Çevremizde Bulunan Enerji Kaynakları

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda Siraç tarafından 20 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Çevremizde Bulunan Enerji Kaynakları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar

  Çevremizde bulunan enerji kaynakları


  Enerji kaynağı, yakıt olarak tanımlanır. Yakıt; kömür, odun, petrol, gaz gibi yanabilen maddelerdir. Bu tanım, uranyum ve diğer nükleer enerji üreten maddeleri de içine alacak şekilde genişletilebilir.  Dünya toplam eneri gereksinimi 15 trilyon KWs’dır. Bu enerji ihtiyacının %80’lik bölümü kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardan, geri kalan %20’lik kısmı ise hidrolik, nükleer enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, bitki ve hayvan atıkları (biyokütle) tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’de ise elektrik enerjisi üretiminde kaynakların payları;

  Doğalgaz è %38

  Hidrolik è %31

  Kömür è %25

  Petrol è %6,5

  Diğer è %0,5 (rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle)

  olmuştur.


  Termik Santraller  Elektrik enerjisini, yakıt yakıp suyu ısıtarak, oluşan sı buharının türbinleri döndürmesiyle elde eden santral türüdür. Yakıt olarak linyit, taşkömürü, fuel-oil, motorin, doğalgaz ve jeotermal ısıyı kullanırlar.

  Hidroelektrik Santraller  Hidrolik enerji, suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle sağlanan bir enerji türüdür. Suyun üst seviyelerden alt seviyelere düşmesi sonucu açığa çıkan enerji, türbinlerin dönmesini sağlamakta ve elektrik enerjisi elde edilmektedir. Hidrolik potansiyel , yağış rejimine bağlıdır.  Elektrik üretiminin yanında birçok amaca hizmet ederler:

  o Taşkın ve baskınları önleme

  o Sulama işlerini düzenleme

  o Balıkçılığı geliştirme

  o Ağaçlandırmayı sağlama

  o Turizmi geliştirme

  o Ulaşımı kolaylaştırma  Hidroelektrik santraller diğer üretim tipleri ile kıyaslandığında en düşük işletme maliyetine, en uzun işletme ömrüne ve en yüksek verime haizdirler. Türkiye’nin diğer enerji alternatifleri karşısında milli kaynak olan suyu kullanan hidroelektrik santrallere öncelik vermesi ve teşvik etmesi için ekonomik, çevresel ve stratejik birçok sebep vardır.

  Güneş Enerjisi

  Güneş enerjisinden; su ısıtmada, konut ısıtmada, pişirmede, kurutmada, soğutmada ve elektrik enerji eldesinde faydalanılır.  Güneş enerjisinin kullanılabilmesi için toplanması gereklidir. Bu toplama işlemi ısıl (güneş kolektörleri) ve elektriksel (fotovoltaikler) olmak üzere iki değişik yol ile yapılır.

  Güneş panelleri, güneş ışığını direkt olarak elektriğe çevirirler. PV (photovoltaic) hücreler, güneş ışığını emdiği zaman, elektronlar bulundukları atomlardan ayrılarak madde içinde serbest kalırlar ve böylece bir elektrik akımı oluşur. Gelen enerjinin ancak 1/6 oranında bir kısmı elektrik enerjisine dönüşebilir.

  Rüzgar Enerjisi  Rüzgarın şiddetinden yararlanılarak elde edilen bir enerji türüdür. Rüzgar türbinleri aracılığıyla enerji üretilir. Son 20 yıl içinde dünyada çok önemli bir enerji üretim aracı olarak kabul edilmiş ve çalışmalar hızlandırılmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri, 2010 yılına kadar enerji tüketimlerinin %12’sini rüzgardan sağlamayı hedeflemişlerdir.  Türkiye, özellikle kıyı bölgeleri ile rüzgar enerjisinden faydalanabilecek konumdadır. 10m yükseklikteki ortalama rüzgar şiddeti 4-5 m/s olan bölgelerimizde 50-60m yükseklikteki güç yoğunluğu 500W/m2’yi aşmaktadır.

  Jeotermal Enerji  Suyu ısıtmak ve buharlaştırmak için fosil yakıt yerine kullanılır. Bu nedenle jeotermal enerji, çevre dostu olarak bilinir. Türkiye, jeotermal zenginlik bakımından dünyanın 7. ülkesidir. Yüzey sıcaklığı 40oC’ın üzerinde olan alanlar, merkezi ısıtma, sera ısıtması, endüstri ve kaplıcalarda ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır.  Türkiye’de 140 jeotermal sahadan sadece 4 tanesi elektrik üretimine uygundur:

  o Denizli – Sarayköy (240 derece)

  o Aydın – Germencik (230 derece)

  o Aydın – Salavatlı (170 derece)

  o Çanakkale – Tuzla (170 derece)

  Rüzgar jeneratörleri,

  o Çiftlikler, villalar, dağ evleri

  o Sanayi tesisleri

  o Tarım, sulama-pompalama tesisleri

  o GSM santralleri

  o Telekomünikasyon, radyo ve tv istasyonları

  o Yatlar ve deniz fenerleri

  o Turistik işletmeler  gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar.  Ülkemizde rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek olan bölgeler;

  Marmara

  Ege

  Akdeniz

  Karadeniz

  bölgeleridir.  Özellikle Çeşme ve Bozcaada, rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından çok verimlidirler.  Türkiye’nin kurulu rüzgar gücü 200MW’tır. Yeni kurulacak santrallerle 475 MW’lık rüzgar gücü planlanmaktadır.

  Biyokütle Enerjisi  Hayvansal ve bitkisel organik atık/artık maddeler, çoğunluklaya doğrudan doğruya yakılmakta veya tarım topraklarına gübre olarak verilmektedir. Bu tür atıkların özellikle yakılarak ısı üretiminde kullanılması daha yaygın olarak görülmektedir.  Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi, ısı üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır. Biyokütle teknolojisi ise organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji eldesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan vermektedir.  Biyokütle enerjisi, klasik ve modern biyokütle enerjisi olmak üzere ikiye ayrılır.

  Klasik biyokütle enerjisi, ormanlardan elde edilen yakacak odun, bitki ve hayvan artıklarıdır. Bunlar doğrudan yakılarak enerji elde edilebilir. Fosil yakıtlara göre daha az zararlıdır.

  Modern biyokütle kaynakları ise orman ve ağaç endüstrisi atıkları, tarımsal endüstri atıklarıdır. Bazı bitkilerden dizel yakıtı yerine kullanılabilen yağlar elde edilebilmektedir.
   

 2. UquR

  UquR Üye

  Emegıne Saglık Kardes
   

 3. UquR

  UquR Üye

  [​IMG]
  Daha önceki bilgilerimizden yola çıkarak enerji kaynaklarımızın neler olduğunu hatırlayalım ve bu enerji kaynaklarının isimlerini söyleyelim.
  Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için birçok enerji kaynağına ihtiyaç duyarız. Çevremizdeki bu enerji kaynakları sizce neler olabilir? Ayrıca bu enerji kaynaklarını hangi amaçlarla kullanıyoruz?

  Doğada birçok enerji çeşidi bulunmaktadır. Bu enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak iki grup halinde toplayabiliriz.

  YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

  Yenilenebilir enerji kaynaklarına genel olarak; güneş, hidrojen, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biomas örnek verilebilir.
  [​IMG]


  Ben Rüzgârım. Çok temizim ve doğada bol olarak bulunurum. türbin adı verilen yüksek kuleler aracılığıyla benim enerjim elektrik dönüştürülerek çeşitli yerlerde kullanılırım

  [​IMG]

  Ben en basit element olan Hidrojenim. Evrende en fazla ben bulunurum ve Çeşitli yerlerde yakıt Olarak kullanılırım.

  [​IMG]

  Ben Hidroelektriğim. Büyük nehirlere kurulan barajlar sayesinde benden enerji elde edilir. Benden üretilen elektrik sayesinde, günlük enerji ihtiyacının çoğunu karşılarım.

  [​IMG]

  Benim adım Biomas. Bitki ve Hayvan atıklarını ve ormandaki Çürümüş atıkları enerjiye dönüştürürüm. Benim sayemde biogaz, biodizel gibi enerji kaynakları oluşur.

  [​IMG]

  Benim adım Jeotermal. Ben yer altından çıkarım. Benden çıkan sıcak su ile birçok yerin enerji ihtiyacını gideririm.
  [​IMG]
  .
  Ben Güneşim. Bütün enerji kaynaklarına enerjisini ben veririm. Benim enerjimi toplayıp ısı ve elektriğe çevirebilen araçlarla evlerin su ve ısınma ihtiyacını karşılarlar.


  YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI
  Yenilenemez enerji kaynaklarına ise genel olarak; petrol, kömür, odun ve doğalgaz örnek olarak verilebilir.

  [​IMG]

  Benim adım Petrol. Ben yer altından çıkartılıp, rafinelerde işlenerek kullanıma hazır hale getirilirim. Arabalarda yakıt, binalardaki ısınma sistemlerinde yakacak ve çeşitli alanlarda da enerji kaynağı olarak kullanılırım.
  [​IMG]

  Benim adım Odun. Ben ormanlardaki ağaçlardan elde edilirim. Sobalarda ve çeşitli ısınma sistemlerinde yakıt olarak kullanılırım.

  [​IMG]
  Ben renksiz, kokusuz ve yüksek kalorili bir gaz olan Doğalgazım. Yemeklerin pişirildiği ocaklarda, suların ısıtıldığı şofbenlerde ve kalorifer sistemlerinde kullanılarak günlük enerji ihtiyacını karşılarım.

  [​IMG]

  Ben kara elmas olarak bilinen Kömürüm. Yeraltından çıkartılıp işlenerek sobalarda, kaloriferli binalarda yakıt ve çeşitli yerlerde enerji kaynağı olarak kullanılırım.
  Yukarıda da açıklandığı gibi, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını çeşitli alanlarda ve çeşitli amaçlarla günlük enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullanırız.
  Kullandığımız enerji kaynakları bizim için ne kadar önemli? Bu enerji kaynaklarının bize faydaları neler olabilir?

  Gelecekte bozulan çevrenin yeniden düzeltilmesi, ancak tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına geçişle mümkün olabilecektir. Bu arada yenilenemeyen kaynakların tüketim hızı da düşürülmelidir. Güneş enerjisi, geleceğin en önemli enerji kaynağı olacaktır. Güneş enerjisi kullanımına geçişle, hava kirliliği başta olmak üzere kirliliğin yol açtığı pek çok sorun çözülecektir. Yenilenebilen enerji sistemlerin kullanımı çevreye verilen zararları en aza indirecektir.  GERİ DÖNÜŞÜM


  Kullandığımız bazı maddeleri geri dönüştürerek tasarruf sağlarız. Bu maddeler çeşitli değişimler neticesinde tekrar kullanılabilir hale getirilebilir. Sizce bu maddeler neler olabilir? Bu maddeler nerelerde geri dönüştürerek kullanılabilir hale getirilmektedir?

  Çevremizde birçok atık madde bulunmaktadır. Bu maddelerin bir kısmı geri dönüşebilirken, bir kısmı ise geri dönüşemez. Kullanıldıktan sonra atık haline gelen maddelerin, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar kullanılır hale getirilmesine geri dönüşüm; bu maddelere de geri dönüşebilen maddeler denir. Örneğin; kâğıt, cam, cam şişe, plastik, metal parçası, pil v.b. maddeler geri dönüşümü olan maddelerdir. Suyu da geri dönüşümlü bir madde olarak düşünebiliriz.

  GERİ DÖNÜŞÜM MADDELERİ
  [​IMG]

  Ben pilim. Bittiğimde enerji depolanarak yeniden kullanılırım.

  [​IMG]

  Ben plastiğim. Kullanıldıktan sonra geri dönüştürülürüm.

  [​IMG]

  Ben kağıdım. Tekrar kullanılmak üzere geri dönüştürülürüm.

  [​IMG]

  Ben metal barçasıyım. Eritildiğim zaman şekilden şekle girerim.

  [​IMG]

  Ben cam şişeyim. Kırılganım. Fakat geri dönüştürülerek tekrar kullanılırım.
  Her atık maddenin geri dönüşümü olmayabilir. Sizce çevremizde hangi maddelerin geri dönüşümü vardır? Bu geri dönüşümlü olan maddelerin geri dönüşümü nasıl olur? Çevremizde geri dönüşüm faaliyetleriyle ilgili neler biliyorsunuz?

  [​IMG]


  Çevremizde geri dönüşüm ile ilgili birçok faaliyet yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin amacı, kullandığımız atık maddelerin toplanarak geri dönüşüm merkezlerine götürülüp buralarda değerlendirilmesini sağlamaktır. Örneğin, bazı caddelerde, apartmanların girişinde ve okulların bahçelerinde atık madde kutularını görmüşüzdür. Bu atık madde kutularında; kâğıtlar, piller, plastik şişeler, cam şişeler v.b. maddeler ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüm merkezlerinde değerlendirilip yeniden kullanılması sağlanmaktadır.
   

 4. _NewsMan_

  _NewsMan_ Üye

  Maalesefki önümüzdeki yıllarda büyük enerji kaynagı sıkıntısı cekılecektır
   

 5. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Emeqine Saqlik...
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Çevremizde Bulunan Enerji Forum Tarih
Çevremizde Bulunan Enerji Kaynakları Hakkında Bilgi Doğa ve Bitkiler 23 Mayıs 2011
Çevremizde bulunan enerji kaynakları nelerdir? Diğer Mesleki Bilgiler 15 Ağustos 2008
Çevremizde Bulunan Dini Semboller Nelerdir? Dini Sohbetler Dini Forum 16 Mart 2013
Çevremizde bulunan batıl inançlar nelerdir? Diğer Dinler İnançlar 15 Mart 2013
Çevremizde Bulunan Ağaç Türleri Nelerdir? Doğa ve Bitkiler 14 Mart 2013

Bu Sayfayı Paylaş