ÖSS Dünya-Batı Edebiyatı Soruları ve Cevapları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda DeMSaL tarafından 26 Haziran 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  ÖSS Dünya-Batı Edebiyatı Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/ÖSYS)
  A) Corneille, Racine, Sophokles

  B) Descartes, Pascal, Eflatun

  C) Aisopos, La Fontaine, Phaedrus

  D) Moliere, Aristophanes, Homeros

  E) Balzac, Flaubert, E. Zola  2. “Bencilliği tüm ilkelliği içinde vurgulayan Eugenie Grandet, inanılmaz serüvenlere girişen ve türlü acılara katlanan Don Kişot, yükseklere tırmanma tutkusunu belirleyen Kırmızı ve Siyah (Kızıl ile Kara), hep bize insan doğası ve insan ruhu üzerinde bilgiler vermişlerdir.”

  Bu parçada adı geçen üç yapıtın yazarları kimlerdir? (1981/ÖSYS)

  A) Emile Zola - Cervantes - Paul Bourget

  B) Gustave Flaubert - Aponse Daudet - Halit Ziya

  C) Honore de Balzac - Moliere - Marcel Proust

  D) Emile Zola - Alphonse Daudet - Sabahat*tin Eyüboğlu

  E) Honore de Balzac - Cervantes - Stendhal  3. “Dostum dedi, talih tahminlerimizi gerçekleştiri*yor. Şu karşıdaki müthiş devleri görüyor mu*sun? Otuz kadar var. Ne olursa olsun, Tan*rı’nın ve insanların bu mağrur düşmanlarına hücum edeceğim. Onlardan kalacak ganimet*ler bizim ilk servetimiz olacaktır.”

  Bu parça, aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış olabilir? (1984/ÖSYS)

  A) Don Quijote’dan (Don Kişot)

  B) Hamlet’ten

  C) Faust’tan

  D) Tartuffe’den (Tartüf)

  E) Goriot Baba’dan (Goryo Baba)  4. “Bunlar, gerçeğin anlatımını, bilimsel kurallara bağlayacak kadar ileri gittiler. Edebiyatı bir ameliyat masasına benzetmek, romanı bir deney aracı yapmak istediler.”

  Bu parçada sözü edilen özellikler aşağıdaki yazarlardan hangisinde bulunabilir?(1984/ÖSYS)

  A) Balzac

  B) G. Flaubert (Flober)

  C) E. Zola

  D) Tolstoy

  E) V. Hugo  5. O, bu yazarları fazla romantik ve bilimdışı bu*larak yeterince gerçekçi saymıyordu. Onların belli bir aşırılaştırma taşıyan tipik kişilerini fazla abartmalı buluyor. Hayatın ve kişilerin bundan daha basit olduğunu öne sürerek, gerçekçiliğin ölçütü olarak aleladeliği, ortalama insanı ele alıyordu. Her şey aynın günlük yaşayıştaki gibi verilmeli, görülen ne ise bir fotoğraf titizliğiyle saptanmalıydı. Ona göre roman, sadece bir saptama, hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığı hatta çirkinliğiyle gösterme demektir.

  Bu paragrafta roman anlayışı verilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?(1986/ÖSYS)

  A) E. Zola

  B) G. Flaubert

  C) V. Hugo

  D) V. Goethe

  E) H. Balzac  6. Bir Kral Oidipus için değil, İlahi Komedi, Ham*let, Faust gibi anıt eserler için de sorulabilir bu soru: Nereden geliyor bunların eskimezliği?

  Bu parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir? (1987/ÖSYS)

  A) Shakespeare

  B) Aristophanes

  C) Sophokles

  D) Goethe

  E) Dante  7. Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

  (1988/ÖSYS)

  A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları

  B) Klasik akımın temsilcileri olmaları

  C) Aynı türden eserler vermeleri

  D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları

  E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları  8. Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?(1990/ÖSYS)

  A) Aiskhylos

  B) Sophokles

  C) Sokrates

  D) Auripides

  E) Aristophanes  9. Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınır. “Cromwel” adlı oyununun önsözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak “Romantizm” akımının ilkelerini ortaya koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın sevgisini kazanır. Ünlü romanı “Notre Dame’in Kamburu” dünya klasikleri arasında yerini alır.

  Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (1990/ÖSYS)

  A) Voltaire

  B) Diderot

  C) Racine

  D) Victor Hugo

  E) Alexandre Dumas  10. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir? (1992/ÖSYS)

  A) Devlet - Eflatun

  B) Graziella - Lamartine

  C) Faust - Goethe

  D) Yaşayan Ölü - Tolstoy

  E) Wilhelm Tell - Mark Twain  11. Baudelaire, şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daime kendi izlenimlerini anlatmıştır. Açıklıktan kaçınmış, kapalılığa yönelmiş, duyguları sözcüklerin açık anlamlarıyla anlatmak yerine ahenkleriyle sezdirerek romantizm akımının öncüleri arasında yer almıştır.

  Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin han*gisinde bir bilgi yanlışı vardır? (1993/ÖSYS)

  A) I B) II C) III D) IV E) V  12. Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı “Denemeler” adlı tek kitabı, günümüzde de bir başyapıt ve başucu kitabı olma özelliğini korumaktadır.

  Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakiler*den hangisidir? (1993/ÖSYS)

  A) Montaigne

  B) Balzac

  C) V. Hugo

  D) Voltaire

  E) J. J. Rousseau  13. Aşağıdakilerden hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar birlikte verilmiştir? (1997/ÖSYS)

  A) Cervantes - Lamartine - Montaigne

  B) Daniel Defoe - Jonathan Swift - Mark Twain

  C) Boileau - Moliere - La Fontaine

  D) Chateaubriand - J. Steinbeck - Edgar Allan Poe

  E) Thomas Mann - Bernard Shaw - Charles Dickens  14. Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil ettiği akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır? (1998/ÖSYS)


  Yazar

  Eser

  Akım

  A)
  Charles Dickens

  Oliver Twist

  Realizm

  B)
  Pierre Corneille

  Le Cid

  Klasisizm

  C)
  Moliere

  Kral Lear

  Realizm

  D)
  Victor Hugo

  Sefiller

  Romantizm

  E)
  Johann Wolfgang Goethe

  Genç Werther’in Acıları

  Romantizm
  15. O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler yaşatıyor. Nitekim ... yaşatan ... .

  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir? (2006/ÖSYS)

  A) Cercantes’i - Don Kişot’tur

  B) Goethe’yi - Faust’tur

  C) Shakespeare’i - Hamlet’tir

  D) Charles Dickens’ı - David Copperfield’dır.

  E) Standhal’ı - Anna Karenina’dır.


  Cevaplar: 1-D 2-E 3-A 4-C 5-A 6-B 7-B 8-C 9-D 10-E 11-E 12-A 13-B 14-C 15-E
   

Bu Sayfayı Paylaş