Çince Selamlaşma, Rica, Hitap, Uğurlama

'Diğer Diller' forumunda Dine tarafından 24 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Çince Selamlaşma, Rica, Hitap, Uğurlama konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Çince Selamlaşma, Rica, Hitap, Uğurlama

  Kelime (Çince)

  Tercümesi (Turkçe)
  [Click to see image]
  Play 再見 (zài jiàn)

  Play güle güle
  [Click to see image]
  Play 喂 (wèi)

  Play Merhaba
  [Click to see image]
  Play 過得快樂 (guò dé kuài lè)

  Play iyi günler
  [Click to see image]
  Play 晚安 (wăn ān)

  Play iyi akşamlar
  [Click to see image]
  Play 打招呼 (dă zhāo hū)

  Play Selam!
  [Click to see image]
  Play 您的名字是什麼? (nín de míng zì shì shén má ?)

  Play Adınız ne?
  [Click to see image]
  Play 我的姓名是 (wŏ de xìng míng shì)

  Play Benim adım ...
  [Click to see image]
  Play 小姐 (xiăo jiĕ)

  Play Bayan
  [Click to see image]
  Play 太太 (tài tài)

  Play Bayan
  [Click to see image]
  Play 先生 (xiān shēng)

  Play Bay
  [Click to see image]
  Play 允許我介紹我自己 (yŭn xŭ wŏ jiè shào wŏ zì jĭ)

  Play Kendimi tanıtmama izin verin.
  [Click to see image]
  Play 見到您很高興 (jiàn dào nín hĕn gāo xīng)

  Play Tanıştığıma memnunum!
  [Click to see image]
  Play 你是什麼的國籍? (nĭ shì shén má de guó jí ?)

  Play Milliyetiniz ne?
  [Click to see image]
  Play 你住在哪裡? (nĭ zhù zài nă lĭ ?)

  Play Nerede yaşıyorsunuz?
  [Click to see image]
  Play 我居住在 (wŏ jū zhù zài)

  Play ...-da yaşıyorum
  [Click to see image]
  Play 請原諒 (qĭng yuán liàng)

  Play Afedersiniz.
  [Click to see image]
  Play 煩擾你 (fán răo nĭ)

  Play Rahatsız ettiğim için özür dilerim.
  [Click to see image]
  Play 請重復 (qĭng zhòng fù)

  Play Özür dilerim...
  [Click to see image]
  Play 謝謝你 (xiè xiè nĭ)

  Play Teşekür ederim. Size de.
  [Click to see image]
  Play 請 (qĭng)

  Play Lütfen
  [Click to see image]
  Play 我可以不可以 (wŏ kĕ yĭ bù kĕ yĭ)

  Play Müsadenizle.
  [Click to see image]
  Play 坐下 (zuò xià)

  Play Oturun
  [Click to see image]
  Play 是你的 (shì nĭ de)

  Play Bu sizin için
  [Click to see image]
  Play 你好嗎? (nĭ hăo ma ?)

  Play Nasılsınız?
  [Click to see image]
  Play 你覺得怎樣? (nĭ jué dé zĕn yàng ?)

  Play İyimisiniz?
  [Click to see image]
  Play 近況如何? (jìn kuàng rú hé ?)

  Play Nasıl gidiyor?
  [Click to see image]
  Play 好好 (hăo hăo)

  Play Ben çok iyiyim.
  [Click to see image]
  Play 我好 (wŏ hăo)

  Play İyiyim.
  [Click to see image]
  Play 一般的 (yī bān de)

  Play Şöyle böyle.
  [Click to see image]
  Play 大致上好 (dà zhì shàng hăo)

  Play Hamdolsun.
  [Click to see image]
  Play 不好 (bù hăo)

  Play Fena değil.
  [Click to see image]
  Play 早晨 (zăo chén)

  Play Günaydın
  [Click to see image]
  Play 迎接 (yíng jiē)

  Play selamlamak
  [Click to see image]
  Play 高興地 (gāo xīng dì)

  Play Seve seve.
  [Click to see image]
  Play 高興 (gāo xīng)

  Play Memnuniyetle.
  [Click to see image]
  Play 你說什麼? (nĭ shuō shén má ?)

  Play Ne (dediniz)?
  [Click to see image]
  Play 正確麼? (zhèng què má ?)

  Play Değil mi?
  [Click to see image]
  Play 你想要什麼? (nĭ xiăng yào shén má ?)

  Play Ne istiyorsunuz?
  [Click to see image]
  Play 你從那裡來? (nĭ cóng nèi lĭ lái ?)

  Play Nerelisiniz?
  [Click to see image]
  Play 好驚奇! (hăo jīng qí !)

  Play Ne güzel sürpriz!
  [Click to see image]
  Play 這對您的健康! (zhè duì nín de jiàn kāng !)

  Play Sağlığınıza!
  [Click to see image]
  Play 我不知道 (wŏ bù zhī dào)

  Play Bilmiyorum.
  [Click to see image]
  Play 我也是 (wŏ yĕ shì)

  Play ben de
  [Click to see image]
  Play 我不是 (wŏ bù shì)

  Play ben de
  [Click to see image]
  Play 歡迎 (huān yíng)

  Play Hoş geldiniz!
  [Click to see image]
  Play 怎樣稱呼? (zĕn yàng chēng hū ?)

  Play Onun adı ne?
  [Click to see image]
  Play 他的姓名是 (tā de xìng míng shì)

  Play Onun adı ...
  [Click to see image]
  Play 怎麼樣了? (zĕn má yàng le ?)

  Play Ne oldu?
  [Click to see image]
  Play 你多少歲了? (nĭ duō shăo suì le ?)

  Play Kaç yaşındasınız?
  [Click to see image]
  Play 相反地 (xiāng făn dì)

  Play Aksine!
  [Click to see image]
  Play 我不管 (wŏ bù guăn)

  Play Bana göre hepsi bir.
  [Click to see image]
  Play 好!沒問題! (hăo ! méi wèn tí !)

  Play Tamam.
  [Click to see image]
  Play 要什麼消息? (yào shén má xiāo xī ?)

  Play Ne haber?
  [Click to see image]
  Play 沒問題麼? (méi wèn tí má ?)

  Play Herşey yolunda mı?
  [Click to see image]
  Play 什麼? (shén má ?)

  Play Neden olmasın?
  [Click to see image]
  Play 不必客氣 (bù bì kè qì)

  Play Rica ederim.
  [Click to see image]
  Play 美味的 (mĕi wèi de)

  Play Mmmm!
  [Click to see image]
  Play 開玩笑 (kāi wán xiào)

  Play şaka bir tarafa
  [Click to see image]
  Play 你需要什麼? (nĭ xū yào shén má ?)

  Play Size ne gerek?
  [Click to see image]
  Play 可以不可以對我說? (kĕ yĭ bù kĕ yĭ duì wŏ shuō ?)

  Play Söylermisiniz ... ?
  [Click to see image]
  Play 。。。是必要的 (。 。 。 shì bì yào de)

  Play ... Gerekli
  [Click to see image]
  Play 我想。。。 (wŏ xiăng 。 。 。)

  Play ... isterim.
  [Click to see image]
  Play 不要打擾我 (bù yào dă răo wŏ)

  Play Beni yalnız bırakın!
  [Click to see image]
  Play 保持安靜 (băo chí ān jìng)

  Play Sessiz olun!
  [Click to see image]
  Play 我的意見是。。 (wŏ de yì jiàn shì 。 。)

  Play bence
  [Click to see image]
  Play 不是你的本分 (bù shì nĭ de bĕn fēn)

  Play Kendi işine bak!
  [Click to see image]
  Play 不必客氣 (bù bì kè qì)

  Play Rica ederim
  [Click to see image]
  Play 请幫忙! (qĭng bāng máng !)

  Play İmdat!
  [Click to see image]
  Play 在另一方面 (zài lìng yī fāng miàn)

  Play başka taraftan
  [Click to see image]
  Play 不管怎樣 (bù guăn zĕn yàng)

  Play her ne olursa
  [Click to see image]
  Play 再見 (zài jiàn)

  Play güle güle
  [Click to see image]
  Play 出了什麼問題嗎? (chū le shén má wèn tí ma ?)

  Play Ne oldu?
  [Click to see image]
  Play 祝賀 (zhù hè)

  Play tebrikler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Çince Selamlaşma Rica Forum Tarih
Çin Harfleri - Çince Diğer Diller 9 Şubat 2011
Cep İçin Çince Karekter Teması İndir Cep Temalar 1 Ekim 2010
Çince - Aile (Türkçe Tercümesi) Diğer Diller 24 Mart 2010
Çince - İş, Ticaret, Ofis - Türkçe Tercümesi Diğer Diller 24 Mart 2010
Çince - Araç-gereçler (Turkce Tercümesi ) Diğer Diller 24 Mart 2010

Bu Sayfayı Paylaş