Çevre Kanunu Gereğince 2009 yılında verilecek İdari Para Cezaları

'Hukuk' forumunda NeslisH tarafından 30 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Çevre Kanunu Gereğince 2009 yılında verilecek İdari Para Cezaları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Resmî Gazete
  Sayı : 27096
  TEBLİĞ
  Çevre ve Orman Bakanlığından:
  2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ
  PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
  (2009/1)
  2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
  20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
  Maliye Bakanlığı tarafından 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2009 yılı yeniden değerleme oranı %12 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
  Bu nedenle 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezası miktarları 1/1/2009 tarihinden itibaren aşağıda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
  Tebliğ olunur.
  2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı yasa ile değişik 20 inci maddesinin;
  Kanundaki ceza miktarı
  1/1/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında uygulanacak ceza
  (a) bendindeki ceza miktarları
  500 YTL
  1.000 YTL
  646 YTL
  1.293 YTL
  (b) bendindeki ceza miktarı
  24.000 YTL
  48.000 YTL
  31.062 YTL
  62.125 YTL
  (c) bendindeki ceza miktarları
  6.000 YTL
  2.000 YTL
  300 YTL
  7.764 YTL
  2.588 YTL
  387 YTL
  (d) bendindeki ceza miktarları
  (b) bendi için iki kat:
  48.000 YTL
  96.000 YTL
  (c) bendi için iki kat:
  12.000 YTL
  4.000 YTL
  600 YTL
  (d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:
  600 YTL
  62.125 YTL
  124.250 YTL
  15.531 YTL
  5.176 YTL
  775 YTL
  775 YTL
  (e) bendindeki ceza miktarı
  10.000 YTL
  12.942 YTL
  (f) bendindeki ceza miktarı
  60.000 YTL
  77.656 YTL
  (g) bendindeki ceza miktarı
  6.000 YTL
  7.764 YTL
  (h) bendindeki ceza miktarları
  400 YTL
  1.200 YTL
  4.000 YTL
  12.000 YTL
  517 YTL
  1.552 YTL
  5.176 YTL
  15.531 YTL
  (ı) bendinin; 1 nolu alt bendindeki ceza miktarları
  Ton başına*:
  40 YTL
  10 YTL
  100 YKR
  51,76 YTL
  12,93 YTL
  127 YKR
  (ı) bendinin; 2 nolu alt bendindeki ceza miktarları
  Ton Başına*:
  30 YTL
  6 YTL
  100 YKR
  38,81 YTL
  7,75 YTL
  127 YKR
  (ı) bendinin; 3 nolu alt bendindeki ceza miktarları
  Ton Başına*:
  20 YTL
  4 YTL
  100 YKR
  25,88 YTL
  5,17 YTL
  127 YKR
  (ı) bendinin; 4 nolu alt bendindeki ceza miktarları
  Ton başına*:
  10 YTL
  2 YTL
  40 YKR
  12,93 YTL
  2,57 YTL
  51 YKR
  (ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları
  24.000 YTL
  600 YTL
  31.062 YTL
  775 YTL
  (i) bendindeki ceza miktarı
  1.000 YTL
  1.293 YTL
  (j) bendindeki ceza miktarları
  24.000 YTL
  600 YTL
  31.062 YTL
  775 YTL
  (k) bendindeki ceza miktarları
  20.000 YTL
  100.000 YTL
  25.885 YTL
  129.428 YTL
  (l) bendindeki ceza miktarları
  Dekar başına*:
  20 YTL
  Metkreküp başına*:
  120 YTL
  25,88 YTL
  155,31 YTL
  (m) bendindeki ceza miktarları
  6.000 YTL
  4.000 YTL
  7.764 YTL
  5.176 YTL
  (n) bendindeki ceza miktarları
  48.000 YTL
  1.200 YTL
  62.125 YTL
  1.552 YTL
  (o) bendindeki ceza miktarı
  12.000 YTL
  15.531 YTL
  (p) bendindeki ceza miktarı
  24.000 YTL
  31.062 YTL
  (r) bendindeki ceza miktarları
  24.000 YTL
  60.000 YTL
  31.062 YTL
  77.656 YTL
  (s) bendindeki ceza miktarı
  100 YTL
  127 YTL
  (t) bendindeki ceza miktarı
  2.000.000 YTL.
  2.588.579 YTL
  (u) bendindeki ceza miktarı
  2.000.000 YTL
  2.588.579 YTL
  (v) bendindeki ceza miktarı
  100.000 YTL den
  1.000.000 YTL’ye kadar
  129.428 YTL’den
  1.294.289 YTL ye kadar
  (y) bendindeki ceza miktarı
  100.000 YTL den
  1.000.000 YTL’ye kadar
  129.428 YTL’den
  1.294.289 YTL ye kadar
  Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları
  Belediyelerde;
  · Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
  50.000 YTL
  · Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
  30.000 YTL
  · Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:
  20.000 YTL
  · Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
  10.000 YTL
  · Organize Sanayi Bölgelerinde:
  100.000 YTL
  · Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
  60.000 YTL

  Belediyelerde;
  · Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
  64.713 YTL
  · Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
  38.828 YTL
  · Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:
  25.885 YTL
  · Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
  12.942 YTL
  · Organize Sanayi Bölgelerinde:
  129.428 YTL
  · Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
  77.656 YTL

  * = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Çevre Kanunu Gereğince Forum Tarih
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Hukuk 29 Nisan 2009
Çevrenizdeki insanlar trafik kurallarına uyuyorlar mı kısaca Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 12 Ekim 2017
Trafik kazalarının çevreye verdiği zararlar kısaca Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 12 Ekim 2017
Trafik kazalarının kazazedeye ailesine yakın çevresine ve topluma verdiği zararlar kısaca Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 12 Ekim 2017
Hayvanları koruma ve çevreyi koruma arasındaki ilişki nedir kısaca Diğer Hayvanlar 4 Ekim 2017

Bu Sayfayı Paylaş