Çocuklara Allah Kavramı Nasıl Anlatılmalı?

'Çocuk ve İslamda Eğitim' forumunda Dine tarafından 19 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Çocuklara Allah Kavramı Nasıl Anlatılmalı? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Çocuklara Allah Kavramı Nasıl Anlatılmalı?

  Doç Dr Halit Ertuğrul, Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi

  "Çocuklara Allah'ı anlatmak güç değildir Güç olan, nasıl ve ne şekilde anlatılacağıdır"(Ahmet Şahin)Çocuk, zihninde; "Allah"kavramına karşı bir tasavvur ve kendine özgü bir yorum geliştirir Çünkü, çocukları en çok meşgul eden ve ilgilerini çeken konu, şüphesiz Allah'tır Onların Allah'ı bu denli merak etmelerinde, yaratılıştan getirdikleri inanç duygusunun tesiri olduğu gibi, çocukluk çağının bir vakıası olan, çocukların tabiatüstü kuvvet ve varlığa karşı duydukları temayülün de payı vardır
  Etrafını kuşatan fizikî ve sosyal çevreyi keşfetme ve tanıma arzusunda olan çocuğun önde gelen meraklarından biri de "kim tarafından yaratıldığı"dır Diğer meraklarında olduğu gibi bu konuda da çocuk cevabı öncelikle anne ve babasından bekler
  Çocuk, 4 yaş dolaylarında Allah hakkında fikir yürütmeye başlar Bu yaş çocuklarının Allah tasavvuru gelişim özelliklerine ve zihinsel kapasitelerine uygun olarak Allah'ı insana benzetme şeklindedir 3-7 yaşları arasında Allah'ı "gökyüzünde oturan sakallı bir dede"şeklinde yorumlayabilir (1)
  5-6 yaş grubundaki çocuklar tarafından Allah çok tabiî olarak insanî vasıflarla tasavvur edilmektedir Çocukların Allah hakkında kullandığı her sıfatın içerisinde fiziksel unsurlardan ve duyular âleminden bir şeyler bulmak mümkündür
  Bu yaşlardaki çocukların sebep-sonuç ilişkilerini tam olarak çözümleyemediklerini düşünecek olursak, çocuktan, dinin en temel kavramı olan Allah'ı bir yetişkin gibi algılaması da beklenemez
  5-6 yaşlarındaki çocuklar için büyüklük ve yükseklik mekânla sınırlıdır Bundan dolayı olmalıdır ki, Allah tasavvurunda Ona uygun görülen mekân, çocuğun görebildiği en yüce ve ulvî mekân olarak gökyüzüdür "Sence Allah nerede?"şeklinde düzenlenen bir soruya genellikle: "Bulutların üstünde, bulutların arasında, havada, uzayda, yıldızların ve ayın yanında, cennette"gibi cevaplar verilmiştir (2)
  Çocukların büyük bir kısmı Allah'ın görülemez olduğunu kabul etmektedir Ancak bu kabullenişin şartlı bir kabul olduğunu görmekteyiz Çocuklar genelde yukarıda ve uzak bir yerde olduğu için Onun görülemeyeceğine inanmaktadırlar
  Çocukların çok azı: "Allah kalbimizdedir, onun için göremiyoruz"ya da "O, büyük bir güçtür"şeklinde düşünmektedir Bu düşünce çerçevesinde Allah, ilâhî bir varlıktır ve ancak insanlara yaptığı yardım ve fiilleri sayesinde tanınıp bilinir
  Çocuklara göre, Allah'ın çocukları sevme sebebi, annelerinin onlardan bekledikleri ile yakından ilgilidir Yani tıpkı annelerinin istediği gibi, Allah da onlardan yemeklerini yemelerini, akıllı uslu durmalarını beklemekte ve onun için sevmektedir
  O halde Allah'ın kendisini zaten sevdiğine bütün kalbiyle inanan çocukların bu inançları yeri geldikçe kuvvetlendirilmelidir Bilhassa hayatın ilk yıllarında diğer sevgi çeşitlerine göre önem kazanan himayeye dayalı sevgi çeşidi, çocuğun sağlıklı ilişkiler
  kurmasına yardım eder Her zaman yanında olan "Yaratıcının"aynı zamanda onu tüm kötülüklerden de koruduğunu bilmesinde fayda vardır Aslında dinî duygunun nüvelerinden biri sayılan bağlanma duygusu çocuklarda mevcuttur "Allah'ı sevdiğimiz için O da bizi sever"veya "Bizi koruduğu için Allah bizi sever"şeklindeki cevaplarının iyi tahlil edilmesi, bizi çocukların sevecekleri ve bağlanacakları dost bir Allah'a inandıklarını kabule sevk eder
  Çocuklar temelde Allah'a karşı dostça hisler besledikleri hâlde, bazıları Allah'tan korktuklarını ifade etmişlerdir Allah'tan korkma sebeplerinin başında; yaramazlık yapanların, annesinin babasının sözünü dinlemeyenlerin cehenneme atılacağı gelmektedir Allah'ın çarpabileceği, herkesin ondan korktuğu, insanları taşa çevirebileceği ise diğer sebeplerdir (3)
  Bunun yanında, Allah'tan korkanların korku ifadelerine ailelerden gelen dinî öğretilerin yansıması olduğu aşikârdır "Allah'ın insanı taş yapması"nı ya da "çarptığını"kalıp cümleler olarak büyüklerden öğrenen çocuklarda, edinilmiş ve tabiî olmayan bir Allah korkusu vardır
  Çocuğun Allah korkusu yerine, Allah sevgisi ile yetişmesi gerekmektedir O, Allah'ın; seven, koruyan, hoşgören, affeden, cezadan çok ödüllendiren bir varlık olduğunu öğrenmelidir
  [1] Halûk Yavuzer, Çocuk Eğitimi El Kitabı, 239
  [2] M Emin Ay, Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Anlatalım?, 92
  [3] M Emin Ay, Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Anlatalım?, 102-103
   

 2. avatar

  avatar Üye

  Eline Sağlık Paylaşım İçin Teşekkürler
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş