İçtihadın dinimizdeki yeri nedir?

'Dini Sorular ve Cevaplar' forumunda Dine tarafından 23 Ekim 2009 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  İçtihadın dinimizdeki yeri nedir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İçtihadın meşruiyeti Kur'an'm şu âyeti ile sabittir

  "Onlara emniyet ve korkudan bir haber geldiği zaman onu ifşa ederlerdiEğer onu Peygambere veya aralarından re'y sahibi olanlara arz etselerdi elbette ki, o re'y sahiplen (hal ve maslahata göre) içtihat ve istihraç ederlerdi"

  Medine'ye hicret eden Müslümanlar, kısmen emniyete kavuşmakla beraber, bütünüyle rahat değillerdi Her an Mekkelilerin saldırısına uğrama ihtimalleri vardı Halk arasında zaman zaman "geldiler, geliyorlar" şeklinde dedikodular yayılmaktaydı Üstteki âyet, böyle durumlarda yapılması gerekeni ders vermektedir

  Hamdi Yazır, bu âyetten şu hükümleri çıkarır:

  1- Olayların hükümleri içinde, doğrudan ayet ile malum olmayıp, içtihat ile bilinecek olanlar da vardır

  2- İstinbat (Bir konuyu derin bir araştırma ile ortaya çıkarmak) da bir delildir

  3- İstinbata ehil olmayan halkın, olayların hükmünde ilim ehline müracaatı ve taklidi dinen zorunludur

  4- Resulullah da istinbat ile sorumludur

  Ebu Zehra'nın da buyurduğu gibi, "Olaylar sonsuzca meydana gelir Mevcut ayetler ise sınırlıdır O halde mevcut ayetlerin ışığı altında hakkında ayet bulunmayan hususlara dair hükümler çıkarmak bir zorunluluktur"

  İşte bu âyet-i kerime kıyas ve içtihadın şer'î delillerden olduğunun en büyük delilidir Zira yeni bir olayı dinen yetkili olan alimlere havale etmek, onların içtihat etmelerini ve kıyasta bulunmalarını istemek demektir Çünkü, hakkında açık hüküm olan hâdiselerde içtihada zâten gerek yoktur

  Fahreddin-i Razî bu âyet-i kerimenin üç şeye delalet ettiğini beyan ifade eder:

  Birincisi; hakkında açıkça ayet olmayıp da içtihat ile bilinenlerdir

  İkincisi; içtihat ve istinbatın şer'î delil olmasıdır

  Üçüncüsü; sıradan halk tabakasının, esasa ait olmayan amellerde alimleri taklit etmelerinin zorunlu olmasıdır Çünkü, Cenâb-ı Hak, bu âyetiyle yeni hâdiselerin hükümlerini bilmeyenlerin, bu hükümleri şer'î delillerden çıkarmaya yetkili olan kimselere müracaat etmeleri gerektiğini beyan buyurmuştur

  Cenab-ı Hakk şu âyet-i kerîme ile de ehil olanların içtihat yapmalarını emir buyurmaktadır:

  "Ey ilim sahipleri, (âyetlerimizi) tabir edin"

  Şu halde Kur'an-ı Kerim'de kesin hükümler yanında açık olarak ifade edilmeyen fer'î hükümler yani teferruattan sayılacak ikinci derecede hükümler de mevcuttur Bu gibi hükümlerde zan ile amel etmeyi Cenâb-ı Hakk caiz kılmıştır İnsanların bu hükümleri Kur'an'dan çıkarabilmesi etmesi mümkün değildir Onlara düşen görev âlimlere tâbi olmalarıdır Böyle bir taklit, avam için zorunludur

  Evvela içtihat yapmak büyük bir ilim ve özel yetenek işidir, herkesin kârı değildir Çünkü şer' i hükümler binlerce hatta on binlercedir Bunların delilleri ise sınırsızdır Bütün bu hükümleri o sayısız delillerden çıkarmak herkes için mümkün olmaz Diğer taraftan, bütün Müslümanların içtihat yapacak derecede alim oldukları farz edilse bile bunların içtihat için çalışmaları halinde dünyevî hiçbir meslek icra edilemez olur Bu iki mühim sebepten dolayı avam, müçtehitleri taklit etmekle mükelleftir

  Cenâb-ı Hakk içtihada ehil olanları içtihat ile emreylediği gibi diğer Müminleri de bunlara tâbi olmaya şu âyet ile emir buyurmuştur:

  "Eğer bilmiyorsanız, zikir (ilim) ehline sorun" Bir Müslümanın Allah-û Teâlanın rızasına uygun ibadet yapabilmesi ancak müçtehitlere uyması ile mümkündür

  Şeyh Abdullah Diraz taklidin vacip ve zaruri olduğunu şöyle ifade etmektedir:

  "Kendisinde içtihat yapma ehliyet ve yetkisi olmayan kimse, karşısına fer'i bir mesele çıktığı zaman, ya esas olarak hiçbir şey yapmayacak ve kulluk görevini aksatacaktır Bu ise icmâya aykırı bir davranış olur Ya da bir şeyler yaparak, kulluk görevini yerine getirmeye çalışacaktır Bu da ya ortaya çıkan yeni meseleyle ilgili hükmü tespit eden delili bulup, ona bakarak hareket etmek, ya da bir müçtehidi taklit etmek suretiyle olur Birincisi (karşılaşılan her yeni meselenin delilini bulup bu delilden hüküm çıkarmak) herkes için katiyen mümkün değildir

  Çünkü bu yol, hem yeni durumlarla karşılaşan kimse, hem de bütün insanlar hakkında, hâdiselerin delililerini arayıp bulma zorunluluğunu doğuracağından, insanların geçim çabalarını engelleyecek, her türlü san'at ve tekniği durduracak, ziraat ve benzeri bütün faaliyetleri tatil suretiyle dünyanın harap olmasına yol açacaktır İşte bu sebeple taklidin birden kaldırılması son derece tehlikelidir Görülüyor ki, geriye taklitten başka hiçbir çıkar yol kalmamıştır Böyle bir durum karşısında tek yol bir nıüçtehite tabi olmaktan ibarettir"
  Bu hususu Şatıbi şöyle ifade etmiştir: "Bir müçtehide göre şer'i delil ne ise, cahil bir insana göre de bir müçtehidin verdiği fetva odur"

  İşte müçtehitler Kur'an-ı Kerim'de üstü kapalı ya da işareten mevcut olan ikini derece hükümleri çıkararak insanlık aleminin istifadesine sunmuşlardır Nitekim kâinat kitabında bulunan gizli ve perdeli hakikatler da, ilgili fen alimlerince keşfedilmişlerdir Bu zâtlar da kâinat kitabının müfessirleri ve müçtehitleri hükmündedirler

  Bir fende söz sahibi olmayan kimselerin o fennin ilim adamlarına tâbi olmaları ve onların ortaya koyuduğu eserlerden faydalanmaları aklın gereği olduğu gibi avamın da Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan hükümlerde müçtehitleri taklit etmeleri zorunludur Aklı başında bir insan "Ben ancak kendi yaptığım uçağa binerim, yahut kendi yaptığım bilgisayarı kullanırım" diyemeyeceği gibi, ben müçtehitleri taklit yerine Kur'an ve hadisten kendim hüküm çıkarırım, da diyemez


  Okunma Sayısı : 2883
  Mehmet Kırkıncı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İçtihadın dinimizdeki yeri Forum Tarih
Kadir Gecesinin Dinimizdeki Yeri Ve Önemi Nedir? İman ve İslam Forumu 1 Ağustos 2012
Orucun Dinimizdeki Önemi Hakkında Bilgi Oruç-Hac-Zekat 12 Temmuz 2012
Orucun Dinimizdeki Önemi Nedir Ramazan ve Hikmeti 12 Temmuz 2012
Çalışmanın Dinimizdeki Önemi Hakkında Bilgi Dini Sohbetler Dini Forum 20 Haziran 2012
Akraba Ziyaretenin Dinimizdeki Yeri Nedir İslamda Aile ve Kadın 31 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş