Çevre Nedir? Çevre Tahribatının Nedenleri Nelerdir

'Doğa ve Bitkiler' forumunda SeLeN tarafından 27 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Çevre Nedir? Çevre Tahribatının Nedenleri Nelerdir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Çevre Nedir - Çevre Kirliliği - Hava Kirliliği - Su Kirliliği - Radyoaktif Kirlilik - Kentleşme ve Çevre Kirliliği

  Çevre, insanların ortak varlığını oluşturan değerler bütünüdür. Çevrenin bileşenleri olarak adlandırılan bu değerlerin her biri yaşamsal niteliktedir. En kısa tanımıyla çevre; içinde yasadığımız atmosfer, üzerinde oturduğumuz toprak ve sudur.

  Kullandığımız her türlü madde ve enerjinin doğal dengeyi bozacak kadar aşırı miktarda çevreye katılması çevre tahribatına neden olur. Bu tahribatın ortaya çıkış nedeni tutarlı bir kentleşme siyasetinin ve kamunun olmayışı, sektörel kararların çevreden ayrı, kısa dönemle ekonomik amaçlarla sınırlı kalmasıdır.

  Son dönemlerde özellikle önem kazanan ve sadece insanların değil, tüm canlı hayatın yasamasını olumsuz yönde etkileyen bu sorunlar;

  -Hava kirliliği

  -Su kirliliği

  -Toprak kirliliği

  -Radyoaktif kirlilik

  -Gürültü kirliliği ‘dir.


  A)HAVA KİRLİLİĞİ

  Havada meydana gelen tahribatı oluşturan kirleticiler; toz zerrecikleri ve bulutları, karbon,azot ve kükürt bileşikleridir. Hava kirliliğinin temelinde iki önemli etken vardır:

  -Kentleşme

  -Endüstrileşme


  1-KENTLEŞME

  Kentleşme, nüfus yoğunluğunu birlikte getiren ve artıran bir olgudur.
  Kentleşmenin neden olduğu hava kirliliği nüfus yoğunluğunun yanı sıra kentin topoğrafik ve meteoorolojik koşullara uygun olmayan biçimde yerleşmesinden de kaynaklanmaktadır.
  Kentlerdeki ısıtma sistemi, bu sistemin özellikleri ve ısıtma amacı ile kullanılan yakıt türlerinin hava kirliliğini belirleyen öğelerdir
  Kentsel ulaşımda kullanılan ulaşım araçları, egsoz gazları ile hava kirliliğine yol açmaktadır.
  Kent içindeki sabit ve hareketli kaynaklardan birlikte kaynaklanan kirliliğin, ilk ve en çarpıcı örneği 1952 kış ayında Londra’da gözlenen hava kirliliği olmuştur. Kirli hava sis ile karışarak 4000 kişinin ölümüne neden olmuştur.


  2-ENDÜSTİRİLEŞME

  Günümüzde özellikle yoksul ülkeler, endüstriden doğan kirlenmeden dolayı zarar görmektedirler. Bu durumun nedeni ise, ileri teknoloji kullanamamaları, kirleyici önleyici pahalı çözümlere gidememeleridir.
  Gelişmiş ülkelerin kirletici endüstrileri kendi ülkelerinde kurmaktansa, gelişmekte olan ülkelerde kurup, bu ürünleri dış alım yoluyla ülkesine getirdiği; buna karşılık söz konusu kirlenmeden kurtulduğu yani bir tür kirlilik dışsatımı yaptığı da göz önünde tutulursa, az gelişmiş ülkelerin endüstri kaynaklı hava kirliliğinden, kendi gücüne oranla yeterince pay aldığı ortaya çıkmaktadır.


  B)SU KİRLİLİĞİ

  Çevremizde yer alan dere, göl veya denizlerin tahribatına yol açan maddeler yine çevreden gelir.
  Hızlı sanayileşme, şehirleşme ve nüfus artışı sonucu, endüstriyel ve çevresel atıklarda hızlı bir artış meydana gelmiştir.

