Ülkemizdeki Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda cagla_257 tarafından 25 Mart 2012 tarihinde açılan konu

 1. cagla_257

  cagla_257 Üye

  Ülkemizdeki Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ülkemizdeki Sivil Toplum Kuruluşları Ve Alanlarını yazan kısabir yazı istiyorum yardımcı olun!!:'(
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

  Tarihçe
  Uluslararası STK’ların tarihi 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. Köleliğe karşı ve kadın haklarının kazanılması konularında çok önemli roller oynayan STK’ların etkinlikleri Dünya Silahsızlanma Konferansında en üst düzeye ulaşmıştır. Ancak bugünkü manası ile “Sivil Toplum Kuruluşu” kavramı ilk defa 1945 yılında Birleşmiş Milletler teşkilatının kuruluşu sırasında, kuruluş beyannamesinin 10. Bölümününün 71. Maddesinde devlet ve üye ülkelere ait olmayan kuruluşların danışmanlık rolü ile ilgili tanımlamada kullanılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınma alanındaki hayati rolleri ilk defa Birleşmiş Milletlerin STK’lar ile BM arasında sıkı danışmanlık ilişkilerinin düzenlendiği 21. ajandasının 27. Başlığında dile getirilmiştir.


  Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Sivil Toplum Kuruluşları, herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terimdir. STK’ların tamamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.

  Küresel Örgütler
  20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini artırmıştır. Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır. Uluslararası antlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü gibi Uluslararası Örgütler finansal alandaki büyük aktörlerin çıkarlarına odaklı olarak algılanmaktadırlar. Bu alandaki dengesizliği gidermek için STK’lar insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gelişim göstermişlerdir. Buna bir örnek olarak Dünya Ekonomik Forumuna rakip bir toplantı olarak heryıl düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun heryıl Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumunun düzenlendiği Davos’ta düzenlenmesi belirtilebilir. 5. Dünya Sosyal Forumu Ocak 2005 tarihinde 1.000’den fazla uluslararası STK temsilcisinin katılımı ile toplanmıştır.


  Görüşler
  Bu tür toplantılarda genel olarak STK’ların fakirlerin popüler hareketlerinin yerini aldığını savunurken diğer gruplar STK’ların kuruluşlarından beri Emperyalist yapıda olduklarını ve koloniyal dönemde ruhban sınıfının üstlendiğine benzer bir görev yürütmekte olduklarını ve bir ülkenin iç işlerine STK'ler aracılığı ile müdahele etmeyi amaçladıklarını savunmuşlardır.


  İlk defa batıda ortaya çıkan sivil toplum, batıdaki mutlak monarşilerin bütün güç ve baskılarına rağmen onların kontrollerinden kaçan ve böylece özerk (otonom) bir sürecin şekillenmesini sağlayan güçtür. Ortaçağda batıdaki şehirlerde oturan kişiler, zamanla şehirli olarak kolektif bir bilinç geliştirmiş ve sivil toplum olgusunun doğmasını sağlamışlardır. Batı monarşileri sivil toplumun izlerini hiçbir zaman tam olarak silememiştir. Sivil toplumda iktidarı dizginleyen bir güç olarak süregelmiştir. Bugünkü anlamda sivil toplumun ortaya çıkışı ise batıda sanayi devrimi ile meydana gelen yeni toplumsal ve siyasal arayışların sonucu olmuştur. Batıda Rönesans’tan sonraki gelişmelerin bir sonucu olarak yeni bir siyasal toplum arayışına girişilmiş, bunun bir gereği olarak da Ulus devlet, ulusal nitelikli bir din, daha katılımcı ve özgürlükçü bir siyasal yaşam, doğal halden aranmış bir siyasal yapı gibi temalar tartışılmıştır.
  Zira Katolik kilisesi Rönesans’tan önce yaşamın her alanında olduğu gibi siyasal yaşam ve normlar üzerinde de hegemonya kurmuş ve Katolizm eksenli değerler geliştirmiştir. Fakat daha sonraları bir yandan Martin Luther King ve John Calvin öncülüğünde başlayan ulusal din arayışı, bir yandan da Machiavelli tarafından başlatılan ulusal devlet arayışlarının etkisi ile yeni bir siyasal yapının temelleri atılmıştır. Sivil toplum kavramına Hobbes, Locke ve Rousseau gibi düşünürler değişik şekillerde yorumladıktan sonra bu kavramı bildiğimiz anlamda Hegel kullanmıştır. Hegel sivil toplum ile siyasal topluma arasında bir ayrım yapmış analitik bir düzeyde devlet ve toplum arasındaki çizgileri belirtmiştir. Devletin düzenlediği alanları ve toplumsal ilişkileri siyasal toplum kavramıyla ifade etmiş, geriye kalan özerk alanları ise sivil toplum olarak isimlendirmiştir. Hegel sivil toplumu, bütün bireysel menfaatlerin birbirleriyle çarpıştığı bir savaş alanı olarak tanımlar. Ayrıca ona göre bu bireysel menfaatler bir yandan özel topluluğun menfaatlerine karşı bir yandan da bireysel menfaat ile özel topluluğun menfaatleri devletin düzenlemelerine ve yüksek görüş noktasına karşı mücadele ederler. Sivil toplum kuruluşlarıda resmi kurumları gibi çalışma şekillerini yasalar çerçevesinde kendileri belirler. Ayrıldıkları tek nokta resmi kurumların çalışma şekillerini devlet belirler.


  Türkiyedeki Sivil Toplum Kuruluşları

  A

  AEGEE-Ankara
  AIDS İle Mücadele Derneği
  ALS - MNH Derneği
  Acil Tıp Teknisyenleri Derneği
  Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
  Adli Tıp Uzmanları Derneği
  Alzheimer Derneği ve Vakfı
  Ankara Sinema Derneği
  Anne Çocuk Eğitim Vakfı
  Arama Kurtarma Derneği
  Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
  AKUT


  B

  Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası
  Bağımsız Ulaşım-Sen
  Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD)
  Berksav
  Bir Dilek Tut Derneği
  Birleşik İşçi Sendikası
  Birlik Dayanışma Hareketi
  Büro Emekçileri Sendikası


  D
  DenizTemiz Derneği
  Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı
  Doğal Hayatı Koruma Derneği


  E
  Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
  Ege Çevre ve Kültür Platformu
  Ekolojik Ütopyalar Derneği
  Epilepsi ve Toplum Derneği
  EĞİTİM SEN


  F
  Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı
  Film Yönetmenleri Derneği
  Fişek Enstitüsü


  G
  Gençlik Tiyatroları Oluşumu

  H
  Halkevleri
  Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye)
  Hukukun Üstünlüğü Derneği


  K
  Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
  Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
  Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı
  Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği


  M
  Mayınsız Bir Türkiye Girişimi

  N
  Nesin Vakfı

  O
  Osmanlı Araştırmaları Vakfı

  R
  Reklamcılar Derneği
  Rock - A (festival)


  S
  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
  Sinema Emekçileri Sendikası
  Sinema Yazarları Derneği
  Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
  Sosyal Araştırmalar Vakfı
  Sosyal Girişim Derneği
  Sümer Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
  Sırça Yaşamlar Derneği


  T
  Tarih Vakfı
  Tiyatro Oyuncuları Derneği
  Toplum Gönüllüleri Vakfı
  Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
  Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf
  Tüketiciler Birliği
  Tüketiciyi Koruma Derneği
  Türk Akciğer Kanseri Derneği
  Türk Eczacıları Birliği
  Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
  Türk Hematoloji Derneği
  Türk Hemşireler Derneği
  Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
  Türk Kardiyoloji Derneği
  Türk Metal Sendikası
  Türk Nefroloji Derneği
  Türk Psikologlar Derneği
  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
  Türk Toraks Derneği
  Türkiye Acil Tıp Derneği
  Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
  Türkiye Bilişim Vakfı
  Türkiye Egitim Ögretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
  Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
  Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Türkiye Nükleer Tıp Derneği
  Türkiye Organ Nakli Derneği
  Türkiye Psikiyatri Derneği
  Türkiye Sakatlar Derneği
  Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı
  Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu
  Türkiye Yazarlar Sendikası
  Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
  Türkiye Öğretmenler Sendikası
  Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Türkiye İnsan Hakları Kurumu
  Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
  Tıbbi Onkoloji Derneği


  U
  Umut Vakfı
  Umut Çocukları Derneği


  V
  Viral Hepatitle Savaşım Derneği

  Y
  Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği

  Ç
  Çağdaş Gazeteciler Derneği
  Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği
  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
  Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
  Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı
  Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
  Çocuk Destek Grubu


  Ö
  Öğretim Elemanları Sendikası

  İ
  İnsan Hakları Gündemi Derneği
  İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
  İstanbul Kültür Sanat Vakfı
  İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı
  İzmirli Sanatçılar Birliği Derneği
   

 3. cagla_257

  cagla_257 Üye

  Bana alanları lazım adları değil :(
   

 4. çok güzel.bayıldım.öğretmenim ali efe çok beyendi
   

 5. süper yaaaa :D FAFAT SÜPEEEEEEEEEEEERRRRRR:D
   

 6. Çok uzun bunlar ama yaa :(
   

 7. Ülkemizde olan sivil toplum kuruluşları nelerdir?

  1.VAKIFLAR:

  Sağlık Vakfı,Temiz Enerji Vakfı (TEMEV),
  Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG),
  TSK Mehmetçik Vakfı,
  Turkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Demokrasi Vakfı, Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV) Türk Eğitim Vakfı (TEV),
  Türk Kalp Vakfı

  2.DERNEKLER

  Türk Psikologlar Derneği
  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
  Türk Radyoloji Derneği
  Türk Serbest Mimarlar Derneği
  Türk Sosyal Bilimler Derneği
  Türk Toraks Derneği
  Türkiye Acil Tıp Derneği
  Türkiye Aile Planlaması Derneği
  Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
  Türkiye Diyetisyenler Derneği
  Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
  Türkiye Kızılay Derneği

  3.SENDİKALAR


  İşçi Sendikalar,
  İşveren Sendikaları,
  İşçi Federasyonları,
  İşveren Federasyonları,
  TÜRK-İŞ,
  DİSK,
  TİSK,
  HAK-İŞ,
  KAMU-SEN,
  KESK..


  4.MESLEK KURULUŞLARI

  Basın Konseyi
  Çevre Mühendisleri Odası
  Elektrik Mühendisleri Odası
  Fizik Mühendisleri Odası
  Gemi Mühendisleri Odası
  Gıda Mühendisleri Odası
  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
  İç Mimarlar Odası
  İnşaat Mühendisleri Odası
  Jeofizik Mühendisleri Odası
  Jeoloji Mühendisleri Odası
  Kimya Mühendisleri Odası
  Maden Mühendisleri Odası
  Makina Mühendisleri Odası
  Metalürji Mühendisleri Odası
  Meteoroloji Mühendisleri Odası
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 28 Şubat 2014

 8. Yaaaaa ama benim istediğim şey yok burda
   

 9. çok uzun hangisini yazayım offfff :(
   

 10. offff yaaaa burda da çok ad var hangini yazayım
   

 11. bana adları lazımdı çok işime yaradı
   

 12. bunlar gerekli değil bana...... ben onların tek kelime yada 2 3 kelime olacak :,(
  :,( :,(
   

 13. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Ülkemizde olan sivil toplum kuruluşları nelerdir?

  1.VAKIFLAR:

  Sağlık Vakfı,Temiz Enerji Vakfı (TEMEV),
  Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG),
  TSK Mehmetçik Vakfı,
  Turkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Demokrasi Vakfı, Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV) Türk Eğitim Vakfı (TEV),
  Türk Kalp Vakfı

  2.DERNEKLER

  Türk Psikologlar Derneği
  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
  Türk Radyoloji Derneği
  Türk Serbest Mimarlar Derneği
  Türk Sosyal Bilimler Derneği
  Türk Toraks Derneği
  Türkiye Acil Tıp Derneği
  Türkiye Aile Planlaması Derneği
  Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
  Türkiye Diyetisyenler Derneği
  Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
  Türkiye Kızılay Derneği

  3.SENDİKALAR


  İşçi Sendikalar,
  İşveren Sendikaları,
  İşçi Federasyonları,
  İşveren Federasyonları,
  TÜRK-İŞ,
  DİSK,
  TİSK,
  HAK-İŞ,
  KAMU-SEN,
  KESK..


  4.MESLEK KURULUŞLARI

  Basın Konseyi
  Çevre Mühendisleri Odası
  Elektrik Mühendisleri Odası
  Fizik Mühendisleri Odası
  Gemi Mühendisleri Odası
  Gıda Mühendisleri Odası
  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
  İç Mimarlar Odası
  İnşaat Mühendisleri Odası
  Jeofizik Mühendisleri Odası
  Jeoloji Mühendisleri Odası
  Kimya Mühendisleri Odası
  Maden Mühendisleri Odası
  Makina Mühendisleri Odası
  Metalürji Mühendisleri Odası
  Meteoroloji Mühendisleri Odası
   

 14. offfffffffffffffff yaaaaaaaaaaaa çokkkkkkkkkkk var,!!!!! :D
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ülkemizdeki Sivil Toplum Forum Tarih
Ülkemizdeki kömür madenleri harita üzerinde Türkiye Kültür Ve Tanıtımı 1 Mart 2016
Ülkemizdeki yeraltı su kaynakları daha çok hangi amaçlar için kullanılır? Sorular ve Cevaplar 23 Aralık 2015
Ülkemizdeki ovaların isimleri kısaca Türkiye Kültür Ve Tanıtımı 3 Aralık 2015
Liman kentlerinin özellikleri ve ülkemizdeki limanlar Konu Dışı Başlıklar 7 Ocak 2015
Ülkemizdeki çevre sorunları diğer ülkeleri nasıl etkiliyor Sorular ve Cevaplar 10 Mayıs 2014

Bu Sayfayı Paylaş