öğrenme psikolojisi..

'Rehberlik' forumunda Siraç tarafından 16 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  öğrenme psikolojisi.. konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

  *Taner DEMİR
  *(Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Rehber Öğretmen)
   Öğrenme: Yaşantı sonucu kazanılan nispeten kalıcı izleri olanlar davranış değişikliğidir
   Öğrenme olması için davranış değişikliğinin kalıcı olması gerekir. İlaç alındığında, sarhoşken vb yapılan davranışlar öğrenme değildir.
   Öğrenmede davranışa dönüşebilme potansiyeli olmalı
   Öğrenip öğrenmediğini davranış ortaya çıkarma ile anlıyoruz.
   Psikolojide öğrenme çok önemlidir.
   Çevre + Kalıtım + Zaman faktörleri
   Öğrenme olabilmesi için yaşantı yolu ile olacak, kalıcı olacak, davranış değişikliği olacak.
   İyi davranışların yanında kötü davranışlarıda öğreniyoruz.
  ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  1- Öğrenenden Kaynaklanan Faktörler
  a- Zekası
  b- İlgi ve yetenekleri
  c- Bireyin öğrenme halindeki durumu
  d- İhtiyaçlar
  e- Öğrenenin öğrenme sırasındaki kaygı düzeyi
  f- Yaş
  g- Öğrenin algılayış biçimi
  h- Öğrenenin eski bildikleri

  2- Öğretilen Materyalden Kaynaklanan Faktörler
  a- Öğrenilen materyalin kişi için çekici olup olmadığı
  b- Uzun veya kısa olması
  c- Materyalin netliği, açıklığı, basitliği
  d- Gereksinime uygun olması
  e- Ders materyalinin anlatılış biçimi

  3- Öğretenden Kaynaklanan Faktörler
  a- Öğretenin ayrıntıya kaçmadan yalın net ve öz anlatılması
  b- Öğrenenin düzeyine uygun olması
  c- Öğreten yansız olmalı
  d- Öğretenin konusuna hakim olması

  4- Öğrenme Ortamından Kaynaklanan Faktörler
  a- Sesli ortam
  b- Havanın sıcak veya soğuk olması
  c- Kalabalık
  d- Işık
  e- Öğretmenin hazırladığı psikolojik ortam
   Davranış: Çeşitli uyarıcılara tepki gösteririz. Bu tepkilerin eyleme dönüşmesi davranıştır.
   Davranışların hepsini gözleyemeyiz. Acıyı göremeyiz ama acı karşısında bireyin yaptığı davranışı gözleyebiliriz.
   Hayal kurmada bir davranıştır.
   Uyarıcı: Organizmayı harekete geçirebilecek olan her tür olay iç ve dış kaynaklı olabilir.Uyarıcıların anlamı kişiden kişiye değişebilir.
   Niçin davranışçı kuram deniyor? Çünkü sırf gözlenebilen davranışlarla ilgilendiği için


  ÖĞRENMEYİ AÇIKLAYAN KURAMLAR

  1-KLASİK KOŞULLANMA
   Klasik koşullanma ile öğrenme çok azdır. (insan davranışlarında)
   Koşulsuz Uyarıcı: Bireyde refleks tepki uyandırmak için hiçbir öğrenme yaşantısına gereksinimi olmayan uyarıcıdır. (refleks tepkiye yolaçan uyarıcıdır)
   Bu tip refleks tepkilerin sayısı azdır.
   Nötr Uyarıcı: Koşulsuz tepkiye yol açmayan uyarıcı
   Nötr uyarıcı koşulsuz tepkinin habercisi
   Bu tür öğrenmeler daha çok hayvanlarda görülür.
   Klasik koşullanma yoluyla öğrenmede, öğrenilmiş bir tepki, koşulsuz uyarıcı, koşulsuz tepki olacak.
   Nötr uyarıcı--------Koşulsuz uyarıcı-------Koşulsuz tepki
  (bir zaman sonra çıkarılacak)
  TEKRAR
   Sönme olayının gerçekleşmemesi için arada koşılsuz uyarıcı yine verilir.
   Nötr uyarıcı bir zaman sonra koşullu uyarıcı oluyor. Koşulsuz tepkide koşullu tepki oluyor.
   Bazı korkuların, kaygıların, fobilerin temelinde bu öğrenme olabilir.
   Korku koşullanmasına tek bir yaşantı yetiyor.
   Genelleme: Benzer uyarıcılara aynı tepki verme
   Klasik koşullanmada genelleme ve ayırt etme var.
   Ayırt edici uyarıcı: Nötr uyarıcıdan başka uyarıcıya tepki vermeme
   Kızgınlık, sevinç, üzüntü, korku---- 4 temel davranış
   Öğrenme yaşantısı ile koşullanma farklı

  2-EDİMSEL ÖĞRENME

   Edim : En küçük davranış birimi
   Davranışlarımızın çok büyük bir kısmı edimsel öğrenme ile oluyor.
   Edimsel öğrenmede bir amaç hedef var
   Davranış-----Sonuç
   Sonuç yine davranışımızı etkiler. Sonuç davranışın tekrar yapılıp yapılmamasını etkiler.
   Edimsel koşullanma: Eğer yapılan bir davranış sonuçları tarafından kontrol ediliyorsa yani davranışın yeniden yapılıp yapılmamasını etkiliyorsa bu tip öğrenmelere edimsel koşullanma yolu ile öğrenme denir.
   Davranış sıklığını arttıram teknikler
  a- Olumlu pekiştirme
  b- Olumsuz pekiştirme
   Davranış sıklığını azaltan teknikler
  c- Birinci tip ceza
  d- İkinci tip ceza
   Davranış sıklığı
   ARTAR AZALIR


  Ortama uyarıcı Olumlu Pekiştirme I. Tip Ceza
  girer

  Ortamdan uyarıcı Olumsuz Pekiştirme II. Tip Ceza
  çıkar
   Olumlu pekiştirme: Eğer yapılan davranışın sonucu kişi için hoş ise o davranışın tekrarlanma olasılığı artar.
   Olumlu pekiştireç: Davranışı pekiştiren uyarıcıdır.
   Olumsuz pekiştireç: Olumsuz uyarıcıdan kurtaran pekiştireç Örneğin başımız ağrıdığında ilaç alırsak baş ağrımız geçerse başımız ağrıdığında tekrar ilaç alma ihtimalimiz artar.
   Olumsuz pekiştirme: Eğer yapılan davranıştan sonra ortamdan bizim için sevimsiz, hoş olmayan bir uyarıcı çıkıyorsa o davranışı tekrarlama olasılığımız artar.
   Olumsuz pekiştirmede 2 alt özellik
  a- Kaçma: Olumsuz uyarıcıyla yüzyüze karşılaşıldığında olan normal kaçmadır.
  b- Kaçınma: Olumsuz uyarıcıyla karşılaşacağınız farkedilirse ondan kaçırma, önlem alma
   CEZA
   Ceza istenmeyen davranışların baskı altında tutulmasına ve tamamen ortadan kaldırılmasına çalışır.
   Cezalar olumsuz davranışları tamamen ortadan kaldırmaz. Sadece bir süre gösterilmemesine neden olur.
   2 tür ceza vardır.
  1- I. Tip Ceza: Davranıştan sonra, istenmeyen yada hoş olmayan bir durumla karşılaşırız.Yani ortama olumsuz bir uyarıcı girer. Trafik kazası, dayak
  2- II: Tip Ceza: Davranıştan sonra iyi, zevk veren bir durumun yada ödülün ortamdan çekilmesiyle uygulanır. Sevgi esirgemesi, hapse girmesi ile kişinin özgürlüğünün elinden alınması
   NOT: Ceza bizim yorumumuza göre I. Tip veya II. Tip ceza olma niteliği kazanır.
   Ceza Verilmesi Gerekiyorsa:
  1- Ceza geciktirilmemelidir. Ceza istenmeyen davranışın hemen ardından verilmelidir. Örneğin hafta içinde yapılan hatalar toplanarak hafta sonunda ceza işlemine geçilmemelidir.
  2- Cezada kişinin tüm kişiliği değil, ceza konusu olan davranış odak noktası olmalıdır.
  3- Ceza vermeye karar verince, ceza konusu üzerinde tartışılmamalıdır. Cezadan önce bir ikaz yerinde olur.
  4- Ceza işlenen suçla doğru orantılı olmalıdır. Cezanın suça uygun olması gerekir.
  5- Cezayı çok sık vermemek gerekir.
   Cezanın Olumsuz Özellikleri
  1- Ceza kişilerde kaygı, nefret, kin ve saldırganlık gibi davranışların oluşmasına neden olabilir.
  2- Ceza sık uygulanırsa kişi arsız olur.
  3- Cezayı veren yaptığı işin iyi sonuçlar verdiği sanısına kapılırsa kendisini devamlı bir ceza verme girdabına kaptırılabilir.
  4- Ceza gören kişi problemlerin cezayla çözüleceğini sanıp ceza verici olarak albilir.
  5- Kişi cezasını çektikten sonra suçumun bedelini ödedim, başka düzeltilecek bir şey yok diye düşünebilir.

  KLASİK ŞARTLANMAYLA EDİMSEL ÖĞRENME ARASINDAKİ FARKLAR

  1- Uyarıcının Türü
   Klasik koşullanmada uyarıcı bir ışk bir ses gibi belirli bir olaydır.
   Edimsel öğrenmede ise uyarıcı uzun süreli ve birçok öğesi olan bir durumdur.
  2- Öğrenilen Davranımın Türü
   Klasik koşullanmada davranım tıpkı uyarıcı gibi bellidir.
   Edimsel öğrenmede ise davranım uyarıcı türüne göre rastlantısaldır.
  3- Davranımın Pekiştirmeyle Olan İlişkisi
   Klasik koşullanmada pekiştirme davranımdan bağımsızdır.
   Edimsel öğrenmede ise pekiştirme davranıma bağlıdır. Denek doğru davranışı yaparsa pekiştirilir.

  PEKİŞTİRME TARİFELERİ

  1- Davranış Sayısına Bağlı Olanlar
  a- Sabit Oranlı: Burada davranışın pekiştirilmesi için yapılan davranışın sayısı önemlidir.
  b- Değişken Oranlı: Burada pekiştirilmenin olması için ne kadar sayıda davranım yapılacağı belli değillidir. Kumar, milli piyango. Bunlar sönmeye karşı en dirençli olan pekiştirmelerdir.
  2- Geçen Zamana Bağlı Olan
  a- Sabit Zamanlı: Burada pekiştirilmenin olması için belli bir zamanın geçmesi gerekir. Her ay başında maaş alınması
  b- Değişken Zamanlı: Burada ne zaman pekiştirileceği belli değil.


  KADEMELİ OLARAK ÖĞRENME

   Hedef olarak kazandırmak istediğimiz davranışlara ulaşmak için önce bu davranışlara benzeyen ve yaklaşan davranışların pekiştirilmesi ve bu işleme hedef davranışa ulaşana dek devam edilmesine denir.

  SÖNME
   Pekiştirilmeyen bir davranış zamanla yapılmasının azlmasına veya yapılmamasına sönme denir.
   Ama sönmeye uğramış davranış tekrar ortaya çıkmaz diye kesin bir hüküm yoktur.
   Değiken oranlı ve değişen zamanlı pekiştirmeler davranışın sönmesine karşı en dirençli olanlardır.


  GESTALT TİPİ ÖĞRENME

   Psikolojik gerçek. Herkesin psikolojik gerçeği farklı
   Gestalt anlamlı bütün
   Gestalt tipi öğrenmede bazı şeyler öğreniliyor, eğer anlamlı tam, bütün, basit hale getirmediğimizde bir boşluk olur.
   Bu boşluk rahatsızlık yaratır.
   Bu tamamlanınca Gestalt öğrenme olur.
   Beynimizin tamamlama özelliği var. Herşeyi basit, tam ve anlamlı hale getirmekteyiz. Prognans İlkesi
   Gestalt algı ile ilgili
   Değişmezlik (Büyüklük, parlaklık, şekil), şekil zemin eğilimlerimiz var.
   Gestalt tipi öğrenme gerçekleştiğinde kavrama ile olur. Kalıcı olur. (çünkü biz tamamlıyoruz)
   Böyle bir öğrenme tam ve ani olur. Aha buldum!
   Kolaylıkla genellenebiliyor.
   Hoca anlattıklarını eksik bırakırsa, öğrenci bir eksiklik hisseder. Tamamlamak için düşünür, araştırır.
   Yaşam alanı
   Psikolojik gerçeklik: Tek ve biriciktir. İnsandan insana değişir.
   Fiziksel gerçeklik: Biz olayı yaşarken bir ortamda yaşıyoruz. Bu olayın geçtiği yer, hava bir coğrafi gerçekliktir. Öte yandan böyle bir gerçeklik içinde bulunanların psikolojik gerçekleri farklı farklıdır.

  ÖĞRENMENİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ

   Öğrenme beynimizde fizyolojik farklılıklar yaratıyor.
   Donald Hebb: Öğrenme kesinlikle fizyolojik değişiklere yol açar. Beyin basit değil, karmaşık bir organdır, sistemdir. İlk yaşantılar çok önemli diyor.
   Hücre birlikleri ve anlama alanları yada bağlantı kurma alanları bu 2 kavramla öğrenmeyi açıklıyor.
   Bazı kavramlar hücre grupları oluşturur
   Hücre gruplarının sayısı artabilir. Bağlantı alanı var.
   Hebb’e göre öğrenme bizim bağlantı gücümüzü arttırır. Bilişsel öğrenme ile ilgili öğrenmenin fizyolojik ve bilişsel boyutlarını vurgulayan ilk kişi
   

Bu Sayfayı Paylaş