  Canlı organizmayı etkileyen su kirliliğinin başlıca nedenleri;

  -Ticari kuruluşlardan gelen atıklar,

  -Sanayi atık suları,

  -Zirai ilaç ve suni gübre gibi kimyasal maddeler,

  -Kanalizasyon sularındaki mikroplu organizmalar,

  -Deterjan atıkları’dır.


  C)TOPRAK KİRLİLİĞİ

  Toprak kirliliği, insan etkinlikleri sonucunda, toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasıdır. Toprak kirliliğinin nedenleri üç grupta kümelendirilebilir.

  1-HAVA KİRLİLİĞİ KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ

  Endüstri, egsoz veya ısınma kökenli kirletici gazların yol açtığı hava kirliliği toprağın ekolojik yapısını bozar. Kirletici gazların içinde bulunan partikül maddelerin taşıdığı ağır metaller ve elementler toprakta birikmektedirler. Kirlenen toprak üzerindeki bitki örtüsü de bu yolla yok olur. Bunun sonucunda toprak aşımı(erozyon) artar.


  2-SU KİRLİLİĞİ KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ

  Kentsel ve endüstriyel atık sular arıtılmadan su kaynaklarına bırakılmakta, dere, ırmak, göl gibi yüzeysel suları kirletmektedir. Su kaynaklarının kıt olması nedeniyle, bu sular içindeki kirletici ve zararlı maddeler toprağa karışıp birikmekte ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozmaktadırlar.
  Topraktaki kirlenme, zamanla ürünlere geçmekte, yetişen bitkilerin kirlenmesi bu bitkilerle beslenen canlı besin zincirini yok etmektedir


  3-TARIMSAL MÜCADELE KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ

  Tarımda verimi olumsuz yönde etkileyen bitki hastalıkları, zararlı böcekler ve yaban otlarına karşı kullanılan tarımsal mücadele ilaçları zehirli kimyasal maddelerdir. Kullanılan ilacın türü ve miktarı çok önemlidir. Çünkü bu maddeler toprakta bozulmadan çok uzun süre durabilir.
  Böylece yeni kirlenmeler oluşabilir.


  D)RADYOAKTİF KİRLİLİK

  Etkisi düşük ve insan ürünü olan radyasyon x ışınlarından, radyoaktif maddelerden ve televizyon gibi elektronik aygıtlardan kaynaklanır. Doğal çevreye karışan radyoaktif elementlerin hepsi nükleer santrallerden kaynaklanmaktadır. Radyoaktif atıkların yok edilmesi hem zor hem pahalıdır.
  Radyoaktif maddeler havaya ve suya karışır. Nükleer denemelerin yasaklanması radyoaktif kirlenme tehlikesini azaltmıştır.


  E)GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

  Gürültü insan sağlığını en az hava ve su kirliliği kadar etkileyen bir kirlilik etmenidir. Nabız ve solunum hızlarını artırarak insanların fizyolojik durumlarında değişikliklere yol açabildiği gibi, geçici yada kalıcı işitme bozuklukları da yaratabilir.
  Gürültü kirliliği, büyük kentlerdeki uçaklar, otomobiller, motorlar, inşaat vb.. araçları nedeniyle her gün hızla artmaktadır.


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Çevre Nedir Çevre Forum Tarih
Çevreyi koruyan sivil toplum kuruluşları ve görevleri nedir kısaca Sorular ve Cevaplar 24 Ocak 2017
Eğitimde aile ve çevrenin önemi nedir kısaca Rehberlik 27 Aralık 2015
Çevre koruma dernekleri nelerdir isimleri nedir Doğa ve Bitkiler 28 Eylül 2014
Çevre kirliliğinin insan üzerindeki etkileri nedir kısaca Doğa ve Bitkiler 29 Haziran 2014
Çevre Kirliliği nedir kısaca açıklar mısınız? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 17 Şubat 2014

Bu Sayfayı Paylaş