İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 16 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  iş ve sosyal güvenlik hukulu soruları ve cevapları

  1-) Aşağıdaki belgelerden hangisi tüm hükümetlere asgari geçim düzeyini güvence altına alacak bir sosyal güvenlik sistemini benimsemelerini önermiştir?
  A) Atlantik Paktı
  B) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
  C) Filadelfiya Bildirisi
  D) Avrupa Sosyal Şartı
  E) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu


  2-) 102 sayılı Sözleşme hangi yılda kabul edilmiştir?
  A) 1941
  B) 1945
  C) 1952
  D) 1960
  E) 1971


  3-) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 102 sayılı Sözleşmesini imzalayan her devletin sosyal risklerden en az kaç tanesine güvence vermesi gerekmektedir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5


  4-) Aşağıdaki sigorta kollarından hangisinin ülkemizde uygulaması yoktur?
  A) Yaşlılık
  B) Aile yardımları
  C) Malûllük
  D) Analık
  E) Hastalık


  5-) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu’nda asgari olarak sosyal risklerin sayısı kaç olarak belirlenmiştir?
  A) 3
  B) 4
  C) 6
  D) 7
  E) 9


  6-) Sosyal Güvenlik, terim olarak ilk kez aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
  A) Alman Sosyal Güvenlik Kanununda
  B) Beveridge Raporunda
  C) Yeni Zelanda Sosyal Güvenlik Kanununda
  D) Fransız Sosyal Güvenlik Kanununda
  E) ABD Sosyal Güvenlik Kanununda


  7-) Sosyal sigorta sistemi ilk olarak hangi ülkede doğmuştur?
  A) İngiltere
  B) Fransa
  C) Almanya
  D) İtalya
  E) Belçika


  :cool: İngiltere’de yaşlılık aylığı bağlanmasını sağlayan ilk kanun hangi yılda çıkartılmıştır?
  A) 1890
  B) 1893
  C) 1908
  D) 1911
  E) 1928


  9-) Fransa’da, primlerin sigortalıların ücretlerinden işveren tarafından kesileceğine dair düzenleme hangi yılda yapılmıştır?
  A) 1909
  B) 1910
  C) 1928
  D) 1930
  E) 1945


  10-) Yoksulluk sorununu ilk kez bir bütün olarak değerlendirip, bu sorunu tümüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan sistem hangisidir?
  A) Beveridge Raporu
  B) Yeni Zelanda Sosyal Güvenlik Sistemi
  C) ABD Sosyal Güvenlik Kanunu
  D) İngiliz Ulusal Sigorta Kanunu
  E) Bismark Kanunu


  11-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların eleştirilen yönlerinden biri değildir?
  A) İsrafa yol açması
  B) Bireyleri tembelliğe sürüklemesi
  C) Servet birikimini olumsuz etkilemesi
  D) Standart bir yardım miktarının olmaması
  E) Bireyin muhtaçlığını kanıtlamak zorunda olması


  12-) OYAK Temsilciler Kurulu en az kaç üyeden oluşur?
  A) 25
  B) 35
  C) 40
  D) 50
  E) 75


  13-) Genel sağlık sigortalılarının ayakta tedavide hekim muayene hizmeti için ödeyeceği katılım payı kaç TL’dir?
  A) 10
  B) 5
  C) 4
  D) 3
  E) 2


  14-) Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanların genel sağlık sigortalısı sayılmaları için Türkiye’deki yerleşim süresinin en az kaç yıl olması gerekir?
  A) 5 yıl
  B) 3 yıl
  C) 1 yıl
  D) 2 yıl
  E) 10


  15-) Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasının kapsamı dışındadır?
  A) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen hasta veya malûller
  B) Niteliği itibariyle bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde yevmiyeli olarak çalışanlar
  C) Aynı konutta birlikte yaşayan ve 3. derece dahil hısımlar arasında, aralarında dışardan kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar
  D) Askerlik hizmetini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay öğrencileri
  E) Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar


  16-) İşverenler, işyeri tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği ne kadar sürede Kurum’a bildirmelidir?
  A) 6 ay
  B) 3 ay
  C) 2 ay
  D) 1 ay
  E) 15 gün


  17-) Yanlış ve yersiz alınan sigorta primleri, alındığı tarihten kaç yıl içinde sigortalıya geri verilir?
  A) 15
  B) 10
  C) 12
  D) 24
  E) 13


  1:cool: Hem malûllük, hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bağlanacak aylığa ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Sadece yüksek olanı alabilir.
  B) Sadece malûllük aylığını alabilir.
  C) Sadece yaşlılık aylığını alabilir.
  D) Malûllük aylığının tamamını, yaşlılık aylığının yarısını alabilir.
  E) Her iki aylığı da alabilir.


  19-) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisinin temsilcisi yer almaz?
  A) Sağlık Bakanlığı
  B) Maliye Bakanlığı
  C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  D) Türk Tabipleri Birliği
  E) Milli Savunma Bakanlığı


  20-) Sigortalıya sürekli işgöremezlik geliri bağlanabilmesi için meslekte kazanma gücünü en az % kaç oranında kaybetmiş olması gerekir?
  A) % 20
  B) % 30
  C) % 10
  D) % 40
  E) % 60


  21-) Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, kaç gün prim ödemiş olması halinde yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanır?
  A) 5000
  B) 8000
  C) 9000
  D) 7500
  E) 7000


  22-) İtibari hizmet süreleri toplam kaç yılı geçemez?
  A) 5 yıl
  B) 4 yıl
  C) 3 yıl
  D) 2 yıl
  E) 1 yıl


  23-) İdarî para cezaları hakkında Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde hangi Kanunun hükümleri uygulanır?
  A) Kabahatler Kanunu
  B) Borçlar Kanunu
  C) İş kanunu
  D) Sosyal Sigortalar Kanunu
  E) Ceza kanunu


  24-) Genel sağlık sigortasının kapsamı dışında tutulan sağlık hizmetlerini kapsam içinde olan hizmetler gibi göstererek Kurum’u zarara uğratan sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının bu suçu ilk kez işlemeleri durumunda sözleşmeleri ne kadar süre için feshedilir?
  A) 1 yıl
  B) 6 ay
  C) 3 ay
  D) 1 ay
  E) 2 ay


  25-) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hangi yılda kabul edilmiştir?
  A) 2000
  B) 2003
  C) 2005
  D) 2007
  E) 2006


  26-) Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 2
  E) 1


  27-) Aşağıdakilerden hangisi Başkanlığın danışma birimlerinden biridir?
  A) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı
  B) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
  C) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
  D) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  E) Strateji Geliştirme Başkanlığı


  2:cool: İşyeri bildirgesinin Kuruma verilmesi en geç ne kadar süre içinde olmalıdır?
  A) Sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte
  B) Sigortalı çalıştırmaya başladıktan itibaren 15 gün içinde
  C) Sigortalı çalıştırmaya başladıktan itibaren 30 gün içinde
  D) Sigortalı çalıştırmaya başladıktan itibaren 3 ay içinde
  E) Sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten 1 gün önce


  29-) İşyerinde işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  A) Taşeron
  B) İşveren vekili
  C) Alt işveren
  D) Müteahhit
  E) İşçi temsilcisi


  30-) Sigortalılığın sona ermesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Hizmet akdi ile çalışanların, hizmet akdinin sona erdiği tarih
  B) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyetlerine son verdikleri tarih
  C) Köy ve mahalle muhtarlarının, görevlerinin sona erdiği tarih
  D) Şirket ortağı olanlar için, şirketin iflasına veya tasfiyesine karar verildiği tarih
  E) Kamu kurumunda çalışanların, geçici görev ile yurtdışına çıktıkları tarih


  Cevaplar:

  1-)
  C

  2-)
  C

  3-)
  C

  4-)
  B

  5-)
  C

  6-)
  E

  7-)
  C

  :cool:
  C

  9-)
  D

  10-)
  B

  11-)
  D

  12-)
  D

  13-)
  E

  14-)
  C

  15-)
  D

  16-)
  E

  17-)
  B

  1:cool:
  A

  19-)
  B

  20-)
  C

  21-)
  C

  22-)
  A

  23-)
  A

  24-)
  D

  25-)
  E

  26-)
  A

  27-)
  E

  2:cool:
  A

  29-)
  B

  30-)
  E

  alıntı

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İş Sosyal Güvenlik Forum Tarih
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kuruluş Amacı Konu Dışı Başlıklar 30 Mayıs 2011
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Test Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2011
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2011
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ara Sınav Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2011
25.12.2010 Tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Sınavı Giriş Belgesi SBS - ÖSS - Sınavlar 21 Aralık 2010

Bu Sayfayı Paylaş