Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları

'Ülkeler Coğrafyası' forumunda Mavi_Sema tarafından 27 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 1

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 1 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 1  1. Kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılan Apenin Dağları aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içinde yer almaktadır?
  A) Arnavutluk B) Romanya
  C) Rusya D) İtalya E) Portekiz

  2.
  1- İran 5- Suriye
  2- Irak 6- Gürcistan
  3- Yunanistan 7- Ermenistan
  4- Azerbaycan 8- Bulgaristan
  - Ülkemizin yukarıda verilen sınır komşularının hangi kıtalar üzerinde olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde
  doğru olarak verilmiştir?
  Avrupa Asya
  A) 1- 3- 5- 8 2- 4-6-7
  B) 3-8 1-2-4-5-6-7
  C) 4-5-6-7-8 1-2-3
  D) 2-7- 8 1-3-4-5-6
  E) 4-6-7 1-2-3-5-8

  3. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisinde en büyük payı hammadde ihracatından elde edilen
  gelirler oluşturmaktadır?
  A) Fransa B) İtalya C) Kuveyt
  D) Almanya E) İsrail

  4- Aşağıda bazı ülkeler ve başkentleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
  A) Arnavutluk - Tiran
  B) İsviçre - Bern
  C) Portekiz - Madrid
  D) İtalya – Roma
  E) Gürcistan – Tiflis

  5- Aşağıda verilen ülkelerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası kurulan ülkelerden biri değildir?
  A) Türkiye B) Polonya
  C) Macaristan D) Çekoslovakya E) Fransa

  6. Aşağıda ülkemiz ile komşularımız arasında bulunan gümrük kapıları eşleştirilmiştir.
  - Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Karaağaç –Yunanistan B) Cilvegözü – Suriye
  C) Habur – Irak D) Akyaka – Gürcistan
  E) Gürbulak – İran

  7.
  - Turizm gelirleri fazladır.
  - Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
  - Ağır sanayi ve otomotiv sanayi gelişmiştir
  - Genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.
  - Bir yarımada devletidir.
  Yukarıda özellikleri anlatılan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa B) Almanya C) İngiltere
  D) İtalya E) Romanya

  8. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin yeryüzünün şekillenme- sinde aşağıdaki dış kuvvetlerin
  hangisi daha etkili olmuştur?
  A) Gel – git B) Akarsular C) Buzullar
  D)Rüzgarlar E) Yeraltı suları

  9. Aşağıdaki ülkelerin tarım alanları ve tarım faaliyetleri dikkate alındığında hangisinde birim alandan
  alınan verim diğerlerinden daha fazladır?
  A) Libya B)Hollanda C) Türkiye
  D) İtalya E) Suriye

  10. Ülkemizin sınır komşularından hangilerinin Karadeniz’de kıyısı bulunmaktadır?
  A) Gürcistan - Bulgaristan B) Gürcistan – Yunanistan
  C) Suriye – Arnavutluk D) Yunanistan – Romanya
  E) Bulgaristan – Ermenistan

  11. Kuzey Avrupa’da bir adalar ülkesidir. Yükseltisi çok az olan bir ülkedir. Ilıman okyanus iklimi hakimdir.
  Ülkenin topraklarının yarıdan fazlası tarıma elverişlidir. Yeraltı kaynakları çok azdır. Ancak sanayisi çok gelişmiştir.
  - Yukarıda özellikleri verilen Kuzey Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtalya B) Romanya C) Almanya
  D) Polonya E) Danimarka

  12.
  1- Danimarka 4- Bulgaristan
  2- İtalya 5- Yunanistan
  3- İspanya 6- Almanya
  Yukarıda verilen ülkelerin hangilerinin Akdeniz’de kıyısı bulunmaktadır?
  A) 1-4-6 B) 2-3-5 C) 3-5-6 D) 1-3-5 E) 3-4-5

  13. Norveç’te tarım alanlarının sınırlı olması aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin öncellikle gelişmesine neden olmuştur?
  A) Madencilik B) Balıkçılık C) Turizm
  D) Endüstri E) Hizmet

  14. Yurt dışında en çok Türk’ün bulunduğu, Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırayı alan, sanayi
  bakımından gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa B) Bulgaristan C) Azerbaycan
  D) İran E) Almanya

  15. İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerin hangisinin payı en büyüktür?
  A) Zengin taşkömürü ve demir yataklarına sahip olması
  B) Bir ada üzerinde bulunması
  C) Akarsuların ulaşıma elverişli olması
  D) Gelişmiş ülkelere yakın olması
  E) Zengin petrol yataklarına sahip olması

  16 Aşağıdaki bölgelerin hangisinde şiddetli depremlerin görülme olasılığı daha fazladır?
  A) Doğu Avrupa B) İskandinavya C) Kanada
  D) Doğu Asya kıyıları E) Avustralya

  17. Aşağıdakilerden hangisi Fransa, İtalya ve Türkiye’nin ortak özellikleri arasında yer alır?
  A) Yüzölçümlerinin aynı olması
  B) Alp – Himalaya kıvrım kuşağında olmaları
  C) Ekonomik gelişmişlik düzeylerinin aynı olması
  D) Nüfus miktarları
  E) Aynı okyanuslara komşu olmaları

  18. Sanayisi gelişen İskandinav ülkelerinden birisi de İsveç’tir.
  - Yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde aşağıdakilerin hangisi etkili değildir?
  A) Ilıman iklim şartlarına sahip olması
  B) Orman oranının yüksek olması
  C) Sermayenin varlığı
  D) Zengin maden yataklarına sahip olması
  E) Buzul aşınım şekillerinin fazla olması

  19. “Ortalama yükseltisi 150m. dir. Ülkede yaklaşık olarak 188.000 bin göl vardır. Göller ülkesi olarak da bilinir.”
  - Yukarıda özellikleri verilen (bilgi yelpazesi) Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Finlandiya B) Almanya C) Danimarka
  D) Norveç E) İsveç

  20. Yüksek enlemlerde yer alan ülkelerde kış turizmi ve kış turizm gelirleri yüksektir.
  - Bu durum göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kış turizm gelirlerinin yüksek olduğu söylenebilir?
  A) Türkiye B) Mısır C) İsveç
  D) İspanya E) Brezilya


  CEVAP ANAHTARI

  1. D
  2. B
  3. C
  4. C
  5. E
  6. D
  7. D
  8. C
  9. B
  10. A
  11. E
  12. B
  13. B
  14. E
  15. A
  16. D
  17. B
  18. E
  19. A
  20. C
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 2

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 2 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 2  21. Kuzey Yarım Küre’de 75º enlemi çevresinde iklimin yerleşmeye uygun olmadığı halde burada
  nüfusun yoğunlaştığı alanlar görülür.
  - Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarımsal faaliyetlerin etkili olması
  B) Önemli ticaret yollarının buradan geçmesi
  C) Yer altı zenginlik kaynaklarının fazla olması
  D) Buradaki insanların geleneklerine bağlı olmaları
  E) Deniz taşımacılığının daha kolay olması

  22. Kanada’nın kuzeyinde tarım olanaklarının sınırlı, nüfusun az olması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
  A) Tarım topraklarının elverişsizliği
  B) İklim koşullarının elverişsizliği
  C) İğne yapraklı ormanların olması
  D) Göllerin geniş alan kaplaması
  E) Okyanuslara uzak olması

  23. Her mevsimi yağışlı bir iklime uyum sağlamış olan bir bitkinin aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişmesi en zordur?
  A) İngiltere B) Hollanda C) Fransa
  D) Türkiye E) Mısır

  24. Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki sınırlar genellikle paralel ve meridyenleri izler.
  - Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?
  A) Yer şekilleri B) Nüfusun dağılışı
  C) Petrol yatakları D) İklim E) Ekonomik yapı

  25. Çeltik yaz yağışlarının fazla olduğu Muson ülkelerinde kolayca yetişme ortamı bulur.
  - Buna göre aşağıdaki ülkelerin iklim özellikleri dikkate alındığında hangi ülkede çeltik tarımına daha uygundur?
  A)Tunus B) Mısır C) Hindistan
  D) Irak E) İngiltere

  26.Aşağıdaki ülkelerin hangisi petrol ithal eden ülkeler arasında gösterilemez?
  A) Irak B) Yunanistan C) İsrail
  D) İtalya E) Türkiye

  27.
  - Krom üretiminde dünyada ilk sırayı alır.
  - Akdeniz iklim özellikleri görülür.
  - Elmas ve zümrüt işlemeciliği yaygındır.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yunanistan B) Avustralya C) Almanya
  D) Japonya E) G. Afrika Cumhuriyeti

  28. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde kış turizmi daha az gelişmiştir?
  A) Finlandiya B) İsveç C) İsviçre
  D) Hollanda E) Kanada

  29. Balıkçılıkta gelişen ülkeler genellikle tarım imkanları sınırlı olan ülkelerdir.
  - Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın gelişmesi tarım imkanlarının kısıtlı olmasına bağlanamaz?
  A) Japonya B) Norveç C) Yeni Zelanda
  D) ABD E) İsveç

  30. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfusun dağılışında doğal koşulların etkisi daha fazladır?
  A) Belçika B) İspanya C) Hollanda
  D) Mısır E) Danimarka

  31. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin bazı yerlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir.
  - Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İklimin elverişli olması
  B) Deniz kıyısında olması
  C) Topraklarının verimli olması
  D) Yaz mevsiminin kurak olması
  E) Sulamanın gelişmiş olması

  32.
  -Ekvatoral iklim görülür
  -Kahve çok fazla yetiştirilir
  -Ülkenin büyük bir bölümünde Amazon Havzası yer alır.
  - Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hindistan B) Malezya C) Avustralya
  D) Arjantin E) Brezilya

  33. Dünya hurma üretiminin yarısından fazlasının üretildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Irak B) İran C) Suriye
  D) Ürdün E) Suudi Arabistan

  34.
  -Ilıman okyanus iklimi görülür.
  -Tarım ve hayvancılık gelişmiştir
  -Dünya çiçek üretiminin %70’ini sağlar
  -Batı Avrupa’nın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkesidir.
  - Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Almanya B) Hollanda C) Fransa
  D) Portekiz E) Danimarka

  35. Kuzeybatı Avrupa kıyılarında tahıl tarımı yapılabilirken aynı enlemlerdeki Kanada kıyılarında tahıl tarımının
  yapılamama- sının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yağışların fazla olması
  B) Sıcaklığın düşük olması
  C) Yaz yağışlarının fazla olması
  D) Güneşlenme süresinin az olması
  E) Güneş ışınlarının geliş açısının küçük olması

  36. Kanada’da sanayi, yerleşme ve tarım ülkenin güneyinde toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İklimin elverişliği
  B) Ticaretin gelişmiş olması
  C) Ulaşımın gelişmiş olması
  D) Yer şekillerinin elverişliliği
  E) Bitki örtüsünün gür olması

  37. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde buzul göllere rastlanmaz?
  A) İsveç B) Norveç C) Kanada
  D) Finlandiya E) Brezilya

  38. Gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkeler aşağıdaki kıtalardan hangisinde daha fazla bulunur?
  A) Asya B) Avrupa C) Amerika
  D) Afrika E) Okyanusya

  39.
  I- Dünya şarap üretiminde 1. sıradadır.
  II-.Batıda Atlas Okyanusu, güneyde Akdeniz ile çevrilidir.
  III-Avrupa’nın en yüksek yeri bu ülkededir.
  IV-Ilıman Okyanus iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklimin etkisindedir.
  - Yukarıdaki (bilgi yelpazesi) bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir.
  A) İngiltere B) Cezayir C) Fransa
  D) İtalya E) Portekiz

  40. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Kıtası’nın başlıca coğrafi özelliklerinden biri değildir?
  A) Kıta sahanlığı oldukça dardır.
  B) Atlas Okyanusundan gelen Golf -Stream sıcak su akıntısının etkisinde kalır.
  C) Ortalama yükseltisi azdır.
  D) Haliçler denizciliği kolaylaştıran etkenlerdendir.
  E) Kıtanın büyük bir bölümü 35° - 60° enlemleri arasındadır.

  CEVAP ANAHTARI

  21. C
  22. B
  23. E
  24. A*
  25. C
  26. A
  27. E
  28. D
  29. D
  30. D
  31. A
  32. E
  33. A
  34. B
  35. B
  36. A
  37. E
  38. B
  39. C
  40. A
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 4

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 4 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 4  61. Aşağıdakilerden hangisinin Japonya’nın ihracatında önemli bir payı yoktur?
  A) Pirinç B)Çay C) Keten
  D) Balık E) Soya fasulyesi

  62. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın gelişmesi okyanus akıntıları ile ilgilidir?
  A) Norveç B) İtalya C) Türkiye
  D) Yunanistan E) Fransa

  63. Aşağıdakilerden hangisi Avustralya’ya ait bir özellik değildir?
  A) Tarım ve hayvancılık çok gelişmiştir
  B) Nüfus yoğunluğu çok gelişmiştir
  C) Kişi başına düşen geliri çok yüksektir.
  D) Zengin maden yataklarına sahiptir.
  E) İç kısımlarında çöller geniş yer kaplar.

  64. Aşağıda yeryüzünün seyrek nüfuslu yerleri ve nüfusun seyrek olmasının nedeni verilmiştir.
  - Buna göre hangi neden yanlış olarak verilmiştir?
  Bölge Neden
  A) Orta Asya Kuraklık
  B) Kongo havzası Aşırı nemlilik
  C) Himalayalar Engebelilik
  D) Grönland Buzullar
  E) Sibirya Ulaşım güçlülüğü

  65. Ekvatoral kuşakta yer alan ülkelerde hava durumu ile iklim koşulları yılın her günü aynı gibidir.
  Dolayısıyla buradaki ülkelerde hava durumuna bakarak iklim koşulları hakkında bilgi sahibi olunabilir.
  - Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yukarıdaki anlatılan özelliklere rastlanabilir?
  A) Çin B) Hindistan C) Türkiye
  D) Malezya E) Macaristan

  66. Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’ya ait bir özellik değildir?
  A) Topraklarının büyük bir kısmında ekvatoral iklim görülür.
  B) Amazon nehri havzasını içine alır.
  C) Kakao ve kahve üretiminde başta gelir.
  D) Nüfus artış hızı çok düşüktür.
  E) Latin Amerika’nın en güçlü ülkesidir.

  67. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu yerlerde hidroelektrik potansiyeli fazladır.
  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin hidroelektrik potansiyeli en azdır?
  ( Ülkelerin hepsinde akarsular ve bu akarsulardan yıl boyunca yeterli akım olduğu kabul edilecektir.)
  A) Türkiye B) Fransa C) İsveç
  D) Almanya E) Hollanda

  68. Kanada’nın kalkınmasında aşağıdaki ekonomik faaliyet- lerden hangisinin uluslar arası boyutta katkısı yoktur?
  A) Hayvancılık B) Balıkçılık C) Madencilik
  D) Ormancılık E) Bankacılık

  69. Akdeniz kıyısında yer almasına rağmen, ülke düzlüklerden oluştuğu için güneyindeki çöl iklimi
  kıyılara kadar etkili olur. Akdeniz iklimi dar bir kıyı şeridinde görülür.
  - Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cezayir B) Fas C) Libya
  D) Sudan E) Nijerya

  70. İklim şartları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde pamuk yetiştirilemez?
  A) Fransa B) Türkiye C) Almanya D) Arjantin E) İtalya

  71. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı daha fazladır?
  A) Almanya B) Pakistan C) İsveç
  D) Norveç E) Fransa

  72. İngiltere tarım ürünlerinde dışa bağımlı bir ülkedir. Dış alımlarının çok büyük bir kısmını tarım ürünleri oluşturur.
  - Bu durumun ortaya çıkmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İklimin elverişsiz olması
  B) Sanayinin gelişmiş olması
  C) Deniz ulaşımının gelişmiş olması
  D) Nüfusunun kalabalık olması
  E) Ada devleti olması

  73. Güneşli gün sayısının fazla olduğu kıyılarda deniz turizmi gelişmiştir.
  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deniz turizmi fazla gelişmemiştir?
  A) İspanya B) Fransa C) Yunanistan
  D) Türkiye E) İngiltere

  74. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde zeytin ve zeytin yağı üretiminde önde gelir?
  A) İngiltere B) Norveç C) İsveç
  D) İtalya E) Almanya

  75. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde karstik şekiller geniş yer kaplar?
  A) Yugoslavya B) Bulgaristan C) Yunanistan
  D) Romanya E) Belçika

  76. Japonya aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Dünya’nın önde gelen ülkelerinden biridir?
  A) Kâğıt B) Cam C) Gübre
  D) Otomotiv E) Tekstil

  77. Kapalı havzaların en geniş ve en az yer tuttuğu kıtalar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
  A) Asya - Avrupa B) Amerika – Avustralya
  C) Afrika – Avrupa D) G. Amerika – Avrupa
  E) Afrika – Asya

  78. Avrupa kıtasında arazinin şekillenmesine aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin etkisi daha azdır?
  A) Buzulların B) Akarsuların C) Rüzgarların
  D) Dalga ve akıntıların E) Karstik olayların

  79. Norveç, İsveç ve Finlandiya İskandinav ülkeleri olarak bilinen ülkelerdir.
  - Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İskandinav ülkelerine ait bir özellik değildir?
  A) Kişi başına düşen gelir fazladır.
  B) Nüfus artışı çok fazladır.
  C) Tarım ürünü çeşidi azdır.
  D) Buzul şekilleri geniş yer tutar.
  E) Balıkçılık ve ormancılık gelişmiştir.

  80. Tayga ormanlarının bulunduğu ülkelerde kerestecilik ve kâğıt endüstrisi gelişmiştir.
  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde kerestecilik ve kâğıt endüstrisi diğerlerinden daha az gelişmiştir?
  A) Norveç B) Kanada C) Rusya
  D) İsveç E) İspanya

  CEVAP ANAHTARI

  61. C
  62. A
  63. B
  64. E
  65. D
  66. D
  67. E
  68. A
  69. C
  70. C
  71. B
  72. A
  73. E
  74. D
  75. A
  76. D
  77. A
  78. C
  79. B
  80. E
   

 4. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 5

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 5 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 5  81. Hindistan’ın güneyinde Muson iklimi etkili olduğu halde kuzeyindeki bölgelerin muson iklimi dışında
  kalmasının temel nedeni bu bölgelerin hangi özelliğidir?
  A) Ekvatordan uzak olması
  B) Mutlak nemin az olması
  C) Akarsu ağının seyrek olması
  D) Bitki örtüsünün cılız olması
  E) Yer şekillerinin engebesiz olması

  82. Avrupa’nın güneyi, kuzey Avrupa’ya göre kaplıcalar, termal sular bakımından zengindir.
  - Bu durum Güney Avrupa’nın hangi özelliği ile açıklanabilir?
  A) Ortalama yükseltisi ile
  B) Yakın bir jeolojik zamanda oluşması ile
  C) Enlem derecesi ile
  D) Arazinin dağlık olması ile
  E) Akdeniz kıyısında yer alması ile

  83. Asya kıtasında görülen iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü alan daha dardır?
  A) Tundra B) Çöl C) Karasal D) Muson E) Ekvatoral

  84. Avrupa kıtasında aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülmez?
  A) Tundra B) Akdeniz C) Karasal
  D) Ilıman Okyanusal E) Savan

  85. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iklim çeşidi daha fazladır?
  A) ABD B) İspanya C) Fransa
  D) Türkiye E) Rusya

  86.
  - Yarısından fazlası dağlıktır
  - Bankacılık gelişmiştir.
  - Kış turizmi canlıdır.
  Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Almanya B) İsviçre C) İspanya
  D) Fransa E) Portekiz

  87. Avrupa’nın en büyük demir cevheri üreticisi aşağıdaki ülkelerden hangisidir?
  A) İsveç B) İtalya C) İspanya D) Almanya E) Fransa

  88. Avrupa kıtasındaki sanayi ve endüstri bakımından en gelişmiş ülkeler aşağıdakilerden hangisinde
  bir araya getirilmiştir?
  A) İngiltere – İsveç - İtalya
  B) Almanya – Avusturya – Arnavutluk
  C) Almanya – İngiltere – Fransa
  D) Hollanda – Belçika – Polonya
  E) Danimarka – Polonya – Norveç

  89. Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerin ihraç ürünleri arasında hammadde yer almaz.
  - Aşağıdakilerden hangisi bu ülkeler arasında yer alır?

  A) Kenya B) Suriye C) Gürcistan
  D) Sudan E) Fransa

  90. Endüstrisi gelişmiş ülkelerde birim hayvandan elde edilen üretim oldukça yüksektir.
  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde birim hayvandan elde edilen üretim yüksektir?
  A) Irak B) Türkiye C) Mısır
  D) Almanya E) Afganistan

  91. Bir ülkede insanların doğal ihtiyaçlarının karşılanmamasına aşırı nüfuslanma nedir. Almanya’da
  matematiksel nüfus yoğunluğu ülkemizden daha fazla olmasına karşılık aşırı nüfuslanmış sayılmaz.
  - Bu durum iki ülkenin hangi özelliğinin farklı olmasının bir sonucudur?
  A) Yüzölçümlerinin
  B) Maden kaynaklarının
  C) Matematik konumlarının
  D) Yetiştirilen ürünlerin
  E) Ekonomik özelliklerinin

  92.
  - Endonezya
  - Hindistan
  - Japonya
  Aşağıdaki iklimlerden hangisi yukarıdaki üç ülkede de görülür?
  A) Tropikal B) Karasal C) Savan
  D) Muson E) Okyanusal

  93. Alp Orojenez Sistemi’nin uzandığı ya da III. jeolojik devirde oluşmuş arazilerin olduğu
  alanlarda deprem olma olasılığı en fazladır.
  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olma olasılığı en azdır?
  A) Yunanistan B) Türkiye C) İran
  D) Japonya E) Mısır

  94. Aşağıdakilerden hangisi Afrika’da endüstrinin gelişmemesinin nedenlerinden biri değildir?
  A) Hammadde kaynaklarının yabancıların elinde olması
  B) Nüfusun kalabalık olması
  C) Sermaye birikiminin yetersiz olması
  D) Üretim teknolojisinin gelişmemiş olması
  E) Enerji üretiminin yetersiz olması

  95. Hidroelektrik potansiyeli yüksek olan akarsuların akış hızları fazladır. Bu tür akarsulardan
  ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılamaz. Aşındırma gücü az olan hidroelektrik potansiyeli
  olmayan akarsulardan ise taşımacılıkta oldukça fazla yararlanılır.
  - Bu durum göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinde akarsulardan ulaştırma ve
  taşımacılıkta yararlanılır?
  A) Türkiye B) Hollanda C) İran
  D) Japonya E) Norveç

  96. Brezilya’da nüfus, ülkenin doğu ve güney kıyılarında toplanmıştır. Başlıca kentleri de buralarda toplanmıştır.
  - Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İklimin ve tarım topraklarının elverişli olması
  B) Ulaşımın kolay olması
  C) Yer altı kaynaklarının zengin olması
  D) Ticaretin gelişmiş olması
  E) Ormanların geniş alan kaplaması

  97.
  - Akdeniz kıyısında bulunması
  - Sulama imkanlarının geniş olması
  - Modern metotların uygulanması
  gibi sebeplerden dolayı tarımda birim alandan alınan verimin en yüksek olduğu Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yunanistan B) Fransa C) Hollanda
  D) Belçika E) İspanya

  98. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sık sık deprem olmaz?
  A) Türkiye B) Norveç C) Japonya D) Afganistan E) İtalya

  99. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde tarım ürünü çeşitliliği daha fazladır?
  A) Şili B) Türkiye C) İtalya D) Hindistan E) Almanya

  100. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yağışın yıl içindeki dağılışı düzenlidir?
  A) İtalya B) Hindistan C) Rusya D) Brezilya E) Romanya

  CEVAP ANAHTARI

  81. E
  82. B
  83. A
  84. E
  85. A
  86. B
  87. A
  88. C
  89. E
  90. D
  91. E
  92. D
  93. E
  94. A
  95. B
  96. A
  97. B
  98. B
  99. A
  100.D
   

 5. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 6

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 6 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 6  101. Avrupa’nın en yüksek noktası olan Mont Blanc tepesi aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içindedir?
  A) Fransa B) İtalya C) Almanya D) İngiltere E) İsviçre

  102. Golf-Stream sıcak su akıntısı aşağıdaki ülkelerin hangisinin sıcaklığını artırır?
  A) İtalya B) Kanada C) Rusya D) Türkiye E) Norveç

  103. Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkeler aşağıda verilen yer altı kaynaklarından hangisinin çıkarımında öndedir?
  A) Petrol B) Krom C) Fosfat D) Lületaşı E) Bakır

  104. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde zeytin tarımının yapıldığı söylenemez?
  A) İtalya B) Şili C) Avustralya D) G. Afrika E) Almanya

  105. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde kış turizminin yapıldığı söylenemez?
  A) Norveç B) İsveç C) Finlandiya D) Cezayir E) İsviçre

  106. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde tan ve gurup süreleri daha uzundur?
  A) Norveç B) Almanya C) İtayla D) Türkiye E) İspanya

  107.
  I. Hindistan II. Kazakistan III. Sibirya IV. Çin
  - Yukarıdakilerden hangilerinde yazlar daha yağışlı geçer?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) I ve IV E) II ve IV

  108.
  I.Tundra II. Savan III. İğne yapraklı ormanlar IV. Maki
  - Norveç’te yukarıdaki bitki topluluklarından hangileri yoktur?
  A) I ve II B) I ve III C) III ve IV
  D) II ve IV E) II ve III

  109. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde mekanik çözülme daha fazladır?
  A) Hindistan B) İngiltere C) Brezilya D) Mısır E) İspanya

  110. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde tarımsal etkinliklerde birim alanda elde edilen verim diğerlerinden daha azdır?
  A) İtalya B) Hollanda C) İngiltere D) Türkiye E) Libya

  111. Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde kıyı turizminin oldukça gelişmesinde aşağıdaki iklim tiplerinden
  hangisi etkilidir?
  A) Okyanusal B) Savan C) Akdeniz D) Karasal E) Tundra

  112. Dünya kuru üzüm üretiminde ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtalya B) Türkiye C) Yunanistan D) İspanya E) Hindistan

  113. İran ve Japonya gibi ülkelerde sık sık depremlerin olmasın da;
  I. Fay hatlarının fazla olması
  II. Yer şekillerinin engebeli olması
  III. Yer şekillerinin yakın zamanda oluşması
  IV. Eski arazi üzerinde olmaları gibi faktörlerden hangileri etkilidir?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) I ve IV E) III ve IV

  114. İngiltere ve Fransa arasında aşağıdaki denizlerden hangisi varıdır?
  A) Dalmaçya B) Akdeniz C) Baltık D) Manş E) Kızıldeniz

  115. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi dünya petrol üretiminde söz sahibi değildir?
  A) Venezuela B) İran C) Rusya D) Arabistan E) Romanya

  116. Aşağıdaki ülkelerden hangisi krom üretiminde öndedir?
  A) Güney Afrika B) Fransa C) Almanya
  D) Türkiye E) Rusya

  117. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin ekonomisinde tarım payı
  daha fazladır?
  A) Japonya B) İngiltere C) İzlanda D) Norveç E) Pakistan

  118. Aşağıdaki ülkeleri sanayileşmede sıralamaya tabii tutarsak hangisi son sırada yer alır?
  A) Kanada B) Fransa C) Almanya D) A.B.D E) İtalya

  119. Akarsuların getirmiş oldukları alüvyonları denize döküldükleri kıyıda biriktirmeleri sonucu oluşan ovaya
  delta ovası denir.
  - Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde delta ovasının görülme ihtimali daha yüksektir?
  A) Almanya B) Hollanda C) İngiltere
  D) Japonya E) İtalya

  120. Aşağıda verilenlerden hangisi dinamik yüksek basınç’ın etkisinde kalmasına rağmen yazları kurak değildir?
  A) Batı Avrupa B) Güney Avrupa
  C) Güneydoğu Asya D) Kanada’nın batı kıyıları
  E) Kongo Havzası

  CEVAP ANAHTARI

  101.A
  102.E
  103.C
  104.E
  105.D
  106.A
  107.D
  108.C
  109.D
  110.E
  111.C
  112.B
  113.B
  114.D
  115.E
  116.A
  117.E
  118.E
  119.E
  120.C
   

 6. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 7

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 7 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 7  121.
  I. Kanada’nın kuzeyi III. Ekvatoral
  II. Güney Avrupa IV. Orta Asya
  - Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinde mevsimlere göre sıcaklık değişimi azdır?
  A) Sadece I B) I ve III C) III ve IV
  D) II ve III E) Sadece III

  122. Aşağıda verilenlerden hangisi dönenceler üzerinde yer almasına rağmen yağış miktarı fazladır?
  A) Kuzey Afrika
  B) Avustralya’nın orta kesimi
  C) Kongo havzası
  D) Güneydoğu Asya
  E) Batı Avrupa

  123.
  I. Petrol II. Çay
  III. Altın IV. Krom
  - Yukarıda verilenlerden hangisinin üretimi ya da çıkarımında Asya kıtası öndedir?
  A) I ve II B) III ve IV C) II ve III
  D) I ve IV E) II ve IV

  124.
  I. Norveç II. İsveç III. Hollanda
  IV. Türkiye V. İsviçre
  Yukarıdaki ülkelerin hangisinin hidroelektrik potansiyeli en azdır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  125.
  I. Ekvator II. Batı Avrupa III.Kuzey Afrika
  IV.Güneydoğu Asya V. Grönland
  - Yukarıdakilerden hangilerinde kuraklık şiddetli bir biçimde yaşanılmaktadır?
  A) I ve II B) III ve IV C) IV ve V
  D) III ve V E) II ve IV

  126.Dünya’nın en fazla yağış alan bölgesi olan Assam Eyaleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları içerisinde bulunur?
  A) Pakistan B) Hindistan C) Çin
  D) Güney Kore E) Malezya

  127. Dünya’nın en büyük doğal kauçuk üretici olan ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Güney Kore - Pakistan
  B) Malezya - Endonezya
  C) Fas – Cezayir
  D) Mısır – Libya
  E) Çin - Bangladeş

  128. Pirincin yetişmesi için gerekli olan şartlar düşünüldüğünde, aşağıdaki ülkelerin hangisinde tabii yetişme
  alanı diğerlerinden daha fazladır?
  A) İngiltere B) Türkiye C) Hindistan
  D) Mısır E) Fransa

  129. Dünya incir üretiminde ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Romanya B) Türkiye C) Hollanda
  D) İsveç E) İspanya

  130. Norveç’te tarım alanlarının sınırlı olması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin öncelikle
  gelişmesine neden olmuştur?
  A) Madencilik B) Turizm C) Balıkçılık
  D) Endüstri E) Hizmet

  131. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin Dünya hayvan ve hayvansal üretimindeki payı diğerlerinden daha fazladır?
  A) Portekiz B) Fas C) Avustralya
  D) İsviçre E) İtalya

  132. Gulf – Stream sıcak su akıntısının aşağıdaki ülkelerden hangisinin iklimi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
  A) İspanya B) İsveç C) Norveç
  D) İtalya E) Hollanda

  133.
  I. Fas II. İngiltere
  III. Portekiz IV. Tunus
  -Yukarıdaki ülkelerden hangi ikisinden Dünya fosfat ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanmaktadır?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) I ve IV E) I ve III

  134. Buzul aşındırması ve biriktirmesine bağlı olarak oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde en çoktur?
  A) Doğu Afrika B) Güneydoğu Amerika
  C) Kuzey Amerika D) Antarktika
  E) Okyanusya

  135. Kanada için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tundra iklim özellikleri görülür.
  B) Kağıt endüstrisi gelişmiştir.
  C) Endüstri faaliyetleri ülkenin güneyinde yoğunlaşır.
  D) Yer altı kaynakları yetersizdir.
  E) Kuzey Yarımküre’de yer alır.

  136. Afrika’nın önde gelen petrol üreticisi ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nijerya B) Mısır C) Libya D) Cezayir D) Tunus

  137. Cezayir’de tarım alanları ülkenin kuzeyinde toplanmıştır.
  - Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yeryüzü şekillerinin sade olması
  B) Yükseltinin fazla olması
  C) Yağışın diğer bölümlere göre fazla olması
  D) Platoluk alanlardan oluşması
  E) Akarsu ağının seyrek olması

  138. Aşağıda verilen iklimlerden hangisi Avustralya kıtasında görülmez?
  A) Akdeniz B) Çöl C) Muson
  D) Ilıman Okyanus E) Tundra

  139. Ağızlarında büyük haliçler bulunan Ren, Weser ve Elbe nehirleri aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer alır?
  A) Portekiz B) Norveç C) İsveç
  D) Danimarka E) Almanya

  140. İndus ırmağı aşağıdaki ülkelerden hangisinin tarım faaliyetleri üzerinde olumlu etki yapar?
  A) Pakistan B) Japonya C) Çin
  D) Kazakistan E) Kırgızistan

  CEVAP ANAHTARI

  121.E
  122.D
  123.A
  124.C
  125.D
  126.B
  127.B
  128.C
  129.B
  130.C
  131.C
  132.D
  133.D
  134.C
  135.D
  136.A
  137.C
  138.E
  139.E
  140.A
   

 7. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 8

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 8 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 8  141. Şiddetli depremler ve volkanik faaliyetler daha çok Büyük Okyanus çevresinde görülmektedir.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olasılığı daha fazladır?
  A) Endonezya B) Kanada C) Rusya D) Brezilya E) Sibirya

  142. Yün ve astragan üretimi için dünyaca ünlü karakul koyunları aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetiştirilmektedir?
  A) Türkmenistan B) Avustralya C) Cezayir
  D) Kanada E) Arjantin

  143.
  - Nüfusu çok azdır
  - Dünya’nın en çok koyun varlığına sahip ülkesidir.
  - Demir üretimi ve ihracatında Dünya’da ilk sıralardadır.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avustralya B) Kanada C) İngiltere
  D) Türkmenistan E) Malezya

  144. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin sanayisi hammadde bakımından dışarıya daha çok bağımlıdır?
  A) Kanada B) Japonya C) Norveç
  D) ABD E) Brezilya

  145. Taklamakan-Gobi Çölleri ile Gökırmak ve Sarıırmak aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunur?
  A) Hindistan B) Pakistan C) Çin
  D) Güney Kore E) Bangladeş

  146. Aşağıdakilerden hangisi Muson Asya’sı için söylenemez?
  A) Yaz mevsiminde bol yağış alır.
  B) Nüfus yoğunluğu fazladır
  C) Dünya’nın önemli tarım bölgelerinden biridir.
  D) Doğal bitki örtüsü çoğu yerde ormanlardır.
  E) Kış aylarının ortalama sıcaklığı sıfırın altındadır.

  147. Genellikle yağışın bol olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır.
  - Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz?
  A) Amazon havzası B) Batı Avrupa
  C) Güney Asya D) Doğu Asya E) K. Amerika’nın batısı

  148. Kanada’nın % 90’ında hakim olan iklim tipleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Okyanussal - step
  B) Savan – sert karasal
  C) Sert karasal – tundra
  D) Akdeniz – tundra
  E) Savan – okyanussal

  149. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde okyanus akıntılarının iklim üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu söylenebilir?
  A) Türkiye B) Mısır C) Güney Amerika
  D) İngiltere E) Suudi Arabistan

  150. Aşağıdaki ülkelerden hangisi birden fazla saat dilimi kullanmaz?
  A) ABD B) Kanada C) Avustralya
  D) Çin E) Şili

  151. Bir ülkenin sanayileşmesinin şartı o ülkenin yer altı kaynaklarına bağlı değildir.
  Yargısı aşağıdaki ülkelerden hangisi için en fazla geçerlidir?
  A) İngiltere B) Almanya C) Japonya
  D) Kanada E) Fransa

  152. Dağlık Karabağ bölgesi aşağıdaki hangi iki ülke arasında sorun yaşanmasına neden olmuştur?
  A) Bulgaristan – Yunanistan B) İran – Irak
  C) Gürcistan – Afganistan D) Suriye – Irak
  E) Azerbaycan – Ermenistan

  153. 1907 yılından beri İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria daha önceden hangi ülkenin hakimiyeti altında idi?
  A) İran B) Ürdün C) Lübnan
  D) Mısır E) Kuveyt

  154. Son yıllarda su ihtiyacını karşılamak için Türkiye ile bazı antlaşmalar yapan Ortadoğu ülkesi
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İran B) Kıbrıs C) Irak D)İsrail E) Bulgaristan

  155. Karadeniz’e kıyısı olan tek Kafkas ülkesi aşağıdakilerden hangisidir.
  A) Yunanistan B) İran C) Gürcistan
  D) Ermenistan E) Azerbaycan

  156.
  I. Fransa II. İngiltere III. Belçika
  IV. Almanya V. Hollanda VI. Lüksemburg
  -Benelüks ülkeleri olarak adlandırılan ülkeler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) I – IV – VI B) II – IV – V C) III – V – VI
  D) IV – V – VI E) II – III – IV

  157. İklim şartlarının ekonomik faaliyet türleri üzerinde farklı derecelerde etkisi bulunmaktadır.
  - Ekonomik açıdan dayandığı temel sektörler esas alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinin iklim
  şartlarındaki değişmelerden daha çok etkilenmesi gerekir?
  A) Türkiye B) İngiltere C) Japonya
  D) Norveç E) Pakistan

  158. Norveç, İsveç ve Fransa gibi ülkelerde yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
  A) Hidroelektrik enerji üretimini
  B) Karayollarının yapım masraflarını
  C) Akarsuların boylarını
  D) Tarım alanlarını
  E) Gündüz süresini

  159. Dünya’nın en fazla yağış alan bölgesi olan Assam Eyaleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları
  içerisinde bulunur?
  A) Pakistan B) Hindistan C) Çin
  D) Güney Kore E) Malezya

  160. Aşağıdaki ülke çiftlerinden hangisi, Dünya pirinç üretiminde daha önemli bir paya sahiptir?
  A) Çin – Hindistan
  B) Pakistan – Bangladeş
  C) Malezya – Endonezya
  D) Tacikistan – Kırgızistan
  E) Japonya – Güney Kore

  CEVAP ANAHTARI

  141.A
  142.A
  143.A
  144.B
  145.C
  146.E
  147.A
  148.C
  149.D
  150.E
  151.C
  152.E
  153.B
  154.D
  155.C
  156.C
  157.E
  158.E
  159.B
  160.A
   

 8. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 9

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 9 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 9  161. Dünya’nın en sarp dağları olan And Dağları, aşağıdaki kıtalardan hangisinde yer alır?
  A) Asya B) Avrupa C) G. Amerika
  D) Afrika E) Avustralya

  162. Dünya’nın en çok koyun yetiştirilen ülkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avustralya B) Kırgızistan C) İran
  D) Türkiye E) Arjantin

  163. Aşağıdakilerden hangisi, Brezilya’nın özellikleri arasında değildir?
  A) Başkenti Brasilia’dır
  B) Dünya’nın en büyük kahve üreticisidir.
  C) Ekvatoral iklim özellikleri görülür.
  D) Nüfus artış hızı yüksektir.
  E) Yer altı kaynakları oldukça azdır.

  164. Kanada geniş topraklara sahip olmasına rağmen tarım alanlarının oranı oldukça düşüktür.
  - Yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
  A) Yükseltinin az olması
  B) İkliminin tarıma elverişli olmaması
  C) Topraklarının verimsiz olması
  D) Engebeliliğinin fazla olması
  E) İnsanların tarımla uğraşmaması

  165. Aşağıdaki ülke çiftlerinden hangisinde, balıkçılık ve balık üretimi daha çok yapılmaktadır?
  A) Malezya – Güney Kore
  B) Gürcistan – Ermenistan
  C) Mısır – Bangladeş
  D) Japonya – Çin
  E) Hindistan – Pakistan

  166.
  - Dünya’nın ikinci büyük gümüş üreticisidir.
  - Petrol ve doğal gaz oldukça fazla çıkarılmaktadır.
  - K. Amerika’nın güney bölümünde yer alır.
  - Nüfus artış hızı yüksektir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Brezilya B) Meksika C) Arjantin
  D) A.B.D. E) Kanada

  167. Adalar devletidir. 1300’ü aşkın adalardan oluşur. En büyük adası Sumatra’dır. Faal yanardağlar çoktur.
  - Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Japonya B) İtalya C) Endonezya
  D) Bangladeş E) Güney Kore

  168. Aşağıdakilerden hangisi, A.B.D.’nin ihraç ürünlerinden değildir?
  A) Kimyasal maddeler
  B) Otomobil
  C) Elektronik cihazlar
  D) Metalurji ürünleri
  E) Tropikal ürünler

  169. Hem Ilıman Okyanus, hem de Akdeniz ikliminin görüldüğü ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) İtalya, Portekiz, Hollanda
  B) İspanya, Almanya, İsviçre
  C) Yunanistan, Arnavutluk, Belçika
  D) Fransa, İspanya, Portekiz
  E) Lüksemburg, Moldovya, Fransa

  170. Dünya’nın en büyük doğal kauçuk üreticisi olan ülkeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Güney Kore – Pakistan
  B) Malezya – Endonezya
  C) Fas – Cezayir
  D) Mısır – Libya
  E) Çin – Bangladeş

  171. Aşağıdakilerden hangisi1991yılında Eski Yugoslavya’nın parçalanması ile bağımsızlığını kazanan
  olan ülkelerden biri değildir?
  A) Slovenya
  B) Hırvatistan
  C) Makedonya
  D) Sırbistan – Karadağ
  E) Arnavutluk

  172.
  -Turunçgil ihracatında Dünya’da üçüncü sıradadır.
  -En önemli yer altı kaynağı fosfattır.
  -Turizm gelişmiştir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fas B) Tunus C) Mısır D) Cezayir E) Nijerya

  173. Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde nüfus artış hızı en az olan ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde
  birlikte doğru olarak verilmiştir?
  A) Türkmenistan – Özbekistan
  B) Tacikistan – Kazakistan
  C) Kazakistan – Kırgızistan
  D) Kırgızistan – Özbekistan
  E) Türkmenistan – Tacikistan

  174. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde yer alan ülkelerden hangisinde, pamuk üretimi daha önemlidir?
  A) Özbekistan B) Kırgızistan C) Tacikistan
  D) Türkmenistan E) Kazakistan

  175. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık düşer. Bunun sonucunda, kutuplara yakın bölgelerdeki denizlerin
  kıyı kesimleri kış aylarında donar.
  - Aşağıdaki denizlerden hangisinin kıyı kesimlerinin kış aylarında donduğu söylenebilir?
  A) Baltık B) Akdeniz C) Karadeniz
  D) Kızıldeniz E) Manş

  176. Hollanda ve Mısır’ın gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Yüzey şekillerinin sade olmasıyla
  B) Yüzölçümlerinin küçük olmasıyla
  C) Akarsu havzalarının geniş olmasıyla
  D) Kuzey Yarımküre’de bulunmalarıyla
  E) Deniz kıyısında yer almalarıyla

  177. Hava kütlelerinin bir dağa çarpıp yükselmesiyle meydana gelen yağışlara orografik yağışlar denir.
  - Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer şekillerinin özelliği bu tür yağışların oluşumuna en az elverişlidir?
  A) Arjantin B) Hindistan C) ABD
  D) Kanada E) Hollanda

  178. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde çöl, ılıman okyanus ve Akdeniz iklimlerinin hepsi görülür?
  A) Tunus B) Portekiz C) Cezayir
  D) Hollanda E) Avustralya

  179. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin;
  - Yerşekilleri dağlık ve engebeli
  -Deniz kıyısı olmadığı halde deniz ticaret filosuna sahip olan
  - Dünya saat üretiminde önde gelir.
  Özelliklerine sahip olduğu söylenebilir?
  A) İsviçre B) Almanya C) Fransa
  D) Avustralya E) Macaristan

  180. Dünya’nın toplam altın üretiminin yarısından fazlasına sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fas B) Tunus C) Cezayir
  D) Nijerya E) Güney Afrika Cumhuriyeti

  CEVAP ANAHTARI

  161.C
  162.A
  163.E
  164.B
  165.D
  166.B
  167.C
  168.E
  169.D
  170.B
  171.E
  172.A
  173.C
  174.A
  175.A
  176.A
  177.E
  178.E
  179.A
  180.E
   

 9. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 10

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 10 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 10  181. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde küçükbaş hayvancılık daha çok gelişmiştir?
  A) Japonya B) Hindistan C) Çin
  D) Avustralya E) Malezya

  182. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine oranla daha azdır?
  A) Bangladeş B) Avustralya C) Japonya
  D) Malezya E) Endonezya

  183. Tacikistan, Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde sanayisi en az gelişmiş olan ülkedir.
  - Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Tacikistan’da sanayinin fazla gelişmemesinde en çok etkili olmuştur?
  A) Yer altı kaynaklarının az oluşu
  B) Yüzey şekillerinin engebeli oluşu
  C) Tarım alanlarının dar oluşu
  D) Karasal iklimin görülmesi
  E) Bitki örtüsünün seyrek olması

  184. Elektrik enerjisi üretiminde Dünya’da ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ABD B) Kazakistan C) İngiltere
  D) Malezya E) Almanya

  185. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde elektronik ve otomotiv sanayii diğerlerine oranla daha fazla gelişmiştir?
  A) Çin B) Güney Kore C) Malezya
  D) Almanya E) Japonya

  186. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfusu diğerlerine oranla daha azdır?
  A) Çin B) Hindistan C) Pakistan
  D) Bangladeş E) Malezya

  187.
  I- Fransa II-Hollanda
  III- Almanya IV-Yunanistan
  V- İtalya
  Yukarıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz, Okyanus ve Karasal iklim özelliklerine rastlanır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  188. Bir ülkede ithalat giderleri ihracat gelirlerinden fazla olursa dış ticaret açığı ortaya çıkar.
  - Aşağıdaki ülkelerin ekonomik yapıları düşünüldüğünde hangisinde sözü edilen durumun fazla olması beklenir?
  A) İsveç B) Danimarka C) Hollanda
  D) Suriye E) İspanya

  189. Aşağıdaki denizlerden hangisinde tuzluluk oranı en azıdır?
  A) Akdeniz B) Kızıldeniz C) Baltık Denizi
  D) Karadeniz E) Adriya Denizi

  190. Ortalama yükseltisi ve yer şekillerinin engebeliği fazla olan ülkelerin hidroelektrik potansiyelleri fazladır.
  - Aşağıda verilen ülkelerdeki akarsuların yıl içinde yeterli seviyede akıma sahip olduğu düşünülürse,
  hangi ülkenin hidroelektrik potansiyelinin diğerlerine göre çok düşük olduğu söylenebilir?
  A) Fransa B) İsveç C) Almanya
  D) Norveç E) Danimarka

  191. Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa ülkelerinin dışında en fazla paya sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İran B) A.B.D. C) Japonya
  D) Tunus E) Pakistan

  192. Aşağıda bazı ülkelere ait özellikler verilmiştir.Ülkelerle ilgili verilen bu özelliklerden hangisi enlemle açıklanamaz?
  A) Fransa’da dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
  B) Norveç’te yerleşmelerin ülkenin güneyinde yoğunluk kazanması
  C) A.B.D.’de yıllık ortalama sıcaklığın, Kanada’dakinden yüksek olması
  D) Avustralya’da kış mevsiminin 6.,7. ve 8. aylarda yaşanması
  E) Hindistan’ın Çin’den sonra Dünya’nın ikinci kalabalık ülkesi olması

  193. Aşağıda bazı ülkelere ait özellikler verilmiştir.
  - Buna göre verilenlerden hangisinin Japonya, Norveç ve İngiltere’ye ait ortak bir özellik olduğu söylenebilir?
  A) Yüzölçümünün yarıdan çoğunun ormanlarla kaplı olması
  B) Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması
  C) Yükselti ortalamasının 200 m olması
  D) Açık deniz balıkçılığının yaygın olması
  E) Volkanik faaliyetlerin görülmesi

  194. Bir ülkede kış turizminin gelişmesi, iklimin yanı sıra yerşekillerinin özelliklerine de bağlıdır.
  - Buna göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi, kış turizminin gelişmesine elverişli değildir?
  A) Norveç B) İsviçre C) İtalya
  D) Hollanda E) İsveç

  195. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe gece ile gündüz süreleri arasındaki zaman farkı artar.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gece ve gündüz süresi arasındaki zaman farkı en azdır?
  A) Venezuela B) Meksika C) İsviçre
  D) Fransa E) Güney Afrika Cumhuriyeti

  196. Türkiye’nin Japonya’dan ithal ettiği ürünler arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A) Otomobil B) Elektronik araçlar
  C) Kimyasal ürünler D) Fotoğraf makinesi
  E) Tekstil ürünleri

  197. Sanayileşme, bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısında önemli değişmelerin kazanıldığı süreçtir.
  - Aşağıdakilerden hangisi, sanayisi gelişmekte olan ülkelerde görülen değişmelerden biri değildir?
  A) Ölüm yaş ortalamasının yükselmesi
  B) Kentleşme hızının artması
  C) Sanayi ürünleri ihracatın artması
  D) Enerji tüketiminin artması
  E) Hammadde ihracatının artması

  198. Deniz turizmi, yazları sıcak ve kurak geçen iklimin etkili olduğu deniz ve okyanus kıyılarında gelişir.
  - Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde deniz turizminin gelişmesi beklenemez?
  A) İspanya B) Yunanistan B) Brezilya
  D) Almanya E) Portekiz

  199. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara
  sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İspanya B) İngiltere C) Norveç
  D) Avusturya E) Kanada

  200.
  - Kış turizmi önemlidir
  - Avrupa’da yaşam düzeyi en yüksek olan ülkedir.
  - Ülkenin ancak üçte biri tarıma elverişlidir.
  - Sert karasal iklim hakimdir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa B)İsviçre C) İtalya
  D) Norveç E) İngiltere

  CEVAP ANAHTARI

  181.D
  182.B
  183.B
  184.A
  185.E
  186.E
  187.A
  188.D
  189.C
  190.E
  191.B
  192.E
  193.D
  194.D
  195.A
  196.E
  197.E
  198.D
  199.A
  200.B
   

 10. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 11

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 11 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 11  201.
  - Ülkenin güneydoğusunda çöller geniş yer kaplar.
  - Asi ve Fırat’ın bir kısmı buradan geçer
  - Ülkenin kıyılarında Akdeniz iklimi görülür.
  - Ensariye dağları önemli yükseltisidir.
  Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Irak B) Mısır C) Suriye
  D) Lübnan E) İsrail

  202.
  - Krom üretiminde dünyada birincidir.
  - Afrika kıtasında yer alır.
  - Akdeniz iklimi egemendir.
  - Altın ve elmasları ile ün kazanmıştır.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nijerya B) Güney Afrika Cumhuriyeti
  C) Libya D) Fas E) Tunus

  203. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha azdır?
  A) Almanya B) Fransa C) İtalya
  D) İsviçre E) Norveç

  204. Akdeniz iklimine uyum sağlayan bir bitki aşağıdaki ülkelerin hangisinde yetişmez?
  A) İtalya B) Fransa C) Portekiz
  D) Avusturya E) Yugoslavya

  205.
  - Göller ülkesi olarak bilinir.
  - Sanayisi fazla gelişmemiştir.
  - Nüfus yoğunluğu azdır.
  - Sanayi ülkenin güney kesimlerinde gelişmiştir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Finlandiya B) İngiltere C)Hollanda
  D) Fransa E) İtalya

  206. İsveç’in sanayisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A) Zengin madenlerin bulunması
  B) Ormanlarının fazla olması
  C) Akarsu potansiyelinin fazla olması
  D) Sermayenin iyi kullanılması
  E) İkliminin oldukça ılıman olması

  207.
  - Endüstri oldukça gelişmiştir.
  - Okyanusal, karasal, Akdeniz iklim tipleri görülür.
  - Nüfus yoğunluğu fazladır.
  - Akarsularında sağlanan elektrik üretimi önemlidir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İspanya B) Norveç C) İsveç
  D) İtalya E) Fransa

  208. Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin nüfus ve sanayi ülkenin güney kesimlerinde
  toplanmıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zengin madenlerin bulunması
  B) Tarım alanlarının geniş yer tutması
  C) İkliminin daha elverişli olması
  D) Ormanların fazla olması
  E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

  209. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın özellikleri arasında gösterilemez?
  A) Ortalama yükseltisi azdır.
  B) Çöl yoktur.
  C) Kıtalar arasında en küçüktür.
  D) Kıta sahanlıkları geniştir.
  E) Nüfus yoğunluğu azdır.

  210.
  - Okyanusal - Akdeniz - Karasal
  Yukarıdaki ülkelerin hangisinde İklim tiplerinin hepsi görülür?
  A) Fransa B) İtalya C) İngiltere
  D) Hollanda E) Norveç

  211.
  - Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı kesimlerini içine alır.
  - Başlıca zenginliği petroldür.
  - En gelişmiş sanayi kolu inşattır.
  Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İran B) Suriye C) Irak
  D) Kuveyt E) Bahreyn

  212. Aşağıda yer alan ülkelerin hangisiyle Türkiye arasındaki ticari ilişki daha önemsizdir?
  A) ABD B) Almanya C) İngiltere
  D) Yunanistan E) Fransa

  214. Denizden 200 km. uzaklıkta ve 200 m. Yükseklikteki bir yöre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunursa
  günlük sıcaklık farkı daha büyük olur?
  A) Libya’da B) Kanada’da C) Japonya’da
  D) İtalya’da E) İngiltere’de

  215.
  - Bir Kafkas ülkesidir
  - İklimi kuraktır
  - Sulamada Aras ve Kura ırmakları boyundaki barajlardan faydalanır
  - Başlıca ürünleri pamuk, buğday ve pirinçtir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gürcistan B) Azerbaycan C) Ermenistan
  D) Özbekistan E) Kazakistan

  216.
  I-İngiltere II- İtalya
  III- İspanya IV- Hollanda
  Yukarıdaki ülkelerden hangisinde Ilıman Okyanusal iklimin özellikleri daha belirgin olarak gözlenir?
  A)I – II B) II – III C) III – IV D) I – IV E) I – III

  217.
  - Avrupa’nın güneyinde yer alır.
  - Ekonomisi ve endüstrisi fazla gelişmemiştir.
  - Yaz turizmi önemlidir.
  - Akdeniz, Karasal ve Okyanussal iklim etkilidir.
  Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İspanya B) Fransa C) Almanya D) İngiltere E) Norveç

  218. - Avrupa ülkesidir.
  - Yaz turizmi önemlidir.
  - Sermaye ve yer altı zenginlikleri bakımından diğer Avrupa ülkelerine göre fakirdir.
  - Nüfus ve sanayi ülkenin kuzey kesimlerinde yoğunlaşmıştır.
  A) Fransa B) İngiltere C) Almanya D) İtalya E) Hollanda

  219.
  - Ortalama yükseltisi oldukça azdır.
  - Deniz ticareti önemlidir.
  - Endüstri oldukça gelişmiştir.
  - Ilıman okyanussal iklim etkilidir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa B) Hollanda C) Norveç D) İspanya E) İtalya

  220.
  -Bir adalar ülkesidir.
  -Genel olarak ılıman okyanus iklimi görülür.
  -Zengin demir ve taşkömürü yatakları bulunmaktadır.
  -Kentsel nüfus oranı çok yüksektir.
  Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hollanda B) İsveç C) Finlandiya
  D) İngiltere E) Fransa

  CEVAP ANAHTARI

  201.C
  202.B
  203.E
  204.D
  205.A
  206.E
  207.E
  208.C
  209.E
  210.A
  211.C
  212.D
  213.E
  214.B
  215.B
  216.D
  217.A
  218.D
  219.B
  220.D
   

 11. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 12

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 12 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 12  221. Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisinin tarım ürünlerindeki dış ticareti en fazla olabilir?
  A) Avusturya B) Yunanistan C) İtalya D) Fransa E) Suriye

  223. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde temel besin maddesi diğerlerinden farklıdır?
  A) Malezya B) Endonezya C) Türkiye
  D) Hindistan E) Japonya

  224. Aşağıdaki ülkelerden hangisi deprem kuşağı içinde yer almaz?
  A) Türkiye B) İran C) Japonya
  D)Mısır E) Yunanistan

  225. Kış aylarında Batı Avrupa kıyılarında sıcaklık pek düşmez.
  - Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Enlem B) Bitki örtüsü C) Yükselti
  D)Yer şekilleri E) Sıcak su akıntıları

  226. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kış turizmi diğerlerine göre gelişmiştir?
  A) Danimarka B) Hollanda C) Belçika
  D) İspanya E) İsviçre

  227. Kurak ve yarı kurak ülkelerde orman oluşumu zordur. Bu nedenle bu ülkeler kağıt açısından
  dışarıya (bilgi yelpazesi) bağımlıdır.
  - Aşağıdaki ülkelerden hangisi kağıt hammaddesini dışarıdan almak zorundadır?
  A) Hindistan B) Finlandiya C) Kanada
  D) Türkiye E) Mısır

  228. “Amerika kıtasında Büyük Okyanus’a dökülen nehirlerin genellikle boyları kısadır.”
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma etki eden temel faktördür?
  A) Kıtanın küçük olması
  B) Yağışın az olması
  C) Çöl iklimlerinin geniş yer kaplaması
  D) Yer şekillerinin özellikleri
  E) Akarsu debilerinin az olması

  229. Akdeniz kıyılarında doğal yetişme ortamı bulan bir bitki aşağıdaki yerlerden hangisinde de yetişebilir?
  A) Kaliforniya –Güneybatı Avustralya
  B) Orta Şili - Hindistan
  C) Kanada –Kap Yöresi
  D) Hollanda kıyıları Ege kıyıları
  E) İngiltere – Norveç

  230.
  -Yengeç Dönencesi
  -Oğlak Dönencesi
  Yukarıdaki dönencelerden hiçbiri aşağıdaki kıtalardan hangisinden geçmez?
  A) Afrika B) Avrupa C) Asya
  D) Avustralya E) Amerika

  231. Benelüks ülkeleri;
  I- İntansif tarım yöntemleri uygulanır.
  II- Yer altı kaynakları zengindir.
  III- Aritmetik nüfus yoğunlukları fazladır.
  IV- Engebeli yerşekilleri
  gibi özelliklerden hangi ikisinde daha çok benzerlik gösterir?
  A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
  D) I ve III E) III ve IV

  232. Yer yüzü şekilleri engebeli olmayan ülkelerde akarsular denge profili oluşturmuş ise akarsular üzerinde
  taşımacılık yapılabilir.
  - Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde akarsular üzerinde taşımacılık yapma imkanı diğerlerinden daha fazladır.
  A) İran B) Japonya C) Almanya
  D) Norveç E) Hollanda

  233.Birer Kuzey Afrika ülkesi olmalarına rağmen Mısır ve Libya’da Akdeniz iklimi çok hissedilirken. Fas,
  Cezayir ve Tunus kıyılarında Akdeniz ikliminin daha az görülmesine neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Alçalıcı hava hareketleri
  B) Denizden gelen nemli havalar
  C) Atlas Dağlarının kıyı boyunca uzanması
  D) Yüzölçümlerinin küçük olması
  E) Dönencelerin dışında yer almaları

  234.
  I- Libya IV-Fas
  II- Tunus V-Mısır
  III- Cezayir
  -Yukarıdaki ülkelerden hangileri Atlas Ülkesi olarak adlandırılırlar?
  A) I ve III B) II ve III C) II, III ve IV
  D) II, III ve IV E) II, IV ve V

  235. İngiltere’nin ekonomisinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha azdır?
  A) Demir – çelik endüstrisi
  B) Gemi yapımı
  C) Ticaret gelirleri
  D) Dokuma endüstrisi
  E) Turizm gelirleri

  236. “İskandinavya yarımadası üzerinde bulunan İsveç, Norveç ve Finlandiya’da intansif (modern)
  tarım yapılmasına karşı tarım ürünleri ülke ihtiyacını karşılayamaz.”
  İskandinavya ülkelerinde tarım ürünlerinin yetersizliği üzerinde etkili temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yüzölçümlerinin yetersiz olması
  B) Gerekli nüfus özelliklerine sahip olmamaları
  C) İklim koşullarının olumsuz etkileri
  D) Tarım ürünlerinin az gelir getirmesi
  E) Sulama imkanlarının yetersiz olması

  237. Kuzey Avrupa ülkelerinden;
  I- İsveç II- İzlanda
  III- Norveç IV- Finlandiya
  V- Danimarka
  gibi ülkelerin hangilerinde orman alanları diğerlerine oranla oldukça azdır?
  A) I ve III B) II ve IV C) III ve IV
  D) II ve V E) III ve V

  238. Baltık Cumhuriyetleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Rusya – Ukrayna - Bulgaristan
  B) Yunanistan – Arnavutluk – Romanya
  C) Estonya – Letonya – Litvanya
  D) Moldovya – İsveç – Danimarka
  E) Polonya – Macaristan – Avusturya

  239.
  - Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
  - Endüstrileşme oldukça fazladır.
  - Nüfus yoğunluğu fazladır.
  - Yerşekilleri oldukça dağlık ve engebelidir.
  Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Danimarka B) İsveç C) Malezya
  D) Japonya E) İngiltere

  240.
  - Mısır, Pamuk ve tütün üretiminde dünya birincisidir.
  - Dünya taşkömürü üretiminin üçte birine sahiptir.
  - Dünya’nın en çok bakır üreten ülkesidir
  - Dünya petrolünün üçte birini üretir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kanada B) Fransa C) ABD
  D) Brezilya E) Arjantin

  CEVAP ANAHTARI

  221.A
  222.C
  223.C
  224.D
  225.E
  226.E
  227.E
  228.D
  229.A
  230.B
  231.D
  232.C
  233.C
  234.D
  235.D
  236.C
  237.D
  238.C
  239.D
  240.C
   

 12. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 13

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 13 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 13  241. Aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?
  A) Batı Avrupa B) Hint Yarımadası
  C) Orta Asya D) Akdeniz Çevresi
  E) ABD’nin doğu kıyıları

  242.
  - Nüfus yoğunluğu azdır.
  - Nüfus ve endüstri ülkenin güney kesimlerde toplanmıştır.
  - Kıyıları buzul aşındırması sonucu oluşmuştur.
  - Kıyılarda Golf - Stream sıcak su akıntısı etkilidir.
  - Balıkçılık gelişmiştir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Norveç B) İspanya C) İtalya
  D) Danimarka E) Fransa

  243.
  - Fiyord tipi kıyı
  - Buzul gölleri
  - Hörgüç kayalar
  Aşağıdaki bölgelerden hangisinde yukarıdaki gibi yerşekillerine rastlanmaz?
  A) Kuzey Kanada
  B) İskandinavya
  C) Grönland
  D) Güney Şili
  E) Kuzey Afrika

  244. Yıl içinde yağış rejimi düzenli ülkelerde orman alanları fazladır. Bu ülkelerde ormana dayalı ihracat da gelişmiştir.
  Buna göre;
  I- Norveç III. Finlandiya
  II- Yunanistan IV. İtalya
  gibi ülkelerden hangilerinde orman ürünleri ihracatının az olması beklenir?
  A) I- II B) II – III C) III – IV
  D) I – III E) II – IV

  245.
  I- Hollanda II-Mısır
  III- Türkiye IV-Japonya
  Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfusun ülke içinde dağılımında doğal faktörlere
  bağımlılık daha fazladır?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) III ve IV E) I ve IV

  246. “Bir yerin izdüşüm alanı yükselti ve çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düz kabul edilerek hesaplanır. Gerçek alan ise, yer şekilleri dikkate alınarak hesaplanır.”
  Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki fark daha çoktur?
  A) Afganistan B) Arabistan C) Hollanda
  D) Libya E) Mısır

  247. I-Kuzey Afrika II-Doğu Afrika III-Avustralya
  Yukarıdaki yerlerden hangisi göl bakımından zenginlik vardır?
  A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
  D) II ve III E) Yalnız III

  248. Aşağıdakilerden hangisi Asya kıtasının özelliklerinden biri değildir?
  A) İklim çeşitliliği fazladır
  B) Ortalama yükseltisi fazladır.
  C) Nüfusu en çok olan kıtadır.
  D) Endüstride en geri olan kıtadır.
  E) İki okyanusa sınırı vardır.

  249. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde güneyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürücü etki yapar?
  A) Arjantin B) Meksika C) Kanada
  D) Japonya E) İspanya

  250.
  - Nil ülke için çok önemlidir.
  - Dokumacılık başta gelir.
  - En çok tahıl ve pamuk yetiştirilir.
  - Petrol bulunmakla birlikte çok önemli bir gelir kaynağı değildir?
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mısır B) Libya C) Tunus
  D) Fas E) Cezayir

  251. Avrupa kıtasında rüzgar aşındırmasının fazla olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Alanının küçük olması
  B) Sürekli rüzgarların etkili olmaması
  C) Bitki örtüsünün gür olması
  D) Etrafının denizlerle çevrili olması
  E) Yeryüzü şekillerinin sade olması

  252. Yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlı geçen bir yerde doğal bitki örtüsü ormandır.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yukarıda sözü edilen koşullar bulunur?
  A) Brezilya B) Hindistan C) Yunanistan
  D) İtalya E) İngiltere

  254. Yüksek enlemlere yakın ülkelerde göl oluşumunda buzullara ait etki daha fazladır.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangi ikisinde buzullara ait göl oluşumu daha fazladır?
  A) Türkiye – Yunanistan B) Avustralya – Hindistan
  C) Brezilya – Arjantin D) Kanada – Finlandiya
  E) Meksika – ABD

  255. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Asya kıtasında yer almaz?
  A) İndus B) Ganj C) Nil
  D) Obi E) Yenisey

  256. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde iklim çeşitliliği nedeniyle tarımsal ürünlerde de çeşitlilik çoktur?
  A) Belçika B) İngiltere C) İspanya
  D) Norveç E) Mısır

  257. I- Suriye III- İran V- Yunanistan
  II-Bulgaristan IV-Irak
  Yukarıda verilen sınır komşularımızdan hangisinin yüzölçümü ülkemizden daha büyüktür?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve IV
  D) III ve V E) Yalnız V

  258. Aşağıda bazı ülkeler ve bunların başkentleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
  A) Suriye → Şam
  B) İsrail → Tel Aviv
  C) Lübnan → Amman
  D) Azerbaycan→ Bakü
  E) Bulgaristan → Sofya

  259.
  I- İran II-İsrail III- Azerbaycan
  IV-Gürcistan V- Irak
  Aşağıda verilen ülkelerden hangileri petrol zenginliği bakımın- dan diğerlerine göre daha fakirdir?
  A) Yalnız I B) II ve III C) III ve IV
  D) Yalnız V E) II ve IV

  260. Boğazlar ve önemli kanallar genellikle işlek deniz yolu niteliğindedir.
  - Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre işlek deniz yolu özelliğinde değildir?
  A) İstanbul Boğazı
  B) Bering Boğazı
  C) Cebelitarık Boğazı
  D) Panama Kanalı
  E) Süveyş Kanalı

  CEVAP ANAHTARI

  241.C
  242.A
  243.D
  244.E
  245.C
  246.A
  247.C
  248.D
  249.A
  250.A
  251.C
  252.E
  253.C
  254.D
  255.C
  256.C
  257.B
  258.C
  259.E
  260.B
   

 13. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 14

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 14 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 14  261.Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinin ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılık oluşturur?
  A) Almanya B) İngiltere C) Fransa
  D) Hollanda E) İsviçre

  262. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortadoğu ülkelerinden birisi değildir?
  A) Tunus B) Irak C) İran
  D) Suudi Arabistan E) İsrail

  263. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız Orta Asya Türk devletlerinden
  birisi değildir?
  A) Kazakistan B) Kırgızistan C) Yakutistan
  D) Özbekistan E) Türkmenistan

  264. Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkelerinden birisi değildir?
  A) Arnavutluk B) Makedonya C) Moldova
  D) Bosna – Hersek E) Hırvatistan

  265. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde yeryüzünün şekillenmesinde aşağıdaki dış kuvvetlerden
  hangisi daha etkili (bilgi yelpazesi) olmuştur?
  A) Gel - git B) Akarsular C) Rüzgarlar
  D) Buzullar E) Yer altı suları

  266. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın genel özelliklerinden birisi değildir?
  A) Nüfus artış hızı azdır.
  B) Ortalama yükseltisi azdır.
  C) Orman bakımından zengindir.
  D) Ekonomisi büyük ölçüde sanayiye dayanır.
  E) Nüfus yoğunluğu diğer kıtalara oranla azdır.

  267.
  - Adalar ülkesidir.
  - Çok sık depremler görülür.
  - Sanayi ve endüstri çok gelişmiştir.
  - Arazisi dağlık olduğundan dolayı tarım alanları dardır.
  Yukarıda özellikleri verilen Asya ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pakistan B) Hindistan C) İngiltere
  D) Japonya E) Filipinler

  268.
  - Turizm geliri fazladır.
  - Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
  - Ağır sanayi ve otomotiv sanayi gelişmiştir.
  - Genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.
  Yukarıda özellikleri anlatılan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa B) Almanya C) İngiltere
  D) İtalya E) Romanya

  269. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Ilıman Okyanus iklimi görülmez?
  A) Fransa B) İngiltere C) İsviçre
  D) Hollanda E) Almanya

  270. Aşağıdaki ülkelerden hangisi saat yapımında dünya birincisidir?
  A) İngiltere B) A.B.D. C) Fransa
  D) İsviçre E) Almanya

  271.
  -Yüzölçüm olarak Kafkas ülkelerinin en büyüğüdür.
  - Dağlık Karabağ özerk bölgesi bu ülkede yer alır.
  - Petrol ve Doğal gaz bakımından zengindir.
  - En önemli akarsuları Kura ve Aras’tır.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gürcistan B) Azerbaycan
  C) İran D) Ermenistan E) Suriye

  272. Başkenti Aşkabat’tır. Karakum çölü büyük yer kaplar. Doğal gaz bakımından zengindir. Nüfus
  artış hızı çok yüksektir.
  -Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Özbekistan B) Türkmenistan C) Kırgızistan
  D) Kazakistan E) Tacikistan

  273. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bakımdan geri kalmış ülkelerin nüfus özellikleri arasında gösterilemez?
  A) Doğum oranı yüksektir.
  B) Yaşam standartları düşüktür.
  C) Genç nüfus oranı fazladır.
  D) Bebek ölüm oranı düşüktür.
  E) Ortalama yaşam süresi kısadır.

  274. Aşağıdakilerden hangisi tarıma dayalı endüstrinin geliştiği ülkelerden biri değildir?
  A) Fransa B) ABD C) İran
  D) İtalya E) İsveç

  275. Aşağıdaki kıtaların hangisinde buzullar daha geniş yer kaplar?
  A) Asya B) Avustralya C) Antarktika
  D) Avrupa E) Amerika

  276. Gel-git ile oluşan denizin en yüksek ve en alçak seviyesi arasındaki yükselti farkına gelgit genliği denir.
  - Aşağıdaki ülkelerin hangisinin kıyısında gel-git genliğinin daha yüksek olması beklenir?
  A) Almanya B) Bulgaristan C) İtalya
  D) Mısır E) Cezayir

  277. Mekanik çözülmede etkili olan faktör günlük sıcaklık farkı iken, kimyasal çözülmede etkili olan faktör yağıştır.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde, yaygın olan çözülme türü diğerlerinden farklıdır?
  A) Fransa B) İngiltere C) Kazakistan
  D) Kongo E) Brezilya

  278. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık artar?
  A) Mısır B) İran C) Türkiye D) Norveç E) Şili

  279.Örtü buzullarının aşındırdığı alanlarda yeryüzü şekilleri oldukça arızalıdır. Bu alanlarda çok
  sayıda göl olduğu gibi akarsulardaki şelale sayısı oldukça fazladır.
  - Aşağıdaki ülkelerden hangisinde; akarsularında çok sayıda şelale bulunduğundan hidroelektrik
  potansiyeli daha yüksektir?
  A) Fransa B) İsveç C) Danimarka
  D) Mısır E) Arjantin

  280. Aşağıdaki ülkelerden hangisi petrol ithal eden ülkeler arasında gösterilemez?
  A) Irak B) Yunanistan C) İsrail
  D) İtalya E) Türkiye

  CEVAP ANAHTARI

  261.D
  262.A
  263.C
  264.C
  265.D
  266.E
  267.D
  268.D
  269.C
  270.D
  271.B
  272.B
  273.D
  274.C
  275.C
  276.A
  277.C
  278.E
  279.B
  280.A
   

 14. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 15

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 15 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 15  281. İskandinav ülkeleri olarak bilinen Norveç, İsveç ve Finlandiya’da aşağıdaki yer şekillerinden hangisi görülmez?
  A) Aktif volkanlar B) Moren tepeleri
  C) Buzul gölleri D) Fiyord kıyıları
  E) Hörgüç kayaları

  282. “Zeytin Akdeniz ikliminin bitki örtüsündendir.”
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde zeytin yetişmesi beklenemez?
  A) Şili B) ABD C) Fransa
  D) Hollanda E) Güney Afrika

  283. Aşağıdakilerden hangisinin sık nüfuslu olması farklı bir nedene bağlanabilir?
  A) İngiltere B) Hindistan C) Japonya
  D) Hollanda E) Almanya

  284. Aşağıda verilen ülkelerden hangileri, ülkemizin dış ticaretinde ilk sırayı alır?
  A) ABD – Rusya B) Almanya – ABD
  C) Japonya – Fransa D) İngiltere – İtalya
  E) Yunanistan – İspanya

  285. Her mevsim yağışlı bir iklime uyum sağlamış olan bir bitkinin aşağıdaki ülkelerden hangisinde
  yetiştirilmesi en zordur?
  A) İngiltere B) Hollanda C) Fransa
  D) Türkiye E) Mısır

  286. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfusun dağılışında doğal koşulların etkisi daha fazladır?
  A) Belçika B) İspanya C) Mısır
  D) Hollanda E) Danimarka

  287. Aşağıdaki ülkelerden hangisi eski SSCB’nin dağılmasından sonra tam bağımsız olan Türk
  Cumhuriyetlerinden biri değildir?
  A) Kazakistan B) Özbekistan C) Azerbaycan
  D) Yakutistan E) Kırgızistan

  288.
  - Su gücünün fazla olması
  - Orman zenginliğinin fazla olması
  - Ekonomik zenginliğin deniz ticaretine bağlı olması
  Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa B) Hollanda C) İsviçre
  D) İsveç E) Norveç

  289. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde kış turizmi daha az gelişmiştir?
  A) Finlandiya B) İsveç C) İsviçre
  D) Hollanda E) Kanada

  290. Hollanda’nın akarsularının taşımacılığa elverişli olması bu ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?
  A) Yüzölçümünün küçük olması
  B) Yer şekillerinin engebesiz olması
  C) Akarsu havzalarının geniş olması
  D) Derin vadilerin geniş yer tutması
  E) Akarsu boylarının uzun olması

  291. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın seyrek nüfuslu yerlerinden biridir?
  A) İtalya B) Avustralya C) Hindistan
  D) Japonya E) Hollanda

  292. Çay bol yağış, yarı gölge ve kalın toprak örtüsü isteyen bir tarım ürünüdür.
  - Buna göre çayın aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişmesi daha kolaydır?
  A) Çin B) Kanada C) Fransa
  D) Avustralya E) Türkiye

  293. Yüksek enlemlerde bulunan ülkelerde buzul gölleri geniş yer tutar.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi buzul göllerin yaygın olarak bulunduğu ülkelerden biri değildir?
  A) Kanada B) Finlandiya C) Norveç
  D) İsveç E) Portekiz

  294. Aşağıdakilerden hangisi Norveç’in özelliklerinden biri değildir?
  A) Akarsuların enerji potansiyeli yüksektir.
  B) Yer şekilleri tarıma elverişlidir
  C) Buzul aşınım şekilleri yaygındır.
  D) Kıyılarında Golf -Stream sıcak su akıntısı etkilidir.
  E) Balıkçılık gelişmiştir.

  295. Şiddetli depremler ve volkanik faaliyetler daha çok Büyük Okyanus çevresinde görülmektedir.
  -Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olma olasılığı daha azdır?
  A) Japonya B) Endonezya C) Malezya
  D) Moğolistan E) Güney Kore

  296. Yerkabuğunun çökelmesi ile meydana gelen çukurluklarda suların birikmesi ile oluşan göllere “tektonik göl ” denir.
  - Buna göre, aşağıdaki alanlardan hangisinde tektonik göller daha fazla toplanmıştır?
  A) İskandinavya B) Kuzey Amerika
  C) Orta Asya D) Doğu Asya E) Doğu Afrika

  297. Japonya, hammadde ve pazar gereksinimini karşılarken daha çok aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygular?
  A) Amerika ve Avrupa ülkelerinden yardım almak.
  B) Hammaddeyi suni olarak üretmek
  C) Hammadde karşılığında işlenmiş madde satmak
  D) Uzak Doğu Asya ülkelerine yönelmek
  E) İleri teknoloji ürünü satmak

  298. Balıkçılıkta gelişmiş ülkeler genellikle tarım imkanları sınırlı olan ülkelerdir.
  -Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın gelişmesi tarım imkanlarının kasıtlı olmasına bağlanamaz?
  A) Japonya B) Norveç C) Yeni Zelanda
  D) ABD E) İsveç

  299. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin yüzölçümüne göre orman bakımından zengin olduğu söylenemez?
  A) Türkiye B) Almanya C) Kanada
  D) Finlandiya E) İsveç

  300.
  I- Petrolden sonra en büyük gelirini hurma oluşturur.
  II- Türkiye ile sınırı 1926 Ankara Antlaşması ile çizilmiştir.
  III- Ülkede Babil’in yıkılmış asma bahçeleri vardır.
  -Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsrail B) Ürdün C) Irak D) İran E) Suriye

  CEVAP ANAHTARI

  281.A
  282.D
  283.B
  284.B
  285.E
  286.C
  287.D
  288.E
  289.D
  290.B
  291.B
  292.A
  293.E
  294.B
  295.D
  296.E
  297.C
  298.D
  299.A
  300.C
   

 15. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 16

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 16 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 16  301. Gerçek alan yükselti ve çukurluklar dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucu elde edilir.
  İzdüşümü alan ise yükselti ve çukurluklar dikkate alınmadan her yerin düz olduğu düşünülerek yapılan
  hesaplamalar sonucu elde edilir.
  -Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin, gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark en fazla olur?
  A) Hollanda B) İtalya C) Danimarka
  D) İngiltere E) Belçika

  302. Aşağıda bir ülkeye ait bazı özellikler verilmiştir.
  - Kara ve demir yolu ile Avrupa’daki ulaşımda önemli bir yeri olan.
  - Denizlere kıyısı olmadığı halde büyük bir deniz ticaret filosuna sahip olan
  - Uyguladığı tarafsız politika ile güvenirlik ve gizlilik sayesinde bankacılık sektörü gelişen dolayısıyla
  Dünya’nın para merkezi haline gelmiştir.
  Buna göre, yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsviçre B) Avusturya C) Fransa
  D) Çek Cumhuriyeti E) Almanya

  303. Yüksek dağların üst kısmında bulunan, sürekli yeşil kalan ve çok çeşitli çiçeklerin de bulunduğu
  topluluğa dağ çayırları denir.
  -İklim koşulları dikkate alındığında, (bilgi yelpazesi) aşağıdaki ülkelerden hangisinde dağ çayırlarının oluşması beklenemez?
  A) Yunanistan B) İsviçre
  C) Mısır D) Avusturya E) Fransa

  304.Türkiye’de pamuk tarımı yaz mevsiminde yapılırken Çin’de kış mevsiminde yapılmaktadır.
  -Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çin’de kışın bol yağış alması
  B) Türkiye’de kış yaşanırken Çin’de yaz yaşanması
  C) Türkiye’de kışın farklı ürünlerin yetişmesi
  D) Çin’de yaz yağışlarının yetersiz olması
  E) Çin’de yazların yağışlı kışların kurak olması

  305. “Bulgaristan’ın Karadeniz kıyıları Türkiye’nin Karadeniz kıyıları kadar yağış almaz.” Bu durumun
  temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bulgaristan’ın sürekli bir yüksek basınç merkezinde bulunması
  B) Gezici hava kütlelerinin Bulgaristan üzerinden geçmemesi
  C) Türkiye kıyılarının nemli havayı çekmesi
  D) Batı rüzgârlarının Bulgaristan’a karadan Türkiye’ye denizden esmesi
  E) Türkiye’nin Subtropikal yüksek basınç merkezinin etkisinde kalması

  306. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünya linyit üretiminde ilk sırayı alır?
  A) Türkiye B) Çin C) ABD
  D) Fransa E) Almanya

  307. Batı rüzgârları ve Gulf – Stream sıcak su akıntısı aşağıdaki ülkelerden hangisinin iklimini belirleyici
  derecede etkilemektedir?
  A) Brezilya B) ABD C) İngiltere
  D) Hindistan E) Kanada

  308. Yer altı zenginlikleri endüstrinin gelişmesine çok önemli katkıları bulunmaktadır.
  - Aşağıdaki kıtalardan hangisinde endüstri yer altı zenginliklerine göre daha geri bir düzeydedir?
  A) Afrika B) Amerika C) Asya
  D) Avustralya E) Avrupa

  309. Dünya tütün üretiminde aşağıdaki ülkelerden hangisinin payı daha fazladır?
  A) Bulgaristan B) Türkiye C) Endonezya
  D) Kanada E) Çin

  310. İç Anadolu Bölgesi’nin iklimine uyum sağlamış olan bir bitkinin, aşağıdaki ülkelerden hangisinde
  görülmesi beklenemez?
  A) İngiltere B) İran C) Özbekistan
  D) Arjantin E) İspanya

  311.
  I- Panama II- Bering
  III- İstanbul IV- Süveyş
  V- Cebelitarık
  Yukarıdaki boğazlardan hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) I ve II B) I ve IV C) III ve IV
  D) II ve V E) V ve I

  312. Fiziki haritalarda yer şekillerini gösterme metotlarından biri de renklendirmedir. Bu metotta her
  renk farklı bir yükselti aralığını gösterir.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerin fiziki haritası incelendiğinde, hangisinde kısa mesafede renk değişimi görülmez?
  A) İran B) Danimarka C) Fransa
  D) İsviçre E) Türkiye

  313. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Batı Avrupa’nın özelliklerinden biri değildir?
  A) Endüstri gelişmiştir.
  B) Nüfus yoğunluğu fazladır.
  C) Okyanusal iklim etkilidir.
  D) Kişi başına düşen gelir yüksektir.
  E) Hammadde ihracatı fazladır.

  314. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi Ortadoğu’ya bağlayan sınır kapılarından değildir?
  A) Gürbulak B) Cilvegözü C) Habur
  D) Nusaybin E) Kapıkule

  315. İsviçre ve Hollanda’nın aynı ölçek kullanılarak çizilmiş izohips haritaları incelendiğinde, kullanılan
  eş yükselti eğri sayılarının farklı olduğu tespit edilmiştir.
  - Bu duruma, bu iki ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olması etki etmiştir?
  A) Matematik konumları
  B) İzdüşüm alanlarının
  C) Yükseltilerinin
  D) İklim özelliklerinin
  E) Dağların uzanış doğrultularının

  316. Bir saat dilimi 15 meridyenden oluşmaktadır. Doğusu ile batısı arasında 15º den fazla boylam farkına
  sahip olan ülkeler birden fazla saat dilimi üzerinde yer almaktadır.
  - Coğrafi konum özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki ülkelerin hangisinde en az saat dilimi bulunmaktadır?
  A) Brezilya B) Kanada C) İtalya
  D) Avustralya E) Hindistan

  317. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yağış azlığına bağlı olarak tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç en fazladır?
  A) Almanya B) Brezilya C) İngiltere
  D) Suriye E) Endonezya

  318.
  I. Eber II. Ganj III. Nil
  IV. Amazon V. Po
  -Yukarıda verilen akarsulardan hangileri Avrupa kıtasında yer almaktadır?
  A) I ve IV B) II ve III C) Yalnız I
  D) II ve V E) I ve V

  319. Aşağıdaki bölgelerden hangisi yeryüzünün çok seyrek nüfuslu yerlerine örnek olarak gösterilemez?
  A) Nil deltası B) Orta Asya C) Himalayalar
  D) Kongo Havzası E) Amazon Havzası

  320. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, batı rüzgârlarının etkisiyle yıl boyunca yağış alan ülkeler arasında gösterilemez?
  A) İngiltere B) Almanya C) Hollanda
  D) İtalya E) Norveç

  CEVAP ANAHTARI

  301.B
  302.A
  303.C
  304.E
  305.D
  306.E
  307.C
  308.A
  309.E
  310.A
  311.B
  312.B
  313.E
  314.E
  315.C
  316.C
  317.D
  318.E
  319.A
  320.D
   

 16. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 17

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 17 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 17  321.
  - En önemli akarsuları Tuna ve Meriçtir.
  - Nüfusunun %10’unu Türkler oluşturur.
  - Gül yağı üretiminde Türkiye’nin en büyük rakibidir.
  - Avrupa’nın en önemli ipek üreticisidir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yunanistan B) Bulgaristan C) Ermenistan
  D) Gürcistan E) Romanya

  322.
  - İleri derece sanayileşmiş ülkeler yer alır.
  - Birinci zaman arazileri geniş yer tutar.
  - Nüfus yoğunluğu fazladır.
  Yukarıda Avrupa’nın hangi kısmına ait özellikler verilmiştir?
  A) Balkanlar B) Güney Avrupa C) Orta Avrupa
  D) Batı Avrupa E) İskandinavya

  323. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, batı rüzgârlarının etkisiyle yağış alan ülkeler arasında gösterilemez?
  A) İngiltere B) Almanya C) Hollanda
  D) İtalya E) Norveç

  324.
  - Komşumuz olan tek Türki Cumhuriyet’tir
  - Türkiye ile Orta Asya arasında köprü konumundadır.
  - Dünya Havyar üretiminin %80’ini karşılar.
  - Petrol ve doğalgaz en önemli yer altı kaynağıdır.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gürcistan B) Kazakistan C) Azerbaycan
  D) Tacikistan E) Türkmenistan

  325. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Türkiye’nin dış ticaretindeki payı diğerlerine oranla daha azdır?
  A) ABD B) Fransa C) Almanya
  D) Kanada E) İngiltere

  326. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde çöl alanı yoktur?
  A) İtalya B) Çin C) Cezayir
  D) Libya E) Sudan

  327. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus ve sanayi ülkenin güneyinde toplanmamıştır?
  A) Kanada B) Norveç C) İsveç
  D) Finlandiya E) İtalya

  328. Aşağıdaki yarımadalardan hangisi Avrupa kıtasında yer almaz?
  A) İber B) Sina C) İtalya
  D) Finlandiya E) Balkan

  329. - Dünya çiçek üretiminin yarısından fazlasını karşılayan
  - İntansif tarım faaliyetlerinde önde gelen,
  - Avrupa’nın en önemli süt, tereyağı ve peynir üreticisi olan
  ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İngiltere B) Almanya C) İtalya
  D) Hollanda E) İsviçre

  330. “İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus Dünya’nın başlıca zeytin yağı üreticisi ülkelerdir.”Bu ülkelerin
  hangi ortak özelliği zeytin yağı üretimlerinin fazla olmasında etkili olmuştur?
  A) Yüzölçümlerinin geniş olması
  B) Avrupa kıta’sında yer almaları
  C) Akdeniz iklimi özelliklerinin görülmesi
  D) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
  E) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer almaları

  331. Deniz etkisine kapalı olan ülkelerde karasal iklim koşulları görülür.Ülkenin denize olan uzaklığı karasal
  iklimin şiddetini belirler.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülen karasal iklim daha şiddetlidir?
  A) Rusya B) Fransa C) Romanya
  D) İran E) İspanya

  332. Aşağıdaki ülkelerden hangisi adalar topluluğundan oluşmuş bir ülke değildir?
  A) Endonezya B) Japonya C) Filipinler
  D) Yeni Zelanda E) Avusturya

  333. “Topraklarının tamamında ya da bir bölümünde Alp Dağlarının bulunduğu Avrupa ülkelerinde kış turizmi
  gelişmiştir.” Buna göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi söz konusu ülkelerinden biri değildir?
  A) İsviçre B) Belçika C) Fransa
  D) İtalya E) Avusturya

  334.
  I- NATO II- BM III- AB
  Türkiye, yukarıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  C) I ve II E) II ve III

  335.
  I- Orman bakımından zengindir.
  II- Kıta sahanlığı dardır.
  III- Ortalama yükseltisi azdır.
  IV- Nüfus yoğundur.
  V- Kıyılarında gel-git etkili değildir.
  Yukarıdakilerden hangileri Avrupa’nın özelliklerinden değildir?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) IV ve V E) II ve V

  336. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile ticari ilişkisi en az olan ülkelerdendir?
  A) Fransa B) İtalya C) Hollanda D) Portekiz E) İran

  337. - Ülkenin tamamı adalardan oluşur.
  - Yıl içinde dört mevsim yaşanır.
  - Yağış miktarı çoktur.
  Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Danimarka B) İngiltere C) Fransa
  D) Hollanda E) Avusturya

  338. Ekonomisi tarıma dayalı alan ve mısır, pirinç, kahve, kakao, muz ve pamuk yetiştirilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avustralya B) Mısır C) Brezilya
  D) Kazakistan E) Hollanda

  339. Aşağıdaki kıtaların hangisinde, endüstrileşme yer altı zenginliklerine oranla fazla bir gelişme göstermemiştir?
  A) Kuzey Amerika B) Avrupa C) Asya
  D) Afrika E) Avustralya

  340. Kanada’nın depremden fazla etkilenmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Nüfus ve yerleşmelerin daha çok alçak ovalarda yoğunlaşmasıyla
  B) Yüzölçümünün çok geniş olmasıyla
  C) Eski ve oturmuş bir kara parçası olmasıyla
  D) Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olmasıyla
  E) Son jeolojik dönemde karalaşmış genç bir ülke olmasıyla

  CEVAP ANAHTARI

  321.B
  322.D
  323.D
  324.C
  325.D
  326.A
  327.E
  328.B
  329.D
  330.C
  331.A
  332.E
  333.B
  334.C
  335.E
  336.D
  337.B
  338.C
  339.D
  340.C
   

 17. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 18

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 18 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 18  341. Norveç- İsveç – Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde nüfus daha çok güney bölgelerinde,
  Cezayir – Libya gibi Atlas ülkelerinde ise kuzey bölgelerinde toplanmıştır.
  - Bu dağılışlara etki eden temel faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Enlem – Yükselti
  B) Yükselti – Enlem
  C) Enlem – Deniz etkisi
  D) Deniz etkisi – Yerşekilleri
  E) Yerşekilleri – Enlem

  342. İskandinav ülkeleri enlemleri itibariyle soğuk iklime sahip olmaları gerekirken buralarda ılıman
  iklim özellikleri görülmektedir.
  - Bunu aşağıdaki özelliklerin hangisiyle açıklayabiliriz?
  A) Yer şekillerinin sadeliği
  B) Orman örtüsünün fazlalığı
  C) Okyanusa komşu olmaları
  D) Soğuk rüzgarlara kapalı olmaları
  E) Sıcak okyanus akıntılarından etkilenmeleri

  343. Japonya için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye’den fazladır.
  B) Balıkçılık çok gelişmiştir.
  C) Çok sık tektonik depremler görülür.
  D) Orman bakımından zengindir.
  E) Hammadde ihraç eder.

  344. Aşağıda verilen yerlerden hangisi Asya Kıtası’nı diğer kıtalardan ayıran bir sınır özelliği taşımaz?
  A) Ural Dağları B) Kafkas Dağları
  C) Berring Boğazı D) Süveyş Kanalı
  E) Alp Dağları

  345.
  I- Dekkan (Hindistan)
  II- Sina (Mısır)
  III- İber (İspanya)
  - Yukarıdaki yarımadalarda yoğun olarak yetiştirilen başlıca tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde
  doğru sıralanmıştır?
  I II III
  A) Pirinç Pamuk Zeytin
  B) Çay Kahve Mısır
  C) Tütün Pamuk Çavdar
  D) Kauçuk Buğday Tütün
  E) Buğday Şekerpancarı Çay

  346. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı iklimine uyum sağlamış olan bir bitki aşağıdaki ülkelerin hangisinde
  doğal yetişme ortamı bulamaz?
  A) İngiltere B) Gürcistan C) Hindistan
  D) İsviçre E) Seylan

  347. Aşağıdaki ülkelerden hangisi çay üretimi bakımından önemli bir paya sahip değildir?
  A) Kazakistan B) Çin f C) Hindistan
  D) Endonezya E) Bangladeş

  348.
  I. İspanya II. İtalya
  III. Türkiye IV. Suudi Arabistan
  -Yukarıdaki ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akdeniz ikliminin görülmesi
  B) Önemli petrol üreticileri olmaları
  C) Yarımada ülkeleri olmaları
  D) İklimlerinin aynı olması
  E) Nüfus yoğunluklarının benzer olması

  349. Aşağıdakilerden hangisi Asya kıtasını diğer kıtalarla karşılaştırdığımız zaman özellikleri arasında gösterilemez?
  A) Ortalama yükseltisinin fazla olması
  B) Nüfus miktarının fazla olması
  C) Yüzölçümünün büyük olması
  D) Sanayinin gelişmiş olması
  E) Karasal iklimin etkili olması

  350. Aşağıda verilenlerden hangisi İsveç’in gelişmesi’nde olumsuz bir rol oynamıştır?
  A) İklim şartları
  B) Yer altı zenginliği
  C) Orman zenginliği
  D) Enerji üretimi
  E) Karayolu ağının gelişmişliği

  351. Rüzgârlar kurak ve yarı kurak iklimlerin hakim olduğu ülkelerde en önemli şekillendirici dış kuvvettir.
  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde rüzgârların şekillendirici etkisi daha fazladır?
  A) Libya B) İngiltere C) Fransa
  D) Portekiz E) Hollanda

  352. “Aktif volkanlar yakın jeolojik zamanda oluşmuş ülkelerde görülür.” Buna göre aşağıdaki ülkelerin
  hangisinde aktif volkanlara rastlanmaz?
  A) Japonya B) Şili C) Meksika
  D) Endonezya E) Avustralya

  353. Asya Kıtası’nın kuzeyi çok geniş düzlüklere sahip olmasına rağmen tarımsal verimlilik ve çeşitlilik
  oldukça azdır.
  - Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yağış rejimlerinin düzensiz olması
  B) Sıcaklık ortalamalarının düşük olması
  C) Hava kütlelerinin etkisi
  D) Bitki örtüsünün seyrek olması
  E) Yer altı zenginliğinin fazla olması

  354. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Kuzey Avrupa ülkelerinin sanayileşmesinde ve gelişmesinde
  daha az etkili olmuştur?
  A) Su kaynaklarının fazlalığı
  B) Sermaye fazlalığı
  C) Eğitim düzeylerinin yüksek olması
  D) Orman ürünlerince zengin olmaları
  E) İklim koşullarının iyi olması

  355. Aşağıdakilerden hangisi Fransa, İtalya ve Türkiye’nin ortak özellikleri arasında yer alır?
  A) Yüzölçümleri
  B) Alp – Himalaya kıvrım kuşağında olmaları
  C) Nüfus miktarları
  D) Ekonomik gelişmişlikleri
  E) Okyanuslara komşu olmaları

  356. Aşağıda verilenlerden hangisi G. Amerika Kıtasının genel özellikleri arasında yer almaz?
  A) Büyük Okyanus ve Atlantik Okyanusu’na komşudur.
  B) And Dağları bu kıtada yer alır.
  C) Pamuk, kauçuk, kahve, kakao ekimi yaygındır.
  D) Kutup ve tundra iklimleri geniş alanlar kaplar.
  E) Endüstri fazla gelişmemiştir.

  357. Aşağıdaki ülkelerin hangisi Güney Avrupa da yer almaz?
  A) İtalya B) Fransa C) İspanya
  D) Malta E) Polonya

  358.
  - Küçükbaş havancılık gelişmiştir.
  - Halıcılıkta önemli bir yere sahiptir.
  - En önemli yer altı kaynağı petrol ve doğalgazdır.
  Yukarıda özellikleri verilen Asya ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türkiye B) İran C) Irak
  D) Suriye E) Azerbaycan

  359. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde en çok Rus nüfusu, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşamaktadır?
  A) Özbekistan B) Kırgızistan C) Tacikistan
  D) Kazakistan E) Türkmenistan

  360. “Kauçuk, bol yağış ve yüksek sıcaklık isteyen bir bitkidir.”
  Bu özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde kauçuk bitkisi daha kolay yetiştirilir?
  A) Cezayir B) Malezya C) İngiltere
  D) Avustralya E) Kanada

  CEVAP ANAHTARI

  341.C
  342.E
  343.E
  344.E
  345.A
  346.D
  347.A
  348.C
  349.D
  350.A
  351.A
  352.E
  353.B
  354.D
  355.B
  356.D
  357.E
  358.B
  359.D
  360.B
   

 18. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 19

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 19 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 19  361. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus dağılışı yağış ve yerşekillerine önemli ölçüde bağımlı değildir?
  A) Brezilya B) Belçika C) İran
  D) Bulgaristan E) Türkiye

  362. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi ihtiyacını karşılayacak kadar petrol çıkarmaktadır?
  A) İspanya B) Fransa C) Finlandiya
  D) İngiltere E) Belçika

  363. “Mısır’daki Nil Nehri’nin ağız kısmında delta, Brezilya’daki Amazon Nehrin’nin ağzında
  haliç oluşmuştur.” Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Akarsuların taşıma güçleriyle
  B) Kıyıdaki yükselti farkıyla
  C) Akarsuların akım miktarıyla
  D) Kıyıdaki kıta sahanlığı ile
  E) Kıyıdaki gelgit genliğiyle

  364.
  - Adalar ve yarımadalar ülkesidir.
  - Büyük bir bölümünde Akdeniz iklimi etkilidir.
  - Başlıca ihraç ürünleri tütün, turunçgiller, zeytin ve incirdir.
  - En önemli yer altı kaynağı linyit, boksit ve manyezittir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yunanistan B) Arnavutluk C) İtalya
  D) Fransa E) Türkiye

  365.
  - Dünya şarap üretiminde 1. sıradadır.
  - Batıda Atlas Okyanusu, güneyde Akdeniz ile çevrilidir.
  - Avrupa’nın en yüksek yeri bu ülkededir.
  -Ilıman Okyanus iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklimin etkisindedir.
  Yukarıdaki bilgiler (bilgi yelpazesi) aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
  A) Cezayir B) Fransa C) İtalya
  D) İngiltere E) İspanya

  366. Afrika’da en büyük petrol üreticisi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kuvvet B) Nijerya C) Tunus
  D) Fas E) G. Afrika Cumhuriyeti

  367.
  - Ülkenin ortasında Apenin Dağları uzanır.
  - Zeytin üretiminde önemli bir yere sahiptir.
  - Po Ovası’nda tarım gelişmiştir.
  Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsviçre B) İspanya C) Yugoslavya
  D) İtalya E) Portekiz

  368. Yeryüzünde buzulların erimesi sonucu toprakları su altında en fazla kalabilecek olan ülkeler
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtalya – Yunanistan B) Fransa – Almanya
  C) Belçika – Hollanda D) Hollanda - Çin
  E) Fransa – İspanya

  369. Yeryüzünde buzulların erimesi sonucu denizlerin seviyesinde yükselme meydana gelecektir.
  Bu olay sonucunda bazı ülkelerin topraklarının bir kısmının sular altında kalması söz konusudur.
  - Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir?
  A) Hollanda B) Belçika C) Norveç
  D) Almanya E) Finlandiya

  370. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ülke içi ulaşımında deniz taşıtları daha önemli bir yer tutar?
  A) Endonezya B) Finlandiya
  C) ABD D) İngiltere E) Rusya

  371. İskandinav Yarımadası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İklim şartları tarımı olumsuz etkilemektedir.
  B) Epirojenik yükselmeler devam etmektedir.
  C) Ormanlar geniş yer tutmaktadır.
  D) Nüfus yoğunluğu çok fazladır.
  E) Buzul aşındırma ve biriktirme şekilleri çok yaygındır.

  372. Aşağıda bir tarım ürünü ile en çok yetiştirildiği ülke eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Mısır – ABD B) Çay – Japonya
  C) Pirinç – Çin D) Jüt – Bangladeş
  E) Kauçuk – Malezya

  373. Aşağıdaki ada ülkelerden hangisi Atlas Okyanusu’ndaki kırık hattı üzerinde bulunmaktadır?
  A) Meksika B) Malta C) İzlanda
  D) İngiltere E) Filipinler

  374.
  - Ortadoğu’da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkedir.
  - Gor çukurunun yer aldığı ülkedir.
  - İntansif tarımın en iyi şekilde uygulandığı ülkedir.
  Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Suriye B) İsrail C) Ürdün
  D) Irak E) İran

  375. Çok sayıda adadan oluşmuş bir ülke olan Japonya’da aşağıdaki iklimlerden hangisi etkilidir?
  A) Muson iklimi
  B) Yaz yağışlı tropikal iklim
  C) Kışları yağışlı Subtropikal iklimi
  D) Ilıman Okyanus iklimi
  E) Karasal iklim

  376. Aşağıdakilerden hangileri küçükbaş hayvancılığın ve yün ihracatının en çok yapıldığı
  ülkeler içerisinde yer alır?
  A) Rusya – Kanada – Almanya
  B) Mısır – Nijerya –Pakistan
  C) Çin – Hindistan – Japonya
  D) Türkiye – Ürdün – İran
  E) G. Afrika – Arjantin – Avustralya

  378. Gulf - Stream sıcak su akıntısının en çok etkilediği ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İspanya – Portekiz – Finlandiya
  B) Almanya – Danimarka – İspanya
  C) Kanada – Fransa – Belçika
  D) Kanada - Almanya – Finlandiya
  E) İngiltere – İzlanda - Norveç

  379. Avrupa’da İber Yarımadası’ndan Asya’nın güneydoğusuna kadar uzanan Alp- Himalaya Dağları
  aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaz?
  A)İspanya B) Fransa C) Norveç
  D) İsviçre E) Bulgaristan

  380. “Hollanda Türkiye’ye göre kutuplara daha yakın olmasına rağmen, Türkiye’de kalıcı karlara
  rastlanırken, Hollanda’da kalıcı karlara rastlanmaz.”Buna göre, bu iki ülkenin aşağıdaki özelliklerinden
  hangisi kesinlikle farklıdır?
  A) Ortalama yükseltisi
  B) Yer altı kaynakları
  C) Toprak yapıları
  D) Bitki türleri
  E) Yerel saatleri

  CEVAP ANAHTARI

  361.B
  362.D
  363.E
  364.A
  365.B
  366.B
  367.D
  368.C
  369.D
  370.B
  371.D
  372.B
  373.C
  374.B
  375.A
  376.E
  378.E
  379.C
  380.A
   

 19. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 20

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 20 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 20  381. Aşağıdaki gelişmiş ülkelerden hangisi aynı zamanda petrol ihracatçısıdır?
  A) Finlandiya B) İngiltere C) Almanya
  D) İtalya E) Fransa

  382. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulanan tarım yöntemleri diğerlerinden farklıdır?
  A) Kazakistan B) Hindistan C) Hollanda
  D) Meksika E) Şili

  383.Buzul aşındırması sonucu oluşan fiyort tipi kıyılar aşağıdaki ülkelerden hangisinde kesinlikle görülmez?
  A) Norveç B) İngiltere C) Şili
  D) G. Afrika E) İzlanda

  384. Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’a ait özelliklerinden değildir?
  A) Nüfus yoğunluğu çok fazladır
  B) Ülkenin büyük bir bölümü dağlıktır.
  C) Turizm gelirleri yüksektir
  D) Büyük bir bölümünde Akdeniz iklimi etkilidir.
  E) Turunçgiller ve zeytin üretimi fazladır.

  385. Aşağıdakilerden hangisi eski Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan
  ülkelerden biri değildir?
  A) Letonya B) Gürcistan C) Kazakistan
  D) Tacikistan E) Moğolistan

  386.
  - İber yarımadası üzerinde yer alır
  - Gelirinin önemli bir kısmını turizmden elde eder.
  - AB üyesidir.
  Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsveç B) Danimarka C) Yunanistan
  D) İspanya E) İtalya

  387. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin ekonomisinde en büyük payı hammadde ihracatından elde edilen
  gelirler oluşturmaktadır?
  A) Fransa B) Japonya C) Kanada
  D) Almanya E) Kuveyt

  388. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde buzul oluşumlu göller yaygın olarak görülür?
  A) Meksika B) Finlandiya C) Mısır
  D) Almanya E) İtalya

  389. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Karadeniz’e kıyısı yoktur?
  A) Gürcistan B) Romanya C) Ukrayna
  D) Azerbaycan E) Bulgaristan

  390.
  - Muson iklimi görülür.
  - Bir yarımada ülkesidir.
  - Nüfusun en yoğun olduğu ülkedir.
  - Dünyada en fazla sığır yetişen ülkedir.
  Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çin B) Meksika C) Fransa
  D) Hindistan E) Almanya


  391. Aşağıdaki yarımadalardan hangisi Avrupa Kıtası’nda yer almaz?
  A) Apenin B) İber C) Malakka
  D) İkandinavya E) Balkan

  392. - Akdeniz iklimi görülür.
  - Afrika’nın güneyinde yer alır.
  - Krom üretiminde Dünya birincisidir.
  - Altın ve elmas üretimi önemlidir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mozambik B) Libya C)Cezayir
  D) Tunus E) G.Afrika Cumhuriyeti

  393. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde hem haliç hem de delta oluşumu görülür?
  A) Türkiye B) Mısır C) Fransa
  D) Yunanistan E) Azerbaycan

  394. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Akdeniz’e kıyısı bulunan bir yarımada ülkesi değildir?
  A) İspanya B) İtalya C) Yunanistan
  D) Türkiye E) Malta

  395. Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) İsveç – Orman zenginliği fazladır.
  B) Norveç – Fiyordlu kıyı tipi görülür.
  C) Hollanda – Nüfus yoğunluğu azdır.
  D) ABD - Yer altı kaynakları zengindir.
  E) Hırvatistan – Dalmaçya kıyı tipi görülür.

  396.
  - İklim çeşitliliği fazladır.
  - Nüfus sayısı en fazladır.
  - Yerkabuğunun oynak alanlarındadır.
  - Kalay, Çay, hurma üretiminde 1.dir.
  Yukarıda özellikleri verilen kıta aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa B) Afrika C) K. Amerika
  D) Asya E) Avustralya

  397.
  - Zengin yer altı kaynaklarına sahiptir.
  - Avrupa’da hidroelektrik bakımından 1. sıradadır.
  - Buzulların etkisiyle oluşmuş kıyı tipleri yaygındır.
  Yukarıda özellikleri verilen Kuzey Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Danimarka B)Finlandiya C) Norveç
  D) Hollanda E) Almanya

  398. “Nil nehri Sudan ve Mısır çöllerinden geçerek Akdeniz’e ulaşmaktadır.”
  - Aşağıdakilerden hangisi Nil nehrinin bu çöl bölgelerini kurumadan geçmesinde etkili olmuştur?
  A) Aktığı yerlerde çöl alanlarının daralması
  B) Bol yağışlı Ekvatoral bölgeden doğması
  C) Su kaybının az olması
  D) Etrafına biriktirme yapmış olması
  E) Kışları bol yağışlı Akdeniz’e dökülmesi

  399. Kanada, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerinin kıyılarında buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın
  olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Geniş alan kaplamaları
  B) Yüksek enlemlerde yer almaları
  C) Soğuk su akıntılarının etkilerinde kalmaları
  D) Kutup rüzgarlarının etkisinde kalmaları
  E) Ormanların geniş alan kaplaması

  400. İngiltere’nin her mevsim bol yağışlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?
  A) Kıyı tipinin B) Bitki örtüsünün
  C) Yükseltinin D) Batı rüzgarlarının
  E) Yer şekillerinin

  CEVAP ANAHTARI

  381.B
  382.C
  383.D
  384.A
  385.E
  386.D
  387.E
  388.B
  389.D
  390.D
  391.C
  392.E
  393.C
  394.E
  395.C
  396.D
  397.C
  398.B
  399.B
  400.D
   

 20. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 21

  Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 21 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 21  401. “Güneşlenme süresinin uzun olması, geniş kumsalların varlığı, elverişli sıcaklık koşulları kıyı turizmini geliştirir”
  Aşağıdakilerden hangisinde kıyı turizmi gelişmemiştir?
  A) İtalya B) Danimarka C) İspanya
  D) Fransa E) Yunanistan

  402.” Bazı ülkelerde nüfus yer şekillerinin engebeliliği nedeniyle belli kesimlerde yoğunlaşmaktadır.”
  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, nüfusun dengesiz dağılmış olmasının nedeni yukarıdaki durum değildir?
  A) Mısır B) Hindistan C) İran D) İtalya E) Türkiye

  403. Güneydoğu Asya’da kışların kurak, yazların yağışlı geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bitki örtüsünün zenginliği
  B) Matematik konumu
  C) Muson rüzgarlarının mevsime göre yön değiştirmesi
  D) Yer şekillerinin sade olması
  E) Yıllık sıcaklık ortalamasının fazla olması

  404. Hava kütlelerinin bir dağa çarpıp yükselmesiyle meydana gelen yağışlara orografik yağışlar denir.
  -Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer şekillerinin özelliği bu tür yağışların oluşumuna en az elverişlidir?
  A) Arjantin B) Hindistan C) ABD
  D) Kanada E) Hollanda

  405.
  -İklimi deniz ve kara iklimleri arasında geçiş özelliği gösterir.
  - Dünyanın ikinci Avrupa’nın birinci ekonomik gücüdür.
  - Ülkemizin dış ticaretin de ilk sırada yer alır.
  Yukarıdaki özellikler aşağıdaki ülkelerin hangisine aittir?
  A) Japonya B) Fransa C) ABD
  D) Almanya E) İngiltere

  406. “Bir yerin coğrafi koşulları ile o yerdeki konutlarda yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi
  arasında yakın ilişki vardır.”
  - Bu genellemeye göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapı malzemesi olarak ahşabın yaygın
  olması beklenir?
  A) Finlandiya B) Afganistan C) Cezayir
  D) Avustralya E) Suriye

  407. “Eksen eğikliğinin bir sonucu olarak, farklı yarımkürelerde zıt mevsimler yaşanır.” Aşağıdaki
  ülkelerden hangisi, aynı anda Türkiye ile zıt mevsimi yaşar?
  A) Almanya B) Fransa C) Arjantin
  D) ABD E) Çin

  408. Aşağıdakilerden hangisinde bir ülke ile o ülkede gelişen turizm dalı yanlış eşleştirilmiştir?
  A) İsviçre – Kış sporları B) Hollanda – Deniz
  C) Mısır – Tarihi eserler D) Vatikan – Din
  E) İtalya – Deniz ve tarih

  409. “Yarı kurak ve kurak iklim bölgelerinde günlük sıcaklık farkının etkisiyle mekanik çözülme
  etkili olup, toprak oluşumu yavaştır. “ Buna göre, aşağıdaki ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğünde
  hangisinde toprak oluşumunun hızlı gelişmesi beklenir?
  A) Irak B) Türkiye C) Cezayir
  D) İngiltere E) Mısır

  410. Yıl boyunca öğle vakti bir cismin gölgesi güneye düşerse,
  o cisim aşağıdaki ülkelerden hangisinde olabilir?
  A) Tunus B) Japonya C) Meksika
  D) Güney Amerika E) Türkiye

  411. “Nemin az olduğu ülkelerde fiziksel çözülme fazladır. “
  -Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde fiziksel çözülmenin daha fazla olması beklenir?
  A) İngiltere B) Kongo C) Belçika
  D) Japonya E) Mısır

  412. “Yıl boyunca tamamen ya da kısmen donmuş topraklara tijale topraklar denir.” Bu topraklarda
  tarım yapılamaz.
  - Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde bu tür topraklar bulunmaz?
  A) Kanada B) İsveç C) Rusya
  D) Alaska E) Belçika

  413. Türkiye’nin güney kıyılarında doğal olarak yetişebilen bir bitkinin aşağıdaki ülkelerden
  hangisinde doğal olarak yetişmesi beklenir?
  A) Almanya B) İspanya C) Finlandiya
  D) Kolombiya E) Hollanda

  414. Aşağıda verilen Akdeniz ikliminin etkili olduğu ülkelerden hangisinde deniz suyu sıcaklığının
  20ºC’nin üzerine çıktığı aylar diğerlerinden farklıdır?
  A) Fransa B) Türkiye D) Cezayir
  D) Yunanistan E) G. Afrika Cumhuriyeti

  415. Bir ülkede kıyı turizmi yapılabilmesi için yazlarının sıcak ve kurak geçmesi, ülkelerin denize
  kıyısı olması gerekir.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kıyı turizminin gelişmemesinde o ülkelerin yaz aylarında
  sıcaklık değerlerinin düşük olması etkilidir?
  A) İtalya B) Finlandiya C) Yunanistan
  D) Brezilya E) ABD

  416.
  I- İran II- Almanya
  III- Hollanda IV- Mısır
  Yukarıda verilen ülkelerden hangisinde nüfus artışı kalkınma hızından fazladır?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) I ve IV E) II ve IV

  417. Türkiye’de Ocak ve Şubat aylarında yaşanan koşullar aşağıdaki ülkelerden hangisinde temmuz ve
  ağustos aylarında yaşanır?
  A) Norveç B) Suriye C) Çin
  D) ABD E) Arjantin

  418. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin yerel saati diğerlerine göre daha geridir?
  A) Bangladeş B) Ürdün C) Ukrayna
  D) Portekiz E) Bulgaristan

  419. Kuzeye gidildikçe gece – gündüz arasındaki zaman farkının artığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Arjantin B) Avustralya C) Meksika
  D) Şili E) G. Afrika Cumhuriyeti

  420.
  -İç denizlere kıyısı olan
  -Gelgitin etkili olmadığı
  -Akdeniz ikliminin etkili olduğu
  Ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Şili B) İtalya C) Kanada D) Belçika E) İran

  CEVAP ANAHTARI

  401.B
  402.A
  403.C
  404.E
  405.D
  406.A
  407.C
  408.B
  409.D
  410.D
  411.B
  412.E
  413.B
  414.E
  415.B
  416.D
  417.E
  418.D
  419.C
  420.B
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş