Ünite 7 / Aile Kurumu

'Öğretmenlerimizin Bölümü' forumunda Siraç tarafından 7 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Ünite 7 / Aile Kurumu konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ünite 7 / Aile Kurumu

  Toplumsallaşmada etkili kurumlardan biri olan aile kavramının ve aile oluşumunda önemli olan evlilik kavramlarını tanımlamak

  • Ailenin toplumda temel bir kurum olarak görülmesinin iki nedeni vardır Bunlar; ailenin en önemli görevinin insan türünü üretmek olması ve ailenin başka kurumların da kaynağını oluşturmasıdır

  • Ailenin toplumda çok önemli olan bir diğer görevi de toplumsallaşma denen bir olgunun bu kurum tarafından yerine getirilmesidir Toplumsallaşma çocuk ve aile üyeleri arasında başlayan bir etkileşim sürecidir Bu süreç yoluyla insan toplumdaki temel kuralları öğrenir ve içinde yaşadığı toplumun bir parçası haline gelir

  • Ailenin çeşitli biçimlerde tanımları olmakla beraber biz aileyi ana, baba, çocuklar ve taraşarın kan akrabalarından (aile biçimine göre) meydana gelmiş ekonomik ve toplumsal bir kurum olarak tanımlıyoruz Aile yapıları ve türlerini açıkla*****, bunların görev ve işlevlerinin, değişen toplumsal olgularla değişim sürecini tanımlamak

  • Aile en basit bir biçimde çekirdek veya küçük aile ve geleneksel veya geniş aile olarak ikiye ayrılır

  Ancak, aileyi otorite figürüne göre ayıran tipolojiler de mevcuttur

  • Çağdaş toplumun ailesi, ana, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan küçük ya da çekirdek ailedir Bu aile, modern sanayi toplumlarının özelliğidir Çekirdek ailenin yapısı, içinde bulunulan modern toplum tarafından bu toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir Aile ve evlilik biçimlerini tanımak

  • Evlilik biçimleri ise eş sayısına göre, Monogami ve Poligami olarak ikiye ayrılır Çok eşli evlilik olan Poligami ise kendi içinde Poligini ve Poliandri olarak ikiye ayrılır

  • Gruba göre evlilik ise: endogami,exogami olarak ayrılır Çiftlerin oturdukları yere göre ise: patrilokal, matrilokal,e neolokal, olmak üzere üç biçimdedir Sosyolojinin önemli kuramlarının aile kurumunu ele alış biçimi ve analizlerini incelemek

  • Aileyi teorik bir çerçeve içerisinde üç bakış açısından incelemek olasıdır Bunlar, Fonksiyonalist, Çatışma ve Sembolik
  Etkileşim modelleridir

  • Fonksiyonalist bakış açısı aileyi yerine getirdiği değişmez ve önemli görevleri nedeniyle ele alır ve inceler Ailenin toplumda vazgeçilmez oluşunun nedeni yerine getirdiği fonksiyonlardır Çatışma kuramı ailenin önemli bir kurum olduğunu kabul eder, ancak ailenin içinde geleneksel olarak var olan bir çatışma vardır, der Burada kadın sömürülmekte erkek ise sömürücü bir rol oynamaktadır

  • Sembolik etkileşimciler ise, insanın, çevresinin ve ilişkilerinin bir ürünü olduğunu savunarak, ailede iletişimin önemine değinirler Boşanmanın bireysel ve toplumsal nedenlerine eğilerek, çocuklar üzerindeki etkisi ve başarılı evliliklerin nedenleri açıklayabilmek

  • Aile kurumunda evlilik kadar yaygın bir diğer kurum da boşanmadır Boşanma mevcut normlar ile eşlerin kendi arzularıyla evlilik birliğinin sona ermesidir

  • Çağımızda boşanma oranlarının artışının hem bireysel hem de toplumsal nedenleri mevcuttur Genelde,

  Türkiye'de de boşanmalarda sayısal bir artış söz konusudur Dünyada gözlemlenen eğilime paralel olarak ekonomik kriz dönemlerinde boşanmalar azalırken, refah dönemlerinde artış göstermektedir Enşasyon rakamlarının yüksek olduğu ve ekonomik bunalımın var olduğu dönemlerde eşlerin boşanma kararı alması zor olmaktadır

  • Boşanmaların özellikle çocuklar üzerinde olumsuz sonuçları bulunmaktadır Bu nedenle boşanmaya karar veren çiftlerin bu konuda dikkatli düşünmeleri gerekmektedir
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş