir kişi ya da kurulun araya girerek uyuşmazlığın çözümünde taraflara yardımcı olmasıdır.
  2 )Arabuluculuk :Taraflara yardımcı olmakta, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için çaba harcamaktadır.Anlaşma olmazsa üçüncü kişi görevine devam eder çözüm üretir ve tavsiye eder.Taraflar tavsiyeleri kabuletmekte serbesttir.
  3 )Hakem :İş uyuşmazlıklarının çözümünde karar verici bir organdırlar.
  Zorunlu hakemlik :Grev ve lokavtın yasak olduğu durumlarda uyuşmazlığın çözümünde kesin kararı verir.Taraflar karara uymak zorundadır.
  Gönüllü hakemlik :Uyuşmazlığın herhangi bir aşamasında taraflar aralarında anlaşıp hakeme başvururlar.Taraflar karara uymak zorundadır.
  Toplu iş uyuşmazlıklarında mücadeleci çözüm yolları
  Grev :Çalışma koşullarını kendi lehlerine değiştirmek ve yeni haklar ve menfaatler sağlamak amacıyla işçilerin çoğunun aralarında anlaşarak belirli ya da belirsiz bir süre çalışmayı ret etmeleri durumudur.
  Lokavt :İşverenin işyerinde faaliyetin durmasına neden olacak şekilde, işçileri topluca işten uzaklaştırmasıdır.Grev ve lokavtın yasak olduğu ve ertelendiği durumlarda, toplu iş uyuşmazlıklarını Yüksek Hakem Kurulu çözmektedir.
  İNSAN KAYNAKLARI (FİNAL) ÜNİTE 14

  İnsan kaynakları bilgi sistemi nasıl olur?
  Bir işletmenin insan kaynakları fonksiyonunun etkin bir biçimde işlemesine yardım etmek için, işletmenin insan kaynaklarıyla ilgili bireysel ve tüm insan kaynakları faaliyetleriyle ilgili örgütsel verilerin toplanması, saklanması, güncelleştirilmesi, stratejik ve yönetsel kararlar verilmesine yardımcı olacak biçimde bilgi haline dönüştürülmesini sağlayan bilgi sistemidir.
  İnsan kaynakları bilgi sisteminin yararları nelerdir_
  Veri doğruluğunda artış
  İşlem hızında artış sağlanması
  Kaliteli ve gelişmiş sonuçlar yaratması
  Verimlilikte artış sağlanması
  İnsan kaynakları bilgi sisteminin insan kaynakları fonksiyonlarında kullanılması nasıl olur?
  İnsan kaynakları planlaması
  Personel seçme ve yerleştirme
  Ücret yönetimi
  Eğitim ve geliştirme :En çok görülen eğitim uygulaması kurslara katılımdır.
  Endüstriyel ilişkiler
  Faaliyetlerin web ortamında gerçekleştirilmesinin birnci nedeni bürokrasinin azaltılması ikinci nedeni ise maliyetlerin düşürülmesidir.
  İ
  nsan kaynakları Final Dipnotlar

  8. Ünite
  Sistemin toplam performansına, örgütsel performans denir.
  Miktar standadı cıktıların yada sonuçların kontrolüne kolaylık getiren sayısal kurallar ortaya atan standartlardır.
  Personelin bilgisin, becerisini ve davranışlarını içeren segilenebilir özelliklerini tanımlayan kriter yetkinliğe dayalı kriterdir.
  Performans değerleme süresinin en temel aşaması performans planlamadır.
  Performans değerlemede karşılaşılan hatalar; yanlış yöntem seçimi, işin düzenli olmamasıi, ortam, gözlemcinin hatası ve kullanılan araç ve gerecten kaynaklanır.
  Performansın potansiyelini belirlemeye dayalı yöntemler; amaçlara göre yönetim, değerleme merkez yönetimi ve psikolojik değerlemedir.
  9. Ünite
  Adil bir ücret yapısının kurulmasını etkileyen temel unsurlar; iş analizi, iş tanımı, iş değerlemesi ve performans değerlemedir.
  10. Ünite
  İşerin aralarındaki önem ve güçlük farklılıklarını ya da benzerliklerini dikkate alarak sıralanmasını ve objektif bir ücret değer ilişkisinin kurulmasını sağlayan tekniğe iş değerlemesi denir.
  İş değerleme yöntemleri: siralama yöntemi, puan verme sınıflama ve faktör karşılaştırma yöntemleridir.
  İş değerlemesiyle; adil ve dengeli bir ücret yapısı oluşturulmaya çalışılır.
  11. Ünite
  Disiplin işlevinin işletme örgütü içinde öneminin artmasına etki eden unsurlar; işletmenin büyümesi, çalışanların eğitim ve beceri düzeylerinin yükselmesi çalışma yasaklarının çıkarılması ve sendikacılığın geliştirilmesidir.
  İş verenin ceza uygulama yetkisi sendikalar tarafından uygulanır.
  Yapıcı disiplinde amaç; personelin istenmeyen davranışlarını cezalandırmadan engellemektir.
  Düzeltici disiplin de ise amaç; istenmeyen davranışın ceza uygulamasıyla sona erdirilmesidir.
  Personelin hareketlerinin kurallara uygun olup olmadıgına karar veren merci komuta yöneticidir.
  12. Ünite
  Personelin çalışması sırasında karşılaştıkları, üretimden kaynaklanan çeşitli faktörlere bağlı olarak iyilik halinin bozulmasına meslek hastalığı denir.
  13. Ünite
  Başlıca sendika türleri ; konfederasyon , federasyon , birlik , iş yeri sendikası, iş kolu sendikası ve meslek sendikasıdır.
  Osmanlı imp. Bilinen ilk işçi sendikası 1871 de amelpever cemiyeti adlı sendikadır.
  İlk sendika 1947 de yürürlüğe girmiştir.
  Güçlü bir sendikal hareket oluşturmak temel amacını alan sendikal örgütlenme modeli iş kolu sendikasıdır.
  14. Ünite
  Endüstiryel ilişkiler modulünün en temel amacı çalışanlara destekleyici bir iş ortamı yaratmaktır
   

 4. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  SERMAYE PİYASASI (FİNAL) Ü N İ T E 8
  Kolektif yatırım kurumları nelerdir?
  Sermaye piyasasında faaliyet gösteren ve yatırımcı bireylerin dışındaki özel veya tüzel bireylerce ülkenin ilgili yasaları ve bu yasalara göre çıkarılmış olan tebliğler hükümlerine göre kurulan ve tüzel kişiliğe sahip olan kurumlardır.Birleştirilmiş kaynakların fon yönetimini profesyonelce yapan kuruluşlardır.
  Oluşmasının nedenleri:
  Bireysel yatırımcının bilgi ve beceriye sahip olmaması
  Bireysel tasarruf hacminin çeşitlendirilmiş portföy oluşturmaya yetmemesi
  Uzmanlığın gerekli olması
  Portföy çeşitlendirilmesi yoluyla riski azaltmaları
  Analiz ve araştırma giderlerinin yüksek olması
  Kolektif yatırım kurumlarının yatırım politikaları nelerdir
  Genel amaçlı adi hisse senedi fonları: Fonların uzun sürede sermaye ve gelir büyümesi sağlayacak adi hisse senetlerine, bunlara dönüştürülebilen tahvil ve öncelikli hisse senetlerine yatırıldığı fondur.Büyüme fonları da denir.
  Dengeli fonlar :Çeşitli yatırım araçlarına yönetimin inancı doğrultusunda riski azaltacak şekilde yatırım yapmaktır.
  Özel amaçlı fonlar :Özel amaçlara göre politikalarını saptayan kollektif yatırım kurumlarıdır.Vergisiz devlet tahvillerinden oluşturma, uluslararası sermaye piyasası menkul kıymetlerden oluşturma amaçlarına yönelik portföy oluşturulur.
  Likit varlık fonları :Enflasyona bağlı faiz oranları artışı sonucunda ortaya çıkmıştır.Yüksek faiz getiren, az riskli ve kısa süreli hazine bonosu, banka mevduatı, finansman bonosu gibi para piyasası araçlarından oluşturulan fonlardır.
  Endeks fon :Borsada yer alan hisse senetlerini endekste yer aldıkları oranlarda portföye dahil edilerek oluşturulan fonlardır.Amaç piyasanın getirisini yakalamaktır.Endeksi izleyen pasif bir fondur.
  Yatırım Ortaklıkları türleri nelerdir?
  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı :Gayri menkullere ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak amacıyla kurulan fonlardır.
  Yatırım Ortaklıkları: Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan ortaklıklardır.
  AŞ biçiminde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulurlar.
  SPK ve TTK hükümlerine göre kurulurlar.
  Kendi pay senetlerini alamazlar.
  Sermaye tavanına kadar yönetim kurulu kararı ile hisse senedi çıkararak fon toplarlar.
  A tipi yatırım ortaklıkları: Sadece hisse senedine yatırım yapmak amacıyla kurulan yatırım ortaklığıdır.


  Fon türleri nelerdir?

  Tahvil ve bono fonu :Kamu ve özel sektör borçlanma senedinden oluşturulmuş fondur.
  Hisse senedi fonu :Özelleştirme kapsamındakiler dahil, Türkiye’de kurulmuş AŞ’lerin hisse senetlerinden oluşur.
  Sektör fonu :Belirli sektördeki ortaklıkların menkul kıymetlerinden oluşturulmuş fondur.
  İştirak fonu :Tebliğde tanımlanmış iştiraklerce çıkarılmış menkul kıymetlerden oluşur.
  Grup fonu :Belirli bir topluluğun menkul kıymetlerinden oluşan fondur.
  Yabancı menkul kıymetler fonu :Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı sermaye araçlarından oluşturulmuş fondur.
  Karma fon :portfoyünün tamamı hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer değerli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin % 20’sinden az olmayan fondur.
  Likit fon :Vadesi 90 günden az kalmış sermaye piyasası araçlarından oluşan fondur.
  Değişken fon :portföy sınırlamalarına girmeyen fondur.
  Endeks fon :Endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da seçilen kısmından oluşan fondur.
  A tipi fon :portfoyün en az % 25’i hisse senedinden oluşan fondur.
  B tipi fon :portföyde % 25’den az hisse senedi olmasıdır.
  Özel fon :Katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fondur.
  Emeklilik yatırım fonu :Emeklilik sigorta şirketlerince kurulan katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların işletilmesi amacıyla oluşturulan fondur.
  Süresiz kurulan fonların sona erme sebepleri nelerdir?
  Fon kurucusunun kurulun görüşünü alarak 6 ay önceden fesih ihbarı yapması
  Kurucunun fon kurma koşullarını kaybetmesi
  Endeks fondaki korelasyon katsayısının fon iç tüzüğünde belirtilen değerin altına düşmesi
  Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun maliyetlerini karşılayamaması
  Fonların birleştirilmesi :Aynı kurucunun kurduğu birden fazla fon kurucusunun ya da gerekli hallerde SPK’nun talebi ile birleştirilebilir
  SERMAYE PİYASASI (FİNAL) Ü N İ T E 9
  Merkez Bankaları nedir?
  Ekonomik istikrar ve büyümeyi sağlamaya katkıda bulunacak parasal önlemler alan, paranın iç ve dış değerini ekonomiye yarar sağlayacak düzeyde tutmaya çalışan ve ekonominin ihtiyaç duyduğu krediyi veren kurumlardır.
  Dünyada ilk Mrkez Bankası 1694 yılında kurulan Bank of England’ dır.
  Uluslararası Maliye Konferansı :1920 yılında Brüksel’de yapılmıştır.İki önemli karar alınmıştır.
  Merkez Bankaları özerk olmalıdır.Tüm ülkelerde merkez bankası kurulmalıdır.
  Cenova Konferansı :1922’deki bu konferansda ek olarak ülkelerin merkez bankaları arasında işbirliği kurulması kararı kabul edilmiştir.
  T.C merkez bankası 1930’da kabul edilen yasa ile 3 Ekim 1931’de kurulmuş, 1 Ocak 1932’de çalışmaya başlamıştır.
  Osmanlı Devletinde bu yetki Osmanlı Bankasına verilmiştir.
  Eurosistem :Euro’yu kullanan AB üyesi ülkelerin Merkez Bankalarının oluşturduğu bir sistemdir.Temel amacı fiyat istikrarıdır.
  Merkez Bankası :TCMB AŞ. statüsünde özerk bir kuruluştur.Hisselerinin % 50’den fazlası hazineye aittir.
  Başkan ( Guvernör ) :En üst yöneticidir.Bakanlar Kurulu tarafından 5 yıl için atanır.
  Genel Kurul :Ortaklardan oluşur.Her yıl toplanır.
  Banka Meclisi:Altı üye ve başkandan oluşur.
  Yönetim Komitesi :Başkan ve başkan yardımcılarından oluşur.Görev süresi 3 yıldır.
  Para Politikası Kurulu :25.04.2001’de kurulmuştur.
  TCMB’nin Görevleri nelerdir?
  Açık piyasa işlemleri yapmak
  TL’nin iç ve dış değerini korumak
  Reeskont ve avans işlemleri yapmak
  Ülkenin altın ve döviz rezervini yönetmek
  Zorunlu karşılık ve disponibilite oranlarını belirlemek
  TL’nin hacim ve tedavülünü düzenlemek
  Para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbir almak
  Mali piyasaları izlemek
  Bankanın mevduat türü ve vadelerini , özel finans kurumlarının katılma hesaplarının vadelerini belirlemek
  TCMB’nin Yetkileri nelerdir?
  Banknot ihraç yetkisi
  Hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit etme ve uygulama
  Para politikası araçlarını belirleme ve kullanma
  Olağanüstü hallerde TMSF’ye avans vermek
  Bankalara kredi vermek
  Bankaların mevduat faiz oranlarını belirlemek
  Mali piyasaları izlemek amacıyla bilgi toplamak
  SERMAYE PİYASASI (FİNAL) Ü N İ T E 10
  Ticaret Bankaları :Tasarruf sahiplerinin mevduatlarını kabul ederek bu mevduatları kredi ( kısa ve orta vadeli ) gereksinmesi duyan kişi ve kuruluşlara aktarmaktadır.Dünyada ilk ticaret bankası Bank of Nord Amerika (1782)dir.
  Ticaret bankalarının var oluş nedeni :Finansal piyasalarda kısa süreli yatırım yapmak veya harcanabilir nakdini emin bir yerde depo ederek o depo aracılığıyla harcamak isteyen bireylerin taleplerine cevap vermektedir.
  24 Ocak 1980 kararlarından sonraki gelişmeler nelerdir?
  Faiz oranlarının belirlenmesi bankalara bırakılmıştır.
  Banka kurma ve şube açma kolaylaştırılmıştır.
  Dış piyasa ilişki ve işlemleri kolaylaştırılmıştır.
  Yeni ürünler sunulmuştur.
  Bankaların fon kaynakları nelerdir?
  Öz kaynaklar :Ödenmiş sermaye ile yedek akçelerin toplamından geçmiş yılların zararı ( varsa ) düşülerek bulunur.
  Ödenmiş Sermaye :Ortaklar tarafından taahhüt edilmiş sermayenin fiilen ödenmiş kısmıdır.
  Yabancı Kaynaklar :Vadeli ve vadesiz mevduatlardır.Vadesiz mevduatın miktarı yüksekse banka için risk yaratır.
  Ticari Bankaların Yurtiçinden Sağladıkları Krediler nelerdir?
  Bankalar arası para piyasası :
  Reeskont işlemleri
  Alınan nakti teminatlar
  Çeşitli fon kesintileri
  Borçlu cari hesapların alacak bakiyeleri ve faiz zamanlama farklılıkları
  Bloke paralar
  Elektronik bankacılıkta biriken paralar ve diğer kaynaklar
  Bankanın organları :Genel kurul, Yönetim Kurulu ( en az beş kişi ), Genel Müdürlük, Şubeler ve Denetleme Kuruludur.
  Bankaların vereceği kredi limitleri : Gerçek ve tüzel kişilere, öz kaynaklarının % 25’ den fazlasını kredi olarak veremez.

  SERMAYE PİYASASI (FİNAL) Ü N İ T E 11
  Yatırım Bankası :Sanayi işletmelerinin orta ve uzun vadeli çalışma ve duran varlık yatırımları için gerekli kredileri sağlayan bankalardır.
  Sermaye pazarının birincil kesiminde A.O.’ların çıkaracakları menkul kıymetlerin ihracına aracılık etme amacıyla kurulmuş finansal kuruluştur.Adı bankadır ama banka değildir.
  1.Kalkınma Bankalarının özellikleri nelerdir?
  Mevduat alamazlar.
  Öz kaynak ve fonlarını işletmelerin yatırımlarında kullanırlar.
