Ünite 3 / Toplum ve Toplumsal Yapı

'Öğretmenlerimizin Bölümü' forumunda Siraç tarafından 7 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Ünite 3 / Toplum ve Toplumsal Yapı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ünite 3 / Toplum ve Toplumsal Yapı

  Sosyolojik Analizlerin 2 Boyutu Vardır

  MAKRO: Sosyolojinin konusu toplumun kendisi, genel yapısı ve ilişkileridir MİKRO: Sosyal etkileşim üzerinde durmaktadır

  TOPLUM

  Toplum ve birey birbirinden ayrılamaz parçalardır Toplumun birey üzerindeki etkisi daha fazladır Toplum içinde yaşadığımız her şey öğrenilerek kazanılır Toplum insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür

  Toplumdan Söz Edebilmek İçin Belirli Şartlar Olmalıdır: Belirli bir toprak parçası
  Belirli idare biçimimini benimsemek
  Ortak kültür

  TOPLUMSAL YAPI:
  Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bir bütünüdür Toplumun çerçevesidir Toplumsal Yapıyı Oluşturan Parçalar 6tanedir:

  1 Kültür: Çevremizdeki insanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir mirastır (dil, inançlar, değerler)

  2 Toplumsal Sınıf: Kalabalık bir insan grubu, sahip oldukları benzer gelir düzeyi eğitim ve yaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleriyle toplumsal sınıf olarak tanımlanır

  3 Statü: Bireyin toplum içindeki pozisyonudur Birkaç statüye sahip olunabilir Bunlardan birinin önemli olması temel statü ve master statüdür

  Bireyler toplum içinde statüsünü 2 biçimde elde ederler:

  a Edinilmiş Statü: Bireyin doğrudan bir çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüdür (yaşlı, genç, kadın, erkek)
  b Kazanılmış Statü: Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla, gönüllü

  Rol: Öğretmenlik, Meslektaşlık, Babalık, Araştırmacılık

  5 Gruplar: İnsanların bir grubu oluşturabilmeleri için aralarında kesin bir ilişkinin ve etkileşimin olması gerekir Grup
  Üyeleri benzer değer, norm ve beklentileri paylaşırlar

  a Birincil Gruplar: Grup Üyeleri arasında yoğun bir biçimde ilişki olan ve birbirlerine sevgi ve özveri duyguları ile bağlı insanlardır (Aile, Arkadaşlık)
  b İkincil Gruplar: Birbirleriyle geçici bir biçimde ilişki kuran ve çıkar amacı taşıyan gruplardır (İşletmeler, siyasi partiler)

  6 Toplumsal Kurumlar: Toplumsal Kurumlar toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar topluluğudur

  Sosyologlar 9 Temel Kurum Tanımlamaktadır

  1 Aile
  2 Din
  3 Hukuk
  4 Politik
  5 Ekonomik
  6 Eğitim
  7 Tıp
  8 Toplumsal Kurumlar
  9 Askeri

  Fonksiyonalist Kurama Göre toplumsal kurumlar 5 Temel Gereksinimi karşılar:

  ı Yeni Üyelere sahip olmak
  2 Yeni Üyeleri toplumsallaştırmak
  3 Mal ve hizmetleri Üretmek ve dağıtmak
  4 Toplumsal düzeni korumak
  5 Yaşama bir anlam kazandırmak

  Çatışma Kuramı; bu temel fonksiyonları kabul etmekte ancak ortak amaç için uyumlu çalışmadıklarını ileri sürmektedir Kurumların varlığını, zenginliğin korunması amacıyla küçük bir grubun elinde olması ile açıklar
  Görevselciler ise sosyal kurumları; insan ihtiyaçlarını karşılamak için var olduğunu öne sürmektedir

  TOPLUM TÜRLERİ (5 tanedir)

  1 Avcı ve Toplayıcı Toplumlar:

  40 kişiyi geçmeyen Birincil Gruplardır

  * En önemli kurum ailedir
  * Politik kurum yoktur
  * Bireyler eşittir
  * Göç olgusu yoğundur
  * Her birey belirli süre kabile reisliği yapar
  * En büyük zenginlik yiyecektir
  * Statü farklılaşması fazla değildir

  2 Göçebe ve Çobanlık Toplumları

  Çobanlık Yaparak geçimlerini sağlarlarmış

  * Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır
  * Çatışma artmıştır
  * Dini inançlar yaygın olarak yer alır
  * Birkaç tanrıya tapılır
  * Nüfus artmaya, politik ve ekonomik kurumlar gelişmeye, toplumsal ve kültürel yapı farklılaşmaya başlamıştır

  3 Tarım Öncesi Toplumlar
  (İlkel Tarım Toplumları): Yerleşik bir yaşam düzenidir Geçim çapa kullanarak yapılan tarımla sağlanır Bu toplumlar bahçıvan kültürü özelliği taşırlar

  4 Tarım Toplumları:

  * Geçimi tarıma bağlıdır
  * Şehirler kurulmuş ve sınıflar belirginleşmiştir

  1 Konusu sosyal etkileşim olan sosyoloji daima ne denir?
  A) Mikro Sosyoloji
  B) İletişim Sosyoloji
  C) Sosyal Bilimler
  D) Makro Sosyoloji
  E) Etkileşim Sosyoloji
  YANIT: A

  2"İnsanları etkileyen gerçek ilişkiler bütününe" ne denir?
  A) Topluluk
  B) Grup
  C) Rol
  D) Toplum
  E) Yapı
  YANIT: D

  3Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan biri değildir?
  A)Aile
  B) Kültür
  C) Sınıf
  D) Statü
  E) Rol
  YANIT: A

  4Toplumun, toplum olarak algılanabilmesi için belli şartlar gerekir Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
  A) Ortak bir toprak parçası
  B) Ortak bir dil
  C) Ortak bir idare
  D) Ortak bir otorite
  E) Ortak bir kültür
  YANIT: B

  5Bireyin toplum içindeki pozisyonuna ne denir?
  A) Rol
  B) Statü
  C) Kültür
  D) Sınıf
  E) Grup
  YANIT: B

  6Aşağıdakilerden,hangisi toplumsal kurumlardan biri değildir? A) Aile B) Din
  C) Politika
  D) Hukuk
  E) Rol
  YANIT: E

  7Aşağıdaki/erden hangisi toplumların sahip oldukları temel karakteristiklerden biri değildir?

  A) Her toplum değişime karşı direnç gösterir
  B) Toplumsal kurumlar birbirleriyle iletişim içindedir
  C) Her toplum belli bir dille iletişim kurar
  D) Toplumsal kurumlar zamanla değişirler
  E) Toplumsal kurumlar toplumdaki sorunların merkezidir
  YANIT: C

  8Fonksiyonalist kurama göre, toplumsal kurumlara belli nedenlerden dolayı gereksinim vardır Aşağıdakilerden hangisi bu neden/erden biri değildir

  A) Yeni üyelere sahip olmak
  C) Mal ve hizmet üretmek
  B) Yeni üyeleri toplumsallaştırmak
  D) Grupları yönetmek
  E) Toplumsal düzeni sağlamak
  YANIT: D

  9Toplum türleri içinde en ilkeli aşağıdaki/erden hangisidir?
  A) Tarım öncesi topluluklar
  B) Tarım Toplulukları
  C) Avcılık ve toplayıcılık
  D) Çobanlık
  E) Endüstriyel
  YANIT: C

  10 Hangi toplum türünde edinilmiş statü/er yerine kazanılmış statüler görülmeye başlar?


  A) Avcılık ve toplayıcılık
  B) Çobanlık
  C) ilkel tarım toplulukları
  D) Tarım toplumları
  E) Endüstriyel toplumlar
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ünite Toplum Toplumsal Forum Tarih
Ünite 8 / Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme Öğretmenlerimizin Bölümü 7 Mart 2009
Ünite 6 / Toplumsal Gruplar Öğretmenlerimizin Bölümü 7 Mart 2009
Ünite 5 / Toplumsallaşma Öğretmenlerimizin Bölümü 7 Mart 2009
7. sınıf sosyal sayfa 71 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Bilgiyi Yayan İcat Matbaa cevapları Sorular ve Cevaplar 26 Eylül 2017
7. sınıf sosyal 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk cevapları nelerdir? Sorular ve Cevaplar 25 Eylül 2017

Bu Sayfayı Paylaş