üç maddeli hadis-i şerifler

'Sünnetler & Hadisler' forumunda ASİ MARDİNLİ tarafından 30 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. üç maddeli hadis-i şerifler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Üç maddeli hadis-i şeriflerÜç sınıf ümmet
  Ümmetim üç sınıftır:
  1- Sorgusuz sualsiz Cennete girenler,
  2- Hafif hesaba çekilerek girenler,
  3- Günahlardan temizlenerek girenler. (Taberani)

  Dost ve düşman
  Allahü teâlâ buyurur ki:
  Şu üç şeye devam eden, gerçek dostumdur; bunları terk eden de, gerçek düşmanımdır:
  1- Namaz,
  2- Oruç,
  3- Cünüplükten gusül. (Beyheki, Taberani)

  Üç türlü komşu
  Üç türlü komşu vardır:
  1- Bir hakkı olan komşu. Akraba olmayan gayrimüslim komşudur.
  2- İki hakkı olan komşu. Müslüman komşu ki, hem Müslümanlık, hem de komşuluk hakkı vardır.
  3-Üçhakkı olan komşu. Akraba olan Müslüman komşudur. Bunun hem Müslümanlık, hem akrabalık, hem de komşuluk hakkı vardır. (Ebu Nuaym)

  Günah yazılmaz
  Şu üç kişiye günah yazılmaz:
  1- Uyanana kadar uyuyana,
  2- İyi olana kadar deliye,
  3- Büluğa erene kadar çocuğa. (Buhari)

  Âlimler
  Âlimler üç türlüdür;
  1- İlmi, hem kendisine, hem de insanlara faydalı olan,
  2- İlmi kendisine faydası olan, insanlara, faydası olmayan,
  3- İlmi herkese faydası olan, fakat kendine faydası olmayıp helak olan. (Deylemi)

  Sorguya çekilmeyenler
  Şu yemeklerden sorguya çekilmeyen üç kimse:
  1- İftar yemeğinden,
  2- Sahur yemeğinden,
  3- Misafirle yediğinden. (Deylemi)

  Doğru olanlar
  İslam’dan nasibi olmak, şu üç şey ile olur:
  1- Namaz,
  2- Oruç,
  3- Zekât. (İ. Ahmed)

  Üç kimse kınanmaz
  Şu üç kimsenin uygun görülmeyen işleri, durumları göz önüne alınarak hoş görülmelidir:
  1- İyileşene kadar hasta,
  2- İftar edene kadar oruçlu,
  3- Âdil hükümdar. (Deylemi)

  Üç zümre
  Kendilerinde yemin teklif edilmeyen üç kimse:
  1- Evladın babasına yemini,
  2- Kadının kocasına yemini,
  3- Kölenin efendisine yemini. (İ. Asakir)

  Lanetlenenler
  Lanetlenen üç zümre şunlardır:
  1- Ana babaya lanet eden,
  2- Allah’tan başkası için kurban kesen,
  3- Arazinin sınırını geçen, (İ. Asakir)

  Ziyaret edilmeyen hasta
  Ziyaret edilmesi gerekmeyen üç hasta:
  1- Gözü ağrıyan,
  2- Dişi ağrıyan,
  3- Çıban ağrısı olan. (Taberani)

  Dünya ve ahiret
  Dünyayı ahirete tercih eden, şu üç şeye maruz kalır:
  1- Sıkıntısı hiç eksilmez,
  2- Yokluktan kurtulmaz,
  3- Öyle bir hırsa kapılır ki, hiç bir zaman boş vakit bulamaz. (Taberani)

  Emredilenler
  Size şu üç şeyi emrediyorum:
  1- Allahü teâlâya kulluk edip, Ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı,
  2- Toplu olarak Allah’ın ipine [dinine] tutunup birbirinizden ayrılmamayı,
  3- Allah’ın size veli kıldığı kimselere, itaat edip onları dinlemeyi. (İbni Mace)

  Yasak edilenler
  Sizi, şu üç şeyden men ediyorum:
  1- Dedikodudan,
  2- Çok sual sormaktan,
  3- Malı zayi etmekten. (İbni Mace)

  Hoşlanılmayan üç şey
  Allahü teâlâ üç şeyden hoşlanmaz:
  1- Çok konuşmak,
  2- Çok sual sormak,
  3- Malı telef etmek. (Müslim)

  Orucu bozmayan üç şey
  Şu üç şey, orucu bozmaz:
  1- Hacamat,
  2- İstemeden kusmak,
  3- İhtilam. (Tirmizi)

  Şakası da sahihtir
  Üç şeyin şakası da, ciddisi de sahihtir:
  1- Nikâh,
  2- Talak,
  3- Talaktan dönmek. (Hâkim)

  Helak edenler
  Helak edici üç şey:
  1- Aşırı cimrilik,
  2- Nefse uymak,
  3- Kendini beğenmek. (Hatib)

  Kurtarıcı işler
  Kurtarıcı üç şey:
  1- Gizli ve açık Allah’tan korkmak,
  2- Fakirlik ve zenginlikte itidal üzere bulunmak,
  3- Gazapta ve rızada, adalet üzere olmak. (Hatib)

  Derecesini yükselten şeyler
  Derece yükselten üç şey:
  1- Yemek yedirmek,
  2- Selamlaşmayı yaymak,
  3- Herkes uyurken, gece namazı kılmak. (Hatib)

  Günahlara kefaret
  Günahlara kefaret olan üç şey:
  1- Mescide gitmek,
  2- Namazı kılıp, diğer namazı beklemek,
  3- Çok soğukta, uygun abdest almak. (Hatib)

  İmanı fayda vermez
  Şu üç şey ortaya çıktıktan sonra, iman etmek fayda vermez:
  1- Güneş, batıdan doğunca,
  2- Deccal çıkınca,
  3- Dabbet-ül-arz çıkınca. (Müslim, Tirmizi)

  Üç ikram
  Şu üç ikram geri çevrilmez:
  1- Yer vermek,
  2- Güzel koku,
  3- Süt. (Tirmizi)

  Farz olan ibadetler
  Şu üç şey bana farzdır:
  1- Vitir namazı,
  2- Kurban kesmek,
  3- Kuşluk namazı. (İ. Ahmed)
  [Hanefi’de ilk ikisi vacib, üçüncüsü sünnettir. Diğer üç mezhepte üçü de, sünnettir.]

  Fitneye düşürenler
  Şu üç şey fitneye düşürür:
  1- Güzel saç,
  2- Güzel ses,
  3- Güzel yüz. (Deylemi)

  Oruçlu iken
  Oruçlu iken, şu üç şeyden sakınmalı:
  1- Hamama girmemeli,
  2- Hacamat olmamalı,
  3- Kadınlara bakmamalı. (Deylemi)

  Üç felaketten korudu
  Allahü teâlâ, sizi şu üç felaketten korudu:
  1- Peygamberiniz, size beddua edip, topyekûn helak olmaktan,
  2- Ehl-i bâtılın, ehl-i hakka galip gelmesinden,
  3- Sapıklık üzere ittifak etmekten. (Ebu Davud)

  İmandan olan şeyler
  Üç şey imandandır:
  1- Hayâ,
  2- Haramdan sakınmak,
  3- Haklı olsa da ısrar etmemek. (Câmi-üs-sagir)

  Münafıklık alameti
  Üç şey münafıklık alametedir:
  1- Müstehcen konuşmak,
  2- Hayâsızlık,
  3- Cimrilik. (Câmi-üs-sagir)

  Geciktirilmeyenler
  Üç şey geciktirilmez:
  1- Vakti girince namazı kılmak,
  2- Hazır olunca cenazeyi defnetmek,
  3- Dengini bulunca, kız veya dulu evlendirmek. (Tirmizi)

  Ortak olan ve olmayan
  Hak teâlâ buyurdu ki:
  Ey insanoğlu, şu üç şeyin, biri senin, biri benim, biri de aramızda ortaktır:
  1- Kulluk edip, bana hiçbir şeyi ortak koşmamak sana mahsustur.
  2- İşlediğin amelin karşılığını vermek bana mahsustur.
  3- Aramızda ortak olan, senin dua etmen, benim de, kabul etmemdir. (Taberani)

