Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda Mavi_inci tarafından 21 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı

  ZDEŞLİKLER ve ÇARPANLARA AYIRMA ( I )


  Tanım : Sabit olmayan, birden fazla polinom un çarpımı biçimin
  de yazılamayan polinomlara indirgenemeyen polinomlar denir.
  Baş katsayısı bir olan indirgenemeyen polinomlar
  Asal polinomlar denir.


  * P(x) = x2 + 4 , Q(x) = 3x2 + 1, R(x) = 2x – 3 , T(x) = - x + 7
  Polinomları indirgenemeyen polinomlar dır.

  P(x) = x2 + 4 baş katsayısı 1 olduğundan asal polinom dur.  Tanım : İçindeki değişkenlerin alabileceği her değer için doğru
  olan eşitliklere özdeşlik denir.

  * a) x3 (x2 – 2x) = x5 – 2x4 b) a2 (x + y)2 = a2 x2 + a2 y2 özdeşlik
  c) a2 (x +y)2 = a2 x2 + a2 y2 özdeşlik değildir.  ÖNEMLİ ÖZDEŞLİKLER  I) Tam Kare Özdeşliği:
  I a) İki Terim Toplamının Karesi : (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
  b) İki Terim farkının Karesi : (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

  İki terim toplamının ve farkının karesi alınırken; birincinin
  karesi,birinci ile ikincinin iki katı, ikincinin karesi alınır.

  c) Üç Terim Toplamının Karesi:
  (a +b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2 (ab + ac + bc) şeklindedir.  II) İki Terim Toplamı veya Farkının Küpü :

  a) İki Terim Toplamının Küpü : (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
  b) İki Terim Farkının Küpü : (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

  Birinci terimin küpü;( ) birincinin karesi ile ikincinin çarpımının 3 katı, (+) birinci ile ikincinin karesinin çarpımının 3 katı,( ) ikin
  cinin küpü biçimindedir. Bu açılımlara Binom Açılımıda denir

  Not:. Paskal Üçgeni kullanılarak 4.,5.,6.,...Dereceden iki terimli
  lerin özdeşliklerini de yazabiliriz.  III) İki Kare Farkı Özdeşliği: (a + b) (a – b) = a2 – b2

  İki terim toplamı ile farkının çarpımı; birincinin karesi ile
  ikincinin karesinin farkına eşittir.  IV) xn + yn veya xn - yn biçimindeki polinomların Özdeşliği :

  i) İki küp Toplam veya Farkı : a3 + b3 = (a + b) (a2 – ab + b2)
  a3 – b3 = (a – b) (a2 + ab + b2)

  ii) a4 + b4 = (a + b) (a3 – a2b + ab2 – b3)
  a4 – b4 = (a2 + b2) (a + b) (a – b)

  iii) a5 + b5 = (a + b) (a4 – a3b + a2 b2 – ab3 + b4)
  a5 – b5 = (a – b) (a4 + a3b + a2 b2 + ab3 + b4)

  iv) a6 + b6 = (a + b) (a5 – a4b + a3 b2 – a2b3 + ab4 – b5)
  a6 – b6 = (a – b) (a2 + ab + b2) (a+ b) (a2 + ab + b2)

  v) a7 + b7 = (a + b) (a6 – a5b + a4b2 – a3b3 + a2b4 – ab5 + b6)
  a7 – b7 = (a – b) (a6 + a5b + a4b2 + a3b3 + a2b4 + ab5 + b6)  Özdeşlikleri aşağıdaki şekilleriyle düzenleyerek kullanabiliriz

  1) x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy

  2) x2 + y2 = (x – y)2 + 2xy

  3) (x – y)2 = (x + y)2 – 4xy

  4) (x + y)2 = (x – y)2 + 4xy

  5) x3 – y3 = (x – y)3 + 3xy (x – y)

  6) x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy (x + y)

  7) x2 + y2 + z2 = (x + y + z)2 – 2 (xy + xz + yz)


  1) İki sayının toplamı 17, kareleri toplamı 145 ise; bu sayıların
  çarpımı kaçtır?
  x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy 2ab = 289 – 145
  145 = (17)2 – 2ab 2ab = 144 ab = 72 C= 72

  2) a – b = 6 (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab (a + b)2 = 44
  a . b = 2 = ( 6 )2 + 4.2 (a + b) =
  a + b = ? = 36 + 8 =

  3) a – 2b = 3 ise; a2 + 4b2 = ? a2 + 4b2 = (a – 2b)2 +2. a2b
  a . b = 2 = ( 3 )2 + 2. 2 .2 = 17

  4) a + b = 12 ise; a . b = ? (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab 4 ab = 108
  a – b = 6 ( 12 )2 = ( 6 )2 + 4ab ab = 27

  5) ise; x2 + y2 = (x – y)2 + 2xy
  20
  6) ise;
  Ç = {- 4 , 4}

  7) m + n =8 x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy(x + y)
  m . n = 1 m3 + n3 = (m + n)3 – 3mn (m + n)
  m3 + n3 = ? = ( 8 )3 – 3 . 1 . 8 = 488

  8) a3 – b3 = 50 x3 – y3 = (x – y)3 + 3xy(x – y)
  a – b = 2 ise; a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)
  a . b = ? 50 = 8 + 6ab 6ab = 42 ab = 7

  9) ise; x3 – y3 = (x – y)3 + 3xy(x – y)
  = ( 3 )3 + 3.1.( 3 ) = 36
  10) ise; x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy(x + y)
  198

  11) a + b + c = ? a2 + b2 + c2 = (a + b + c) – 2(ab + aç + bc)
  ab + ac + bc = 12 = ( 7 )2 – 2 ( 12 )
  a2 + b2 + c2 = ? = 49 – 24 = 25
  12) ise;

  = 15
  13) ise; C = 120
  14) ise; C = 63
  15) ise; C = 154
  16) ise; C = 75
  17) ise; C = 999


  ÇARPANLARA AYIRMA KURALLARI  1) Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlara Ayırma :
  Her terimde ortak olarak bulunan çarpan, parantez dışına alınır.
  Her terimin ortak çarpana bölümü parantez içine yazılır.

  1) Aşağıdaki ifadeleri Çarpanlarına ayırınız.
  a) 3a + 3b = 3(a + b) b) 5m – 10mn = 5m (1 – 2)
  c) 12x + 9y =3(4x + 3y) d) 3a2b – 2ab2 = ab (3a – 2b)
  e) 3ax + 3ay – 3az f) (a – b) x + 3 (a – b)
  g) (m – n) – (a + b)(m – n) h) – a – b – x2 (a + b)
  ı) x2(p – 3) + ma2 (3 – p) i) 1 – 2x + m (2x – 1)  2) Gruplandırma Yaparak Çarpanlara Ayırma :
  Bütün terimlerde ortak çarpan yoksa, terimler ikişer, ikişer, üçer,
  üçer guruplandırılır. Gruplar ayrı, ayrı ortak çarpanlarına ayrılır.


  2) a) mx + ny + my + nx b) xy – xb – yb + b2
  c) x4 – 4 + 2x3 – 2x d) 2x2 –3x – 6xy + 9y
  e) x3 – x + 1 – x2 f) x4 – x + x3 – 1
  g) ab(c2 – d2) – cd (a2 – b2) h) ac2 + 3c – bc – 2ac – 6 + 2b
  ı) mn(zi + y2) + zy (m2 + n2) i) a2b2 + 1 – (a2 + b2)  3) Tam Kare şeklindeki İfadeleri Çarpanlara Ayırma :
  Polinom üç terimli ise, ilk ve son terimin kare köklerinin çarpımı nın iki katı ortadaki terimi veriyorsa, bu tam kare şeklinde ifadedir
  a2 + 2ab + b2 = (a + b)2, a2 – 2ab + b2 = (a – b)2


  3) a) x2 + 4xb + 4b2 b) 4a2 + 12ab + 9b2 c) 4a2b2 – 4abc + c2

  4) a) a2b + 8ab +16b3 b) 2m3 – 28m2 +98m c) 4x3y – 12x2y2 + 9xy3  4) İki Kare Farkı Şeklindeki İfadeleri Çarpanlara Ayırma :
  Polinom iki terimli , işaretleri farklı, kare kökleri alınıyorsa; Bu
  Polinom iki kare farkı biçiminde çarpanlarına ayrılır.
  a2 – b2 = (a + b) (a – b)


  5) a) 25 – 9a2b2 b) x4 – 1 c) (m – n)2 – (m + n)2

  6) a) 18x2 – 2y2 b) 2a2b3 – 32b c) 12x3y – 75xy5

  7) a) 9a2 – 6a +1 – b2 b) x2 – 12x + 36 – 4y2 c)16m2 – n2 – 6n – 9

  d)1 – x2 – 2xy – y2 e) m2 – n2 – 3m + 3n f) a2 – 25b2 – a + 5b

  g) a2 – 4m2 – 12mn – 9n2 h) 9a2 –16m4 – 12axy + 4x2y2  5) İki Küp Toplamı - Farkı İfadeleri Çarpanlara Ayırma:

  a3 + b3 = (a + b) (a2 – ab + b2) , a3 – b3 = (a – b) (a2 + ab + b2)


  8) a) a3 + 8 b) 8 – m3 c) x3 + 1 d) 27a3 – 64 e) x3a3 + b3


  9) a) 81m3 – 3n3 b) 24x3y – 3y c) 2x + 54x4


  10) a) (x +y)3 – 8 b) a3 + 8(a - b)3 c) (m – n)3 + 1  6) xn yn biçimindeki polinomları Çarpanlara Ayırma:  11) a) x4 + 1 = (x + 1) (x3 – x2 + x – 1)
  b) x4 – 1 = (x2 + 1) (x + 1) (x – 1)
  c) x5 + 25 = (x + 2) (x4 – 2x3 + 4x2 – 8x + 16)
  d) x5 – 1 = (x – 1) (x4 + x3 + x2 + x + 1)  7) Bir Terim Ekleyip Çıkararak Çarpanlara Ayırma:
  Verilen İfade uygun bir terim ekleme ve çıkarma yolu ile tam kare
  ve iki kare farkı şeklinde çarpanlara ayırma işlemine benzetilir  12) 4x4 + 7x2 + 4 ifadesini Çarpanlarına ayırınız.

  4x4 + 7x2 + 4 = 4x4 + 7x2 + 4 + x2 – x2 = 4x4 + 8x2 + 4– x2
  = (2x2 + 2)2 – x2
  2x2 2 = (2x2 + 2 – x) (2x2 + 2 + x)
  2.2x2.2 = 8x2 = (2x2 – x + 2) (2x2 + x + 2)  13) x2 – 6x + 5 ifadesini x’li terimin kat sayısının yarısının karesini
  ekleyip-çıkararak çarpanlarına ayırınız.
  x2 – 6x + 5 + 32 – 32 = (x2 – 6x + 32) – 32 + 5 = (x – 3)2 – 4
  = (x – 3 – 2) (x – 3 + 2) = (x – 5) (x – 1)


  14) a) m2 + 2m – 24 b) a4 + a2 + 1 c) 16a4 + 4a2b2 + b4
  d) a2 – 6ab + 8b2 +2b – 1 (Not: b2 yi bir ekleyip - çıkar )  8) x2 + bx + c şeklindeki üç terimlileri Çarpanlarına Ayırma :
  Çarpımları c, toplamları b olan iki sayı arayacağız.
  Çarpımları (+) ise işaretleri aynı, Çarpımları (–) ise işaretleri farklı
  Toplamları (+) “ “ (+) olur Toplamları (+) “ büyüğü (+) olur
  Toplamları (–) “ “ (–) olur Toplamları (–) “ büyüğü (–) olur


  15)a) x2 + 5x + 6 b) x2 – 5x + 6 c) x2 + 7x + 6 d) x2 – 7x + 6
  e) x2 + 5x – 6 f) x2 – 5x – 6 g) x2 + x – 6 h) x2 – x – 6
  ı) x2 – 7x – 18 i) x4 – x2 – 30 k) m2 – 6m – 27 l) x2 – 3xy – 10y2
  m) –x2 – 2x + 3 n) x2 – 13x + 30 o) x2 + 2y2– 3xy
  9) ax2 + bx + c şeklindeki üç terimlileri Çarpanlarına Ayırma :
  ax2 + bx + c = (mx + p) (nx + q)
  mx p
  nx q (mx.q + nx.q = bx oluyorsa)  16) 6x2 + 7x – 3 = (3x – 1) (2x + 3) olur.
  3x – 1 (3x . 3 – 1. 2x = 9x – 2x = 7x olduğundan)
  2x + 3

  17) a) 3x2 – 2x – 8 b) 3x2 – 7x + 2 c) 2m2 + 5mn – 12n2

  d) 8a2 – 2ab – b e) 4x2 + 21x + 5 f) 36a2 – 33ab – 20b2

  g) 4m2 + 11m – 3 h) 6a2 + 5a – 6 ı) 12a2 – 8ab – 15b2

  i) 2m2 – 10m + 12 k) 3x2 + 3x – 18 l) 3 n2 + 30n + 48


  18) a2 + 2ab + b2 = 3 ve c2 + 2ac + 2bc = 6 ise; a + b + c = ?
  c2 + 2ac + 2bc = 6 T.T.T
  a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc = 9 (a + b + c)2 = 9 Ç = {-3, 3}


  19) 91) x = 4 , y = 2 ise, x5 – 5x4y + 10x3y2 – 10x2y3 + 5xy4 – y5 = ?
  a) 16 b) 32 c) 64 d) 128 e) 256
  x5 – 5x4y + 10x3y2 – 10x2y3 + 5xy4 – y5 = (x – y)5 = (4 – 2)5= 32

  20) 97) , ise; a) 6 b) 8 c)10
  a + b yerine ab yazılırsa
  (a . b)2 – 2ab – 24 = 0 olur. a .b = y diyelim.
  y2 – 2y – 24 = 0 y – 6) (y + 4) = 0 y = - 4 ve y = 6

  21) ise, C = 8
  olur. (özdeşlikte yerine yazalım )

  22) ise; C = 36
  olur. (özdeşlikte yerine yazalım )

  23) ise; C = 12
  olur. (yerine yazalım )

  24) işleminin sonucu kaçtır?
  123 =153 – 30 ve 183 =153 + 30 yazılırsa
  =153 olur
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Özdeşlikler Çarpanlara Ayırma Forum Tarih
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler Formülleri Konu Dışı Başlıklar 6 Nisan 2011
Özdeşlikler - İki kare farkı özdeşliği video izle Eğitim Videoları & Flash ve Slaytları 29 Ekim 2012
Özdeşlikler - Tam kare özdeşliği video izle Eğitim Videoları & Flash ve Slaytları 29 Ekim 2012
İki Kare Farkı Olan İfadelerin Çarpanlara Ayrılması Konu Dışı Başlıklar 13 Aralık 2011
Gruplandırarak Çarpanlara Ayırma - Gruplandırarak Çarpanlara Ayırma Örnekleri Konu Dışı Başlıklar 13 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş