Ömrünü Kuran Eğitimine Adamış Bir İslam Alimi: Süleyman Hilmi Tunahan

'Sahabeler ve Alimler' forumunda Dine tarafından 7 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Ömrünü Kuran Eğitimine Adamış Bir İslam Alimi: Süleyman Hilmi Tunahan konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ömrünü Kuran Eğitimine Adamış Bir İslam Alimi: Süleyman Hilmi Tunahan
  Ömrünü Kuran Eğitimine Adamış Bir İslam Alimi:
  Süleyman Hilmi Tunahan
  Son devir din alimlerinden olan Süleyman Hilmi Tunahan’ın babası zamanın müderrislerinden Hafız Osman Efendi’dir Soyu Fatih Sultan Mehmet’in "Tuna Hanı" olarak tayin ettiği ve kendi kız kardeşi ile evlendirdiği İdris Bey’e dayanmaktadır Babası Osman Efendi tahsîlini İstanbul'da tamamladıktan sonra Silistre'ye giderek meşhur Satırlı Medresesi’nde yıllarca müderrislik yaptı Süleyman Hilmi Tunahan, 1888 (H1306) yılında Silistre'nin Ferhatlar köyünde doğdu 1959 (H1379) senesinde İstanbul'da vefat etti Bu büyük İslam aliminin kabri Karacaahmet Kabristanı’nda bulunmaktadır
  İlim ehli ve fazilet sahibi bir aileden dünyaya gelen Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, ilk tahsilini Silistre Rüştiyesi’nde ve Silistre Satırlı Medresesi’nde yaptı Daha sonraki yıllarda tahsilini tamamlamak için İstanbul'a gelerek Sahn-ı Seman (Fâtih) Medresesi’ne kaydoldu O devrin meşhur alimlerinden Bafralı Ahmed Hamdi Efendi’nin derslerine devâm etti Uzun yıllar süren bir eğitimden sonra 1916 senesinde Ahmed Hamdi Efendi’den birincilikle icazet aldı Daha sonra o zamanki tabiri ile dersiam olarak yetişmek üzere Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü'l-Mütehassısi’nin tefsir ve hadis kısmına devam etti
  Son derece parlak bir zekaya sahip olan Süleyman Hilmi Tunahan, 1919 senesinde Medresetü'l-Mütehassısinden birincilikle mezun oldu Aynı yıllarda Medresetü'l-Kuzatı (Hukuk Fakültesini) da üstün bir derece ile bitirdi Böylece bir taraftan dersiam diğer taraftan da kadılık rütbelerine ulaştı Mezuniyetinin ardından İstanbul'da dersiam olarak vazifeye başlayan Süleyman Hilmi Tunahan bir süre vaizliğe devam etti Uzun müddet İstanbul'un Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Cami, Şehzadebaşı ve Piyale Paşa gibi büyük camilerinde halka vaaz vererek insanlara İslamiyet’in emir ve yasaklarını anlattı
  Tasavvuf yolunda Selâhüddin İbni Mevlana Siracüddin Efendi’nin sohbetlerine devam ederek yetişti Süleyman Hilmi Tunahan'ın tasavvufi yönüyle ilgili olarak, damadı ve talebesi Kemal Kaçar tarafından Necip Fazıl Kısakürek'e verilen notlardan bir bölümü şöyledir:
  "Süleyman Efendi’nin batın ilmine yani tasavvuftaki manevi cephesine gelince, şüphesiz bu husus ehline malumdur Zahiri akıl ve zeka ile idraki mümkün olamaz Öyle ki, bir insan Müslüman olabilir, tahsilli ve akıllı olabilir Hatta iç hayatı münkir olamaz da yine tasavvuf ve irşada ehil bir zat ile karşılaştığı halde, o zat İlahi iradeyle kendisini ona bildirmezse, dünyalar biraraya gelse onun feyzlerinden haberdar olamazlar Bizim ise kendisinin manevi cephesi üzerinde zerrece tereddüdümüz yoktur Biz bu noktayı ilmelyakin biliyoruz Kendisinin bu cephesini anlamayanların, hiç olmazsa aksini iddia etmemelerini ve kendisinde bir mürşid hali görmediklerini söylemekten çekinmelerini, dünya ve ahiret yıkımına uğramamaları bakımından tavsiye ederiz"
  Zâhiri ve batini yönden yüksek derece sahibi olan Süleyman Hilmi Tunahan, itikatta Ehl-i sünnete, amelde Hanefî mezhebine, tasavvufta Nakşibendi yoluna bağlıydı Ehl-i sünnet vel-cemaate son derece bağlıydı Kendisinden feyz alan talebeleri ile sohbetlerine devâm eden kimselere en büyük tavsiyesi; "Ehl-i sünnet vel-cemâat" akîdesine ihlâs ve samîmiyetle bağlı olmalarıydı Yetmiş iki senelik ömrü boyunca İslâmiyet’in emir ve yasaklarını öğrenerek, öğreterek ve insanlara anlatarak onların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmalarına vesîle olan Süleymân Hilmi Tunahan, 16 Eylül 1959 senesinde İstanbul'da Kısıklı'daki evinde vefât etti Ardından da Karacaahmet Kabristanı’na defnedildi

  Bu makale, İlmi Araştırma Dergisi
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ömrünü Kuran Eğitimine Forum Tarih
Lastik Ömrünü Etkileyen Faktörler Nedir Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 20 Ekim 2011
Kıyafetlerin ömrünü uzatmanın yöntemleri Pratik Bilgiler 18 Eylül 2011
Şişelenmiş bir suyun kullanma ömrünü etkileyen faktörler nelerdir? Doğa ve Bitkiler 16 Mayıs 2011
Mutfak Eşyalarının Ömrünü Uzatmak İçin Yapılması Gerekenler Pratik Bilgiler 7 Ekim 2010
Kilo verin ömrünüz uzasın Diyet Beslenme 23 Mart 2010

Bu Sayfayı Paylaş