  Yola çıkılan üç mescit
  Yalnız üç mescit için yola çıkılır:
  1- Mescid-i Nebi,
  2- Mescid-i Haram,
  3-Mescid-i Aksa. (Buhari)

  Bu ümmetin üstünlüğü
  Allahü teâlâ başka ümmetlere vermediği üç şeyle bizi üstün kıldı:
  1- Saflarımızı meleklerin safları gibi kıldı.
  2- Yeryüzünün her tarafı bize mescit kılındı.
  3- Su bulunmayınca, toprağı [teyemmüm için] bize temizleyici kıldı. (Nesai)

  Uygunsuz hareketler
  Şu üç şey, uygun değildir:
  1- İmamın, sadece kendisine dua etmesi,
  2- İzinsiz başkasının evinin içine bakmak,
  3- Abdesti sıkışık iken namaz kılmak. (Tirmizi)

  Zararı sahibine döner
  Üç şeyin zararı sahibine döner:
  1- Zalimin zulmü,
  2- Düzenbazın hilesi,
  3- Sözünde durmayanın vefasızlığı. (Hatib)

  Büyük bela
  Şu üç kimse, başa beladır:
  1- İyilikten anlamayan, kötülüğü affetmeyen âmir,
  2- Hayrı görmeyip, kusuru yayan zâlim,
  3- Yanındayken, eziyet eden, yokluğunda hıyanet eden kadın. (Taberani)

  Üç büyük günah
  Şu üç şeyi yapan, büyük günah işlemiş olur:
  1- Haksız yere açılmış bir bayrak etrafında toplanan,
  2- Ana babaya isyan eden,
  3- Zalime yardım eden. (Taberani)

  Üç şeyden korkarım
  Şu üç şeyden korkarım:
  1- Hakkı tanıdıktan sonra dalalete düşmek,
  2- Dalalete sürükleyen fitneler,
  3- Boğazına ve cinsi şehvete düşkün olmak. (Deylemi)

  Kalbe sıkıntı verir
  Üç şey kalbe sıkıntı verir:
  1- Yemeği sevmek,
  2- Uykuyu sevmek,
  3- Rahatı sevmek. (Deylemi)

  Acıklı azap
  Şu üç kişiye acıklı azap vardır:
  1- Eteklerini yerde sürüyerek yürüyen kibirli,
  2- Verdiğini başa kakan,
  3- Malını yalan yere yeminle satan. (Müslim)

  Elim azap
  Şu üç kişiye kıyamette elim bir azap vardır:
  1- Yetimi okuturken ezen hoca,
  2- İhtiyacı yok iken dilencilik yapan,
  3- Sultana dalkavukluk yapan. (Rafii)

  Helak olan üç kişi
  Şu üç kişi helak oldu:
  1- Çok kibirli,
  2- Allah’tan şüphe eden,
  3- Onun rahmetinden ümit kesen. (Buhari)

  Cennet haramdır
  Cennet haram olan üç kişi:
  1- İçki müptelası,
  2- Ana babaya âsi,
  3- Deyyus. (İ. Ahmed)

  Cennete girer
  Şu üç şeyden uzak olan, sorgusuz Cennete girer:
  1- Kibir,
  2- Kul borcu,
  3- Hıyanet. (Nesai)

  İmanın tadını bulur
  Şu üç kimse, imanın tadını alır:
  1- Allah ve Resulünü her şeyden çok seven,
  2- Sevdiğini, yalnız Allah için seven,
  3- İmana kavuştuktan sonra, küfre düşmeyi, ateşe düşmekten tehlikeli bilen. (Buhari)

  Ayıp olarak yeter
  Şu üç huy, kişiye ayıp olarak yeter:
  1- Kendi kusurunu görmeyip, başkalarındaki aynı kusuru görmesi,
  2- Kendi utanç verici halini görmeyip, başkalarının aynı durumundan utanç duyması,
  3- Oturup kalktığı kimselere sıkıntı vermesi. (Taberani)

  Helak olan üç kişi
  Şu üç kişide ihlâs yoksa helak olur:
  1- Cömert,
  2- Cesur,
  3- Âlim. (Hâkim)

  İnsanların kötüsü
  İnsanların en kötüsü şu üç kimsedir:
  1- Ana babaya karşı kibirli olup, onlara hakaret eden,
  2- Fitne, fesat çıkaran,
  3- Karı kocanın arasını açıp sonra, o kimsenin karısına sahip olan. (Ebu Nuaym)

  Rahmetle nazar etmez
  Allahü teâlâ, Kıyamette şu üç kişiye rahmetle nazar etmez:
  1- Alış verişinde yalan söyleyerek fahiş fiyatla mal satana,
  2- Gelişigüzel her şeye yemin edene,
  3- Kendisinde su olduğu halde, başkasına vermeyene. (Ey Oğul İlmihali)

  Şiddetli azap
  Şu üç kişiye şiddetli azap edilir:
  1- Zina eden ihtiyar,
  2- Yalancı idareci,
  3- Kibirli fakir. (Müslim)

  Eşcinseller
  Ahir zamanda eşcinseller üç sınıf olur:
  1- Konuşarak, yüzüne bakarak yetinenler,
  2- Tokalaşıp, kucaklaşarak yetinenler,
  3- Bu işi bizzat yapanlar. (Deylemi)

  Allah’ın düşmanları
  Allahü teâlâ buyuruyor ki:
  Kıyamet günü şu üç kişinin hasmıyım:
  1- Benim adımı anarak söz verip, sözünden dönen,
  2- Hür insanı köle diye satan,
  3- İşçinin ücretini vermeyen. (Buhari)

  Gıybeti haram olmayanlar
  Şu üç kişinin gıybeti haram değildir:
  1- Fasık,
  2- Zâlim idareci,
  3- Bid’at ehli. (İ. Ebiddünya)

  Bakmak ibadettir
  Şu üç şeye bakmak ibadettir:
  1- Ana babanın yüzüne,
  2- Mushaf'a,
  3- Denize. (Ebu Nuaym)

  Dua eden
  Dua eden, şu üç şeyden birine kavuşur:
  1- Günahı affedilir,
  2- İyilikleri artar,
  3- Kabul edilmiş ibadet sevabı alır. (Deylemi)

  Reddedilmeyen dua
  Üç dua ret olmaz:
  1- Ana babanın evladına duası,
  2- Oruçlunun duası,
  3- Yolcunun duası. (Beyheki)

  Nimetlere kavuşur
  Şu üç şeyi yapan, dünya ve ahirette bol nimetlere kavuşur:
  1- Belaya karşı sabreden,
  2- Kadere razı olan,
  3- Refah ve bollukta dua eden. (Deylemi)

  Üç hürmeti gözeten
  Şu üç hürmeti gözetenin, dini ve dünyası muhafaza edilir:
  1- İslamiyet'e hürmet,
  2- Resulullaha hürmet,
  3- Resulullahın nesline [seyyidlere ve şeriflere] hürmet. (Taberani)

  İyilik hazinesi
  Şu üç şeyi gizlemek, iyilik hazinesidir:
  1- Hastalığı,
  2- Musibeti,
  3- Sadakayı. (Taberani)

  Sevilmek için
  Şu üç şey, seni arkadaşına sevdirir:
  1- Karşılaştığında selam vermek,
  2- Bir toplulukta otururken, gelince ona yer vermek,
  3- Onu sevdiği ismiyle çağırmak. (Taberani)

  İmandandır
  Şu üç şey imandandır:
  1- Az olandan da vermek,
  2- Tanıdığı, tanımadığı, her Müslümana selam vermek,
  3- Kendi aleyhine de olsa, âdil davranmak. (Bezzar)

  İmanın tadını duyar
  Şu üç şeyi yapan, imanın tadını alır:
  1- İhlâsla (La ilahe illallah) diyen,
  2- Severek zekâtını veren,
  3- Nefsini tezkiye eden, yani, nerede olursa olsun, Allah’ın kendisi ile beraber olduğunu bilen. (Hâkim)

  Güzel huylar
  Üç şey Allah katında güzel huylardandır:
  1- Zulmedeni affetmek,
  2- Vermeyene vermek,
  3- İrtibatını kesenle, iyi ilişkiler kurmak. (Taberani)

  Allah’ın himayesinde
  Şu üç haslete sahip olan, Allahü teâlânın himayesinde olur:
  1- Bir şey verene teşekkür eden,
  2- Güçlü iken affeden,
  3- Öfkesine hâkim olan. (Beyheki)

  Cennete girer
  Şu üç haslet sahibi Cennete girer:
  1- Zayıflara, güçsüzlere merhamet eden,
  2- Ana babaya şefkat gösteren,
  3- Emri altındakilere iyilik eden. (Tirmizi)

  Üç nimet
  Şu üç nimet sahibi, Davud aleyhisselamın ailesine verilen nimetlere kavuşmuş sayılır:
  1- Kızdığına da, sevdiğine de, adaletli davranan,
  2- Fakirken de, zenginken de, iktisatlı davranan,
  3- Gizlide de, açıkta da, Allah’tan korkan. (Hâkim)

  Dünya nimetleri
  Şu üç şey dünya nimetidir:
  1- Uygun bir binek [vasıta],
  2- Saliha eş,
  3- Rahat ev. (İ. Ebi Şeybe)

  Sabır
  Sabır üç çeşittir:
  1- Musibette.
  2- İbadetlerde.
  3- Haramlardan sakınmakta. (Ebu-ş-şeyh)

  Ebdalden sayılır
  Şu üç haslet sahibi ebdal denilen evliyadan sayılır:
  1- Kazaya rıza gösteren,
  2- Haram işlememekte sabreden,
  3- Allah rızası için öfkelenen. (Deylemi)

  Allah’a tazim
  Şu üç şeye ikram eden, Allahü teâlâya tazim etmiş olur:
  1- Müslüman olarak ihtiyarlayana,
  2- Kur’an-ı kerimi ezberleyene,
  3- İlim sahibine ikram edene. (Ramuz)

  Devam eden üç amel
  İnsan ölünce, şu üç şey hariç ameli kesilir:
  1- Sadaka-i cariye,
  2- Faydalı ilim,
  3- Salih evlat. (Buhari)
  Cennet ehli
  Şu üç şeyi Cennet ehli yapar:
  1- İlim öğrenir,
  2- Ölülere acır,
  3- Fakirleri sever. (Deylemi)

  Cimri sayılmaz
  Şu üç şeyi yapan cimri sayılmaz:
  1- Zekâtını veren,
  2- Misafire ikram eden,
  3- Darda kalana yardım eden. (Taberani)

  Himayeye girenler
  Şu üç kişi kıyamette Allah’ın himayesine girer:
  1- Allah yolunda kınanmaktan korkmayan,
  2- Helal olmayana el uzatmayan,
  3- Harama bakmayan. (İsfehani)

  Kâmil iman
  Şu üç haslet sahibinin imanı kâmildir:
  1- Allah yolunda kınanmaktan korkmayan,
  2- İbadetine riya karıştırmayan,
  3- İki işten, ahiret için olanı, dünya için olana tercih eden. (Deylemi)

  Cennete girer
  Şu üç sözü, ihlâsla söyleyen Cennete girer:
  1- Rabbimin Allahü teâlâ olduğuna razıyım.
  2- Dinimin Müslümanlık olduğuna razıyım.
  3- Peygamberimin Muhammed aleyhisselam olduğuna razıyım. (İ. Ahmed)

  Ateş görmeyen gözler
  Şu üç göz,Kıyamette Cehennem ateşini görmez:
  1- Allah korkusundan ağlayan göz,
  2- Allah yolunda nöbette gözcülük eden göz,
  3- Haramlara bakmaktan sakınan göz. (Taberani)

  Sevabı en çok olan amel
  Sevabı en çok olan üç amel şunlardır:
  1- Her durumda Allah’ı zikretmek,
  2- Herkese karşı insaflı davranmak,
  3- Din kardeşinin maddi sıkıntısını gidermek. (İ. Mübarek)

  Üç hak
  Müslümanın Müslüman üzerindeki üç hakkı şudur:
  1- Hasta ise, ziyaret etmek,
  2- Cenazesine katılmak,
  3- Aksırıp Elhamdülillah derse, Yerhamükellah demek. (Buhari)

  En değerli üç şey
  Öyle bir zaman gelecek ki, şu üç şeyden değerli bir şey olmayacak:
  1- Helal para,
  2- İhlâslı bir din kardeşi,
  3- Sünnete uymak. (Taberani)

  İlim
  İlim üç türlüdür:
  1- Açıklayıcı kitap,
  2- Dine uygun âdet,
  3- Bilmiyorum demek. (Deylemi)

  Göze cila verenler
  Şu üç şeye bakmak göze cila verir:
  1-Yeşilliğe,
  2- Akarsuya,
  3- Güzel yüze. (Berika)

  Bedeni besler
  Şu üç şey, bedeni besler:
  1- Güzel koku,
  2- Yumuşak güzel elbise,
  3- Bal yemek. (S. Ebediyye)

  Kıymetli müminler
  Kıymetli müminler üç sınıftır:
  1- Allah’a ve Resulullaha inanıp, mal ve canı ile Allah yolunda mücahede edenler,
  2- Kendisinden, insanların, malı ve canı hususunda emin olunan kimseler,
  3- Nefsinin tamah ettiği şeyi, Allah için terk edenler. (İ.Ahmed)

  Şefaat edenler
  Şu üç sınıf şefaat eder:
  1- Enbiya [nebiler],
  2- Ulema [âlimler],
  3- Şüheda [şehitler]. (İbni Mace)

  Allah’ın himayesinde
  Şu üç kişi Allah’ın himayesindedir:
  1- Camiye gitmek için yola çıkan,
  2- Allah yolunda savaşa çıkan,
  3- Hac için yola çıkan. (Ebu Nuaym)

  Yüz çevir!
  Şu üç kimseden yüz çevirmek gerekir:
  1- Açıktan günah işleyenden,
  2- Zalim idareciden,
  3- Bid’at ehlinden. (İ. Ebiddünya)

  Cehennem yakmaz
  Şu üç kişiyi Cehennem ateşi yakmaz:
  1- Kocasına itaat eden kadın,
  2- Ana babasını itaat eden evlat,
  3- Kocasını kıskanıp sabreden kadın. (Ebu-ş-şeyh)

  Ancak münafık küçümser
  Şu üç kimseninhakkını ancak münafık olan küçümser:
  1- Saçını Müslüman olarak ağartanı,
  2- İlim sahibi olanı,
  3- Adil idareciyi. (Taberani)

  Üç kişiye yer verilir:
  Şu üç kişiye yer verilir:
  1- Yaşından dolayı ihtiyara,
  2- İlminden dolayı âlime,
  3- Sultanlığından dolayı âdil hükümdara. (Deylemi)

  Rahmete kavuşanlar
  Allah rahmeti, şu üç kişiye yağar da yağar:
  1- Namaz için saf tutana,
  2- Gece yarısı namaz kılana,
  3- Yalın kılıç, Allah yolunda savaşana. (İbni Mace)

  Arşın gölgesinde
  Şu üç kimse, Kıyamette, Arşın gölgesinde gölgelenir:
  1- Emin tüccar,
  2- Adil idareci,
  3- Hep namaz vakitlerini gözleyen. (Hakim, Deylemi)

  Melekler istiğfar eder
  Üç kişi için melekler istiğfar eder:
  1- İlim öğreten,
  2- İlim öğrenen,
  3- Cömert olan. (Ebu-ş-şeyh)
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - üç maddeli hadis Forum Tarih
8. sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı Milli Mücadelenin Temelleri cevapları nelerdir? Sorular ve Cevaplar Perşembe 20:34
8. sınıf inkılap çalışma milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal cevapları nelerdir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü Çarşamba 21:04
Karahanlılar kurucusu kimdir kısaca Tarihi Bilgiler 18 Şubat 2017
Gazneli kurucusu kimdir kısaca Tarihi Bilgiler 18 Şubat 2017
Türkiye Selçuklu Devleti kurucusu kimdir kısaca Tarihi Bilgiler 18 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş