Çullu Köyü Hakkında Bilgi Köprüköy Erzurum

'Erzurum Tanıtımı' forumunda DeMSaL tarafından 18 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Çullu Köyü Hakkında Bilgi Köprüköy Erzurum konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  çullu köyü bilgileri - çullu köyü resimleri - çullu köyü tanıtım  Çullu, Erzurum ilinin Köprüköy ilçesine bağlı bir köydür.

  Tarihi

  Köyün geçmişi ve adının nereden geldiği hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak bilinen en eski adı Çullu'dur.Yörenin Kürt sakinleri tarafından verilmiş bir ad olduğu sanılmaktadır. Civarında bulunan bir çok köyün adlarının da Kürtçe olması dolayısıyla Cumhuriyetin ilk dönemlerinde pek çok köyün adı Türkçe isimlerle değiştirilmiştir(Örneğin;Hassenİşari, Kurtkalmez... gibi) Aras ırmağının kenarında olan ve Çullu köyünün de batısından komşusu bulunan MESCİTLİ nahiyesinin adı değiştirilerek SÖYLEMEZ ismi verilmiştir. Köyün adındaki ÇULyani libas-elbise, örtü kökünün etkili olduğu zannedilmektedir.Köyün dör bir yanı dağlarla örtülü bir görünüm arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı:elbiseli' örtülü ya da "çulu olan" "çulu bulunan yer" anlamına gelir. Çullu Köyünün adı geçmişten bugüne kadar böyle gelmiştir.
  Kültür

  Çullu köyü nüfusunun tamamını Qurmanci (kürtçe) dilini konuşan ve Şafii Mezhebinden olan Kürtler teşkil etmektedir.Köyde 1 ilköğretim okulu ve 2 adet camii vardır.Ankara,İzmir başta olmak üzere Bursa,İstanbul ve Erzurum kentlerine göç etmiş bulunan çok sayıda Çullulu bulunmaktadır. Ayrıca yurtdışında da özellikleFransada fazla sayıda Çullulu bulunmaktadır.Çullu dışında yerlere göç etmiş ve aslen Çullu'lu olan insan sayısı şu an ki köy nüfusunun birkaç katını teşkil edecek derecede fazladır.Erzurum kent merkezinde en az bir kaç yüz kişi nüfus,Ankara da ise bunun 3-4 katı olan çullu asıllı insan vardır.Son 10 yıl içerisinde özellikle İzmir kenti cazibe merkezi olmuştur.En az 500 - 600 insan İzmir'e(özellikle Bornova ve Buca'ya)yoğun ve kalıcı göçte bulunmuştur.Çullu asıllı olup yüksek tahsil yapmış ya da devlet kademelerinde görev yapmakta olan pek az sayıda insan bulunmakta olup onların da tamamına yakını Ankara'dadır.Çullu hemen tüm Qurmanci köylerinde olduğu gibi doğum oranının çok yüksek olduğu bir köydür.Ancak kız çocuklarının eğitimi açısından oldukça geri seviyededir.Köyün başlıca geçim kaynağını hayvancılık ve nakliyecilik ile büyük kentlerde kışları amelelik yapmak teşkil eder.Köy içerisinden geçen ve köyden 3-4 km ötede Aras nehriyle birleşen küçük bir bir dere mevcuttur.Köyün çok yakınında ve doğusundan geçen, yakın zamanlarda yapılmış olan Erzurum-Karayazı karayolu ile köyün de önemi artırmıştır.Köy halkı kız verirken "BAŞLIK PARASI" almaktadır.Bu durum ise zaten geçim zorluğu içinde olan köylülerin daha da fakirleşmesi ve gurbete yönelmelerine neden olmaktadır. Köyde kahvehane bulunmamaktadır.Misafirperverliği ve sohbet etmeyi severler.Çullu Köyü: Doğal yeşillik konusunda çok eksikleri bulunan bir beldedir.Ağaç sayısı son derece azdır.Yöre halkının fakirliğinden,kışların çok sert oluşundan ve yoğun şekilde hayvan otlatılmasından dolayı Köyde ağaç yetiştirilmesi kolay değildir.Bölge halkı sabırlı ve çalışkandır.İyi bir planlama ve iş istihdamı yaratmak suretiyle yöreye uygun ağaç türleri dikilebilir.Orta vadede ormanlar elde edebilir.Bu şekilde köyün kalkınmasında fayda temin edilebilir. ASLEN ÇULLU KÖYÜNDEN OLAN MÜHİM KİŞİLER arasında örnek olarak rahmetli EMEKLİ KORGENERAL REŞİT PASİN,ve onun ÖĞRETMENİ RAHMETLİ ZEKİ ÖZEN (çevre köylerine büyük hizmetleri olup 36 yıl da ÖĞRETMENLİK yapmış bir kişidir)...ve ayrıca TOPRAK ve TARIM REFORMU eski GN.MD.YARD. ve Müfettişi ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ALİ KÖMÜRCÜ sayılabilir.
  Coğrafya

  Erzurum iline 106 km, Köprüköy ilçesine 50 km uzaklıktadır.1937 yılında Çullu ilçe merkezidir.Daha sonra Karayazı ilçesinin bulunduğu yere sağlık ocağı ve jandarma karakolu yapılarak buraya Karayazı ilçesi merkezi adı verilmiştir.Kısa bir zaman öncesine kadar da Çullu Karayazı ilçesine bağlı bulunmakta iken daha sonra Köprüköy denilen köyün ilçe yapılması ile çullu buraya bağlanmıştır.Karayazı henüz bir ilçe değilken de HASANKALE(PASİNLER)'e bağlı olan bir köydü Çullu.En az 300 yıllık bir tarihi geçmişi bulunmaktadır.Köy halkının tamamına yakını Osmanlı zamanında daha güney bölgelerinden kuzeye doğru göç etmiş göçer Qurmanci Kürt aşiretlerindendir.1.Dünya savaşı patlak verdiği sıralarda da Kürtler bu köyde yaşamaktaydı.Özellikle hem köyün MUŞ-HINIS-ERZURUM tarihi yoluna 3-4 km.uzak ta dar bir vadi içerisinde bulunuyor olması ve hem de tarıma elverişli bir yer olmaması dolayısı ile Ermenilerin rağbet etmedikleri ücra bir bölgede yer alıyor bulunması nedeniyle sadeceKürtlerce iskan edilmiştir.Ancak köyün kuzeyinde çok keskin dağ geçitlerinden sonra YAĞAN dan başlamak üzere Türk ve Ermeni nüfusu pasin ovası boyunca Erzuruma kadar uzanmaktaydı.Köyün doğusunda da oldukça yoğun dağlık bir alandan sonra Ağrı-Tutak'a ulaşılmaktadır ki bu bölgelerde de hem Kürt aşiretleri hem Ermeni nüfus vardı.Keza güney istikametinde ise Küllü den başlamak suretiyle Aras nehri ve yol boyunca az da olsa bir Ermeni yerleşimi Kürtlerle karışık bir surette bulunmaktaydı.2.Abdulhamid Han'ın kurdurmuş olduğu 4.Hamidiye AlayıÇullu köyünün doğusunda olan Elaşgîrt'te ve 1,2,3,4 ve 7.alaylar ise yine daha doğudaki Tutak'ta,5,6,11 ve 12.alaylar ise Karakilise'de(bugünkü Agrı'da), 8.alay Hasankale'de ve 9,37,38.alaylar Bayezit'(bugünkü doğubayezit)te 10.alay Diyadin'de 26,29,32 ve 35.alaylar güneyde Hînûs bölgesinde bulunmaktaydı.Çullu da bu alayların tam ortasında olup bu alaylara katılım sağlamış köylerdendir.1896 Ermeni isyanlarını bastırma da ve cihan harbinde Rus-Ermeni güçlerine karşı yapılmış savaşlarda Çullu'dan da şehit ve gaziler verilmiştir.Çullu; 1.Dünya Savaşında Rus ordusu ve Ermeni çeteleri tarafından işgale ugramış fakat köylülerin köy sırtlarındaki sarp kayalıklar üzerinde bulunan birçok sarp mağaralarda saklanmış olmaları sayesinde sivillerin çoğunluğu katliamlardan korunmuştur...Çullu;asayişli ve huzurlu bir yerdir.İnsanlarının ufku geniş ve istidatlıdır.Köy halkı ılımlı görüşe sahip olup devamlı merkeze yakın liberal-demokrat-muhafazakar çizgide bir siyaset anlayışına sahip olmuştur.Uç ve aşırı bir takım görüşlere prim vermezler.Eğitime gereken ilgiyi göstermek suretiyle Erzurum bölgesinde önemli bir topluluk ve ağırlık oluşturmaları mümkündür
  İklim

  Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

  ===Nüfus===Çullu Köyü civar köylerin en büyüğü olup coğrafi konum itibariyle merkezdedir.Köy ulaşım yönünden rahattır.Çullu, bağlı bulunduğu Köprüköy ilçesinden büyüktür. Kışlar çok sert ve uzun geçer.Kar fazla ve yüksek oranlarda yağar.Çoğu kez Erzurum ve Karayazı yolları kapanır ve güçlükle açılır.Yazları ise temmuz ve agustos ayları oldukça sıcak olup o aylarda dahi geceleri serin olur.İlkbahar yağmurları çok şiddetli olur ve genellikle mayıs ve haziran ayları arasında görülür.


  Ekonomi

  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Özellikle yonca biçilmekte(çayır)ve genellikle küçükbaş hayvan beslenmektedir.Besicilik ise kuru yemden ziyade kışın saman yazın ise otlatmak suretiyle yapılmaktadır.Arpa ve Bugday ziraatı ise çok zayıf oranlarda olup daha ziyade aile ihtiyaçlarını karşılamaktan ileri gitmez.Aras nehrinden balık avlanabilmektedir.Köy civarında bol ve temiz tatlı su kaynakları bulunmakta olup ARICILIK bakımından idealdir.Her evde mutlaka TANDIR bulunmakta olup kalabalık nüfusun ekmek ihtiyaçlarını burada pişirilen tandır ekmeği ile karşılarlar.Tandır kışın evi sıcak tutar ve ocak vazifesini yaz-kış yerine getirir.Gerek tandır da gerekse sac sobalarda hayvan pisliğinin katılaşması ve el ile biriket haline getirilmiş TEZEK yakılır.Evlerde genellikle büyük bir salon ile mutfak gereçleri ve yer yataklarının istif edildiği bir mabeyne ilaveten bir veya 2 ufak oda bulunur.Kalabalık arttıkça eve oda ilave edilir.Çatılar toprak olup arada bir akmaması için şap atılır ve kışın üzerine kalın naylon tabaka serilir.Duvarlar taştan olup duvara yatırılan çok iri agaç gövdeleri üzerine çatı oturtulmuştur.Döşemeler tahta yahut topraktır.Hayvanlardan elde edilen sütün tamamı evin yağ ve peynir ihtiyacını gidermekte kullanılır.Lor peyniri tüm qurmancilerde olduğu gibi Çullu insanının da başlıca yiyecek maddesidir.Ahır eve bitişik olup mutlaka her evin kapısında bir bekçi köğeği bulunur.Evlilik olduğu zaman gelin kaynanasının yanına gelir ve uzunca bir müddet onların yanında oturur.Nüfus çok arttığı vakit yeni bir ev yapılır.Ataerkil aile gelenekleri güçlü olup sülaleler birbirine yakın mıntıkalarda bulunur.Hemen hemen karayazi nin tüm köylerinden kız alınmış yahut kız verilmiş olup Çullu ile bunların tamamının akrabalık ilişkileri bulunup oldukça da canlıdır.Aslen çullu lu olup oldukça zengin insanlar İzmir ve Ankarada bulunmaktadır.Ancak doğunun tamamında olduğu gibi bunların köyleriyle olan ilişkileri oldukça zayıflamakta ve bir kaç nesil sonra tamamen bitmektedir.Eğer bu insanlar memleketlerine katkıda bulunacak olsalar Çullu köyü potansiyel olarak civarındaki komşu ilçeleri dahi geçecek bir nüfus ve etkinliğe pekala kavuşabilir.Köyden dışa göç böylece azalabilecektir.Koyde rozkan,xoyti,homolera,kerelera botia,hemesaria,kortegu,hallaxur asiretlerine mensup ahali bulunmaktadır.
  Muhtarlık

  Yerleşim yerinin [köy tüzel kişiliği] olması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için Köy muhtarlığı seçimleri de yapılmaktadır.Adnan Menderes(DP) zamanında Çullu Köyü nahiye merkezi idi.Erzurum Milletvekili Sabri ERDUMAN'ın kendi memleketi olan Mescitli'yi nahiye merkezi yapması üzerine durum tersine döndü.Aslında Mescitli nahiyesi Çullu köyünün bir mahallesi hükmündedir.2007 yılı yapılan nüfus sayımında Çullu nun nüfusu 2050 olarak açıklanmıştır.Halbuki Mescitli'nin nüfusu 500dür.

  Altyapı bilgileri

  Köyde ilköğretim' okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesivardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şube veya acentesi yoktur. Sağlık ocağı binası vardır.Fakat hiç bir personeli yoktur.Dolayısıyla bir aşı için 20 km öteye Köprüköye ya da 100 km ötedeki Erzurum Hastanelerine gitmek zorunluluğu bulunmaktadır.Saglık Bakanı ise Erzurumludur. Köy ile Muş-Hınıs asfaltı arasındaki ulaşımı sağlayan köy yolu asfalt değildir.Yağmurun şiddetli yağıp,karların eridiği bahar döneminde araçların köy ile Aras köprüsü arası birkaç km.lik bu toprak yolda işlemesi neredeyse mümkün değildir. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Elektrik 80'li yılların sonunda köye gelmiştir.Köy ilkokulu ise 70 lerin başlarında kurulmuştur.Köyde çok eski tarihlerden beri medrese bulunmaktaydı ve dini tedrisat Mollaların gözetiminde verilmekteydi. Bu medrese 1930 lu yıllarda kapatılarak yerine 40 yıl sonra ilkokul yapılabilmiştir.1970 lerin başında Köy Muhtarı Gûlabi komurcu nün evinde bir manyetolu telefon bulunmaktaydı.Önce Mescitli santrali ile bağlantı kurulur daha sonra da Karayazı İlçe Merkeziyle bağlantı kurulabilirdi.Rahmetli Özal zamanında Erzurum Milletvekili olan Sılhaddin DENİZin Çullu köyüne 1 ortaokul ve 1 sağlık Ocağı kurulmasındaki emeği büyüktür.Söylemez (Mescitli) Nahiyesi ile Çullu köyü arasındaki karayolu asfaltlanarak bir ucu Qareyazi'ya diğer ucu da Mescitli'nin batısından kestirme yol ile Erzurum'a baglanabilse ve Çullu köyü civarından bu trafik işleyecek olsa Çullu rahatlıkla 10.000 nüfusa ulaşabilir ve 1937 de olduğu gibi yeniden İlçe haline gelebilir.Çullu'lu insanlar bu ve benzeri projeleri hayata geçirecek şekilde siyaset gütmeli ve köyüne yatırım yapmalıdır.
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  kaynak-vikipedi
  özgür ansiklopedi

  yerel.net

  Köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz
   

 2. Çullu benim köyümdür canım köyüm fehim kömürcü KÖMÜRCÜLER HOLDİNK
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Çullu Köyü Hakkında Forum Tarih
Sücüllü Köyü Hakkında Bilgi Ereğli Zonguldak Zonguldak Tanıtımı 18 Haziran 2010
Kuyumcullu Köyü Karasu Sakarya Sakarya Tanıtımı 6 Mayıs 2010
Çullugörece Köyü Saruhanlı Manisa Manisa Tanıtımı 14 Nisan 2010
Koçullu Köyü Akçakoca Düzce Düzce Tanıtımı 7 Nisan 2010
Çakallıçullu Köyü Türkoğlu Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tanıtımı 3 Nisan 2010

Bu Sayfayı Paylaş