Ünite 4 / Kültür Nedir ?

'Öğretmenlerimizin Bölümü' forumunda Siraç tarafından 7 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Ünite 4 / Kültür Nedir ? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ünite 4 / Kültür Nedir ?
  Kültür: İnanç, değer, norm, "davranışlar ve bir nesilden diğer bir nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bir bütündür " Toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar Toplumda yaşayan insanlara rehberlik eder,
  insanlar arasındaki ilişkileri yönlendirir
  Kültür, Toplumdaki paylaşılan ortak ürünlerden oluşur
  Toplum ise, ortak kültürü paylaşan ve birbirleriyle etkileşimde bulunan insanlardan meydana gelir

  Toplumda Kültür Öğeleri
  1 Maddi:
  2 Manevi: Soyut

  Kültürün ÖZELLİKLERİ:

  Toplumsal bir üründür :Öğrenilerek kazanılır
  İnsanlar arası etkileşim sonucu doğup, gelişir *Dil kullanabilme yeteneği
  Genetik bir faktör değildir (kalıtsal olarak babadan oğula geçmez)
  Her toplumun kültürünün kendine özgü oluşudur " KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE KÜLTÜREL BİRLEŞME
  Gelenekteki değişiklik diğer gelenekleri etkiler ve değişikliğe neden olur Toplumbilimciler bu olaya Birleşme adını vermektedir Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına Kültürel Birleşme (Entegrasyon) denir


  DİL VE KÜLTÜR

  Kültür, insanların toplumsal mirasıdır Kültürün yaratıcısı ve aktarılışı sembollere dayanır

  Sembol, insanların iletişimde kullandıkları anlam ifade eden her şeydir Sosyologları kültürün manevi öğelerine bazen Sembolik Kültür adını verirler
  Dil, insanlar için evrensel olmasına karşılık, her ülkenin kendine uygun bir lisanı vardır
  Dil, insanların birbirlerine deneyimlerini, fikirlerini, bilgilerini aktarımlarına yardımcı olan alettir Kültür, dil yardımıyla varlığını sürdürür

  Edward Sapir ve Benjamin Whorf: "Dünya hakkındaki görüşlerimizi etkileyen şey, öğrenmiş olduğumuz dille bağlıdır ve gerçeklik hakkındaki algılarımızı tayin eden şey kullandığımız dilin gramer ve kelime yapısıdır" tezini savunurlar

  KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN PARÇALAR (NORM-DEĞERLER)

  NORM: Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır Toplumsal düzeni sağlayan bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirlere NORM denir

  Yaptırımı olan kurallar sistemidir
  Ödül ve ceza ile güvence altına alınır Resmi ve Gayri resmi olabilir Bireyin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir (Bilet alırken kuyrukta bekleme)
  Toplumdan topluma farklılık gösterir Toplum içinde de zaman içinde değişir

  DEĞER: Bir toplumun kültürünü öğrenmek demek o kültürün değerlerini bilmektir
  İnsanların iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkini tanımlamak için koymuş oldukları standartlardır
  Norm ve Değerler Arasındaki Temel Farklılık Değerlerin soyut ve genel kavramlardan meydana gelmesi, Normların ise belirgin ve yol gösterici oluşlarıdır
  Değerler bizlere kültür yoluyla aşılamakta olduğu için onları saptamak ve tanımlamak normlar kadar kolay değildir
  Sosyolog Robin Williams ABD'de 15 Temel Değerin Varlığını Saptamıştır
  1 Başarı ve Yükselme
  2 Bireyselcilik
  3 Çalışma ve Aktif Olma
  4 Pratiklik ve Yeterlilik
  5 Bilim ve Teknoloji
  6 İyi bir hayat biçimi
  7 Humanistlik
  8 Özgürlük
  9 Demokrasi ıo Eşitlik
  11 Eğitim
  12 Dine Bağlılık
  13 Romantizm
  14 Tek Eşle Evlilik
  15 Grup üstünlüğü ve Grup Başarısı


  Değerler zamanla değişebilir yerine yenileri gelebilir, eskiyen değerler atılabilir Her Her Toplumun kendine özgü değerleri vardır

  Günümüzde Eklenen Değerler
  1 Boş Zaman Etkinlikleri
  3 Çevreye Saygılı Olma
  2 Vücut Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam
  4 Kendi Kendine Yardımcı
  5 Olma ve Kendini Gerçekleştirme


  KÜLTÜRÜN KENDİ İÇİNDEKİ FARKLILIKLARI

  Kültür, bir birleşmedir, her parçası birbirleriyle anlamlı bütünler oluşturur ve birbirini tamamlarlar

  Geleneksel endüstrileşmemiş toplumda kültür farklılıkları AZ Modern gelişmiş toplumda kültür faklılıkları ÇOKTUR Popüler - Fakirlik Kültürleri
  Popüler Kültür: Yaşadığımız günlük hayaI hobilerimizi, TV kitapları, sergileri kapsar Bizi geçmişe bağlayan bir araçtır
  (Zeki Müren)

  Fakirlik Kültürü: Antropolog Oscar Lewis öne sürmüştür Fakirlerde başarılı olmak için gerekli istek, arzu ve disiplinin

  olmadığını ileri sürmektedir Fakirlerin davranışlarının toplum tarafından sapkın olarak nitelendirildiğini savunmaktadır

  Hyman Radman: Bunu red ederek aşağı statü deki insanların toplumun temel başarı değerlerini red etmeden alternatif bir değer düzeni geliştirdiklerini öne sürmektedir

  İdeal- Gerçek Kültürler

  İdeal Kültür: Toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasıdır

  Gerçek Kültür: Günlük yaşamdaki uygulanış veya bulunuş biçimidir (Vergi kaçırma, Kopya çekme) Toplumda yaşayan insanlar ideal ve gerçek kültür ayrılığı üzerinde çok büyük bir önemle durmazlar Bu tür zıtlıklar genelde gözardı edilerek görülmemeye çalışılır (Kendini budizme adamış bir rahip hayatımda kimseyi incitmeme, öldürmeme amacını güder ancak yaşaması için balık tutmalıdır ama balık tutmak da bir anlamda bir canlıyı öldürmektir)

  Demokratik hak ve özgürlükler üzerinde duran toplumda bireylerin seçme ve seçilme özgürlükleri Yoksa burada ideal ve gerçek kültür farklılığını görebiliriz

  Yüksek - Yaygın Kültürler: Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri alışkanlıkları olan küçük bir grubun sahip olduğu kültürdür  Alt - Karşıt Kültür

  Alt Kültür (subcultures): Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer, norm ve yaşam biçimi olan gruplardır

  Alt kültür üyelerinin diğer alt kültürlere Etnosentrik Tutumları vardır Yani kendi alt kültürünü üstün görüp diğerlerini aşağılarlar

  Yaşlılar içinde yaşadığı baskın kültüre artık Etnosentrik duygularla Bağlanmışlardı

  Bir grubun değer ve normları üyesi oldukları toplumun değer ve normlarını yansıtıyorsa buna Alt Kültür denir Gruplar arasında ki faklılıklar büyüdükçe, sosyal çatışmaların derecesi de artar

  Karşıt Kültür: Bir alt kültür olup, norm ve yaşam biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışları içerir

  Toplumun sahip olduğu, gurur duyduğu norm ve değerleri red ederek, karşıt tutum ve davranışlara sahiptirler Gençler arasında yaygındır Grubun değer ve normları toplumun genel kültürüne ters düşecek nitelikte ise buna Karşıt Kültür denir

  ETNOSENTRİZM VE KÜLTÜREL RELATİvİzM

  Kültür taassubu veya ben merkeziyetçilik diye bilinen Etnosentrizm kişinin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi demektir

  Boks ve güreşi en iyi spor, boğa güreşini vahşet olarak nitelendiren görüş Etnosentrik bir düşüncedir Etnosentrizmin hem olumlu, hem de olumsuz yönleri vardır Bunlar: Olumlu Yönü : Grup bağlılığının artması Olumsuz Yönü: Ayrımcılıklara neden olup, onları küçümsemeye ve dışlamaya iten davranışlara yol açmaktadır
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ünite Kültür Nedir Forum Tarih
8. sınıf inkılap çalışma kitabı 1. ünite öz değerlendirme formu cevapları Eğitim Bilgileri Dün 20:50
9.Sınıf I. Ünite Fiziğin Doğası Video izle Eğitim Videoları & Flash ve Slaytları 29 Ekim 2012
8.sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1.ünite notları Tarihi Bilgiler 18 Ekim 2012
Kommunite Nedir - Kommunite Hakkında Bilgi Konu Dışı Başlıklar 24 Şubat 2012
Fen çalışma kitabındaki ilk ünitenin cevapları nedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 28 Kasım 2011

Bu Sayfayı Paylaş