  Dünya Bankası ve Avrupa Bankasından ucuz kaynak sağlarlar.
  Sermaye şirketidirler.Hisse senetlerini satarak sermayesini oluşturur.
  Sermayeleri özel bireye veya devlete aittir.
  Kalkınma Bankalarının temel görevi :Gelişme aşamasında olan ülkeler ile bölgeler ve sektörlere orta ve uzun vadeli finans kaynağı aktarmaktır.
  Türkiye’de faaliyet gösteren Kalkınma Bankaları nelerdir?
  Türkiye Kalkınma Bankası :1975 yılında Devlet Sanayi ve işçi Yatırım bankası A.Ş ( Desiyab ) adıyla kurulmuştur.1989 yılında T.C. Turizm Bankasına katılmıştır.
  Türkiye İhracat Kredi Bankası ( Eximbank ) [​IMG]evlet Yatırım Bankası 1964 yılında K.İ.T.’lerin yatırım kredisi ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur.
  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ( TSKB ) :Özel sektöre ait tek bankadır. Kurucuları T.C hükümeti, Merkez Bankası, Türkiye’de faaliyet gösteren ticaret bankalarıdır.
  SERMAYE PİYASASI (FİNAL) Ü N İ T E 12
  Özel Finans Kurumları ( ÖFK ) ne demektir?
  Dini nedenlerle faiz almak istemeyen kişilerin finansman ihtiyaçları için, tasarruflarını değerlendirmeleri ve modern bankacılık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla, faizle çalışan klasik bankalara alternatif olarak kurulan mali kuruluşlardır.
  Kuruluş amaçları ;
  Dini sebeplerle tercih
  Atıl duran altın ve dövizi ekonomiye kazandırmak
  İnançları nedeniyle tercih edenlere modern bankacılık hizmeti vermek
  Arap kaynaklı sermayeyi çekmek
  Fon kullandırma yöntemleri nasıl olur?
  Üretim desteği :İşletmenin ihtiyacı olan hammadde bedeli satıcıya ödenir ve işletme vadeli borçlandırılır.
  Bireysel finansman desteği :Ticari işlerin finansmanında kullanılmak şartıyla mal ve hizmet bedellinin alıcı adına satıcıya ödenerek, alıcının borçlandırılmasıdır.
  Kâr zarar ortaklığı :Fon kullanacak gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinden doğan kâr ve zarara katılma işlemidir.
  Finansal kiralama :Finansal kiralama kanununa uygun olarak taşınır veya taşınmazların ÖFK tarafından temin edilerek kiraya verilmesidir.
  Mal karşılığı vesaikin alım satımı [​IMG]ış ticaret ve kambiyo mevzuatı çerçevesinde, yazılı bir akde istinaden mal karşılığı vesaikin ÖFK tarafından peşin alınıp, vadeli fon kullanana daha yüksek bir fiyattan satılmasıdır.
  Ülkemizde faaliyet gösteren Ö.F.K.’ ları
  1 )Albaraka Türk 2 )Anadolu Finans 3 )Asya Finans 4 )Family Finans 5 )Kuveyt Türk Finans
  Güvence Fonu nedir, kaynakları nelerdir ?
  ÖFK’ larında özel cari ve kâr zarara katılma hesaplarında toplanan tasarrufların güvence altına alınması amacıyla Özel Finans Kurumları Birliği bünyesinde kurulan fondur.( 50 bin YTL ‘si güvence altındadır.)
  Güvence Fonunun Kaynakları
  ·1 Güvence primleri
  Zaman aşımına uğrayan hesaplar
  Kurucuların yatırdığı asgari sermayenin % 10 kadar sisteme giriş payı
  Devre konu hisse senetlerinin % 1’ i
  Adli ve idari para cezaları
  Güvencefonu mevcudunun gelirleri
  Sosyal Güvenlik ( İLO’ ya göre ) nedir özellikleri nelerdir?
  Halkın işsizlik, hastalık, yaşlılık, ölüm sebebiyle geçici veya sürekli olarak kazançtan mahrum kalması nedeniyle düşeceği fakirliğe karşı tıbbi bakımdan dolayı, çocuk sayısının artması ve analık halinde korunmasına yönelik genel tedbirlerdir.
  T.C. Emekli Sandığı nedir?
  1950 yılındakamu kesiminde çalışan memur ve askeri personelin emekli ve maluliyetinde, ölüm halinde ise dul ve yetimlerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
  Sosyal Sigortalar Kurumu nedir
  Hizmet akdiyle çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla 1946’ da kurulmuştur.
  Bağ- Kur nedir?
  Belirli bir prim karşılığında devlet eliyle esnaf sanatkarlar ve bağımsız çalışan vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlamak üzere 1971’ de kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşudur.
  Bazı tanımlar:
  Sigorta :Kanun ve sözleşme dahilinde tesadüfi olarak meydana gelen ve para ile ölçülebilen riskin, hasar olayını birlikte karşılamak amacıyla oluşturulan organizasyondur.
  Prim :Rizikoya iştirak payıdır.
  Reasürans :Sigorta şirketlerinin mali yapılarına göre almış oldukları risklerden kapasitelerini aşan kısımlarını başka şirkete devretmeleridir.
  Konservasyon :Sigorta işletmesinin devredemediği kendinde kalan tutardır.
  Sedan :Riski devreden sigorta işletmesidir.
  Reasürör :Sedan şirketten reasürans yoluyla iş alan şirkettir.
  Retrosesyon :Reasürans işletmesinin üstlendiği riskleri başka reasürlere devretmesidir.( İkinci derece reasürans )
  Koasürans :Tek bir riski birden fazla reasüransın paylaşmasıdır.
  Jeran :Koasüransa öncülük yapan işletmedir.
  Türkiye’ de uygulanan sigorta türleri
  Kasko :Aracın yanma, çalınması ve kaza hasarlarını güvence altına alır.
  Konut :Binayı ve içindeki eşyaları güvence altına alır.Ana teminat yangındır.Para ve mücevher kapsam dışıdır.
  Zorunlu Trafik :Zorunlu olup karşı tarafın hasarını bedeni ve maddi hasarını güvence altına alır.Yaptırmayanın aracı bağlanır, otoparka çekilir.
  Zorunlu deprem ( DASK ) :2000 yılında çıkmıştır.75 binYTL’ ye kadar güvece altına alır.
  Sağlık :Hastalık, ilaç ve tedavi giderlerini kapsar.
  Yıllık Hayat :Vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süre ile güvence altına alır.
  Seyahat :Yurt içi ve dışı yolculukta hastalık, kaza ve bagaj kaybolması riskini güvence altına alır.
  Ferdi kaza :Kaza halinde vefat ve süreklilik riskini bir yıl süreyle güvence altına alır.
  Bireysel emeklilik sisteminin yararları ( 7 Ekim 2001 )
  Büyük ve uzun vadeli fon imkanı sağlar.
  Sermaye piyasasında entrüman oluşturur.
  Kamu ve özel sektöre uzun vadeli kredinin yanı sıra istihdam ve üretim artar.
  İhracat ve yurt içi tüketim artar.
  SERMAYE PİYASASI (FİNAL) Ü N İ T E 13
  Türkiye’ de kamuyu aydınlatma yolları nasıldır?
  İki şekilde yapılır.
  Kamuyu gerektiğinde aydınlatma
  Halka açıkA.Ş.’ lerin yeni menkul kıymet çıkarması
  Vekaleten oy kullanma
  Şirket devir alma
  Çağrı yolu ile hisse toplanması gibi kamuyu ilgilendiren konularda bilgilendirme yapılır.
  Kamuyu periyodik olarak aydınlatma
  Menkul kıymetleri kurul kaydına alınmış A.Ş.’ nin mali tabloları ve tabloları GKMİ ve standartlarına uymak suretiyle düzenlenerek kamuya sunulmasıdır.Kurula tabi kuruluşların halka açıklanacak mali tablolar, denetim raporu ve duyuruların ne şekilde yapılacağı ve kamuya duyurmak SPK’ nın işidir.
  Türkiye’ de bağımsız denetim nasıl olur?
  Bağımsız denetleme ( Dış ) [​IMG]enetim kuruluşlarınca görevlendirilen denetçiler tarafından bu kuruluşlar adına denetim standartlarına göre incelenmesi ve bu incelemenin sonuçlarına dayanarak mali tabloların 2499 sayılı kanuna göre gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır.
  Denetim kuruluşunu SPK belirler.
  Denetim türleri nelerdir?
  Sürekli denetleme :Her yıl yapılan denetlemedir.
  Özel denetim :Menkul kıymetlerini halka arz etmek için SPK ‘ nın izin talep eden ortaklıklar ile 2499 sayılı kanun kapsamında olup ta birleşme, devir ve tasfiye durumunda bulunan kuruluşların denetlenmesidir.
  İsteğe bağlı denetim [​IMG]ış denetleme kapsamı dışında kalan ortaklıkların denetlenmesidir.
  İçerdekilerin istikbaratı :İşletmeye ait olan bilgilerin, o işletmede çalışanlardan ya da bu kişilerden bilgi öğrenebilecek kişilerden elde edilmesine denir.
  İçerdekilerin ticareti :Şirket bilgilerini, kamuoyuna duyurulmadan öğrenme olanağı olan bireyin menkul kıymetleri satın almak veya elindeki menkul kıymetleri satmak suretiyle kâr elde etmesi veya zararını azaltmasına denir.
  SERMAYE PİYASASI (FİNAL) Ü N İ T E 14
  Uluslararası finansal piyasayı anlatınız?
  Ulusal fonların yabancılar tarafından veya yabancı fonların yerli kullanıcılar tarafından kullanıldığı piyasalardır.Temel fonksiyonu sınır ötesi fon akımına imkan sağlar.
  Yurtiçi piyasa :Bir finansal işlemin iki tarafının da aynı ülkede yerleşik kişi ve kurumlardan oluşmasıdır.
  Uluslararası piyasa :Taraflardan birinin yabancı bir ülkede oturması veya iş merkezlerinin başka ülkede olmasıyla oluşan piyasalardır.Londra, Tokyo, New York, Paris, Frankfurt, Zürih, Singapur, Hong Kong
  Uluslararası piyasaların 70’ lerden sonra gelişme sebepleri nelerdir?
  Ekonomik istikrarsızlık, belirsizliğin artması, Yeni finansal ürünlerin gelişmesi, Bilgisayar ve iletişimin gelişmesi
  Uluslararası piyasaların özellikleri :
  En önemli koşulu gelişmiş ekonomi ve siyasi istikrardır.
  Fon giriş - çıkışının rahat olması
  Maliyet avantajı sağlar.
  İşlem hacmi büyüktür, yasal sınırlamalar yoktur.
  Uluslararası para piyasaları : Kısa vadeli uluslararası fon arz ve talebin karşılaştığı piyasalardır.
  Eurodolar veya europara piyasası
  Euro kredi
  Euro borç senetleri
  Euro borç senetleri
  Uluslar arası sermaye piyasaları nelerdir?
  Tahvil ve hisse senedi olarak ikiye ayrılır.
  Uluslararası tahvil piyasası :Yabancı piyasalarda satılmak üzere yabancı para cinsiyle çıkarılan tahvillerin işlem gördüğü piyasadır.
  Yabancı tahvil piyasası :Bir yabancı paraya bağlı olarak çıkarılan ve o ülkede satışa sunulan tahvillere yabancı tahvil denir.Belli bir yabancı ülkede ve o ülkenin parası ile yasalarına uygun şekilde çıkarılmalıdır.ABD, İsviçre, Japonya ve Lüksemburg gibi.
  Sermaye Piyasası Final Dipnotlar
  8. Ünite
  İlk Yatırım Fonu 1822 De Belçika Da Gerçekleşti
  Katılım Belgesi, Yatırım Fonu Tarafından Hissedarlar Adına Yönetilen Portföyün Belirli Bir Oranını İfade Eder.
  Fon Portföyünün En Az % 51 Kamu Ve Özel Sektör Borçlanma Senetlerinde İse Buna Tahvil Ve Bono Fonu Denir.
  Yatırım Ortaklıkları Aktiflerinin % 5 İnden Fazla Taşınır Yada Taşınmaz Mal Edinemezler.
  9. Ünite
  Merkez Bankasının Senet Iskontosunda Uyguladığı Orana Reeskont Faiz Oranı Denir
  Merkez Bankasında İstikrarını Sağlamak Amacıyla Strateji Belirleyen Kurum Para Politikası Kurumudur.
  Avrupa Merkez Bankası(Ecb) Genel Konseyi 15 Üyeden Oluşur.
  Merkez Bankalarının Bağımsız Olmalarındaki Amaç Hükümetlerin Merkez Bankalarının Kamu Finansman Açığını Kapatmak İçin Kullanmalarını Önlemektir.
  Merkez Bankası Açık Piyasa İşlemleri Doğrudan Alım-Satım İle Repo – Ters Repodur.


  10. Ünite
  Modern İlk Banka 1782 De Abd De Kuruldu. Ülkemizde İse 1847 De İki Galata Bankeri Tarafından Bank-I Der Saadet Adıyla Kuruldu 1862 De İse Fransız Sermayesi İle Osmanlı Bankası Kurulmuştur.
  Ülke Dışından Sağlanan Fonların Ülke İçi Yada Ülke Dışında Kullanılmasına Hizmet Eden Bankacılık Kıyı Bankacılığıdır (Off Shore Banking)
  Bankalarca Kabul Edilen Mevzuatlar Karşılığında TCMB Nezdinde Bulundurulacak Olan Zorunlu Karşılığa Munzam Karşılık Denir.
  Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunun Kuruluş Amacı; Herhangi Bir Nedenle Mali Bünyesi Zayıflamış Ve Bankacılık Faaliyetlerini Yürütemeyecek Duruma Gelen Bir Bankanın Mevduatına Sahip Olan Tasarruf Sahiplerini Korumaktır.
  11. Ünite
  İşletmenin Mevcut Üretim Kapasitelerini Artırmak Üzere Yaptıkları Genişleme Yatırımlarına Tevsii Yatırım Denir.
  Orta Ve Uzun Süreli Kredi Veren Finansal Kurum, Yeniden İmar Ve Kalkınma Bankasıdır.
  Yapılacak Yatırımların Ekonomik, Teknik Ve Mail Açıdan Uygunluğunu Araştıran Rapor Fizibilite Raporudur.
  İşletmelere Büyüyüp Halka Açılıncaya Kadar Gerekli Sermayenin Karşılanmasına Yönelik Fonlara Risk Sermayesi Fonu Denir.
  Uluslar Arası İmar Ve Kalkınma Bankası (Ibrd) 1944 De Kuruldu
  Ulusal Kalkınma Bankalarının En Önemli Amacı Kredi Vermektir. Ve Ülkemizde Kurulan İlk Kalkınma Bankası 1925 De Sanayi Kalkınma Bankasıdır(Skb)
  İlk Özel Banka İse Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasıdır 1950 De Kurulmuştur.
  12. Ünite
  Öfk 20. Yy Da Başlamıştır (1970 Li Yıllarda ) İslam Kalkınma Bankası 1975de Kurulmuştur.
  13. Ünite
  Kantitatif Olmayan En Önemli Kaynak Faaliyet Raporudur. Olan En Önemli Bilgi Kaynağı İse Muhasebe Kayıtlarıdır.
  Bağımsız Dış Denetleme Ülkemizde 13-12-1987 De Yürürlüğe Girmiştir.
  14. Ünite
  Yabancı Hisse Senedine Temsilen Çıkarılan Ve Hisse Senetleriyle Aynı Hakları Sağlayan Menkul Kıymete Depo Sertifikası Denir.
  Uluslar arası Tahvil Ve Bono Piyasası Ters Repo İşlemleri 10.00 – 16.00 Saatleri Arasında İşlem Görür
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İşletme sınıf Final Forum Tarih
AÖF İşletme 4.Sınıf Final Soruları ve Cevap Anahtarı 2003-2008 Yılları Arası İndir SBS - ÖSS - Sınavlar 31 Temmuz 2009
AÖF İşletme 1.2.3.4.sınıf Final Soru ve Cevapları 2003-2008 Yılları SBS - ÖSS - Sınavlar 2 Haziran 2009
1.Sınıf Kamu,İşletme,İktisat 03-08 Final Soru ve Cevapları İndir SBS - ÖSS - Sınavlar 25 Mayıs 2009
İşletme Bölümü-3.Sınıf 2003-2008 Arası Final Soruları SBS - ÖSS - Sınavlar 28 Nisan 2009
İşletme 1.Sınıf 2003-2008 Final Soruları indir SBS - ÖSS - Sınavlar 28 Nisan 2009

Bu Sayfayı Paylaş