Üretim Sistemleri ve Yönetimi

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 31 Ekim 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Üretim Sistemleri ve Yönetimi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  açık öğretim sosyal hizmetler bölümü dersleri - üretim sistemleri konu anlatımı - işletmede kullanılan terimler - üretim nedir

  Üretim:hammaddeleri ve diğer maddeleri ürüne dönüştürme ya da kısaca,fayda yaratma süreci.
  Ürün:ham ve yardımcı maddelerin fiziksel değişikliği sonunda yaratılan fayda.
  Fayda:mala dayalı hizmet.Çıktı= f (girdi)
  Mallar:genellikle somut varlıklar,hizmetler,tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan ve depolanamayan soyut üretim çabaları.
  Hizmet üretimi:üretici ile tüketici arasında birebir dolaysız ilişki kurmayı sağlayan sosyal bir eylem.
  Üretim sisteminin temel öğeleri nelerdir?
  Girdiler,dönüşüm süreci(üretim kaynakları,mal veya hizmete dönüştürülür.) ,çıktılar(girdilerin ürüne dönüşmesi) ,geribildirim(sistemdeki hataların anında görüntülenmesi ve düzeltici eylemlerde bulunulması biçimindeki işleyiş).
  Dönüşüm sürecinde Katma değer yaratma yol ve yöntemleri nelerdir?
  Biçim değişikliği yaparak(dar anlamda üretim) ,taşıma yoluyla(bir pazarlama hizmet üretimi),depolama yoluyla(bir pazarlama hizmet üretimi),değişim yoluyla(pazarlamanın yarattığı pazarlama hizmeti)
  Üretim sistemi türleri nelerdir?
  1-tek(proje):bir tek üretim biriminin belirli bir yerde yapılması.
  2-parti :belirli bir mamul üründen bir parti veya bir seri üretim yapıldıktan sonra,üretim programının değiştirilerek,başka bir mamul türünden başka bir partinin üretimine geçildiği sistem.
  3-akıcı :bütün üretim araç gereci,makineler ve iş görenlerin,bir üretim hattı etrafına yada kayan şerit etrafına yerleştirildiği sistem.
  4-sipariş :siparişi verenin isteklerine göre özel olarak tasarlanan bir üretim.
  5-sürekli :üretimin tam gün,vardiyalı ve devamlı olarak yapıldığı sistem.
  6-kitle :tek üretim,parti üretimi veya akıcı üretim türlerinden herhangi biriyle yapılan çok büyük ölçekli üretim.
  7-grup teknolojisi:üretimle ilgili benzerliklerin,belirli kalite çemberinde bir araya getirilerek grup oluşturulması,böylece zaman,çaba ve malzeme tasarrufu sağlanması.
  8-sıfır stoklu :toyota sistemi:bir israfı önleme felsefesinin ifadesidir.bu sistem 3 temel ilkeye dayanır: tüm alanlarda ve oluşumlarda israfın minimizasyonu,mevcut süreç ve sistemlerin devamlı olarak daha iyi ve ileriye götürülmesi,tüm çalışanların katılımını sağlayarak,karşılıklı saygı ve eşit davranışa dayalı bir oto kontrol sisteminin sürdürülmesi.
  tek üretim projelerinin gerçekleştirilmesindeki en önemli özellikler nelerdir?
  Yalın bir örgütlenmeye gidilir,çok yönlü uzmanlığa sahip iş görenlerden yararlanılır,basit araç gereç ve donanımdan yararlanılır,üretim kısa sürede gerçekleştirilir.
  Fizibilite(yapılabilirlilik) nedir?Karmaşık,büyük projelerin gerçekleştirilmesinden önce,uzun ve kapsamlı araştırma ve planlama çalışmaları.
  Parti üretiminin başlıca özellikleri nelerdir? Çeşitli organizasyon güçlükleri yaratır,aşırı uzmanlaşmış iş görenler gerektirir,fabrika olanaklarından yararlanma olanağı yüksektir,birim zamanda üretim miktarı,diğer üretim türlerine oranla biraz daha azalır.
  Akıcı üretim hattını planlamadaki sorunlar nelerdir? Eş zamanlama,kaynak kullanımını artırma
  akıcı üretim sisteminin kendisinden beklenen yararları sağlayabilmesi için hangi koşulların gerçekleşmesi gerekir?Büyük dalgalanmalar göstermeyen istikrarlı bir Pazar talebi,standart mamul,gecikmesiz standart hammadde ve malzeme sağlama olanağı,üretim aşamalarının bir üretim hattı etrafında optimal dengelenmesi,üretim işlemlerinin iyi tanımlanmış olması,çalışmaların kalite standartlarına uygun olarak yapılması,sisteme uygun fabrika,makine,araç,gereç ve donanımın sağlanması,üretim aşamalarındaki gözlem,muayene ve kalite kontrollerinin gereği gibi yapılması.
  Grup üretim birimi oluştururken hangi tanımlar bilinmelidir?
  Takım veya üretim çemberleri,mamuller,üretim olanakları,grup yerleşimi,amaç,bağımsızlık,grup büyüklüğü
  Grup teknolojisinin yararları nelerdir?Birim üretime hazırlık süresini kısaltır,iş görenlerin işlerini öğrenmelerini hızlandırarak,makine kullanım sürelerini azaltır,iş basitleştirme ve iş standartlaştırmadan kaynaklanan işgücü etkinliğini artırır,makinelerin etkili kullanımını sağlar,taşıma mesafelerini kısaltarak zaman tasarrufu sağlar,malzeme ve yarı mamul stoklama masraflarını ve stoklama alnı ihtiyacını azaltır,üretim planlamasını kolaylaştırır,tüm üretim sürecinde büyük zaman tasarrufları sağlar,yönetimi kolaylaştırır,sosyal ilişkileri kolaylaştırır,geliştirir.
  Jıt:just in time:üretim için gereken malzemenin ihtiyaç duyulduğu anda temin edilmesi.
  Maliyet tasarrufu diğer üretim sistemlerine oranla % 20-25 daha fazladır.
  Sıfır stokla çalışma sisteminin yararları:
  1-maliyet tasarrufu2-gelir artışı3-yatırım tasarrufları4-işgücünü geliştirme
  üretim yönetimi: üretim sistemlerinin tasarımı,kurulması ve işletilmesi.
  Üretim yönetimi kavramları:küresel rekabet,ileri teknoloji üretim ve bilgisayarlar,kalite verimlilik ve kar anlayışındaki değişmeler,işletmelerin sosyal sorumluluk baskısı altında kalması.


  Üretim sistemlerinin tasarım kuruluş ve işleyişi

  İşletmelerde ürün ve üretim sistemlerinin tasarımını etkileyen başlıca etkenler:
  Amaç ve politikalar,pazarlama stratejileri,ürüne ilişkin tüketici istekleri,ekonomik değerlendirmeler,üretim olanakları.
  Tasarımda ussallık ilkeleri:1-standartlaştırma:bir ürünün veya onu oluşturan parçaların,önceden saptanmış değerlere uygun üretilmesine ilişkin çaba.
  2-yalınlaştırma :üretim süreçlerinin daha verimli ve daha üretken duruma getirilmesi çabası.
  3-kodlama :bir işletmenin fiziksel ve fiziksel olmayan varlık ve eylemlerinin değişik ölçülere göre sınıflandırılarak harf,rakam ve sembollerle ifade edilmesi.
  Süreç tasarımı nedir?bir malın üretimindeki özel aşamaların tanımlanması ve bu aşamaların özelliklerinin öngörülmesi.
  Süreç tasarımının gerekli olduğu durumlar:Mevcut dönüşüm süreci,maliyetleri rekabet koşullarını zorlaştıracak düzeyde artırıyorsa,mevcut süreç,üretim verimliliğini olumsuz yönde etkileyen bir çalışma alanına sahipse,mevcut süreç,çalışanların moralini bozacak biçimde kötü tasarlanmışsa,üretilen ürün hacminde önemli ve kalıcı bir değişiklik olmuşsa,özellikle kütüphane,hastane,restaurant,banka gibi işletmelerin hizmet merkezlerinde,sürekli ve bıktırıcı kuyruklar oluşuyorsa.
  Eş zamanlı mühendislik nedir? Süreç tasarımıyla aynı zamanda yürütülen ürün tasarımı çalışmaları.
  Başarılı bir süreç tasarımının yararları nelerdir?
  Ürünün üretim süresi kısalır,süreçteki stok miktarını azaltır,üretim hazırlık süresini kısaltır,çalışma alanlarındaki araç gereç ve makine sayısını azaltır,hammadde,yardımcı madde,işletme malzemesi maliyetlerini azaltır,üretim programlaması,üretim kontrolü,çizelgeleme sistemlerini kolaylaştırır,üretimde esneklik sağlar.
  Süreç tasarımını etkileyen temel etkenler:
  1-ürün talebi
  2-üretim esnekliği :üretim sürecinin,tüketici gereksinmelerine hızlı yanıt verebilme yeteneği.
  Ürün esnekliği:bir ürünün üretiminden diğer bir ürünün üretimine ,hızla geçebilme yeteneği.
  Miktar esnekliği:üretilen ürün yada verilen hizmet miktarını hızla artırabilme yeteneği.
  3-otomasyon düzeyi
  4-ürün kalitesi
  5-tüketici ile ilişki düzeyi
  süreç tasarımı modelleri:
  1-ürüne dayalı :ürün,hammadde,yarı mamul ve mamul olarak doğrusal bir yolda ilerler.
  2-sürece dayalı
  3-hücreli üretim
  4-bilgisayar destekli :cad.
  5-otomatik malzeme sevk sistemleri
  6-esnek üretim sistemleri
  7-otomatik üretim planlama ve kontrol sistemleri
  8-bilgisayar bütünleşik ü.s.:cım:geleneksel üretim işlevlerinin otomatik teknolojilerle yer değiştirmiş otomasyona dönüşmüş biçimi.
  9-ofis otomasyonu
  10-imaj işleme s.
  11-elektronik veri değişimi
  12-karar destek s.
  13-yapay zeka ve uzman s.
  Üretim hattını dengelemek için,birçok bilgisayar benzetim paket yazılımı geliştirilmiştir.
  Üretim sürecinin yapısına uygun bir yazılımla,kıvamlı dengeleme yapılır ve herhangi bir hataya yol açmadan,üretim sisteminin kurulması yoluna gidilir.
  Üretim sistemi kurulduktan sonra,belirli bir süre deneme üretimi yapılır.sistemin planlandığı gibi işleyip işlemediği denetlenir.
  Ortaya çıkarılan aksaklıklar giderildikten sonra,kurucu ekip,kurduğu üretim sistemini,işletimi yapacak ekibe devreder.
  Üretim planlaması: günlük,aylık,yıllık üretim düzeylerinin önceden belirlenerek,buna uygun düzeyli üretim yapılması.
  İstatistiksel talep tahmin yöntemleri:Beklenen değer,sınırları daraltma,pert,medyan,mod,hareketli ortalama,üssel düzeltme,aritmetik ortalama,regrasyon tahmin
  Ekonometrik tahmin y.
  Bir üretim planı hazırlanırken hangi seçenekler vardır?
  1-stok maliyetlerinin artmasına katlanarak,günlük,haftalık veya aylık üretim miktarını aynı tutmak.
  2-stok miktarını minimum düzeyde tutarak,üretim miktarını günlük,haftalık veya aylık talep dalgalanmalarına göre değiştirmek
  3-yukarıdaki 2 seçeneğin uygun bir oranını bulmak.
  Bakım onarım modellerinde hangi maliyetler söz konusudur?
  1-önleyici 2- arıza
  bakım onarım planlamasında izlenecek politikalar:
  bakım onarım ekibini ve bakım onarımda yararlanılan araç gereç ve makine sayısını bol bulundurmak,önleyici bakıma büyük önem vermek,yedek üretim kapasitesini hazır bulundurmak,işlem merkezleri arasında yarı mamul stokları bulundurmak.


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Üretim Sistemleri Yönetimi Forum Tarih
3. sınıf Türkçe 8. Tema Üretim Tüketim Ve Verimlilik Tema Değerlendirme soru cevapları Eğitim Bilgileri Pazartesi 20:14
Üretimde makineleşme insan hayatında ne gibi değişikliklere yol açmıştır kısaca Sorular ve Cevaplar 7 Şubat 2017
Üretim yapan meslekler nelerdir kısaca Meslekler Rehberi 28 Ocak 2017
Üretim teknolojilerindeki gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Sorular ve Cevaplar 6 Aralık 2016
Üretim ile kalkınma arasındaki ilişki nedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 27 Aralık 2015

Bu Sayfayı Paylaş